Pozivi u redu čekanja

Redovi poziva usmeravaju pozivaoce do agenata koji mogu da pomognu oko određenog problema ili pitanja. Pozivi se distribuiraju jedan po jedan agentima u redu.

Redovi poziva privremeno zadržavaju pozive kada svi korisnici (agenti) kojima je dodeljeno da primaju pozive iz reda nisu dostupni. Kada agenti postanu dostupni, pozivi u redu čekanja se usmeravaju u skladu sa podešavanjima usmeravanja poziva koje ste odredili za red poziva.

Možete da kreirate više redova poziva za svoju organizaciju tako da kada na pozive klijenata ne može da se odgovori, budu im obezbeđeni automatizovani odgovori, utešne poruke i/ili muzika na čekanju dok neko ne može da odgovori na njihov poziv.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva > Kreiraj red poziva.

3

Na stranici Osnove unesite sledeće informacije, a zatim kliknite na Dalje.

 • Lokacija – izaberite lokaciju iz padajućeg menija.


   
  Lokacija je skladište sa konfiguracijom poziva specifičnom za lokaciju. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje platforme Cisco Webex Calling za svoju organizaciju.
 • Ime reda poziva – unesite ime za red poziva.

 • Broj telefona – dodelite primarni broj telefona i/ili lokal redu poziva.

 • Dozvoli broj telefona reda za odlazne pozive – omogućite preklopno dugme da biste dozvolili broj telefona reda za odlazne pozive.

 • Broj poziva u redu – dodelite maksimalan broj poziva za ovaj red poziva. Kada se dostigne ovaj broj, aktiviraju se podešavanja u slučaju prepunjenosti.


   
  Nemojte postavljati vrednost polja Broj poziva u redu na 0. Dolazni pozivi nisu dozvoljeni ako je vrednost polja Broj poziva u redu postavljena na 0.
 • ID pozivaoca – dodelite ID pozivaoca za red poziva. ID pozivaoca koji je ovde dodeljen, zajedno sa ID-om pozivaoca i brojem pozivaoca, pojaviće se kada agenti reda poziva primaju dolazni poziv iz reda. ID pozivaoca se takođe koristi za pozive koji se prosleđuju izvan ovog reda poziva.


   

  Ovo polje je obavezno za kretanje do sledećeg ekrana.

  • Direktna linija – primarni broj telefona i lokal iz ovog reda.


    

   Opcija direktne linije se ne pojavljuje ako ne navedete broj telefona.

  • Broj lokacije – broj dodeljen lokaciji.

  • Dodeljeni broj od lokacije reda poziva – izaberite broj od lokacije.

 • Jezik – izaberite jezik reda poziva iz padajućeg menija.

4

Na stranici Usmeravanje poziva odaberite jednu od sledećih opcija i kliknite na Dalje.

 • Zasnovano na prioritetu
  • Kružno – obilazi kod svih agenata nakon poslednjeg agenta koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem raspoloživom agentu reda poziva.

  • Odozgo nadole – šalje pozive kroz red agenata redom, svaki put počevši od vrha.

  • Najduže neaktivan – šalje pozive agentu koji je najduže neaktivan. Ako taj agent ne odgovori na poziv, prelazi se na narednog agenta koji je drugi po redu najduže bio neaktivan i tako redom sve dok se ne odgovori na poziv.

  • Zauzetost – šalje pozive agentima na osnovu procenata koje dodeljujete svakom agentu u profilu reda poziva (do 100%).

  • Istovremeno – odjednom šalje pozive svim agentima u redu poziva.

 • Zasnovano na veštini

   
  Kada izaberete usmeravanje poziva zasnovano na veštini, podrazumevano će se usmeravanje odvijati isključivo na osnovu nivoa veštine. Ako postoji više agenata sa istim nivoom veštine, onda se sledi izabrani obrazac usmeravanja (kružno/odozgo nadole/najduže neaktivan) da bi se rešio odabir sledećeg agenta za usmeravanje poziva.
  • Kružno – obilazi kod svih agenata nakon poslednjeg agenta koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem raspoloživom agentu reda poziva.

  • Odozgo nadole – šalje pozive kroz red agenata redom, svaki put počevši od vrha.

  • Najduže neaktivan – šalje pozive agentu koji je najduže neaktivan. Ako taj agent ne odgovori na poziv, prelazi se na narednog agenta koji je drugi po redu najduže bio neaktivan i tako redom sve dok se ne odgovori na poziv.

