Opkaldskøer

Opkaldskøer videresender opkaldere til agenter, der kan hjælpe med et bestemt problem eller spørgsmål. Opkald fordeles enkeltvis til agenterne i køen.

Opkaldskøer sætter opkald på pause midlertidigt, når alle brugere (agenter), der er konfigureret til at modtage opkald fra køen, ikke er tilgængelige. Når agenter bliver tilgængelige, dirigeres opkaldene i køen i henhold til de indstillinger for dirigering af opkald, du har valgt for opkaldskøen.

Du kan oprette flere opkaldskøer til din organisation. Det betyder, at når en kundes opkald ikke kan besvares, så får vedkommende et automatisk svar, kømeddelelser og/eller ventemusik, indtil opkaldet besvares.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø > Opret opkaldskø.

3

På siden Grundlæggende skal du indtaste følgende oplysninger og derefter klikke på Næste.

 • Placering – vælg en placering i rullemenuen.


   
  En placering er en beholder med placeringsspecifik opkaldskonfiguration. Få flere oplysninger i Konfigurer Cisco Webex Calling for din organisation.
 • Navn på opkaldskø – angiv et navn på din opkaldskø.

 • Telefonnummer – giv opkaldskøen et primært telefonnummer og/eller et lokalnummer.

 • Tillad køtelefonnummer for udgående opkald – slå denne mulighed til eller fra for at tillade køtelefonnummeret for udgående opkald.

 • Antal opkald i kø – tildel det maksimale antal opkald for denne opkaldskø. Når dette antal er nået, aktiveres indstillingerne for overløb.


   
  Antal opkald i køen må ikke være 0. Indgående opkald er ikke tilladt, hvis Antal opkald i køen er 0.
 • Opkalder-id – tildel et opkalder-ID for opkaldskøen. Det opkalder-id, der er tildelt her, og navnet på opkalder-id og nummeret til opkalderen viser, hvornår opkaldskøens agenter modtager et indgående opkald fra køen. Opkalder-id'et bruges også til opkald, der viderestilles uden for denne opkaldskø.


   

  Dette felt skal udfyldes, før du kan gå videre til det næste skærmbillede.

  • Direkte linje – det primære telefonnummer og lokalnummer fra denne kø.


    

   Valgmuligheden Direkte linje vises ikke, hvis du ikke angiver et telefonnummer.

  • Placeringsnummer – det nummer, der er tildelt placeringen.

  • Tildelt nummer fra opkaldskøens placering – vælg et nummer fra placeringen.

 • Sprog – vælg opkaldskøens sprog i rullemenuen.

4

På siden Dirigering af opkald skal du vælge en af følgende muligheder og klikke på Næste.

 • Prioritetsbaseret
  • Cirkulær – går videre mellem alle agenter efter den sidste agent, der besvarede et opkald. Denne mulighed sender opkald til den næste tilgængelige opkaldskøagent.

  • Fra toppen af skærmen og ned – send opkald gennem køen med agenter i rækkefølge, og begynd fra toppen hver gang.

  • Længste inaktivitet – sender opkald til den agent, der har været inaktiv i længst tid. Hvis agenten ikke svarer, skal du fortsætte til den næste agent, der har været inaktiv i næstlængst tid og så videre, indtil opkaldet besvares.

  • Vægtet – sender opkald til agenter baseret på procentdele, du tildeler til hver enkelt agent i opkaldskøprofilen (op til 100 %).

  • Samtidig – sender opkald til alle agenter i en opkaldskø samtidig.

 • Kompetencebaseret

   
  Når du vælger kompetencebaseret dirigering af opkald, sker dirigeringen som standard kun med udgangspunkt i kompetenceniveauet. Hvis der er flere agenter med det samme kompetenceniveau, følges det valgte dirigeringsmønster (cirkulær/fra toppen af skærmen og ned/længste) for at løse problemet og vælge den næste agent til dirigering af opkald.
  • Cirkulær – går videre mellem alle agenter efter den sidste agent, der besvarede et opkald. Denne mulighed sender opkald til den næste tilgængelige opkaldskøagent.

  • Fra toppen af skærmen og ned – send opkald gennem køen med agenter i rækkefølge, og begynd fra toppen hver gang.

  • Længste inaktivitet – sender opkald til den agent, der har været inaktiv i længst tid. Hvis agenten ikke svarer, skal du fortsætte til den næste agent, der har været inaktiv i næstlængst tid og så videre, indtil opkaldet besvares.

