Greška: Nije moguće povezati se sa zvukom ili video zapisom tokom pridruživanja audio zapisu ili video zapisu na sastanku

Greška: Nije moguće povezati se sa zvukom ili video zapisom dok se pridružujete audio ili video zapisu na sastanku.

Greška: Ne možete da se povežete sa audio ili video zapisom jer ne možemo da proverimo valjanost bezbednosnog certifikata za Vašu Webex lokaciju.

Greška: Do ove greške može doći zato što certifikat još uvek nije važeći, certifikat je istekao ili je certifikat izmenjen i više nije važeći.

 

Uzrok: Do ovog problema će
doći ako *.identrust.com nije dozvoljeno na mreži korisnika. Pogledajte dole navedenu poruku o grešci:


Slika koju je dodao korisnik

Počevši od 31. marta 2021. godine, ova lista opozvanih certifikata je hostovana od strane IdenTrust-a i zahtevaće da sledeći domen bude dostižan:
  • *.identrust.com

Da biste rešili ovaj problem:
  • Proverite da li je na računaru prisutan sledeći certifikat:
    • IdenTrust Commercial Root CA 1
  • Ako neki od ovih certifikata nedostaje, obratite se IT helpdesk za pomoć pri dodavanju ovih certifikata.
  • Ako gorenavedeni certifikati postoje, administrator mreže mora da dozvoli sledeće:
    • *.identrust.com
Da li je ovaj članak bio koristan?