Gesprekswachtrijen

Gesprekswachtrijen leiden bellers om naar agenten die kunnen helpen met een bepaald probleem of een bepaalde vraag. De gesprekken worden één voor één gedistribueerd naar de agenten in de wachtrij.

Gesprekswachtrijen zetten gesprekken tijdelijk in de wacht wanneer alle gebruikers (agenten) die zijn toegewezen om gesprekken te ontvangen uit de wachtrij, niet beschikbaar zijn. Wanneer agenten beschikbaar zijn, worden de gesprekken in de wachtrij omgeleid volgens de instellingen voor gespreksomleiding die u hebt bepaald voor de gesprekswachtrij.

U kunt meerdere gesprekswachtrijen voor uw organisatie maken zodat wanneer gesprekken van klanten niet kunnen worden beantwoord, ze een automatisch antwoord, berichten ter geruststelling en wachtrijmuziek krijgen totdat iemand het gesprek kan beantwoorden.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij > Gesprekswachtrij maken.

3

Voer op de pagina Basis de volgende informatie in en klik op Volgende.

 • Locatie: selecteer een locatie in het vervolgkeuzemenu.


   
  Een locatie is een container met locatiespecifieke belconfiguratie. Zie Cisco Webex Calling voor uw organisatie configureren voor meer informatie.
 • Naam gesprekswachtrij: voer een naam in voor de gesprekswachtrij.

 • Telefoonnummer: wijs een primair telefoonnummer en/of een toestel toe aan de gesprekswachtrij.

 • Telefoonnummer in de wachtrij toestaan voor uitgaande gesprekken: schakel de schakelaar in om het telefoonnummer in de wachtrij voor uitgaande gesprekken toe te staan.

 • Aantal gesprekken in de wachtrij: wijs het maximale aantal gesprekken voor deze gesprekswachtrij toe. Zodra dit aantal is bereikt, worden de overloopinstellingen geactiveerd.


   
  Stel het aantal gesprekken in de wachtrij niet in op 0. Binnenkomende gesprekken zijn niet toegestaan als het aantal gesprekken in de wachtrij is ingesteld op 0.
 • Beller-id: wijs de beller-id voor de gesprekswachtrij toe. De beller-id die hier is toegewezen, samen met de naam en het nummer van de beller-id, wordt weergegeven wanneer de agenten in de gesprekswachtrij een binnenkomend gesprek uit de wachtrij ontvangen. De beller-id wordt ook gebruikt voor gesprekken die buiten deze gesprekswachtrij worden doorgeschakeld.


   

  Dit veld is verplicht om naar het volgende scherm te navigeren.

  • Rechtstreekse lijn: het primaire telefoonnummer en toestel uit deze wachtrij.


    

   De optie Rechtstreekse lijn wordt niet weergegeven als u geen telefoonnummer opgeeft.

  • Locatienummer: het nummer dat aan de locatie is toegewezen.

  • Toegewezen nummer voor de locatie van de gesprekswachtrij: selecteer een nummer van de locatie.

 • Taal: selecteer de taal voor de gesprekswachtrij in het vervolgkeuzemenu.

4

Kies op de pagina Gespreksomleiding een van de volgende opties en klik op Volgende.

 • Op basis van prioriteit
  • Circulair: doorloop alle agenten na de laatste agent die een gesprek heeft aangenomen. Gesprekken worden naar de volgende beschikbare agent in de gesprekswachtrij verzonden.

  • Top-down: stuurt telkens van bovenaan gesprekken op volgorde door naar de wachtrij van agenten.

  • Langst inactief: stuurt gesprekken door naar de agent die het langst inactief is geweest. Als die agent niet opneemt, gaat u door naar de volgende agent die het langst inactief is geweest, enzovoort totdat het gesprek wordt beantwoord.

  • Gewogen: stuurt gesprekken door naar agenten op basis van percentages die u toewijst aan elke agent in het gesprekswachtrijprofiel (maximaal 100%).

  • Tegelijkertijd: stuurt tegelijkertijd gesprekken door naar alle agenten in een gesprekswachtrij.

