Nije moguće uvesti korisnike, greška:Neispravan format datoteke.Korisnički ID je obavezan

Koristite ovaj članak da biste saznali najbolje prakse za datoteku Uvoz/Izvoz korisnika.

Nije moguće uvesti korisnike, greška:Netačan format datoteke.Korisnički ID je obavezan.

Administrator sajta dobija grešku prilikom uvoza korisnika:Netačan format datoteke. 

Korisnički ID je obavezan. Administrator sajta ne može da uveze .CSV listu korisnika na sajt.Uzrok: Poruka o grešci je nastala zbog nekompatibilnosti između Webex sajta i kodiranja koje se koristi na .CSV dokumentu koji se koristi.Kodiranje .CSV dokumenata za otpremanje na Webex stranicu administracije sajta mora biti UTF-8 kodiranje.

Rešenje:

Da biste napravili .CSV dokument u UTF-8 formatu:

 1. Napravite novu tabelu u Microsoft Excel-u.
 2. Kliknite na Datoteka > Sačuvaj kao.
 3. Izaberite format datoteke: CSV (razgraničen zarezom) (*.csv).
 4. Sačuvaj datoteku na željenu lokaciju.
 5. Pregledajte sačuvanu .CSV datoteku na računaru.
 6. Desnim tasterom miša kliknite na .CSV datoteku i izaberite Otvori sa > Notepad.

  Ako Notepad nije dostupan u meniju, izaberite Izaberi program...> Notepad > OK.
   
 7. U Notepadu kliknite na Datoteka > Sačuvaj kao....
 8. Za Kodiranje, izaberite UTF-8 iz padajućeg menija.
 9. Kliknite na Sačuvaj.

Administrator sajta može da sledi ove korake u nastavku da bi izvezao listu korisnika već u UTF -8 formatu:

 1. Prijavite se na stranicu Administracija sajta.(Primer: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na Upravljanje korisnicima > Uvoz/izvoz korisnika.
 3. Kliknite na Izvezi.
 4. Na sledećoj stranici kliknite na U redu.

  Funkcija uvoza/izvoza će pauzirati na kratko kašnjenje, a tokom ovog perioda svi drugi zahtevi za uvoz/izvoz će biti nemogući.Ovaj proces može da traje nekoliko minuta, u zavisnosti od broja korisnika sajta i trenutnog korišćenja.Kada sajt završi obradu zahteva, Administrator sajta će dobiti poruku e-pošte od Messenger@ Webex.com u kojoj se navodi da je proces uvoza/izvoza korisnika završen.
   
 5. Još jednom kliknite na Upravljanje korisnicima > Uvoz/izvoz korisnika.
 6. Kliknite na link: Preuzmite izvezenu csv datoteku, a zatim izaberite Sačuvaj kada je to zatraženo.

Da li je ovaj članak bio koristan?