Felsökning av vanliga problem: Webex mobilapp

Felsökning av vanliga problem: Webex mobilapp

Det gick inte att logga in, mobilappen

Mobilappen kraschar eller fryser

Funktioner som inte är tillgängliga i mobilappen

Den här artikeln innehåller grundläggande felsökningssteg för Webex-mobilappen och data som samlas in innan du kontaktar support.

Det gick inte att logga in

 1. Kan du logga in med en dator?
 1. Uppfyller enheten systemkraven?
 1. Har appen den senaste versionen?
 1. Avinstallera och installera om appen.
 • Om du använder en Android-enhet rensar du cacheminnet och appens data innan du avinstallerar appen.
 1. Växla från Wi-Fi till mobil eller vice versa och testa problemet.

Har du fortfarande problem?

 Om dessa steg inte löser problemet kan du kontakta Webex tekniska support med informationen nedan.
 1. Finns det ett felmeddelande? Om svaret är ja, vad är det exakta felmeddelande?
 • Skärmbild på felmeddelande.
 1. Problemets omfattning.
 • Hur många användare påverkas?
 • Läggs alla till i samma organisation?
 • Har användaren försökt använda ett annat nätverk eller en annan enhet?
 1. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 2. Vad är URL för Webex-webbplatsen? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 3. När inträffade problemet? Loggar användaren in för första gången?
 4. Är webbplatsen aktiverad för enkel inloggning?
 5. Har det gjorts några ändringar?
 6. Är det en Android eller iOS-enhet? Vad är den exakta OS-versionen?
 7. Vad är det för märke och modell på enheten?
 8. Vad är versionen av Webex-programmet?
 9. Vilken nätverksanslutning används (Wi-Fi eller mobil eller båda)?

Program som kraschar eller fryser
 
 1. Uppfyller enheten systemkraven? Har appen den senaste versionen?
 1. Avinstallera och installera om appen.
 • Om du använder en Android-enhet rensar du cacheminnet och appens data innan du avinstallerar appen.
 1. Växla från Wi-Fi till mobil eller vice versa och testa problemet.
 2. Om problemet uppstår när du deltar i ett möte eller använder en specifik funktion i ett möte ska du utföra ett test på en webbplats som har en annan version och dokumentera resultaten.
 • Testa det på en annan enhet och dokumentera resultaten. Inkludera även information (OS, varumärke, modell och appversion) för enheten.
 • Testa din enhet om det är möjligt eller be en medarbetare att testa den.

Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex tekniska support.
 1. Exakt vad är problemet och finns det ett felmeddelande?
 2. Skärmbild på felmeddelande.
 3. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 4. Vad är Webex-plats URL eller mötesinformation? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 5. När inträffar problemet? Till exempel: När du startar ett möte eller loggar in i appen osv.
 6. När inträffade problemet?
 7. Har det gjorts några ändringar?
 8. Är det en Android eller iOS-enhet? Vad är den exakta OS-versionen?
 9. Vad är det för märke och modell på enheten?
 10. Frågans omfattning:
 • Hur många användare påverkas?
 • Använder alla samma nätverksanslutning? Har de provat en annan enhet?
 • Har de testat att installera om appen?
 1. Vad är versionen av Webex-programmet?
 2. Vilken nätverksanslutning används (Wi-Fi eller mobil eller båda)?

Specifika funktioner som inte är tillgängliga i mobilappen
 
 1. Är funktionen tillgänglig när du använder skrivbordsversionen?
 • Om inte kontrollerar du om alternativet har inaktiverats i användarens kontoinställningar (på webbplatsen) och administratörsinställning (användarinställningar, vanliga inställningar, tjänstespecifika inställningar, sessionstyp).
 1. Är funktionen tänkt att vara tillgänglig när du använder mobilappen?
 • Testa det på en annan enhet och dokumentera resultaten.
  • Ange information (OS, varumärke, modell och appversion) för enheten som används för att utföra testet.
 1. Är det ett känt problem eller en begränsning? 
 1. Testa i ett nytt möte med ett annat konto. Delta i mötet med den berörda enheten.
 2. Uppfyller enheten systemkraven? Har appen den senaste versionen?
 1. Avinstallera och installera om appen.
 • Om du använder en Android-enhet rensar du cacheminnet och appens data innan du avinstallerar appen.
 1. Växla från Wi-Fi till mobil eller vice versa och testa problemet.

Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex tekniska support.
 1. Exakt vilken funktion är inte tillgänglig?
 2. Finns det ett felmeddelande?
 3. Skärmbild på felmeddelande.
 4. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 5. Vad är Webex-plats URL eller mötesinformation? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 6. Kunde användaren använda den här funktionen tidigare? Om ja, när började problemet uppstå?
 7. Har det gjorts några ändringar?
 8. Är det en Android eller iOS-enhet? Vad är den exakta OS-versionen?
 9. Vad är det för märke och modell på enheten?
 10. Vad är versionen av Webex-programmet?
 11. Vilken nätverksanslutning används (Wi-Fi eller mobil eller båda)?

 

Var den här artikeln användbar?