 • Op basis van vaardigheid

   
  Wanneer u gespreksomleiding op basis van vaardigheid selecteert, vindt omleiding standaard alleen plaats op basis van het vaardigheidsniveau. Als er meer dan één agent met hetzelfde vaardigheidsniveau is, wordt het geselecteerde omleidingspatroon (Circulair/Top-down/Langst) gevolgd om de conflicten op te lossen om de volgende agent voor gespreksomleiding te kiezen.
  • Circulair: doorloop alle agenten na de laatste agent die een gesprek heeft aangenomen. Gesprekken worden naar de volgende beschikbare agent in de gesprekswachtrij verzonden.

  • Top-down: stuurt telkens van bovenaan gesprekken op volgorde door naar de wachtrij van agenten.

  • Langst inactief: stuurt gesprekken door naar de agent die het langst inactief is geweest. Als die agent niet opneemt, gaat u door naar de volgende agent die het langst inactief is geweest, enzovoort totdat het gesprek wordt beantwoord.

5

Bepaal op de pagina Overloopinstellingen hoe overloopgesprekken worden afgehandeld. Kies een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu:

 • Bezet-behandeling uitvoeren: de beller hoort een snelle bezettoon.

 • Beltoon wordt afgespeeld totdat de beller ophangt: de beller hoort de telefoon overgaan totdat hij/zij de verbinding verbreekt.

 • Doorverbinden naar telefoonnummer: voer het nummer in waarnaar u overloopgesprekken wilt doorverbinden.

6

U kunt ook de volgende overloopinstellingen inschakelen:

 • Overloop inschakelen nadat gesprekken x seconden in de wacht staan: met deze optie kunt u een wachttijd (in seconden) invoeren voor bellers. Zodra deze wachttijd voor de beller is bereikt, wordt de overloopbehandeling geactiveerd.

 • Aankondiging afspelen vóór verwerking van overloop: als deze optie is uitgeschakeld, horen de bellers de wachtrijmuziek totdat het gesprek wordt beantwoord.

7

Klik op Volgende.

8

Op de pagina Aankondigingen kunt u de berichten en muziek bepalen die bellers horen tijdens het wachten in de wachtrij. U kunt een van de volgende opties inschakelen:

 • Welkomstboodschap: speel een bericht af wanneer bellers voor het eerst aan de wachtrij worden toegevoegd. Bijvoorbeeld: "Hartelijk dank voor het bellen. U wordt zo snel mogelijk geholpen." Dit kan worden ingesteld als verplicht. Als de verplichte optie niet is geselecteerd en de beller de gesprekswachtrij bereikt terwijl er een beschikbare agent is, hoort de beller deze aankondiging niet en wordt hij/zij aan een agent overgedragen.

 • Bericht geschatte wachttijd voor gesprekken in wachtrij: laat de beller weten wat zijn/haar geschatte wachttijd of positie in de wachtrij is. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het bericht afgespeeld na de welkomstboodschap en vóór het bericht ter geruststelling.

 • Bericht ter geruststelling: speel een bericht af na de welkomstboodschap en vóór de wachrijtmuziek. Dit is meestal een aangepaste aankondiging waarin informatie wordt afgespeeld, zoals actuele acties of informatie over producten en services.

 • Bericht ter geruststelling omzeilen: speel een korter bericht ter geruststelling af in plaats van de gebruikelijke aankondiging van het bericht ter geruststelling of muziek tijdens de wachtstand voor alle gesprekken die snel moeten worden beantwoord. Deze functie voorkomt dat een beller een kort gedeelte van het standaardbericht ter geruststelling hoort dat abrupt wordt beëindigd wanneer hij/zij met een agent verbonden is.

 • Wachtrijmuziek: speel herhalend muziek af na het bericht ter geruststelling.

 • Bericht Gesprek fluisteren: speel een bericht af voor de agent direct voordat het binnenkomende gesprek wordt verbonden. Normaal gesproken wordt in het bericht de identiteit aangekondigd van de gesprekswachtrij waarvan het gesprek afkomstig is.

