Zaloguj się do aplikacji Webex

1

Otwórz aplikację Webex lub pobierz aplikację.

2

Kliknij Zaloguj się, wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij Dalej.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zalogować się do organizacji.

Monitorowanie wszystkich agentów

Administrator konfiguruje Cię z agentami w kolejkach. Monitoruj wszystkich agentów i sprawdzaj ich informacje w czasie rzeczywistym.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

Wyświetlane informacje o agencie, w tym: nazwa, stan, czas trwania, kolejka, stan kontaktu i czas trwania kontaktu.

2

Wybierz sposób wyświetlania agentów:

 • Kliknij kolumnę, aby zamówić listę.

 • Aby wyszukać listę agenta, kliknij przycisk Wyszukaj i wprowadź jego nazwę.

Monitoruj agenta podczas połączenia

Posłuchaj rozmowy między agentem a klientem w czasie rzeczywistym.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

2

Kliknij agenta na liście, a następnie kliknij przycisk Monitoruj.

Agent słyszy sygnał powiadomienia po dołączeniu do połączenia.

3

(Opcjonalnie) Kliknij Whisper Coachrozmawiać tylko z agentem. Następnie możesz kliknąć opcję Odsłuchajaby powrócić do monitorowania połączenia lub kliknąć przycisk Wtrąćaby dołączyć do połączenia.

4

(Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wtrąćdołączanie do monitorowanego połączenia. Mikrofon jest włączony i dołączasz do połączenia z agentem i klientem. Następnie możesz kliknąć opcję Odsłuchajaby wznowić monitorowanie połączenia lub kliknąć przycisk Whisper Coachrozmawiać tylko z agentem.

5

Kliknijw celu zakończenia monitorowania.

Wyślij wiadomość do agenta

Rozmawiaj na czacie z agentem, możesz wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio z nim.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

2

Kliknij agenta na liście, a następnie kliknij czat..

Otworzy się obszar z agentem.

Zarządzaj agentami w kolejkach

Agenci są przypisani do kolejek i możesz wybrać dołączanie lub dołączanie agentów do kolejek. Gdy agenci dołączają do kolejek i są dostępni, zaczynają odbierać połączenia.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

2

Kliknij agenta na liście, a następnie kliknij agenta Join w kolejce.

3

Dla każdej kolejki na liście można zaznaczyć pole wyboru kolejki, a agent dołącza do tej kolejki. Można również usunąć zaznaczenie pola wyboru kolejki, aby odłączyć agenta od kolejki.

Zmień status agenta

Wybierz, czy agenci są dostępni lub niedostępni, aby odbierać połączenia w kolejkach.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

2

Kliknij agenta na liście, a następnie kliknij.

3

Kliknij opcję Zmień stan agenta , a następnie wybierz Dostępną lub Niedostępną.

Wylogowanie agenta

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Monitorowanie .

2

Kliknij agenta na liście, a następnie kliknij.

3

Kliknij opcję Wyloguj agenta.

Wyświetl statystyki agentów

Sprawdź działanie swoich agentów przez pewien czas. Przeanalizuj dostępne informacje o agencie, takie jak liczba połączeń, średni czas obsługi, średni czas połączenia przychodzącego, średni czas posiadania przychodzącego i wiele innych.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Agenci , a następnie kliknij kartę Statystyki .

2

Wybierz zakres dat lub przedział czasu, aby zawęzić widok.

3

Wybierz filtr, aby wyświetlić określone informacje.

Statystyki agentów

Kluczowe wskaźniki wydajności

KPI są dostępne w górnej części strony, aby pokazać szczegóły dotyczące obsługi połączeń przez agentów. Dostępne są KPIS:

 • Liczba połączonych połączeń — liczba połączeń odebranych przez agentów w wybranym zakresie dat.
 • Avg. czas obsługi — średnia ilość czasu, jaką agenci spędzali na obsłudze połączeń w wybranym zakresie dat.
 • Avg. czas połączenia przychodzącego — średnia ilość czasu spędzonego przez agentów w połączeniu z połączeniami w wybranym zakresie dat.
 • Avg. przychodzący czas wstrzymania — średnia ilość czasu, przez jaki agenci wstrzymali przychodzące połączenie w wybranym zakresie dat.
Agents statistics KPIs in Customer Essentials analytics

Trend średniego czasu połączenia agenta na połączenie

Ten wykres pokazuje trend czasów stanów przychodzących agentów na połączenie w wybranym zakresie dat. Ten wykres pomaga sprawdzić, czy czasy oczekiwania rosną w czasie, ponieważ nie ma wystarczającej liczby agentów lub czy połączenia są odbierane w odpowiednim czasie.

