Tip Webex App naloga koji imate određuje kako možete da ga integrišete sa programom Microsoft Outlook.

 • Besplatan Nalog aplikacije Webex – Videćete opciju Programa Microsoft Outlook u postavkama gde možete da ga uključite ako ste administrator na računaru.

 • Plaćeni Nalog aplikacije Webex – Administrator mora da vam omogući integraciju sa programom Microsoft Outlook, ne morate ništa da radite i videćete statuse u programu Outlook i moći ćete da pozovete i pošaljete poruku kontaktima iz nje.

Šta ti treba

 • Webex aplikacija za Windows

 • Windows 7, 8 ili 10

 • Microsoft Outlook 2016 ili noviji

  Microsoft Office 365 (verzija 16.0.9001 ili novija)

Pre nego što počneš

Ako imate besplatan nalog i imate administratorska prava na računaru, u aplikaciji Webex Appizaberite sliku profila, idite na podešavanja > Outlook >Postavke programa Outlook >Poveži se sa programom Outlook. U prozoru koji se otvara izaberite stavku Da , a zatim u redu , Zatvori i Sačuvaj.

Izbegavanje neusaglašenosti sa drugim aplikacijama

Morate da zadržite samo jednu aplikaciju koja se integriše sa programom Outlook radi statusa. Integrisanje više aplikacija sa programom Outlook može da izazove neusaglašenosti. Pre nego što integrišete Webex Aplikaciju sa programom Outlook za status, potrebno je da zatvorite i poništite izbor bilo koje druge aplikacije za razmenu trenutnih poruka koje koristite na računaru koje se povezuju sa programom Outlook radi integracije statusa.

Poznat je problem sa primenom programa Skype za posao kada imate više aplikacija registrovanih za povezivanje sa programom Outlook radi integracije statusa, to može dovesti do pada programa Skype za posao. Ako dođe do ovog problema, preporučujemo da zadržite samo jednu aplikaciju registrovanu u programu Outlook radi integracije statusa, a zatim da deinstalirate ili ponovo instalirate Skype za posao.

Pogledajte status osobe u programu Outlook

Bilo gde da vidite nečije ime ili avatar u programu Outlook, kao na listi sastanaka ili prijemnom poštanskom sandučetu, videćete njegov status i u Webex aplikaciji. Nećete videti nikakav status za osobe koje nisu u Webex aplikaciji.

Status koji vidite u programu Outlook potiče iz aplikacije Webex. Evo kako izgledaju statusi u aplikaciji i programu Outlook:

Kontakt sa nekom osobom u aplikaciji Webex iz programa Outlook

U programu Outlook, kada zadržite pokazivač iznad imena osobe, otvoriće se njena kontakt kartica sa opcijama kako da stupite u kontakt sa njom. Interfejs može izgledati drugačije u zavisnosti od verzije programa Outlook koju koristite.

 • Pozovite Kliknite ili kliknite na broj da biste započeli video poziv u aplikaciji Webex.


  Sve opcije pozivanja u programu Outlook započinjaju video poziv u aplikaciji Webex.

 • Poruka– Kliknite da biste osobi u Webex aplikaciji dali poruku. Ako već nemate podešen prostor sa njima, kreiraćemo vam jedan za slanje poruke.

 • Pošaljite porukugrupi – Ako imate e-poruku sa ili sa grupne e-adrese, možete i da im pošaljete svu poruku u Webex aplikaciji tako što ćete kliknuti da započnete razmak sa grupom u kojoj će se poruka pojaviti.

Zdravstveni proveravač integracije sa Outlookom

Zdravstveni proveravač testira status Windows registratora koji proverava integritet postojećeg registratora, status prisustva webeksa i status usluge. Više informacija potražite u članku Webex | Aplikacija Testiraj vezu sa zdravstvenim proveravačom.

Šta ti treba

 • Webex aplikacija za Mac

 • MacOS 10.11 ili noviji

 • Microsoft Outlook 16 (verzija 15.33 ili novija)


  Nova Outlook opcija za Outlook 16 ne podržava ovu integraciju.

  Microsoft Office 365

Pre nego što počneš

Ako je Webex App jedina aplikacija koju ste instalirali koja se integriše sa statusom u programu Outlook, integracija je podrazumevano omogućena.

Ako postoji druga aplikacija koja integriše status u programu Outlook, možete odabrati da koristite Webex App umesto toga, u aplikaciji Webex App idite naželjene postavke, izaberite general > Poveži se sa programom Microsoft Outlook. Webex Aplikacija će postati jedina aplikacija koja će se integrisati sa programom Outlook za status.

Izbegavanje neusaglašenosti sa drugim aplikacijama

Morate da zadržite samo jednu aplikaciju koja se integriše sa programom Outlook radi statusa. Integrisanje više aplikacija sa programom Outlook može da izazove neusaglašenosti. Pre nego što integrišete Webex Aplikaciju sa programom Outlook za status, potrebno je da zatvorite sve druge aplikacije za razmenu instant poruka koje koristite na računaru koje se povezuju sa programom Outlook radi integracije statusa.

Pogledajte status osobe u programu Outlook

Bilo gde da vidite nečije ime ili sliku profila u programu Outlook, kao na listi sastanaka ili prijemnom poštanskom sandučetu, videćete i njegov status iz aplikacije Webex. Nećete videti nikakav status za osobe koje nisu u Webex aplikaciji.

Status koji vidite u programu Outlook potiče iz aplikacije Webex. Evo kako izgleda status u aplikaciji i programu Outlook:

Kontakt sa nekom osobom u aplikaciji Webex iz programa Outlook

U programu Outlook, kada zadržite pokazivač iznad imena osobe, otvoriće se njena kontakt kartica sa opcijama kako da stupite u kontakt sa njom. Interfejs može izgledati drugačije u zavisnosti od verzije programa Outlook koju koristite.

 • Poruka– Kliknite da biste osobi u Webex aplikaciji dali poruku. Ako već nemate podešen prostor sa njima, kreiraćemo vam jedan za slanje poruke.

  Ne možete da pošaljete poruku grupi osoba u Aplikaciji Webex iz programa Outlook.

 • Pozovite Kliknite da biste započeli video poziv u aplikaciji Webex.


  Sve opcije pozivanja u programu Outlook započinjaju video poziv u aplikaciji Webex.

 • Video poziv– Kliknite da biste započeli video poziv u aplikaciji Webex.

Zdravstveni proveravač integracije sa Outlookom

Zdravstveni proveravač testira status Windows registratora koji proverava integritet postojećeg registratora, status prisustva webeksa i status usluge. Više informacija potražite u članku Webex | Testiranje veze sa zdravstvenim proveravačom.