9

Klik op Volgende.

10

Op de Agenten selecteren pagina, klik op Gebruiker of werkruimte of virtuele lijn toevoegen vervolgkeuzelijst en zoek of selecteer vervolgens de gebruikers, werkruimten of virtuele lijnen die u aan de gesprekswachtrij wilt toevoegen.

11

Wijs een vaardigheidsniveau toe (1 is het hoogste vaardigheidsniveau en 20 is het laagste vaardigheidsniveau) aan elke gebruiker of werkplekken die aan de gesprekswachtrij zijn toegevoegd.


 
 • U kunt alleen een vaardigheidsniveau toewijzen wanneer u het omleidingstype op basis van vaardigheid selecteert. Anders hebt u niet de mogelijkheid om het vaardigheidsniveau in te stellen.

 • Standaard worden agenten met het vaardigheidsniveau 1 (hoogste vaardigheidsniveau) toegevoegd.

12

(Optioneel) Schakel het selectievakje in als u wilt dat agenten in actieve gesprekken aanvullende gesprekken aannemen.

13

(Optioneel) Schakel het selectievakje in als u agenten wilt toestaan deel te nemen aan de wachtrij of deze te verlaten.

14

Klik op Volgende.


 

Afhankelijk van de optie voor gespreksrouteringspreksomleiding die u eerder hebt gekozen, moet u mogelijk extra informatie toevoegen, zoals het toevoegen van het wegingspercentage aan gebruikers of werkplekken. In het geval van circulaire of top-down gespreksomleiding kunt u gebruikers en werkplekken slepen en neerzetten in de volgorde van de wachtrijpositie.

15

Controleer op de pagina Controleren uw gesprekswachtrij-instellingen om er zeker van te zijn dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd.

16

Klik op Maken en Gereed om de instellingen voor uw gesprekswachtrij te bevestigen.


 
Nadat een wachtrij is gemaakt, kunt u een wachtrij in- of uitschakelen met behulp van de schakelaar naast Gesprekswachtrij inschakelen in het deelvenster.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over hoe u een nieuwe gesprekswachtrij kunt maken in Control Hub.

U kunt gesprekswachtrijen in bulk toevoegen en beheren met een CSV-bestand met gesprekswachtrijen. Dit artikel beschrijft de specifieke velden en waarden die nodig zijn voor de CSV-upload van Webex Calling-gesprekswachtrijen.

Als u gesprekswachtrijen in bulk wilt toevoegen, downloadt u een lege CVS-sjabloon en vult u deze in.


Instellingen voor gesprek doorschakelen voor een gesprekswachtrij kan niet in bulk worden gewijzigd. Zie Gesprek doorschakelen voor een gesprekswachtrij configureren om het doorschakelen van een gesprek voor een gesprekswachtrij te bewerken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij > In bulk beheren.

3

Selecteer een locatie voor de gesprekswachtrijen die u wilt toevoegen.

4

Klik op .csv-sjabloon downloaden.

5

Vul de spreadsheet in.

6

Upload het CSV-bestand door het te slepen en neer te zetten of door op Een bestand kiezen te klikken.

7

Klik op Uploaden.

Wanneer het uploaden is voltooid, kunt u klikken op Raadpleeg de pagina Taken voor meer informatie om de status van de wijzigingen te bekijken.

Als u gesprekswachtrijen in bulk wilt wijzigen, downloadt u de huidige .csv-gegevens en brengt u de nodige wijzigingen aan in de spreadsheet.


Instellingen voor gesprek doorschakelen voor een gesprekswachtrij kan niet in bulk worden gewijzigd. Zie Gesprek doorschakelen voor een gesprekswachtrij configureren om het doorschakelen van een gesprek voor een gesprekswachtrij te bewerken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij > In bulk beheren.

3

Selecteer een locatie voor de gesprekswachtrijen die u wilt wijzigen.

4

Klik op Gegevens downloaden.