Avg. agent connected time per connection trend chart in Agent statistics of Customer Essentials analytics

Średni czas połączenia połączeń przychodzących według agentów

Ten wykres pokazuje agentów o najdłuższym średnim czasie połączeń przychodzących w porządku rosnącym lub malejącym w wybranym zakresie dat. Za pomocą tego wykresu można sprawdzić, czy istnieją jakieś wartości odstające od długości połączeń.

Avg. inbound connected time by agents chart in Agents statistics of Customer Essentials analytics

Średni czas zawieszenia połączeń przychodzących według agentów

Ten wykres pokazuje agentów o najdłuższym średnim czasie oczekiwania przychodzącego w porządku rosnącym lub malejącym w wybranym zakresie dat. Ten wykres pozwala sprawdzić, czy w określonej kolejce połączeń jest potrzebnych więcej agentów, jeśli połączenia są wstrzymywane dłużej niż przeciętnie.

Avg. inbound hold time by agents chart in Agents statistics of Customer Essentials analytics

Agenci kolejek kontaktów

Ta tabela zawiera szczegóły agentów przypisanych do kolejek połączeń w Twojej organizacji. W tej tabeli można sprawdzić, który agent otrzymuje najwięcej połączeń, oraz informacje o statystykach połączeń. Dostępne szczegóły:

 • Nazwa agenta— nazwa agenta.
 • Nazwa kolejki — nazwa kolejki połączeń.
 • Lokalizacja —Lokalizacja przypisana do kolejki połączeń.
 • Liczba połączeń — liczba połączeń odebranych przez agenta.
 • Łączna liczba przedstawionych połączeń — liczba połączeń przychodzących do agenta, które były rozprowadzane w kolejce połączeń.
 • Czas trwania połączenia — czas spędzony przez agenta na połączonych połączeniach.
 • Avg. czas połączenia przychodzącego— średnia ilość czasu spędzonego przez agenta w połączeniu z połączeniami.
 • Czas trwania oczekiwania— czas, przez który dzwoniący zostali zawieszeni.
 • Avg. przychodzący czas wstrzymania — średnia ilość czasu, przez jaki agent wstrzymał połączenia.
 • Całkowity czas obsługi — całkowity czas obsługi połączeń przez agenta. Czas uchwytu jest obliczany jako czas oczekiwania + czas połączenia = całkowity czas uchwytu.
 • Avg. czas obsługi — średni czas obsługi połączeń przez agenta.
Contact queue agents table in Agents statistics of Customer Essentials analytics

Wyświetl kolejki połączeń w czasie rzeczywistym

Przejrzyj kolejki i zobacz, jak postępują. Przeanalizuj dostępne informacje, takie jak średni czas oczekiwania, liczba połączeń w każdej kolejce i liczba agentów dostępnych do odbierania połączeń.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Kolejki , a następnie kliknij kartę Czas rzeczywisty .

Wyświetlane są informacje o kolejce, w tym: nazwa, połączenia w kolejce, najdłuższy czas oczekiwania, całkowita liczba agentów, bezczynności agentów, dostępnych agentów i agentów niedostępnych.

2

Wybierz sposób wyświetlania kolejek:

 • Kliknij kolumnę, aby zamówić listę.

 • Aby wyszukać listę kolejki, kliknij opcję Wyszukaj i wprowadź nazwę kolejki.

Kolejka w czasie rzeczywistym

Trend kontaktów na żywo w kolejce

Ten wykres pokazuje, ile dzwoniących obecnie czeka w kolejce. Za pomocą tego wykresu można sprawdzić, kiedy są maksymalne czasy nawiązywania połączeń, aby w razie potrzeby dostosować kolejki połączeń lub ponownie przypisać agentów.

Live contacts in queue trend chart in Customer Experience analytics

Statystyki kolejki na żywo

W tej tabeli podano szczegóły stanów agentów oraz liczbę kontaktów oczekujących w kolejkach. Można użyć tej tabeli, aby sprawdzić, czy konieczne jest dostosowanie liczby agentów w niektórych kolejkach. Dostępne szczegóły:

 • Nazwa kolejki — nazwa przypisana do kolejki połączeń.
 • Kontakty znajdujące się obecnie w kolejce— liczba dzwoniących, którzy czekają na udostępnienie agenta.
 • Łączna liczba agentów — liczba agentów przypisanych do kolejki połączeń.
 • Zatrudnieni agenci— liczba agentów, którzy obecnie pracują w kolejce połączeń.
 • Agenci bezczynni — liczba agentów, którzy nie są w trakcie połączenia.
 • Agenci niedostępni — liczba agentów w trakcie połączenia.
Live queue stats table in Customer Experience analytics

Wyświetl dane historyczne dla kolejek

Przeanalizuj wydajność kolejek w danym okresie. Przeanalizuj dostępne informacje o kolejce, takie jak dane dotyczące odpowiedzi, porzucone, średni czas oczekiwania, średni czas oczekiwania kolejki i wiele innych.

