Rešavanje uobičajenih problema: Webex mobilne aplikacije

Rešavanje uobičajenih problema: Webex mobilne aplikacije

Prijavljivanje nije moguće, aplikacija za mobilne uređaje

Mobilna aplikacija se ruši ili se zamrzla

Funkcije nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji

Ovaj članak pokriva osnovne korake za rešavanje problema za Webex mobilnu aplikaciju i podatke za prikupljanje pre kontaktiranja sa podrškom.

Prijavljivanje nije moguće

 1. Da li možete da se prijavite pomoću računara?
 1. Da li uređaj ispunjava sistemske zahteve?
 1. Da li je aplikacija na najnovijoj verziji?
 1. Deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.
 • Ako koristite Android uređaj, obrišite podatke o keš memoriji i aplikaciji pre deinstaliranja aplikacije.
 1. Prebacite se sa Wi-Fi na mobilni ili obrnuto i testirajte problem.

Još uvek imate problema?

 Ako ovi koraci ne reše problem, obratite se Webex tehničkoj podršci sa informacijama u nastavku.
 1. Ima li poruka o grešci? Ako je tako, љta je taиno poruka o grešci?
 • Snimak ekrana poruka o grešci.
 1. Opseg problema.
 • Koliko korisnika utiče?
 • Da li su svi dodati u istu organizaciju?
 • Da li je korisnik pokušao na drugoj mreži ili uređaju?
 1. E-adresa pogođenog korisnika/korisnika.
 2. Šta je Webex sajt URL? (Primer: SITENAME.webex.com)
 3. Kada je problem započeo? Da li se korisnik prijavljivao prvi put?
 4. Da li je lokacija omogućena da koristi jedna prijava?
 5. Da li su izvršene promene?
 6. Da li je Android ili iOS uređaj? Šta je tačna OS verzija?
 7. Koji su brend i model uređaja?
 8. Šta je verzija Webex aplikacije?
 9. Šta se mrežna veza koristi (Wi-Fi ili mobilni ili oboje)?

Aplikacija pada ili se zamrzne
 
 1. Da li uređaj ispunjava sistemske zahteve? Da li je aplikacija na najnovijoj verziji?
 1. Deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.
 • Ako koristite Android uređaj, obrišite podatke o keš memoriji i aplikaciji pre deinstaliranja aplikacije.
 1. Prebacite se sa Wi-Fi na mobilni ili obrnuto i testirajte problem.
 2. Ako do problema dođe prilikom pridruživanja sastanku ili korišćenja određene funkcije na sastanku, izvršite test na lokaciji koja je na drugoj verziji i dokumentujte rezultate.
 • Testirajte je na drugom uređaju i dokumentujte rezultate. Unesite i detalje (OS, brend, model i verzija aplikacije) uređaja.
 • Testirajte uređaj ako je to moguće ili zamolite saradnika da ga testira.

Još uvek imate problema?

Prikupite sledeće informacije i obratite se Webex tehničkoj podršci.
 1. Šta je tačan problem i da li postoji poruka o grešci?
 2. Snimak ekrana poruka o grešci.
 3. E-adresa pogođenog korisnika/korisnika.
 4. Šta je URL adresa Webex sajt sastanka ili detalji o sastanku? (Primer: SITENAME.webex.com)
 5. Kada se javlja problem? Na primer: Prilikom pokretanja sastanka ili prijavljivanja u aplikaciju itd.
 6. Kada je problem započeo?
 7. Da li su izvršene promene?
 8. Da li je Android ili iOS uređaj? Šta je tačna OS verzija?
 9. Koji su brend i model uređaja?
 10. Opseg problema:
 • Koliko korisnika utiče?
 • Da li svi koriste istu mrežna veza? Da li su probali na drugom uređaju?
 • Da li su pokušali da ponovo instaliraju aplikaciju?
 1. Šta je verzija Webex aplikacije?
 2. Šta se mrežna veza koristi (Wi-Fi ili mobilni ili oboje)?

Određene funkcije nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji
 
 1. Da li je funkcija dostupna tokom korišćenja verzije za radnu površinu?
 • Ako nije, proverite da li je opcija onemogućena u željenim opcijama za korisnički nalog (na veb-lokaciji) i administratoru (željene opcije korisnika, uobičajene željene opcije, željene opcije za uslugu, tip sesije).
 1. Da li funkcija treba da bude dostupna kada se koristi mobilna aplikacija?
 • Testirajte je na drugom uređaju i dokumentujte rezultate.
  • Navedite detalje (OS, brend, model i verzija aplikacije) uređaja koji se koristi za sprovođenje testa.
 1. Da li je to poznat problem ili ograničenje? 
 1. Testirajte u novom sastanku pomoću drugog naloga. Pridružite se sastanku pomoću pogođenog uređaja.
 2. Da li uređaj ispunjava sistemske zahteve? Da li je aplikacija na najnovijoj verziji?
 1. Deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.
 • Ako koristite Android uređaj, obrišite podatke o keš memoriji i aplikaciji pre deinstaliranja aplikacije.
 1. Prebacite se sa Wi-Fi na mobilni ili obrnuto i testirajte problem.

Još uvek imate problema?

Prikupite sledeće informacije i obratite se Webex tehničkoj podršci.
 1. Šta je tačna funkcija koja nije dostupna?
 2. Ima li poruka o grešci?
 3. Snimak ekrana poruka o grešci.
 4. E-adresa pogođenog korisnika/korisnika.
 5. Šta je URL adresa Webex sajt sastanka ili detalji o sastanku? (Primer: SITENAME.webex.com)
 6. Da li je korisnik mogao da koristi ovu funkciju u prošlosti? Ako da, kada je problem započeo?
 7. Da li su izvršene promene?
 8. Da li je Android ili iOS uređaj? Šta je tačna OS verzija?
 9. Koji su brend i model uređaja?
 10. Šta je verzija Webex aplikacije?
 11. Šta se mrežna veza koristi (Wi-Fi ili mobilni ili oboje)?

 

Da li je ovaj članak bio koristan?