5

På siden Indstillinger for overløb skal du vælge, hvordan overløbsopkald håndteres. Vælg én af følgende muligheder i rullemenuen:

 • Udfør funktionsmåden ved optaget – opkalderen hører en hurtig optaget-tone.

 • Afspil ringetonen, indtil opkalderen lægger på – opkalderen hører ringetonen, indtil vedkommende lægger på.

 • Overfør til telefonnummer – indtast det nummer, som overløbsopkald skal overføres til.

6

Du kan også aktivere følgende overløbsindstillinger:

 • Aktivér overløb efter opkald – vent x sekunder – med denne valgmulighed kan du indtaste en ventetid (i sekunder) for opkaldere. Når opkalderen har ventet i dette tidsrum, aktiveres overløbsbehandlingen.

 • Afspil meddelelse før overløbsbehandling – hvis denne valgmulighed er deaktiveret, hører opkaldere ventemusikken, indtil opkaldet besvares af en bruger.

7

Klik på Næste.

8

På siden Meddelelser kan du angive de meddelelser og den musik, som opkaldere hører, mens de venter i køen. Du kan aktivere enhver af følgende indstillinger:

 • Velkomstmeddelelse – afspil en meddelelse, når opkaldere først når køen. Det kan f.eks. være: "Tak for dit opkald. En af vores agenter kan lige straks hjælpe dig." Den kan vælges som obligatorisk. Hvis den obligatoriske mulighed ikke er markeret, og en opkalder når opkaldskø, mens der er en tilgængelig agent, vil opkalderen ikke høre denne meddelelse og overføres til en agent.

 • Meddelelse om estimeret ventetid for opkald i kø – underret opkalderen om enten vedkommendes estimerede ventetid eller plads i køen. Hvis denne mulighed er aktiveret, afspilles den efter velkomstmeddelelsen og før kømeddelelsen.

 • Kømeddelelsen – afspil en besked efter velkomstmeddelelsen og før ventemusikken. Dette er typisk en brugertilpasset meddelelse, der afspiller oplysninger, som fx aktuelle tilbud eller oplysninger om produkter og tjenester.

 • Tilsidesættelse af kømeddelelse – afspil en kortere kømeddelelse i stedet for den sædvanlige kømeddelelse eller ventemusikken for alle de opkald, som bør besvares hurtigt. Denne funktion forhindrer en opkalder i at høre en kort del af standardmeddelelsen, som afsluttes, så snart vedkommende stilles om til en agent.

 • Ventemusik – afspil musik efter kømeddelelsen i en sløjfe.

 • Hviskebesked for opkald – afspil en meddelelse til agenten øjeblikkeligt, før det indgående opkald viderestilles. Meddelelsen oplyser typisk identiteten til den opkaldskø, som opkaldet kommer fra.

9

Klik på Næste.

10

Vælg Agenter side, klik på Tilføj bruger eller arbejdsområde eller virtuel linje rullemenuen, og søg eller vælg de brugere, arbejdsområder eller virtuelle linjer, der skal føjes til opkaldskø.

11

Tildel et kompetenceniveau (1 er det højeste kompetenceniveau, og 20 er det laveste) til hver bruger eller arbejdsområder, der er føjet til opkaldskøen.


 
 • Du kan kun tildele et kompetenceniveau, når du vælger kompetencebaseret dirigeringstype. Ellers har du ikke mulighed for at vælge kompetenceniveauet.

 • Som standard tilføjes agenter med kompetenceniveau 1 (højeste kompetenceniveau).

12

(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil give agenter midt i aktive opkald lov til at besvare yderligere opkald.

13

(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil give agenter lov til at tilslutte sig eller forlade køen.

14

Klik på Næste.


 

Alt efter hvilken valgmulighed for dirigering af opkald du valgte tidligere, kan det være nødvendigt at tilføje ekstra oplysninger, som fx at tilføje procentvis vægtning til brugere eller arbejdsområder eller i tilfælde af cirkulær dirigering af opkald eller dirigering fra toppen af skærmen og ned trække og slippe brugere og arbejdsområder i rækkefølge, alt efter hvilken plads de har i køen.

15

Gennemse dine opkaldskøindstillinger på siden Gennemse for at sikre, at du har indtastet de korrekte oplysninger.

16

Klik på Opret og Udført for at bekræfte opkaldskøindstillingerne.


 
Når en kø er oprettet, kan du aktivere eller deaktivere køen ved hjælp af til/fra-knappen ved siden af Aktiver opkaldskø i sidepanelet.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration af, hvordan du opretter en ny opkaldskø i Control Hub.