 

Als de gegevens voor de gesprekswachtrijen die u hebt geselecteerd het maximum overschrijden (meer dan 10.000 rijen voor elke CSV), ontvangt u een gecomprimeerd bestand met meerdere CSV-bestanden.

5

Breng de nodige wijzigingen aan in de spreadsheet.

6

Upload het gewijzigde CSV-bestand door het te slepen en neer te zetten of door op Een bestand kiezen te klikken.

7

Klik op Uploaden.

Wanneer het uploaden is voltooid, kunt u klikken op Raadpleeg de pagina Taken voor meer informatie om de status van de wijzigingen te bekijken.

Gebruik deze tabel om te zien welke velden verplicht of optioneel zijn en wat u moet bepalen wanneer u gesprekswachtrijen in bulk toevoegt of bewerkt.


Kolommen zijn verplichte of optionele velden. Dit varieert afhankelijk van of u het CSV-bestand gebruikt om een nieuwe gesprekswachtrij toe te voegen of een bestaande gesprekswachtrij te bewerken.

Kolom

Verplicht of optioneel

(Een gesprekswachtrij toevoegen)

Verplicht of optioneel

(Een gesprekswachtrij bewerken)

Beschrijving

Ondersteunde waarden

Naam

Verplicht

Verplicht

Voer de naam van de gesprekswachtrij in. Namen van gesprekswachtrijen op dezelfde locatie moeten uniek identificeerbaar zijn. Als de gesprekswachtrijen zich op een andere locatie bevinden, kunnen deze dezelfde gesprekswachtrijnaam krijgen.

Voorbeeld: Gesprekswachtrij San Jose

Tekenlengte: 1-30

Telefoonnummer

Verplicht (als toestel leeg wordt gelaten)

Optioneel

Voer het telefoonnummer in een gesprekswachtrij in. U moet een telefoonnummer of een toestel hebben.

Alleen E.164-nummers zijn toegestaan voor CSV-import.

Voorbeeld: +12815550100


 

Het telefoonnummer moet zich op het tabblad Nummers in Control Hub bevinden.

Extensie

Verplicht (als telefoonnummer leeg wordt gelaten)

Optioneel

Voer het toestel in de gesprekswachtrij in. U moet een telefoonnummer of een toestel hebben.

Toestelnummer van twee tot zes cijfers.

00-999999

Locatie

Verplicht

Verplicht

Voer de locatie in om deze gesprekswachtrij toe te wijzen.

Voorbeeld: San Jose


 

De locatie moet zich op het tabblad Locaties in Control Hub bevinden.

Voornaam beller-id

Optioneel

Optioneel

Voer de voornaam in die moet worden weergegeven voor de gesprekslijn-id (CLID) van de gesprekswachtrij. De beller-id wordt gebruikt wanneer doorschakelen is ingeschakeld en gesprekken worden doorgeschakeld.

Voorbeeld: San


 

Alleen UTF-8-tekens worden ondersteund.

Tekenlengte: 1-30

Achternaam beller-id

Optioneel

Optioneel

Voer de achternaam in die moet worden weergegeven voor de gesprekslijn-id (CLID) van de gesprekswachtrij. De beller-id wordt gebruikt wanneer doorschakelen is ingeschakeld en gesprekken worden doorgeschakeld.

Voorbeeld: Jose


 

Alleen UTF-8-tekens worden ondersteund.

Tekenlengte: 1-30

Taal

Optioneel

Optioneel

Voer de aankondigingstaal voor uw gesprekswachtrij in.

Voorbeeld: en_us

Tijdzone

Optioneel

Optioneel

Voer de tijdzone voor de gesprekswachtrij in. Deze tijdzone is van toepassing op de planningen voor deze gesprekswachtrij.

Voorbeeld: Amerika/Chicago

Tekenlengte: 1-127

Gesprekswachtrij inschakelen

Optioneel

Optioneel

Gebruik deze kolom om de gesprekswachtrij te activeren of te deactiveren.