5

Na stranici Podešavanja u slučaju prepunjenosti odredite način na koji se postupa sa viškom poziva. U padajućem meniju odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Izvrši postupak u slučaju zauzetosti – pozivalac čuje brzi ton zauzeća.

 • Reprodukuj zvonjavu dok pozivalac ne prekine vezu – pozivalac čuje zvonjavu dok ne prekine vezu.

 • Prenesi na broj telefona – unesite broj na koji želite da prenesete višak poziva.

6

Takođe možete da omogućite sledeća podešavanja u slučaju prepunjenosti:

 • Omogući prepunjenost nakon što poziv čeka x sekundi – pomoću ove opcije možete uneti vreme čekanja (u sekundama) za pozivaoce. Kada pozivalac dočeka da istekne ovo vremena čekanja, aktivira se postupak u slučaju prepunjenosti.

 • Reprodukuj najavu pre obrade u slučaju prepunjenosti – ako se ova opcija onemogući, pozivaoci će čuti muziku za čekanje dok neki korisnik ne odgovori na poziv.

7

Kliknite na Dalje.

8

Na stranici Najave možete da odredite poruke i muziku koju pozivaoci čuju dok čekaju u redu. Možete da omogućite neku od sledećih opcija:

 • Poruka dobrodošlice – reprodukujte poruku kada pozivaoci prvi put stignu u red. Na primer: „Hvala na pozivu. Agent će vam se uskoro javiti.“ Može se postaviti kao obavezna. Ako obavezna opcija nije izabrana, a pozivalac dođe do reda poziva kada je neki agent dostupan, pozivalac neće čuti ovu najavu i sistem ga prenosi na agenta.

 • Poruka o procenjenom vremenu čekanja u redu poziva – obavestite pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu. Ako je ova opcija omogućena, reprodukuje se nakon poruke dobrodošlice i pre utešne poruke.

 • Utešna poruka – reprodukujte poruku nakon poruke dobrodošlice i pre muzike na čekanju. Ovo je obično prilagođena najava koja reprodukuje informacije, kao što su trenutne promocije ili informacije o proizvodima i uslugama.

 • Poništavanje utešne poruke – reprodukujte kraću utešnu poruku umesto uobičajene utešne poruke ili muzike na čekanju za sve pozive na koje bi trebalo brzo odgovoriti. Ova funkcija sprečava da pozivalac presluša kratak deo standardne utešne poruke koja se naglo završava kada se poveže sa agentom.

 • Muzika na čekanju – iznova ukrug reprodukujte muziku nakon utešne poruke.

 • Poruka dojave o pozivu – reprodukujte poruku agentu neposredno pre nego što se poveže dolazni poziv. Poruka obično saopštava identitet reda poziva iz kojeg poziv potiče.

9

Kliknite na Dalje.

10

Na stranici "Izaberi agente" kliknite na "Dodaj korisnika" ili "Radni prostor" ili "Virtuelna linija", a zatim pretražite ili izaberite korisnike, radne prostore ili virtuelne linije koje želite da dodate u red za čekanje poziva.

11

Dodelite nivo veštine (1 je najviši nivo veština, a 20 najniži nivo veština) svakom korisniku ili radnim prostorima koji se dodaju u red poziva.


 
 • Nivo veštine možete dodeliti samo ako izaberete vrstu usmeravanja zasnovanu na veštini i u suprotnom nećete imati opciju podešavanja nivoa veštine.

 • Podrazumevano se dodaju agenti sa nivoom veštine 1 (najviši nivo veština).

12

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima na aktivnim pozivima da preuzimaju dodatne pozive.

13

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima da se pridružuju redu ili da ga napuštaju.

14

Kliknite na Dalje.


 

U zavisnosti od opcije usmeravanja poziva koju ste prethodno odabrali, možda ćete morati da dodate dodatne informacije kao što su dodavanje procenta zauzetosti korisnicima ili radnim prostorima, odnosno u slučaju kružnog ili usmeravanja poziva odozgo nadole, prevući i otpustiti korisnike i radne prostore prema redosledu njihovog položaja u redu čekanja.

15

Na stranici Pregled pregledajte podešavanja reda poziva da biste se uverili da ste uneli tačne detalje.

16

Kliknite na Kreiraj i Gotovo da biste potvrdili podešavanja reda poziva.


 
Nakon što kreirate red, možete da omogućite ili onemogućite red pomoću preklopnog dugmeta pored stavke Omogući red poziva na bočnoj tabli.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju kako da kreirate novi red poziva na platformi Control Hub.

