Vizualizarea statisticilor

Cloudul Cloud-Connected UC trimite datele pe care le colectează către interfața cu utilizatorul Statistici. Puteți vizualiza datele statisticilor pentru aplicațiile și dispozitivele locale în Control Hub.


 • Diagramele afișează datele în Greenwich Mean Time (GMT).

 • Diagramele corelate cu punctele finale nu pot afișa date pentru clusterele Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM-SME).

 • Dacă versiunea Unified CM este actualizată de la versiunea X la versiunea Y, ambele versiuni sunt afișate în diagramele Statistici. Cele mai recente date sunt afișate sub Versiune Unified CM, lângă cea mai recentă versiune actualizată. Totuși, apelurile care sunt contorizate în versiunea anterioară continuă să fie afișate pentru durata selectată.

 • Când modificați ID-ul clusterului Unified CM, lista derulantă Cluster statistici afișează numele actualizat al clusterului, începând cu ziua următoare. Diagramele de vizualizare detaliată din diagrama Experiență în cadrul serviciului și Utilizare active din Cluster Unified CM afișează cel mai recent nume de cluster. Numele clusterului mai vechi continuă să afișeze și să reprezinte numărul de apeluri procesate anterior.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce Vizualizați diagramele Statistici, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

(Opțional) Pentru a vizualiza statisticile pentru datele de acces de la distanță mobile, activați comutatorul Numa date de acces mobile și de la distanță.

3

(Opțional) Selectați un cluster din lista derulantă de selecție a clusterului, din dreapta sus.

Setarea prestabilită este Toate clusterele.

4

Pentru a filtra datele din diagrame pe baza perioadei de timp, selectați o valoare din lista derulantă de selecție a perioadei de timp, din dreapta sus.

Intervalele de timp acceptate sunt:
 • Ieri

 • Ultimele 7 zile

 • Ultimele 30 de zile

 • Ultimele 90 de zile

 • Ultimele 12 luni

Puteți să vizualizați diagramele pentru perioada pe care ați selectat-o. Intervalul de timp prestabilit este Ultimele 30 de zile.


 

Dacă selectați Ieri din lista derulantă, tendințele în sus și în jos se bazează pe datele care sunt comparate cu cele două zile anterioare zilei precedente. În mod similar, dacă selectați Ultimele 7 zile, tendințele procentuale în sus sau în jos sunt calculate pe baza comparației dintre datele pentru ultimele 7 zile cu datele pentru săptămânile anterioare.

Panoul Experiență în cadrul serviciului vă ajută să analizați tendințele de distribuție a calității serviciului și tendințele de trafic pe baza numărului de apeluri, a locației sau a duratei apelului.


CMR trebuie să ofere valori Severely Concealed Seconds (SCS). Aceasta este o cerință obligatorie pentru clasificarea calității apelurilor.

Sursa de date

Detaliile dispozitivului sunt colectate de la Cisco Unified Communications Manager și detaliile de calitate a apelurilor sunt derivate din CMR și clasificate la nivel de CDR.

Vizualizarea detaliilor despre starea volumului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Stare volum apeluri pentru a vizualiza informațiile despre finalizarea apelurilor, în termeni de apeluri încercate, reușite, eșuate și abandonate.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Diagramele din pagina Detalii pentru starea volumului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Panoul de metrici din partea de sus a paginii de detalii afișează indicatorii de performanță cheie (KPI). Aceștia vă ajută să înțelegeți mai bine utilizarea Cloud-Connected UC în organizația dvs.

Următorul tabel descrie KPI-urile pentru starea volumului de apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total apeluri încercate

Toate apelurile, inclusiv cele finalizate și eșuate.

Apeluri reuşite

Toate apelurile reușite, efectuate de la modelul punctului final respectiv.

Apeluri eșuate

Toate apelurile care au eșuat.

Apeluri abandonate

Apeluri eșuate, cu durată diferită de zero.

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Distribuție stare apeluri

Acest card afișează tendința tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate. De asemenea, oferă numărul și un procent de apeluri în comparație cu numărul total de apeluri încercate.

Tendință stare apeluri

Acest card descrie tendința de implementare a tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea. De asemenea, oferă numărul de apeluri reușite, eșuate și abandonate pentru o anumită zi.

 • Încercate - toate apelurile sunt contorizate ca apeluri încercate.