INGESCHAKELD, UITGESCHAKELD, ingeschakeld, uitgeschakeld

Aantal gesprekken in wachtrij

Optioneel

Optioneel

Voer de limiet in voor het aantal gesprekken dat het systeem in de wachtrij houdt, terwijl er wordt gewacht tot er een agent beschikbaar is.

Bereik: 1-50

Type gespreksomleiding (op basis van prioriteit/vaardigheid)

Optioneel

Optioneel


 
Dit veld is verplicht wanneer u het gespreksomleidingsspatroon bewerkt.

Selecteer het type gespreksomleiding voor uw gesprekswachtrij.

OP BASIS VAN_PRIORITEIT, OP BASIS VAN_VAARDIGHEID

Gespreksomleidingspatroon

Verplicht

Optioneel

Voer het omleidingspatroon voor de gesprekswachtrij in. Kies een van de volgende ondersteunde beleidsregels.

Als het gespreksomleidingstype Op basis van prioriteit is, zijn de waarden: CIRCULAIR, NORMAAL, TEGELIJKERTIJD, GELIJKMATIG, GEWOGEN

Als het gespreksomleidingstype Op basis van vaardigheid is, zijn de waarden: CIRCULAIR, NORMAAL, TEGELIJKERTIJD.

Telefoonnummer voor uitgaande gesprekken inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel het telefoonnummer in de wachtrij voor uitgaande gesprekken in.

WAAR, ONWAAR

Toestaan dat agent kan deelnemen inschakelen

Optioneel

Optioneel

Selecteer deze optie voor agenten, zodat ze kunnen deelnemen aan de wachtrij of deze kunnen verlaten.

WAAR, ONWAAR

Actie voor overloop

Optioneel

Optioneel

Voer de actie voor de verwerking van de overloop van de gesprekswachtrij in. Kies uit een van de ondersteunde acties.

_BEZET_-BEHANDELING UITVOEREN, DOORVERBINDEN_NAAR_NAAR TELEFOON_NUMMER, BELTOON_WORDT AFGESPEELD_TOTDAT_DE BELLER_OP_HANGT

Overloop inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel de overloopbehandeling in of uit na een bepaalde hoeveelheid tijd.

Indien ingeschakeld, voert u de overloop na wachttijd in de volgende kolom in.

WAAR, ONWAAR

Beltoon afspelen voor bellers wanneer hun gesprek wordt verzonden naar een beschikbare agent

Optioneel

Optioneel

Als er geen waarde is gedefinieerd op het moment van maken, wordt de waarde ingesteld op TRUE.

WAAR, ONWAAR

Statistieken beller opnieuw instellen bij invoer in wachtrij

Optioneel

Optioneel

Als er geen waarde is gedefinieerd op het moment van maken, wordt de waarde ingesteld op TRUE.

WAAR, ONWAAR

Doorverbindnummer overloop

Optioneel

Optioneel

Voer het nummer in waarnaar u overloopgesprekken wilt doorverbinden.

Voorbeeld: 1112223333


 

Het telefoonnummer moet zich op het tabblad Nummers in Control Hub bevinden.

Tekenlengte: 1-23

Overloop doorverbinden naar voicemail inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel overloop doorverbinden naar voicemail in of uit.

WAAR, ONWAAR

Overloop na wachttijd

Optioneel

Optioneel

Voer de wachttijd (in seconden) in tot een agent een gesprek beantwoordt voordat de beller ergens anders wordt doorgeschakeld.

Bereik: 1-7200

Aankondiging overloop inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel Aankondiging afspelen vóór verwerking van overloop in of uit.

WAAR, ONWAAR

Welkomstboodschap inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel dit in of uit om een bericht af te spelen wanneer bellers voor het eerst aan de wachtrij worden toegevoegd.

WAAR, ONWAAR

Welkomstboodschap verplicht

Optioneel

Optioneel

Schakel dit in of uit als u wilt dat de welkomstboodschap wordt afgespeeld voor elke beller.

WAAR, ONWAAR

Wachtbericht inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel dit in of uit om de beller te laten weten wat zijn/haar geschatte wachttijd of positie in de wachtrij is. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het bericht afgespeeld na de welkomstboodschap en vóór het bericht ter geruststelling.

