Ako dodajete korisnike koji su koristili svoju e-adresu za kreiranje probnog naloga na Webexu, izbrišite njihovu organizaciju pre nego što ih dodate u organizaciju korisnika.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata u kontrolnom čvorištu.

2

Idite na stavku Korisnici , a zatim izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

3

Odaberite opciju Ručno dodavanje ili izmeni korisnike i kliknite na dugme " Dalje".

4

Izvršite jedan od sledećih koraka.

 • Ako želite da unesete samo e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "E-adresa ".
 • Ako želite da unesete ime i e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "Imena i e-adrese ". Unesite ime, prezime i e-adresu novog korisnika.

   

  Na ovom ekranu možete dodati detalje do 25 korisnika. Da biste dodali detalje drugog korisnika, kliknite na ikonu Plus (+) pored polja e-adresa .

5

Kada unesete detalje o novim korisnicima koje želite da dodate, kliknite na dugme "Dalje ".

6

Da biste korisniku dodelili licencu, proverite polje za potvrdu Centar za kontace i odaberite tip licence koji želite da dodelite agentu. Dostupni tipovi licenci su:

 • Standardni agent:Odaberite ovaj tip licence da biste korisniku obezbedili standardne funkcije agenta.
 • Premium Agent:Odaberite ovaj tip licence da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta. Uradite nešto od sledećeg:
  • Agent: Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta.

  • Supervizor: Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili ulogu supervizora.

 • Za administratora, uradite nešto od sledećeg:
  • Kreirajte korisnika sa licencom premium agenta za novog korisnika. Idite na korisničke detalje > administratorske uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

  • Za postojećeg korisnika izaberite korisnika sa stranice " Detalji o korisniku ". Idite na korisničke detalje > administratorske uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

  • Za administratora usluge Centra za kontakt idite na korisničke detalje > administratorske uloge. Idite na korisničke detalje > administratorske uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Administrator usluge Kontakt centra.

  • Da biste uklonili privilegije administratora, izaberite stavku Administratorske uloge. Opozovite izbor administratora organizacije ili administratora usluge Kontakt centra na osnovu uloge administratora.

Više informacija o privilegijama administratora kontrolnog čvorišta specifičnim za kontakt centar za kontakt potražite u članku Administratorske uloge za Webex centar za kontakte.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Korisnik dobija poziv e-poštom da se pridruži Webex organizaciji.

Podrazumevani korisnički profil obezbeđuje pristup funkcijama Webex kontakt centra za korisnike sa licencama ili pravom Kontakt centra. Više informacija o korisničkim profilima potražite u odeljku Korisnički profili u vodiču za podešavanje i administraciju Cisco Webex centra za kontakte.