 • Eșuate - când codul cauzei de origine și de finalizare al unui CDR nu este una dintre aceste valori - „0”, „1”, „2”, „3”, „16”, „17”, „31”, „126”, „127”, „393216”, „458752”, „262144” , este clasificat ca Eșuat.

 • Abandonate - apelurile eșuate cu durata mai mare ca 0 sunt clasificate ca Abandonate. Este un subset din Apeluri eșuate.

 • Reușite - toate apelurile finalizate cu succes, adică Apeluri încercate - Apeluri eșuate. Rețineți că apelurile eșuate includ apelurile abandonate.

 • Dacă utilizați UCM versiunea 12.5 sau o versiune anterioară, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Detail Records Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

 • Dacă utilizați UCM 12.5 SU(1) sau o versiune mai recentă, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Reporting and Billing Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

Pentru a afișa numai tendința apelurilor reușite, în legendă faceți clic pe Eșuate pentru a deselecta, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate sau recepționate utilizând punctele finale audio și video. În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează capacitatea media și totalul volumului corespunzător de apeluri.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează tipul de media al apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Serie punct final

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza seriei punctului final. De asemenea, oferă totalul volumului de apeluri pentru fiecare serie de punct final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate clusterele și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un cluster din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și primite într-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare , cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul de apeluri și procentul de apeluri eșuate în comparație cu apelurile încercate pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Căști după model

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă sunt primite mai multe CMR de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele va fi luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza numelui setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate versiunile Unified CM și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o versiune Unified CM din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate de toate punctele finale pe baza stării de securitate a apelurilor. Dacă un apel este autentificat sau criptat, atunci este clasificat ca Securizat. În caz contrar, este clasificat ca Nesecurizat. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru starea de securitate a apelurilor și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați tipul de profil de securitate din diagrama circulară, iar restul de carduri din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza locației asociate de control al admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate locațiile CAC și totalul volumului corespunzător de apeluri.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate locațiile fizice și totalul volumului corespunzător de apeluri.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locația fizică configurată pentru punctele finale, nu afișează date.

Analiză erori de apelare

Acest card descrie distribuția apelurilor în funcție de codurile cauzelor de finalizare a apelurilor pentru apelurile eșuate sau abandonate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează codurile cauzelor de finalizare a apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri.

 • Dacă utilizați UCM versiunea 12.5 sau o versiune anterioară, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Detail Records Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

 • Dacă utilizați UCM 12.5 SU(1) sau o versiune mai recentă, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Reporting and Billing Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

Codec

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de codec al apelului. În mod prestabilit, se afișează diagramele circulare pentru codecurile video și audio și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un codec din diagrama radială, iar restul de carduri din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.


 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, acesta va fi contorizat pentru ambele modele. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, va fi contorizat o singură dată.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, apelul este contorizat pentru ambele locații CAC.

 • Dacă atât punctele finale de origine și de destinați aparțin aceleiași locații CAC, se va contoriza un singur apel. Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec.

 • Dacă ambele puncte finale de origine și de destinație utilizează căști de diferite modele și CMR-ul respectiv include informațiile despre căști, apelul va fi contorizat pentru ambele modele de căști. Dacă ambele modele de căști sunt identice, va fi contorizat ca un apel.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Distribuție stare apeluri

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Căști după model

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Stare securitate apeluri

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Analiză erori de apelare

 • Codec

 • Clasificare apeluri

Vizualizarea detaliilor despre calitatea audio a apelurilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Calitate audio apeluri pentru a vizualiza informațiile despre calitatea apelurilor.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Diagrame din pagina Detalii pentru calitatea audio a apelurilor.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Panoul de metrici din partea de sus a paginii de detalii afișează indicatorii de performanță cheie (KPI). Acestea vă ajută să înțelegeți mai bine utilizarea CCUC în organizația dvs.

Apelurile sunt clasificate pe baza procentului Severely Concealed Seconds Ratio (SCSR). Pentru detalii despre modul în care este clasificat un apel, consultați Clasele de calitate a apelurilor Unified CM. Următorul tabel descrie KPI-urile pentru Calitatea audio apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total apeluri

Numărul total de apeluri bune, acceptabile și slabe, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea.

Apeluri bune

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR scade sub pragul SCSR de apel lung sau de apel scurt.

Apeluri slabe

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR depășește pragul SCSR de apel lung și de apel scurt.

Apeluri acceptabile

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR depășește pragul de apel lung, dar scade sub pragul SCSR de apel scurt.