Als dit is ingeschakeld, voert u in de volgende kolom de Wachtberichtmodus in.

WAAR, ONWAAR

Wachtberichtmodus

Optioneel

Optioneel

Kies wat u wilt dat uw wachtbericht aan bellers communiceert. Kies uit een van de ondersteunde opties.

TIJD, POSITIE

Verwerkingstijd wachtbericht

Optioneel

Optioneel

Geef het standaard aantal minuten voor gespreksafhandeling op.

Bereik: 1-100

Positie voor afspelen wachtbericht

Optioneel

Optioneel

Voer het aantal posities in waarvoor het bericht met de geschatte wachttijd wordt afgespeeld.

Bereik: 1-100

Wachttijd wachtbericht

Optioneel

Optioneel

Voer het aantal minuten in waarvoor het bericht met de geschatte wachttijd wordt afgespeeld.

Bereik: 1-100

Wachtbericht groot aantal gesprekken

Optioneel

Optioneel

Schakel het wachtbericht in of uit om een bericht af te spelen waarin bellers worden geïnformeerd dat er een groot aantal gesprekken is.

WAAR, ONWAAR

Bericht ter geruststelling inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel dit in of uit om een bericht af te spelen na de welkomstboodschap en vóór de wachrijtmuziek.

Indien dit is ingeschakeld, moet u het aantal seconden in de kolom Tijd bericht ter geruststelling invoeren.

WAAR, ONWAAR

Tijd bericht ter geruststelling

Optioneel

Optioneel

Geef het interval in seconden op tussen elke herhaling van het bericht ter geruststelling dat wordt afgespeeld voor de bellers in de wachtrij.

Bereik: 1-600

Wachtrijmuziek inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel wachtrijmuziek voor gesprekken in de wachtrij in of uit.

WAAR, ONWAAR

Alternatieve bron voor wachtrijmuziek inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel een niet-standaard wachtrijmuziekbestand in of uit. Selecteer het bestand met een alternatieve bron in Control Hub.

WAAR, ONWAAR

Bericht ter geruststelling omzeilen inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel Bericht ter geruststelling omzeilen in of uit voor gesprekken in de wachtrij.

WAAR, ONWAAR

Wachttijd voor het omzeilen van het bericht ter geruststelling voor een gesprek

Optioneel

Optioneel

Voer het interval in seconden in voor het omzeilen van het bericht ter geruststelling om de wachttijd voor gesprekken voor bellers in de wachtrij.

Bereik: 1-120

Fluisterbericht inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel het fluisterbericht in of uit voor gesprekken in de wachtrij.

WAAR, ONWAAR

Meerdere gesprekken per agent toestaan

Optioneel

Optioneel

Schakel gesprek in de wacht voor agenten in of uit.

WAAR, ONWAAR

Niet-beantwoorde gesprekken inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel niet-beantwoorde gesprekken in of uit voor gesprekswachtrij. Gebouncete gesprekken zijn gesprekken die zijn verzonden naar een beschikbare agent, maar de agent heeft het gesprek niet beantwoord.

Indien dit is ingeschakeld, moet u het aantal keren overgaan in de kolom Aantal keren overgaan niet-beantwoord gesprek invoeren.

WAAR, ONWAAR

Aantal keren overgaan niet-beantwoord gesprek

Optioneel

Optioneel

Voer het aantal keren overgaan in waarop de huidige Hunt-agent moet wachten om een gesprek te beantwoorden voordat het wordt omgeleid naar de volgende beschikbare agent.

Bereik: 1-20

Niet-beantwoord gesprek als agent niet beschikbaar is

Optioneel

Optioneel

Schakel Niet-beantwoorde gesprekken in of uit als de agent niet beschikbaar is tijdens het omleiden van het gesprek.

WAAR, ONWAAR

Gesprek bouncen na een bepaalde tijd inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel Gesprekken bouncen in of uit na langer dan <X> seconden in de wacht te zijn gezet door een agent.