Du kan tilføje og administrere flere opkaldskøer samtidig ved hjælp af en opkaldskø-CSV. Denne artikel omhandler de specifikke felter og værdier, der er nødvendige for CSV-overførsel af Webex Calling-opkaldskøer.

Hvis du vil tilføje flere opkaldskøer samtidig, skal du blot downloade og udfylde en tom CSV-skabelon.


Indstillinger for viderestilling af opkald for en opkaldskø kan ikke ændres med masseredigering. Se Konfigurer viderestilling af opkald for en opkaldskø for at redigere viderestilling af opkald for en opkaldskø.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø > Masseadministrer.

3

Vælg en placering for de opkaldskøer, du vil tilføje.

4

Klik på Download .csv-skabelon.

5

Udfyld regnearket.

6

Overfør CSV-filen ved at trække og slippe den eller klikke på Vælg en fil.

7

Klik på Overfør.

Når filen er overført, kan du se statussen for ændringerne ved at klikke på siden Opgaver for flere oplysninger.

Hvis du vil redigere flere opkaldskøer samtidig, skal du blot downloade de aktuelle CSV-data og foretage de nødvendige ændringer i regnearket.


Indstillinger for viderestilling af opkald for en opkaldskø kan ikke ændres med masseredigering. Se Konfigurer viderestilling af opkald for en opkaldskø for at redigere viderestilling af opkald for en opkaldskø.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø > Masseadministrer.

3

Vælg en placering for de opkaldskøer, du vil ændre.

4

Klik på Download data.


 

Hvis dataene for de opkaldskø, du har valgt, overstiger maksimumsstørrelsen (mere end 10.000 rækker for hver CSV), modtager du en ZIP-komprimeret fil med flere CSV-filer.

5

Foretag de nødvendige ændringer i regnearket.

6

Overfør den ændrede CSV-fil ved at trække og slippe den eller klikke på Vælg en fil.

7

Klik på Overfør.

Når filen er overført, kan du se statussen for ændringerne ved at klikke på siden Opgaver for flere oplysninger.

Brug denne tabel til at se, hvilke felter der er obligatoriske eller valgfrie, og hvad du skal finde ud af, når du tilføjer eller redigerer flere opkaldskøer samtidigt.


Kolonner er enten obligatoriske eller valgfrie felter. Dette varierer, alt efter om du bruger CSV'en til at tilføje en ny opkaldskø eller redigere en nuværende opkaldskø.

Kolonne

Obligatorisk eller valgfri

(Tilføj en opkaldskø)

Obligatorisk eller valgfri

(Rediger en opkaldskø)

Beskrivelse

Understøttede værdier

Navn

Obligatorisk

Obligatorisk

Indtast opkaldskøens navn. Opkaldskønavne inden for den samme placering skal være entydige og mulige at identificere. Hvis opkaldskøerne findes et andet sted, kan de have det samme opkaldskønavn.

Eksempel: San Jose-opkaldskø

Antal tegn: 1-30

Telefonnummer

Obligatorisk (hvis lokalnummeret ikke angives)

Valgfri

Indtast opkaldskøens telefonnummer. Du skal enten have et telefonnummer eller et lokalnummer.

Det er kun E.164-numre, der må importeres til CSV.

Eksempel: +12815550100


 

Telefonnummeret skal være på fanen Numre i Control Hub.

Lokalnummer

Obligatorisk (hvis telefonnummeret ikke udfyldes)

Valgfri

Indtast opkaldskøens lokalnummer. Du skal enten have et telefonnummer eller et lokalnummer.

Lokalnummer med 2-6 cifre.

00-999999

Lokalitet

Obligatorisk

Obligatorisk

Indtast placeringen for at tildele denne opkaldskø.

Eksempel: San Jose


 

Placeringen skal være på fanen Placeringer i Control Hub.

Fornavn for opkalder-id

Valgfri

Valgfri

Indtast fornavnet, der skal vises for opkaldskøens opkaldslinje-id (CLID). Opkalder-id'et bruges, når opkaldsviderestilling er aktiveret, og opkald viderestilles.

Eksempel: San


 

Det er kun UTF-8-tegn, der understøttes.

Antal tegn: 1-30

Efternavn for opkalder-id

Valgfri

Valgfri

Indtast efternavnet, der skal vises for opkaldskøens opkaldslinje-id (CLID). Opkalder-id'et bruges, når opkaldsviderestilling er aktiveret, og opkald viderestilles.