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame. Apelurile clasificate constau în apeluri bune, acceptabile și slabe.


Apelurile care nu sunt clasificate nu sunt incluse în niciuna dintre diagramele Calitate audio apeluri.

Titlu card

Descriere

Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate, care sunt efectuate și primite într-o rețea. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clasele CAQ (bune și slabe) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o clasă CAQ din diagrama radială, iar restul cardurilor din Calitate audio apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.


 

Sunt clasificate numai apelurile care au CMR cu metrici SCS.

Pentru a afișa numai distribuția apelurilor bune, în legendă faceți clic pe Slabe pentru a le deselecta, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tendință CAQ

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor clasificate dintr-o rețea.

În mod prestabilit, se afișează tendințele zilnice și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați sau să deselectați tipul de clasă al apelului din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția numărului de apeluri clasificate în care sunt implicate puncte finale audio și video. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează capacitatea media (audio și video) și numărul corespunzător de puncte finale care sunt implicate în apelurile clasificate.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate dintr-o rețea, pe baza tipului de media al apelului (audio/video). În mod prestabilit, în diagrama circulară sunt afișate tipurile media ale apelurilor (audio și video) și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Calitate audio apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta Audio sau Video din legendă făcând clic pe opțiune, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza seriei punctului final. În mod prestabilit, se afișează tendințele zilnice ale seriei punctului final și numărul corespunzător de apeluri clasificate.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate clusterele Unified CM și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un cluster din diagrama circulară, iar restul de carduri Calitate audio apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, cardul vă oferă numărul de apeluri care sunt efectuate și primite într-o rețea la un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Set de dispozitive

Acest card descrie o tendință a apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza numelui setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară sunt afișate versiunile Unified CM și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama circulară, iar restul de carduri Calitate audio apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o versiune Unified CM din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite de toate punctele finale dintr-o rețea pe baza stării de securitate a apelurilor. Dacă un apel este autentificat sau criptat, atunci este clasificat ca Securizat. În caz contrar, este clasificat ca Nesecurizat. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru starea de securitate a apelurilor și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip de profil de securitate din diagrama circulară, iar restul de carduri Calitate audio apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează locația CAC și numărul corespunzător de apeluri clasificate asociate.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează locația fizică și numărul corespunzător de apeluri clasificate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locația fizică configurată pentru punctele finale, nu afișează date.

Codec

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza tipului de codec al apelului. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează tipurile de codecuri audio și video și numărul corespunzător de apeluri clasificate.

Clasificare apeluri

Acest card descrie apelurile clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) din diagrama circulară, iar restul de carduri Calitate audio apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.


 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, iar apelul este clasificat ca Bun , este contorizat pentru ambele modele. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, este contorizat o singură dată.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose este utilizat pentru a apela telefonul B din locația CAC New York, apelul clasificat este contorizat pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații, este contorizat ca un singur apel. Aceeași formulă de calcul se aplică pentru Set de dispozitive, Locație fizică și Codec.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Stare securitate apeluri

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Codec

 • Clasificare apeluri

Panoul Utilizare active afișează diagramele pentru utilizarea activelor (puncte finale și căști) din organizația dvs.

Sursa de date

CDR-urile, CMR-urile și detaliile dispozitivelor sunt colectate din Cisco Unified Communications Manager.

Apelurile care nu sunt efectuate utilizând un punct final nu sunt afișate și nici nu sunt incluse în diagramele de utilizare a activelor. De exemplu, trunchi la trunchi sau punte de conferință etc. Prin urmare, diagramele Utilizare active nu afișează date pentru tipul SME de clustere Unified CM.

Vizualizarea detaliilor despre tendința numărului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Tendință număr de apeluri pentru a vizualiza diagramele corelate cu punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru tendința numărului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Tendință număr de apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr de apeluri puncte finale

De câte ori este implicat cel puțin un punct final într-un apel.

Număr de apeluri cu căști

De câte ori este implicată cel puțin o cască într-un apel.

Număr total de puncte finale din apeluri

De câte ori participă punctele finale la apeluri.


 

Un punct final poate participa la mai multe apeluri.

Număr total de căști din apeluri

De câte ori participă căștile la apeluri.

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Apelul în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), deci atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Număr de apeluri.

Titlu card

Descriere

Distribuție apeluri după activ

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând active (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Tendință număr de apeluri

Acest card descrie o tendință a tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând active (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează numărul total de apeluri efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza tipului de capacitate media a punctului final (audio sau video).