Redove poziva možete dodati i upravljati njima na veliko pomoću CSV datoteke reda poziva. Ovaj članak opisuje određena polja i vrednosti potrebne za otpremanje CSV datoteke Webex Calling redova poziva.

Da biste masovno dodali redove poziva, jednostavno preuzmite i ispunite prazan CSV obrazac.


Podešavanja prosleđivanja poziva za red poziva ne mogu se menjati na veliko. Da biste uredili prosleđivanje poziva za red poziva, pogledajte članak Konfigurisanje prosleđivanja poziva za red poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva > Masovno upravljanje.

3

Izaberite lokaciju za redove poziva koje želite da dodate.

4

Kliknite na Preuzmi .csv obrazac.

5

Popunite unakrsnu tabelu.

6

Otpremite CSV datoteku prevlačenjem i otpuštanjem ili klikom na Odaberite datoteku.

7

Kliknite na Otpremi.

Kada je uspešno otpremite, možete da kliknete na Pogledaj stranicu zadataka za detalje da biste videli status promena.

Da biste masovno izmenili redove poziva, jednostavno preuzmite aktuelne CSV podatke i unesite neophodne promene u unakrsnu tabelu.


Podešavanja prosleđivanja poziva za red poziva ne mogu se menjati na veliko. Da biste uredili prosleđivanje poziva za red poziva, pogledajte članak Konfigurisanje prosleđivanja poziva za red poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva > Masovno upravljanje.

3

Izaberite lokaciju za redove poziva koje želite da izmenite.

4

Kliknite na Preuzmi podatke.


 

Ako podaci za redove poziva koje ste izabrali premašuju maksimum (više od 10 000 redova za svaki CSV), dobićete zipovanu datoteku sa uključenih više CSV datoteka.

5

Unesite neophodne promene u unakrsnu tabelu.

6

Otpremite izmenjenu CSV datoteku prevlačenjem i otpuštanjem ili klikom na Odaberite datoteku.

7

Kliknite na Otpremi.

Kada je uspešno otpremite, možete da kliknete na Pogledaj stranicu zadataka za detalje da biste videli status promena.

Koristite ovu tabelu da biste videli koja polja su obavezna ili opcionalna, te šta treba da odredite prilikom masovonog dodavanja ili uređivanja redova poziva.


Kolone su obavezna ili opcionalna polja. Ovo se razlikuje u zavisnosti od toga da li koristite CSV za dodavanje novog reda poziva ili uređivanje postojećeg reda poziva.

Kolona

Obavezno ili opcionalno

(Dodavanje reda poziva)

Obavezno ili opcionalno

(Uređivanje reda poziva)

Opis

Podržane vrednosti

Ime

Obavezno

Obavezno

Unesite ime za red poziva. Neophodno je da se imena redova poziva u okviru iste lokacije mogu pojedinačno identifikovati. Ako se redovi poziva nalaze na različitim lokacijama, mogu imati isto ime reda poziva.

Primer: Red poziva u San Hozeu

Broj znakova: 1–30

Broj telefona

Obavezno (ako je polje za lokal ostavljeno prazno)

Opcionalno

Unesite broj telefona reda poziva. Morate imati broj telefona ili lokal.

Za CSV uvoz dozvoljeni su samo E.164 brojevi.

Primer: +12815550100


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Lokal

Obavezno (ako je polje za broj telefona ostavljeno prazno)

Opcionalno

Unesite lokal reda poziva. Morate imati broj telefona ili lokal.

Lokal od dve cifre do šest cifara.

00–999999

Lokacija

Obavezno

Obavezno

Unesite lokaciju da biste dodelili ovaj red poziva.

Primer: San Hoze


 

Lokacija se mora nalaziti na kartici Lokacije na platformi Control Hub.

Ime ID-a pozivaoca

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ime koje će se prikazivati kao ID linije reda poziva (CLID). ID pozivaoca se koristi kada je omogućeno prosleđivanje poziva i kada se pozivi prosleđuju.

Primer: San


 

Podržani su samo UTF-8 znakovi.

Broj znakova: 1–30

Prezime ID-a pozivaoca

Opcionalno

Opcionalno

Unesite prezime koje će se prikazivati kao ID linije reda poziva (CLID). ID pozivaoca se koristi kada je omogućeno prosleđivanje poziva i kada se pozivi prosleđuju.

Primer: Hoze


 

Podržani su samo UTF-8 znakovi.