Indien ingeschakeld, voert u het aantal seconden in waarna een gesprek in de wacht moet worden gebouncet.

WAAR, ONWAAR

Gesprek bouncen na een bepaalde tijd

Optioneel

Optioneel

Voer het aantal seconden in waarna een gesprek in de wacht moet worden gebouncet.

Als de kolom hierboven is ingesteld op Waar, is deze standaard 60.

Bereik: 1-600

Agent waarschuwen als gesprek in de wacht is ingeschakeld

Optioneel

Optioneel

Schakel Agent waarschuwen in of uit als het gesprek langer dan <X> seconden in de wacht is gezet.

Indien ingeschakeld, voert u het aantal seconden in waarna de agent wordt gewaarschuwd over het gesprek in de wacht.

WAAR, ONWAAR

Tijd agent waarschuwen als gesprek in de wacht is

Optioneel

Optioneel

Voer het aantal seconden in waarna de agent wordt gewaarschuwd over het gesprek in de wacht.

Als de kolom hierboven is ingesteld op Waar, is deze standaard 30.

Bereik: 1-600

Afwijkende beltoon inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel Afwijkende beltoon in of uit voor gesprekken in de gesprekswachtrij. Indien ingeschakeld, horen agenten een afwijkende beltoon wanneer ze gesprekken ontvangen uit de gesprekswachtrij.

Indien ingeschakeld, voert u in de volgende kolom het type belpatroon in dat u wilt toewijzen.

WAAR, ONWAAR

Afwijkende beltoon

Optioneel

Optioneel

Als Afwijkende beltoon is ingeschakeld, kiest u het rinkelpatroon Afwijkende beltoon. Kies uit een van de ondersteunde opties.

NORMAAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Afwijkende beltoon voor alternatief nummer bellen inschakelen

Optioneel

Optioneel

Schakel een afwijkende beltoon voor alternatieve nummers in of uit.

Indien ingeschakeld, voert u het rinkelpatroon in de kolom Rinkelpatroon voor alternatieve nummers in.

WAAR, ONWAAR

Actie alternatieve nummers

Optioneel

Optioneel

Voer TOEVOEGEN in om de lijst met alternatieve nummers in deze rij toe te voegen. Voer VERWIJDEREN in om de alternatieve nummers in de rij te verwijderen.

Als u VERVANGEN invoert, verwijdert u alle eerder ingevoerde alternatieve nummers en vervangt u deze door de alternatieve nummers die u alleen in deze rij toevoegt.

TOEVOEGEN, VERVANGEN, VERWIJDEREN

Agentactie

Optioneel

Optioneel

Voer TOEVOEGEN in om de lijst met agenten in deze rij toe te voegen. Voer VERWIJDEREN in om de agenten in de rij te verwijderen.

Als u VERVANGEN invoert, verwijdert u alle eerder ingevoerde agenten en vervangt u deze door de agenten die u alleen in deze rij toevoegt.

TOEVOEGEN, VERVANGEN, VERWIJDEREN

Een of meer alternatieve nummers

Optioneel

Optioneel

Voer een of meer alternatieve nummers in die u aan de gesprekswachtrij wilt toewijzen.

Voorbeeld: 1112223333


 

Het telefoonnummer moet zich op het tabblad Nummers in Control Hub bevinden.

Tekenlengte: 1-23

Rinkelpatroon voor alternatieve nummers

Optioneel

Optioneel

Als Afwijkende beltoon is ingeschakeld voor alternatieve nummers, kiest u het rinkelpatroon Afwijkende beltoon. Kies uit een van de ondersteunde opties.

NORMAAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Id agent1,

Id agent2…

Id agent50

Optioneel

Optioneel

Voer de agenten in die u aan de gesprekswachtrij wilt toewijzen. Agenten kunnen gebruikers of werkplekken zijn. Voor gebruikers voert u het e-mailadres van de gebruiker in. Voor werkplekken voert u de naam van de werkplek in.

Voorbeeld: test@voorbeeld.com

Tekenlengte: 1-161

Gewicht agent1,

Gewicht agent2...