Tip media apel

Acest card afișează numărul total de apeluri efectuate și recepționate de activele dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). Puteți să selectați un tip media de apel din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza seriei punctului final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și recepționate de activele dintr-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clusterul Unified CM și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un cluster Unified CM din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta este bazat pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul de apeluri pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Căști după model

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel. De asemenea, oferă numărul zilnic de apeluri pe baza tipului de model de căști.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă mai multe CMR sunt primite de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele este luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie toate apelurile care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza versiunii Unfied CM. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru versiunea Unified CM și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta Unified CM versiune tip pe legenda făcând clic pe ea, și diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și recepționate de toate activele clasificate pe baza locației de control al admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru locația apelului de control al admisiei apelului (CAC) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o locație de control al admisiei apelului (CAC) din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite de toate activele clasificate pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru toate locațiile fizice și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o locație fizică din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru. Dacă implementarea Unified CM nu are nicio locație fizică care este configurată pentru punctele finale, diagrama nu afișează date.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) clasificate pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea și În afara rețelei). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

De asemenea, puteți selecta sau deselecta un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.


 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, acesta este contorizat pentru ambele modele de puncte finale. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, apelul este contorizat de două ori, deoarece este vorba despre utilizarea activului.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, apelul este contorizat pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații CAC, este contorizat ca un singur apel.

 • Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație utilizează căști de modele diferite și CMR-ul respectiv include informații despre căști, apelul este contorizat pentru ambele modele de căști.

 • Dacă ambele modele de căști sunt identice, și apelul este contorizat pentru ambele modele de căști, deoarece este vorba, în primul rând, despre utilizarea activului.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Căști după model

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Clasificare apeluri

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

Vizualizarea detaliilor despre durata apelurilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Durată apeluri pentru a vizualiza diagramele care oferă informații despre durata apelurilor în care au fost implicate puncte finale și căști.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru tendința duratei apelurilor.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Tendință durată apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total minute apeluri

Durata totală a tuturor apelurilor (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Minute apeluri audio

Durata totală a tuturor apelurilor audio (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Minute apeluri video

Durata totală a tuturor apelurilor video (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Durată apeluri

Titlu card

Descriere

Distribuție după activ

Acest card descrie o tendință a duratei în minutele de apeluri pentru apelurile efectuate și primite utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.

Tendință durată apeluri

Acest card descrie o tendință a tuturor duratelor totale (în minute) ale tuturor apelurilor efectuate utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea. De asemenea, oferă durata totală a apelurilor pentru o anumită zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția minutelor de apeluri care sunt efectuate sau primite utilizând puncte finale audio și video. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru numărul de puncte finale audio și video și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de capacitate media din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de capacitate media din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza tipului media al apelului (audio/video). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de media al apelului (audio/video) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip media de apel din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza seriei punctului final. De asemenea, oferă un total al duratei totale a apelurilor pentru o anumită serie de punct final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clusterul Unified CM și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un cluster Unified CM din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de active la intervale diferite de timp dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare , cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul mediu al duratei apelurilor pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

De asemenea, puteți selecta sau deselecta un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Căști după model

Acest card descrie durata totală (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele dintr-o rețea clasificate pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel. De asemenea, oferă numărul zilnic al duratei apelurilor pe baza tipului de model de căști.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă sunt primite mai multe CMR de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele va fi luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie durata totală (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele dintr-o rețea clasificate pe baza numelui setului de dispozitive. De asemenea, oferă un total al duratei totale a apelurilor pentru un anumit set de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru versiunea Unified CM și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama radială, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de versiune Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru locația cu controlul admisiei apelului (CAC) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați o locație cu control al admisiei apelului (CAC) din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele în uz, clasificate pe baza locației fizice a punctului final. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară a tuturor locațiilor fizice și durata totală corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de locație fizică din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru. Dacă implementarea Unified CM nu are nicio locație fizică care este configurată pentru punctele finale, diagrama nu afișează date.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.


 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, durata apelului va fi contorizată pentru ambele modele de puncte finale. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, durata apelului va fi luată în considerare pentru ambele modele de puncte finale, deoarece este vorba, în primul rând, de utilizarea activelor.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, durata apelului este luată în considerare pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații CAC, durata este luată în considerare odată pentru locația CAC.

 • Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație utilizează căști de modele diferite și CMR-ul respectiv include informații despre căști, apelul este contorizat pentru ambele modele de căști.

 • Dacă ambele modele de căști sunt identice, și apelul va fi contorizat pentru ambele modele de căști, deoarece este vorba, în primul rând , despre utilizarea activului.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Clasificare apeluri

 • Căști după model

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea punctelor finale

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Adoptare puncte finale pentru a vizualiza diagramele corelate cu punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea punctelor finale.


 
 • Pentru planificare eficientă, vă recomandăm să selectați o durată mai mare (90 de zile sau mai mult) când analizați datele afișate de aceste diagrame.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Pentru o anumită durată, lista tuturor punctelor finale și apelurile corespunzătoare efectuate sau recepționate de fiecare punct final sunt preluate ca date de intrare și rulate prin intermediul unei funcții analitice bazate pe percentile. Pe baza valorii returnate de această funcție, punctele finale sunt clasificate după cum este descris de indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru adoptarea punctelor finale din tabelul următor.

Titlu câmp

Descriere

Puncte finale configurate

Numărul de puncte finale care au fost configurate pentru durata selectată.

Puncte finale neînregistrate

Numărul de puncte finale care nu au fost înregistrate cel puțin o dată pentru durata selectată.

Înregistrate (0 % apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată, dar nu au fost utilizate pentru a efectua apeluri.

Înregistrate (25 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în mai puțin sau în 25 de procente din apeluri.

Înregistrate (50 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 25-50 % din apeluri.

Înregistrate (75 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 50-75 % din apeluri.

Înregistrate (100 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 75-100 % din apeluri.

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC , locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Adoptare puncte finale.


În mod prestabilit, toate diagramele afișează date statistice pentru punctele finale configurate pentru durata selectată. Selectați filtrele corespunzătoare pentru a vizualiza datele pentru punctele finale neînregistrate și pentru punctele finale înregistrate (clasificate în implicarea în apeluri pe percentile).

Titlu card

Descriere

Adoptare puncte finale

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, a punctelor finale care nu sunt înregistrate și a diferitelor volume de utilizare a apelurilor pentru punctele finale înregistrate pentru durata selectată într-o organizație.

Tip media apel

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale înregistrate, pe baza tipului media de apel (audio și video).

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Cluster Unified CM

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza clusterului Unified CM.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Clasificare apeluri

Acest card afișează punctele finale înregistrate, pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Set de dispozitive

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza numelui setului de dispozitive.

Puteți să selectați sau să deselectați un set de dispozitive din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC).

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configuratem pe baza locației fizice asociate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație fizică din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza tipului de capacitate media a punctelor finale (Audio hard, Video hard și Video soft).

Pe baza capacității media, punctele finale sunt clasificate după cum urmează:

 • Punct final audio hard - punct final bazat pe hardware, cu capacitate audio. De exemplu, telefonul Cisco IP 7811.

 • Punct final video hard - punct final bazat pe hardware, cu capacitate video. De exemplu, Cisco DX70.

 • Punct final video soft - punct final bazat pe software, cu capacitate video. De exemplu, Webex Teams.

Puteți să selectați sau să deselectați o capacitate media a punctelor finale din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie o tendință a punctelor finale configurate, pe baza seriei punctului final.

Serie model de căști

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate într-o organizație pentru durata selectată, pe baza modelului de căști.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Adoptare puncte finale

 • Tip media apel

 • Cluster Unified CM

 • Clasificare apeluri

 • Set de dispozitive

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Capacitate media puncte finale

 • Serie punct final

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea căștilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Adoptare căști pentru a vizualiza diagramele corelate cu căștile configurate pentru punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea căștilor.


 
 • Pentru planificare eficientă, vă recomandăm să selectați o durată mai mare (90 de zile sau mai mult) când analizați datele afișate de aceste diagrame.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Pentru o anumită durată, lista tuturor căștilor și a apelurilor corespunzătoare care implică căștile conectate sunt preluate ca date de intrare și rulate prin intermediul unei funcții analitice bazate pe percentile. Pe baza valorii returnate de această funcție, căștile sunt clasificate după cum este descris de indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru adoptarea căștilor din tabelul următor.

Titlu câmp

Descriere

Căști configurate

Numărul de căști care au fost configurate pentru durata selectată.