1

Kliknij opcję Obsługa klienta, kliknij kartę Kolejki , a następnie kliknij kartę Historyczna .

2

Wybierz zakres dat lub przedział czasu, aby zawęzić widok.

3

Wybierz filtr, aby wyświetlić określone informacje.

Historyczne kolejki

Kluczowe wskaźniki wydajności

Wskaźniki KPI są dostępne u góry strony, aby pokazać Ci status kolejek połączeń na wysokim poziomie. Dostępne kluczowe wskaźniki wydajności to:

 • Odpowiedź — liczba połączeń odebranych przez agentów w wybranym zakresie dat.
 • Opuszczone — liczba połączeń, w których dzwoniący zawiesił lub zostawił wiadomość, zanim agent stał się dostępny w wybranym zakresie dat.
 • Avg. hold time — średni czas, w którym agenci zatrzymują dzwoniących w wybranym czasie wściekłości.
 • Czas oczekiwania w kolejce — średni czas oczekiwania dzwoniących na następnego dostępnego agenta na odebranie połączenia w wybranym zakresie dat.
KPIs for queue historicals section in Supervisor desktop of Customer Essentials analytics

Połączenia przychodzące do kolejek i trendów

Te wykresy klasyfikują połączenia przychodzące na podstawie ich statuetek. Ten wykres pozwala uzyskać ogólny przegląd przebiegu kolejek połączeń.

Incoming calls for queues chart in queues historical section of Supervisor desktop in Customer Essentials analytics

Czas oczekiwania kolejki awg. na połączenie

Ten wykres pokazuje kolejkę połączeń z najdłuższym średnim czasem oczekiwania na połączenie w kolejności rosnącej lub malejącej w wybranym zakresie dat. Ten wykres pozwala sprawdzić, która kolejka połączeń wymaga przypisania większej liczby agentów, aby skrócić czas oczekiwania.

Avg. queue wait time per call chart in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics

Czas oczekiwania kolejki awg. na każde połączenie

Ten wykres pokazuje kolejkę połączeń z najdłuższym średnim czasem oczekiwania na połączenie w kolejności rosnącej lub malejącej w wybranym zakresie dat. Za pomocą tego wykresu można sprawdzić, kiedy dzwoniący zostali zawieszeni dłużej niż przeciętnie.

Avg. queue hold time per call chart in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics

Szczegóły kolejki

Ta tabela zawiera szczegóły dotyczące kolejek połączeń, które zostały skonfigurowane w Twojej organizacji. Za pomocą tego wykresu można sprawdzić, jak działają agenci w każdej kolejce połączeń. Dostępne szczegóły:

 • Nazwa kolejki — nazwa kolejki połączeń.
 • Czas trwania oczekiwania— czas, przez który dzwoniący zostali zawieszeni.
 • Czas wstrzymania połączenia — średnia ilość czasu na połączenie, która została wstrzymana przez dzwoniących.
 • Połączony czas trwania— ilość czasu, przez którą dzwoniący rozmawiali z agentami.
 • Czas trwania połączenia przychodzącego — średnia ilość czasu na połączenie, z którą dzwoniący rozmawiali z agentami.
 • Obsługuj czas — ilość czasu, przez jaki agenci spędzają na obsłudze połączeń. Czas uchwytu jest obliczany jako czas przechowywania + czas połączenia = czas uchwytu.
 • Avg. czas obsługi — średnia ilość czasu, jaką agenci spędzali na obsłudze połączeń.
 • Czas kolejki — ilość czasu, przez jaki dzwoniący czekali na odebranie połączenia przez następnego dostępnego agenta.
 • Czas oczekiwania w kolejce — średni czas oczekiwania dzwoniących na następnego dostępnego agenta na odebranie połączenia.
 • Odpowiedź — liczba połączeń odebranych przez agentów.
 • Opuszczone — liczba połączeń, w których dzwoniący zawieszali lub zostawiali wiadomość przed udostępnieniem agenta.
 • Łączna liczba połączeń — łączna liczba połączeń przychodzących.
Queue details table in Supervisor desktop section of Customer Essentials analytics