Greška: Povezivanje putem zvuka ili video prenosa nije moguće tokom pridruživanja audio ili video prenosu na sastanku

Greška: Nije moguće povezati se sa audio ili video snimkom dok se pridružujete audio ili video snimku na sastanku.

Greška: Ne možete da se povežete putem zvuka ili video prenosa jer ne možemo da potvrdimo bezbednosni sertifikat za vašu Webex lokaciju.

Greška: Ova greška može da se javi zbog toga što vaš sertifikat još uvek nije važeći, zbog toga što je vaš sertifikat istekao ili zbog toga što je sertifikat izmenjen i više nije važeći.

 

Uzrok:
Ovaj problem će se pojaviti ako * .identrust.com nije dozvoljen na mreži korisnika. Pogledajte poruku o grešci u nastavku:


Slika koju je dodao korisnik

Od 31. marta 2021. godine, ovaj spisak za opoziv sertifikata je hostovan od strane IdenTrust-a i zahtevaće da se dostigne sledeći domen:
  • *.identrust.com

Da biste rešili ovaj problem:
  • Proverite da li se na vašem računaru nalazi sledeći sertifikat:
    • IdenTrust Commercial Root CA 1
  • Ako neki od ovih sertifikata nedostaje, obratite se IT službi za pomoć za dodavanje ovih sertifikata.
  • Ukoliko postoje gorenavedeni sertifikati, administrator mreže mora da dozvoli sledeće:
    • *.identrust.com

Da li je ovaj članak bio koristan?