Căști deconectate

Numărul de căști care nu au fost conectate la punctele finale implicate în apeluri pe durata selectată.

Conectate (0 % apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la puncte finale care nu sunt implicate în apeluri pe durata selectată.

Conectate (25 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în mai puțin sau în 25 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (50 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 25-50 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (75 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 50-75 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (100 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 75-100 % din apeluri pe perioada selectată.

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Adoptare căști.


În mod prestabilit, toate diagramele afișează datele statistice pentru căștile configurate pe durata selectată. Selectați filtrele corespunzătoare pentru a vizualiza datele pentru căștile neconectate și pentru căștile conectate (clasificate ca implicare în apeluri pe percentile).

Titlu card

Descriere

Cluster Unified CM

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza clusterului Unified CM.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza locației fizice asociate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație fizică din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Adoptare căști

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe durata selectată dintr-o organizație.

Tip media apel

Acest card afișează o distribuție a căștilor conectate la punctele finale înregistrate, pe baza tipului media al apelului (audio și video).

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza locației asociate de control al admisiei apelului (CAC).

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Clasificare apeluri

Acest card afișează o distribuție a căștilor conectate la punctele finale înregistrate, pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Set de dispozitive

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza numelui setului de dispozitive.

Puteți să selectați sau să deselectați un set de dispozitive din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează o distribuție a tipului de căști configurate (Audio hard, Video hard și Video soft).

Puteți să selectați sau să deselectați o capacitate media a punctelor finale din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe baza seriei punctului final.

Serie model de căști

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe durata selectată dintr-o organizație, pe baza modelului căștilor.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Cluster Unified CM

 • Locaţie fizică

 • Adoptare căști

 • Tip media apel

 • Locație CAC

 • Clasificare apeluri

 • Set de dispozitive

 • Capacitate media puncte finale

 • Serie punct final

 • Serie model de căști

Panoul Analiză trafic afișează diagramele care sunt corelate cu locațiile traficului de apeluri și cu analiza traficului de apeluri.

Diagramele Locații trafic apeluri afișează distribuția apelurilor tratate de active, care sunt clasificate pe baza locației de control al admisiei apelului (CAC), pe când diagramele Analiză trafic apeluri afișează distribuția apelurilor tratate de active, clasificate pe baza diferitelor tipuri de apeluri.

Vizualizați detaliile despre locațiile traficului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceți clic pe cartela de trafic locații apel pentru a vizualiza distribuția de apeluri care sunt manipulate de active, clasificate pe baza de la locul de amplasare a scorului.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați filtrele din pagina de detalii pentru locațiile traficului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Locații trafic apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri clasificate

Numărul total de apeluri din toate locațiile și categoriile.

Total apeluri în rețea

Numărul total de apeluri în rețea. Apelurile în rețea sunt apeluri non-PSTN.

Număr de apeluri în afara rețelei

Numărul total de apeluri în afara rețelei. Apelurile în afara rețelei sunt apeluri PSTN.

Număr de apeluri interne

Numărul total de apeluri efectuate în cadrul organizației. Apelurile interne sunt apeluri în cadrul companiei.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Distribuție locații trafic apeluri

 • Clasificare apeluri

 • Tip media apel

 • Direcție apeluri

Vizualizarea detaliilor despre analiza traficului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Analiză trafic apeluri pentru a vizualiza distribuția apelurilor care sunt tratate de active, clasificate pe baza locației CAC.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați filtrele din pagina de detalii pentru analiza traficului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Analiză trafic apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri

Numărul total de apeluri.

Total apeluri în rețea

Numărul total de apeluri în rețea. Apelurile în rețea sunt apeluri non-PSTN.

Număr de apeluri în afara rețelei

Numărul total de apeluri în afara rețelei. Apelurile în afara rețelei sunt apeluri PSTN.

Număr de apeluri interne

Numărul total de apeluri efectuate în cadrul organizației. Apelurile interne sunt apeluri în cadrul companiei.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Distribuție analiză trafic apeluri

 • Clasificare apeluri

 • Tip media apel

 • Stare securitate apeluri

 • Stare apel

 • Apeluri OTT

 • Set de dispozitive

 • Locație CAC

Panoul Analiză capacitate afișează diagramele de statistici corelate cu utilizarea trunchiurilor.

Diagrama de statistici Utilizare trunchiuri afișează informații despre utilizarea trunchiurilor pentru primele cinci trunchiuri dintre toate tipurile de trunchiuri care sunt configurate în cadrul Unified CM.