Broj znakova: 1–30

Jezik

Opcionalno

Opcionalno

Unesite jezik za najave za red poziva.

Primer: en_us

Vremenska zona

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ključ vremenske zone reda poziva. Ova vremenska zona se primenjuje na rasporede primenjene na ovaj red poziva.

Primer: Amerika/Čikago

Broj znakova: 1–127

Omogući red poziva

Opcionalno

Opcionalno

Koristite ovu kolonu da biste aktivirali ili deaktivirali red poziva.

ENABLED, DISABLED, enabled, disabled

Broj poziva u redu

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ograničenje broja poziva koliko će ih sistem držati u redu, čekajući na dostupnog agenta.

Opseg: 1–50

Vrsta usmeravanja poziva (prioritet/zasnovano na veštini)

Opcionalno

Opcionalno


 
Ovo polje je obavezno kada uređujete obrazac za usmeravanje poziva.

Izaberite vrstu usmeravanja poziva za svoj red poziva.

PRIORITY_BASED, SKILL_BASED

Obrazac za usmeravanje poziva

Obavezno

Opcionalno

Unesite obrazac za usmeravanja reda poziva. Odaberite jednu od sledećih podržanih smernica.

Kada je vrsta usmeravanja poziva zasnovana na prioritetu, vrednosti su: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS, UNIFORM, WEIGHTED

Kada je vrsta usmeravanja poziva zasnovana na veštini, vrednosti su: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS.

Omogući broj telefona za odlazne pozive

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite broj telefona reda za odlazne pozive.

TRUE, FALSE

Omogući dozvoljavanje pridruživanja agenta

Opcionalno

Opcionalno

Izaberite ovu opciju da bi se agenti pridružili redu ili ga napustili.

TRUE, FALSE

Postupak u slučaju prepunjenosti

Opcionalno

Opcionalno

Unesite postupak obrade reda poziva u slučaju prepunjenosti. Odaberite jednu od podržanih radnji.

PERFORM_BUSY_TREATMENT, TRANSFER_TO_PHONE_NUMBER, PLAY_RINGING_UNTIL_CALLER_HANGS_UP

Omogući prepunjenost

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite postupak u slučaju prepunjenosti nakon isteka zadatog vremena.

Ako je omogućeno, u sledeću kolonu unesite Prepunjenost nakon vremena čekanja.

TRUE, FALSE

Reprodukuj zvuk zvona pozivaocima kada se njihov poziv šalje dostupnom agentu

Opcionalno

Opcionalno

Ako u vreme kreiranja nije definisana nikakva vrednost, vrednost je podešena na TRUE.

TRUE, FALSE

Resetuj statistiku pozivaoca nakon unosa u red za čekanje

Opcionalno

Opcionalno

Ako u vreme kreiranja nije definisana nikakva vrednost, vrednost je podešena na TRUE.

TRUE, FALSE

Broj za prenos viška poziva

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj na koji želite da prenesete višak poziva.

Primer: 1112223333


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Broj znakova: 1–23

Omogući prenos viška na govornu poštu

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite prenos viška na govornu poštu.

TRUE, FALSE

Prepunjenost nakon vremena čekanja

Opcionalno

Opcionalno

Unesite vreme čekanja (u sekundama) da se neki agent javi nakon čega će sistem da prosledi pozivaoca nekud drugačije.

Opseg: 1–7200

Omogući najavu u slučaju prepunjenosti

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite reprodukovanje najave pre obrade u slučaju prepunjenosti.

TRUE, FALSE

Omogući poruku dobrodošlice

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite reprodukovanje poruke kada pozivaoci prvi put stignu u red.

TRUE, FALSE

Obavezna poruka dobrodošlice

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite ako želite da se poruka dobrodošlice reprodukuje svakom pozivaocu.

TRUE, FALSE

Omogući poruku o čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite da biste obavestili pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu. Ako je ova opcija omogućena, reprodukuje se nakon poruke dobrodošlice i pre utešne poruke.

Ako je omogućeno, vodite računa da u sledeću kolonu unesete Režim poruke o čekanju.

TRUE, FALSE

Režim poruke o čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Odaberite šta želite da vaša poruka o čekanju prenese pozivaocima. Odaberite jednu od podržanih opcija.

TIME, POSITION

Poruka na čekanju o vremenu obrade

Opcionalno

Opcionalno

Unesite podrazumevani broj minuta za rukovanje pozivima.