Gewicht agent50

Optioneel

Optioneel

Als het beleid voor gespreksomleiding voor de gesprekswachtrij gewogen is, voert u het wegingspercentage van de agent in.

Bereik: 0-100

Vaardigheidsniveau agent1,

Vaardigheidsniveau agent2...

Vaardigheidsniveau agent50

Optioneel

Optioneel

Selecteer het vaardigheidsniveau van de agent voor de toegewezen agenten.

Bereik: 1-20

Elke rij kan maximaal 50 agenten bevatten en het bijbehorende wegingspercentage voor gespreksomleiding (indien van toepassing). Als u meer dan 50 agenten wilt toevoegen of bewerken met het CSV-bestand, volgt u deze stappen.

1

Voer de 50 agenten en het bijbehorende wegingspercentage voor gespreksomleiding (indien van toepassing) in die u wilt toevoegen of bewerken voor de eerste rij voor de gesprekswachtrij die u toevoegt of bewerkt.

2

In de volgende rij hoeft u alleen maar informatie in te voeren in de volgende kolommen om extra agenten toe te voegen of te bewerken:

 • Naam: voer dezelfde naam in als de rij hierboven om meer agenten toe te voegen of te bewerken.

 • Locatie: voer dezelfde locatie in als de rij hierboven om meer agenten toe te voegen of te bewerken.

 • Agentactie: voer TOEVOEGEN in om de lijst met agenten in deze rij toe te voegen. Voer VERWIJDEREN in om de agenten in deze rij te verwijderen.


   

  Als u VERVANGEN invoert, verwijdert u alle eerder ingevoerde agenten en vervangt u deze door de agenten die u alleen in deze rij toevoegt.

 • Agent1, Agent2, enzovoort: voer het e-mailadres van de gebruiker of de naam van de werkplek in die u wilt toevoegen, verwijderen of vervangen.

 • (Optioneel) Gewicht agent1, Gewicht agent2, enzovoort: als het beleid voor gespreksomleiding voor de gesprekswachtrij gewogen is, voert u het wegingspercentage van de agent in.

U kunt alle andere kolommen leeg laten.

3

Ga hiermee door totdat u alle agenten hebt toegevoegd die u moet toevoegen of bewerken.

 • Voordat u uw CSV-bestand met gesprekswachtrijen uploadt, moet u ervoor zorgen dat u Webex Calling-elementen in bulk inrichten met CSV doorneemt om de CSV-conventies te begrijpen.

 • U kunt uw huidige gesprekswachtrijen exporteren, waarmee u uw bestaande gegevensset kunt toevoegen, verwijderen of wijzigen, of u kunt een voorbeeldset met gesprekswachtrijen exporteren. Als het bestand is gewijzigd, kan het worden geüpload via de bulkfuncties.


  CSV-bestand exporteren naar zipbestandsindeling: Bij het exporteren van gegevens naar een CSV-bestand kan het aantal records 1000 overschrijden. In dergelijke gevallen wordt het zipbestand gedownload, waarbij het zipbestand de volledige set record(s) bevat in één CSV-bestand. Een afzonderlijke map met alle gegevens wordt onderverdeeld in meerdere CSV-bestanden met minder dan 1000 records. Deze bestanden worden gegenereerd voor de beheerders om snel updates en uploads te importeren.

 • Het is belangrijk om te weten welke verplichte en optionele kolommen en informatie u moet verstrekken wanneer u de CVS-sjabloon invult. De specifieke velden voor het CSV-bestand met gesprekswachtrijen zijn te vinden in de onderstaande tabel.

 • Het maximale aantal rijen is 1000 (exclusief de koptekst).

 • Agenten kunnen gebruikers of werkplekken zijn. Voor gebruikers voert u het e-mailadres van de gebruiker in. Voor werkplekken voert u de naam van de werkplek in.

 • Elke rij kan maximaal 50 agenten bevatten. Zie Meer dan 50 agenten tegelijk toevoegen of bewerken voor meer informatie.