Błąd: Nie można nawiązać połączenia z dźwiękiem lub wideo, Podczas Dołączania do dźwięku lub wideo podczas spotkania

Błąd: Nie można połączyć się z audio lub wideo podczas dołączania audio lub wideo do spotkania.

Błąd: Nie możesz połączyć się z audio lub wideo, ponieważ nie możemy zweryfikować certyfikatu bezpieczeństwa dla Twojej witryny Webex.

Błąd: Ten błąd może występować, ponieważ certyfikat nie zaczął jeszcze obowiązywać, wygasł albo został zmodyfikowany i utracił ważność.

 

Przyczyna:
Ten problem wystąpi, jeśli *.identrust.com nie jest dozwolone w sieci klienta. Zobacz komunikat o błędzie poniżej:


Obraz dodany przez użytkownika

Od 31 marca 2021 r. ta lista unieważnionych certyfikatów jest hostowana przez IdenTrust i będzie wymagać, aby następująca domena była osiągalna:
  • *.identrust.com

Aby rozwiązać ten problem:
  • Sprawdź, czy na komputerze znajduje się następujący certyfikat:
    • Komercyjny główny urząd certyfikacji IdenTrust 1
  • Jeśli brakuje któregoś z tych certyfikatów, skontaktuj się z działem pomocy IT, aby uzyskać pomoc w dodaniu tych certyfikatów.
  • Jeśli obecne są powyższe certyfikaty, administrator sieci musi zezwolić na:
    • *.identrust.com

Czy ten artykuł był pomocny?