Opseg: 1–100

Pozicija za reprodukciju poruke na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj pozicije za koju se reprodukuje poruka o procenjenom čekanju.

Opseg: 1–100

Poruka na čekanju o vremenu čekanja

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj minuta za koji se reprodukuje poruka o procenjenom čekanju.

Opseg: 1–100

Poruka na čekanju o velikom broju poziva

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poruku na čekanju da biste reprodukovali poruku kojom se pozivaoci obaveštavaju da postoji veliki broj poziva.

TRUE, FALSE

Omogući utešnu poruku

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite da bi se reprodukovala poruka nakon poruke dobrodošlice i pre muzike na čekanju.

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi u kolonu Vreme za utešnu poruku.

TRUE, FALSE

Vreme za utešnu poruku

Opcionalno

Opcionalno

Unesite interval u sekundama između svakog ponavljanja utešne poruke koja se reprodukuje pozivaocima u redu.

Opseg: 1–600

Omogući muziku na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite muziku na čekanju za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Omogući rezervni izvor muzike na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite datoteku koja nije podrazumevana za muziku na čekanju. Izaberite rezervnu izvornu datoteku na platformi Control Hub.

TRUE, FALSE

Omogući poništavanje utešne poruke

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poništavanje utešne poruke za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Vreme čekanja tokom poziva na poništavanje utešne poruke

Opcionalno

Opcionalno

Unesite interval u sekundama za vreme čekanja tokom poziva na poništavanje utešne poruke za pozivaoce u redu čekanja.

Opseg: 1–120

Omogući poruku dojave

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poruku dojave za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Dozvoli više poziva po agentu

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite pozive na čekanju za agente.

TRUE, FALSE

Omogući odbijeni poziv

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijene pozive za ovaj red poziva. Odbijeni pozivi su oni koji su poslati raspoloživom agentu, ali se agent ne javlja.

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj oglašavanja zvona u kolonu Broj oglašavanja zvona za odbijeni poziv.

TRUE, FALSE

Broj oglašavanja zvona za odbijeni poziv

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj oglašavanja zvona koliko se čeka na trenutno dobijenog agenta da odgovori pre nego što se pređe na sledećeg dostupnog agenta.

Opseg: 1–20

Odbijeni poziv ako agent nije dostupan

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijanje poziva ako agent postane nedostupan tokom usmeravanja poziva.

TRUE, FALSE

Omogući odbijanje poziva nakon zadatog vremena

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijanje poziva nakon što je na čekanju kod agenta duže od <X> sekunde(i).

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi nakon kojih bi poziv na čekanju trebalo da bude odbijen.

TRUE, FALSE

Odbij poziv nakon zadatog vremena

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj sekundi nakon kojih bi poziv na čekanju trebalo da bude odbijen.

Ako je kolona iznad postavljena na vrednost TRUE, onda je podrazumevana vrednost 60.

Opseg: 1–600

Omogući upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju duže od <X> sekunde(i).

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi nakon kojih će agent biti upozoren na poziv na čekanju.

TRUE, FALSE

Vreme za upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj sekundi nakon kojih će agent biti upozoren na poziv na čekanju.

Ako je kolona iznad postavljena na vrednost TRUE, onda je podrazumevana vrednost 30.

Opseg: 1–600

Omogući karakteristično zvonjenje

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite karakteristično zvonjenje za pozive u redu poziva. Ako je omogućeno, agenti će čuti karakteristično zvonjenje kada primaju pozive iz reda poziva.

Ako je omogućeno, unesite tip obrasca karakterističnog zvonjenja koji želite da dodelite u sledećoj koloni.

TRUE, FALSE

Obrazac karakterističnog zvonjenja

Opcionalno

Opcionalno

Ako je omogućeno karakteristično zvonjenje, odaberite obrazac zvona karakterističnog zvonjenja. Odaberite jednu od podržanih opcija.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

Omogući karakteristično zvonjenje rezervnog broja

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite karakteristično zvonjenje za rezervne brojeve.

Ako je omogućeno, unesite obrazac zvona u kolonu Obrazac zvona za rezervne brojeve.

TRUE, FALSE

Radnja za rezervne brojeve

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ADD da biste dodali rezervne brojeve koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili rezervne brojeve koje navedete u redu.

Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete rezervne brojeve i zameniti ih rezervnim brojevima koje dodajete samo u ovom redu.

ADD, REPLACE, REMOVE

Radnja za agenta

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ADD da biste dodali agente koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili ove agente koje navedete u redu.

Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete agente i zameniti ih agentima koje dodajete samo u ovom redu.

ADD, REPLACE, REMOVE

Rezervni broj(evi)

Opcionalno

Opcionalno

Unesite rezervne brojeve koje treba dodeliti redu poziva.

Primer: 1112223333


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Broj znakova: 1–23

Obrazac zvona za rezervne brojeve

Opcionalno

Opcionalno

Ako je za rezervne brojeve omogućeno karakteristično zvonjenje, odaberite obrazac zvona karakterističnog zvonjenja. Odaberite jednu od podržanih opcija.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

ID za Agent1,

ID za Agent2...

ID za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Unesite agente koje želite da dodelite redu poziva. Agenti mogu biti korisnici ili radni prostori. Za korisnike unesite e-adresu korisnika. Za radne prostore unesite ime radnog prostora.

Primer: test@example.com

Broj znakova: 1–161

Zauzetost za Agent1,

Zauzetost za Agent2...

Zauzetost za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Ako su smernice za usmeravanje poziva za red poziva postavljene na zauzetost, unesite procenat zauzetosti agenta.

Opseg: 0–100

Nivo veština za Agent1,

Nivo veština za Agent2...

Nivo veština za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Izaberite nivo veštine agenta za dodeljene agente.

Opseg: 1–20

Svaki red može sadržati najviše 50 agenata i njihov pridruženi procenat zauzetosti na usmeravanja poziva (ako je primenljivo). Da biste dodali ili uredili više od 50 agenata, koristeći CSV datoteku, sledite ove korake.

1

Unesite 50 agenata i njihov pridruženi procenat zauzetosti na usmeravanju poziva (ako je primenljivo) koje želite da dodate ili uredite u prvom redu reda poziva koji dodajete ili uređujete.

2

U sledećem redu treba da unesete informacije samo u sledeće kolone da biste dodali ili uredili dodatne agente:

 • Ime – unesite isto ime kao u red iznad da biste dodali ili uredili više agenata.

 • Lokacija – unesite istu lokaciju kao u red iznad da biste dodali ili uredili više agenata.

 • Radnja za agenta – unesite ADD da biste dodali agente koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili agente koje navedete u ovom redu.


   

  Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete agente i zameniti ih agentima koje dodajete samo u ovom redu.

 • Agent1, Agent2itd. – unesite e-adresu korisnika ili ime radnog prostora koje želite da dodate, uklonite ili zamenite.

 • (Opcionalno) Zauzetost za Agent1, Zauzetost za Agent2, itd. – ako su smernice za usmeravanje poziva za red poziva postavljene na zauzetost, unesite procenat zauzetosti agenta.

Sve ostale kolone možete ostaviti prazne.

3

Nastavite sa ovim sve dok ne dodate sve agente koje treba da dodate ili uredite.

 • Pre nego što otpremite CSV za red poziva, obavezno pročitajte članak Masovno obezbeđivanje Webex Calling elemenata pomoću CSV-a da biste razumeli konvencije za CSV.

 • Možete da izvezete trenutne redove poziva što vam omogućava da dodate, izbrišete ili izmenite postojeći skup podataka, odnosno možete da izvezete probni skup redova poziva. Nakon što se datoteka izmeni, može se otpremiti putem masovnih funkcija.


  Izvoz CSV datoteke u ZIP format datoteke: Prilikom izvoza podataka u CSV datoteku, broj zapisa može da premaši 1000. U takvim slučajevima preuzima se ZIP datoteka pri čemu ZIP datoteka sadrži pun skup zapisa u jednoj CSV datoteci. Zasebna fascikla koja sadrži sve podatke se razdeljuje u više CSV datoteka sa manje od 1000 zapisa. Ove datoteke se generišu da bi administratori brzo uvezli sve ispravke i otpremili ih.

 • Važno je da znate koje su obavezne i opcionalne kolone, kao i informacije koje ćete morati da obezbedite prilikom popunjavanja CVS obrasca. Određena polja za CSV za red poziva nalaze se u tabeli u nastavku.

 • Maksimalni iznos redova je 1000 (ne računajući zaglavlje).

 • Agenti mogu biti korisnici ili radni prostori. Za korisnike unesite e-adresu korisnika. Za radne prostore unesite ime radnog prostora.

 • Svaki red može da sadrži najviše 50 agenata. Više informacija potražite u članku Istovremeno dodavanje ili uređivanje više od 50 agenata.