Vizualizarea detaliilor despre tipurile de trunchiuri din analiza capacității

1

2

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

3

Faceți clic pe cardul Analiză capacitate pentru a vizualiza distribuția apelurilor care sunt tratate de active, care sunt clasificate pe baza locației CAC.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru informații suplimentare, consultați filtrele din pagina de detalii a tipurilor de trunchiuri din analiza capacității.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Analiză capacitate.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri

Numărul total de apeluri.

SIP

Numărul total de apeluri de la SIP Trunk.

MGCP

Numărul total de apeluri de la MGCP Trunk.

ICT

Numărul total de apeluri de la ICT Trunk.

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Acces mobil și de la distanță

 • Distribuție utilizare trunchiuri

 • Distribuție tip de trunchi

 • Tip media apel

 • Direcție apeluri

Accesul mobil și la distanță permite ca punctele finale să aibă serviciile lor de înregistrare, control al apelurilor, setare, mesagerie și prezență, furnizate de Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) când punctul final este în afara rețelei întreprinderii.

În Cloud-Connected UC, punctele finale cu acces mobil și de la distanță sunt determinate din CUCM pe baza analizei adresei IP a punctelor finale înregistrate, care acceptă acces mobil și de la distanță. Pentru mai multe informații despre modul de vizualizare a statisticilor pentru aceste puncte finale, consultați vizualizarea statisticilor.

Puteți exporta datele care sunt afișate în diagrame într-un fișier Excel, utilizând butonul Descărcare.

Faceţi clic pe Descărcare.


 

Clientul Webex trimite adresa MAC criptată a calculatorului. Deci, în raportul de descărcare pentru diagramele Experiență în cadrul serviciului, nu puteți vizualiza adresa MAC reală a calculatorului.

Uneori, din cauza pierderii unor date de telemetrie, diagramele Statistici afișează date incomplete. Dacă din orice diagramă lipsesc date, acest lucru este indicat printr-o pictogramă sub formă de fulger, afișată în partea dreaptă a listei derulante de selecție a perioadei de timp din pagina Statistici. Acest lucru vă ajută să știți dacă există vreo neconcordanță cu privire la datele afișate în diagrame.


Dacă nu există pierderi de date în ultimele șapte zile, pictograma sub formă de fulger nu este afișată.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceţi clic pe .

Apare fereastra Eveniment de date lipsă. Fereastra listează Ora creării evenimentului, Nume cluster, Nume nod și Detalii. Numărul de pe pictogramă este numărul notificărilor de date lipsă de la ultima conectare. Acest număr este resetat după ce verificați notificările.

3

Dacă doriți să căutați anumite evenimente de date lipsă, utilizați caseta de căutare din partea din stânga sus a ferestrei.

Puteți efectua o căutare pe baza următoarelor: Ora creării evenimentului, Nume cluster, Nume nod și Detalii.

În pagina Statistici, puteți să modificați secvența diagramelor care aparțin aceleiași categorii. Acest lucru vă permite să vă personalizați vizualizarea cardurilor.


 • Puteți să amestecați secvența diagramelor în paginile de prezentare generală și de detalii.

 • Preferințele pe care le setați sunt salvate pentru toate sesiunile viitoare cu informațiile de conectare și pe diferite browsere.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul care conține diagrama pe care doriți s-o mutați. Apoi trageți și plasați cardul în locația în care doriți să-l vedeți afișat.


 

Dacă trageți cardul în afara limitelor paginii, nu-l puteți reordona.

În pagina Statistici, puteți să ascundeți o diagramă care nu este relevantă pentru dvs. De asemenea, puteți să reafișați o diagramă pe care ați ascuns-o anterior. Acest lucru vă permite să vă personalizați vizualizarea cardurilor.


 • Preferințele pe care le setați sunt salvate pentru toate sesiunile viitoare cu informațiile de conectare și pe diferite browsere.

 • Când ascundeți o diagramă, aceasta dispare din lista derulantă Filtre.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Pentru a ascunde o diagramă, faceți clic pe ... din card și selectați Eliminare card.

3

Pentru a reafișa o diagramă, faceți clic pe .

4

În fereastra Adăugare diagrame, selectați diagramele pe care doriți să le reafișați și faceți clic pe Adăugare diagrame.


 

Puteți să selectați mai multe carduri din diferite categorii simultan și să le reafișați.