Rozwiązywanie typowych problemów: Aplikacja mobilna Webex

Rozwiązywanie typowych problemów: Aplikacja mobilna Webex

Nie można się zalogować, aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna ulega awarii lub zawiesza się

Funkcje niedostępne w aplikacji mobilnej

W tym artykule opisano podstawowe kroki rozwiązywania problemów z aplikacją mobilną Webex i danymi, które należy zebrać przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną.

Nie można się zalogować

 1. Czy można się zalogować przy użyciu komputera?
 1. Czy urządzenie spełnia wymagania systemowe?
 1. Czy aplikacja jest w najnowszej wersji?
 1. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
 • W przypadku korzystania z urządzenia z systemem Android przed odinstalowaniem aplikacji wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji.
 1. Przełącz się z Wi-Fi na sieć komórkową lub odwrotnie i przetestuj problem.

Nadal masz problemy?

 Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Webex z poniższymi informacjami.
 1. Czy jest wyświetlany komunikat o błędzie? Jeśli tak, jaki jest dokładny komunikat o błędzie?
 • Zrzut ekranu komunikatu o błędzie.
 1. Zakres problemu.
 • Ilu użytkowników dotyczy problem?
 • Czy wszyscy są dodani do tej samej organizacji?
 • Czy użytkownik próbował w innej sieci lub na innym urządzeniu?
 1. Adres e-mail zainteresowanego użytkownika/użytkowników.
 2. Jaki jest adres URL witryny Webex? (Przykład: SITENAME.webex.com)
 3. Kiedy pojawił się problem? Czy użytkownik loguje się po raz pierwszy?
 4. Czy witryna obsługuje jednokrotne logowanie?
 5. Czy wprowadzono jakieś zmiany?
 6. Czy jest to urządzenie z systemem Android lub iOS? Jaka jest dokładna wersja systemu operacyjnego?
 7. Jaka jest marka i model urządzenia?
 8. Jaka jest wersja aplikacji Webex ?
 9. Jakie jest używane połączenie sieciowe (Wi-Fi, komórkowe lub oba)?

Awaria lub zawieszanie się aplikacji
 
 1. Czy urządzenie spełnia wymagania systemowe? Czy aplikacja jest w najnowszej wersji?
 1. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
 • W przypadku korzystania z urządzenia z systemem Android przed odinstalowaniem aplikacji wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji.
 1. Przełącz się z Wi-Fi na sieć komórkową lub odwrotnie i przetestuj problem.
 2. Jeśli problem występuje podczas dołączania do spotkania lub korzystania z określonej funkcji na spotkaniu, przeprowadź test w witrynie o innej wersji i udokumentuj wyniki.
 • Przetestuj go na innym urządzeniu i udokumentuj wyniki. Dołącz również szczegóły (system operacyjny, marka, model i wersja aplikacji) urządzenia.
 • Przetestuj swoje urządzenie, jeśli to możliwe, lub poproś współpracownika o przetestowanie go.

Nadal masz problemy?

Zbierz następujące informacje i skontaktuj się z pomocą techniczną Webex.
 1. Na czym dokładnie polega problem i czy jest wyświetlany komunikat o błędzie?
 2. Zrzut ekranu komunikatu o błędzie.
 3. Adres e-mail zainteresowanego użytkownika/użytkowników.
 4. Jaki jest URL witryny Webex lub szczegóły spotkania? (Przykład: SITENAME.webex.com)
 5. Kiedy pojawia się problem? Na przykład: Podczas rozpoczynania spotkania, logowania się do aplikacji itp.
 6. Kiedy pojawił się problem?
 7. Czy wprowadzono jakieś zmiany?
 8. Czy jest to urządzenie z systemem Android lub iOS? Jaka jest dokładna wersja systemu operacyjnego?
 9. Jaka jest marka i model urządzenia?
 10. Zakres problemu:
 • Ilu użytkowników dotyczy problem?
 • Czy wszyscy korzystają z tego samego połączenia sieciowego? Czy próbowali na innym urządzeniu?
 • Czy próbowali ponownie zainstalować aplikację?
 1. Jaka jest wersja aplikacji Webex ?
 2. Jakie jest używane połączenie sieciowe (Wi-Fi, komórkowe lub oba)?

Określone funkcje niedostępne w aplikacji mobilnej
 
 1. Czy ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z wersji klasycznej?
 • Jeśli nie, sprawdź, czy opcja nie została wyłączona w preferencjach konta użytkownika (w witrynie) i ustawieniach administratora (preferencje użytkownika, preferencje wspólne, preferencje specyficzne dla usługi, typ sesji).
 1. Czy ta funkcja powinna być dostępna podczas korzystania z aplikacji mobilnej?
 • Przetestuj go na innym urządzeniu i udokumentuj wyniki.
  • Określ szczegóły (system operacyjny, markę, model i wersję aplikacji) urządzenia użytego do przeprowadzenia testu.
 1. Czy jest to znany problem lub ograniczenie? 
 1. Przetestuj nowe spotkanie przy użyciu innego konta. Dołącz do spotkania przy użyciu urządzenia, którego dotyczy problem.
 2. Czy urządzenie spełnia wymagania systemowe? Czy aplikacja jest w najnowszej wersji?
 1. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
 • W przypadku korzystania z urządzenia z systemem Android przed odinstalowaniem aplikacji wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji.
 1. Przełącz się z Wi-Fi na sieć komórkową lub odwrotnie i przetestuj problem.

Nadal masz problemy?

Zbierz następujące informacje i skontaktuj się z pomocą techniczną Webex.
 1. Jaka dokładnie funkcja jest niedostępna?
 2. Czy jest wyświetlany komunikat o błędzie?
 3. Zrzut ekranu komunikatu o błędzie.
 4. Adres e-mail zainteresowanego użytkownika/użytkowników.
 5. Jaki jest URL witryny Webex lub szczegóły spotkania? (Przykład: SITENAME.webex.com)
 6. Czy użytkownik mógł w przeszłości korzystać z tej funkcji? Jeśli tak, kiedy zaczął występować problem?
 7. Czy wprowadzono jakieś zmiany?
 8. Czy jest to urządzenie z systemem Android lub iOS? Jaka jest dokładna wersja systemu operacyjnego?
 9. Jaka jest marka i model urządzenia?
 10. Jaka jest wersja aplikacji Webex ?
 11. Jakie jest używane połączenie sieciowe (Wi-Fi, komórkowe lub oba)?

 

Czy ten artykuł był pomocny?