Eksempel: Jose


 

Det er kun UTF-8-tegn, der understøttes.

Antal tegn: 1-30

Sprog

Valgfri

Valgfri

Indtast meddelelsessproget til din opkaldskø.

Eksempel: en_us

Tidszone

Valgfri

Valgfri

Indtast opkaldskøens tidszonenøgle. Denne tidszone gælder for de tidsplaner, der anvendes for denne opkaldskø.

Eksempel: Amerika/Chicago

Antal tegn: 1-127

Aktivér opkaldskø

Valgfri

Valgfri

Brug denne kolonne til at aktivere eller deaktivere opkaldskø.

AKTIVERET, DEAKTIVERET, aktiveret, deaktiveret

Antal opkald i kø

Valgfri

Valgfri

Indtast grænsen for antallet af opkald, systemet beholder i køen, før en agent er ledig.

Område: 1-50

Type dirigering af opkald (prioritet/kompetencebaseret)

Valgfri

Valgfri


 
Dette felt er obligatorisk, når du redigerer mønsteret for dirigering af opkald.

Vælg typen af dirigering af opkald for din opkaldskø.

PRIORITETS_BASERET, KOMPETENCE_BASERET

Mønster for dirigering af opkald

Obligatorisk

Valgfri

Indtast opkaldskøens mønster for dirigering af opkald. Vælg en af følgende understøttede politikker.

Når typen af dirigering af opkald er prioritetsbaseret, er værdierne: CIRKULÆR, ALMINDELIG, SAMTIDIG, ENSARTET, VÆGTET

Når typen af dirigering af opkald er kompetencebaseret, er værdierne: CIRKULÆR, ALMINDELIG, SAMTIDIG.

Aktivér telefonnummer for udgående opkald

Valgfri

Valgfri

Aktivér køtelefonnummeret for udgående opkald.

SAND, FALSK

Aktivér agenters mulighed for at deltage

Valgfri

Valgfri

Vælg denne valgmulighed for at lade agenter tilslutte sig eller forlade køen.

SAND, FALSK

Overløbshandling

Valgfri

Valgfri

Indtast en handling til behandling af overløb i opkaldskø. Vælg en af de understøttede handlinger.

UDFØR_FUNKTIONSMÅDEN VED OPTAGET_, OVERFØR_TIL_TELEFON_NUMMER, AFSPIL_RINGETONE_INDTIL_OPKALDER_LÆGGER_PÅ

Aktivér overløb

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver overløbsbehandling efter en bestemt periode.

Hvis dette er aktiveret, skal du indtaste Overløb efter ventetid i den næste kolonne.

SAND, FALSK

Afspil ringetone for personer, der ringer op, når deres opkald sendes til en tilgængelig agent

Valgfri

Valgfri

Hvis der ikke er defineret nogen værdi på oprettelsestidspunktet, indstilles værdien til SAND.

SAND, FALSK

Nulstil opkaldsstatistik ved ankomst i kø

Valgfri

Valgfri

Hvis der ikke er defineret nogen værdi på oprettelsestidspunktet, indstilles værdien til SAND.

SAND, FALSK

Viderestillingsnummer ved overløb

Valgfri

Valgfri

Indtast det nummer, som overløbsopkald skal viderestilles til.

Eksempel: 1112223333


 

Telefonnummeret skal være på fanen Numre i Control Hub.

Antal tegn: 1-23

Aktivér viderestilling ved overløb til telefonsvarer

Valgfri

Valgfri

Aktiver eller deaktiver viderestilling ved overløb til telefonsvarer.

SAND, FALSK

Overløb efter ventetid

Valgfri

Valgfri

Indtast, hvor lang tid (i sekunder) en opkalder har, før en agent besvarer opkaldet, inden opkaldet stilles videre.

Område: 1-7200

Aktivér meddelelse om overløb

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver for at afspille meddelelse før behandling af overløb.

SAND, FALSK

Aktivér velkomstmeddelelse

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver afspilning af en meddelelse, når opkaldere først når køen.

SAND, FALSK

Velkomstmeddelelse er obligatorisk

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver, om du gerne vil have, at velkomstmeddelelsen afspilles for hver opkalder.

SAND, FALSK

Aktivér ventemeddelelse

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver for at underrette opkalderen om enten vedkommendes anslåede ventetid eller plads i køen. Hvis denne mulighed er aktiveret, afspilles den efter velkomstmeddelelsen og før kømeddelelsen.

Hvis dette er aktiveret, skal du sørge for at indtaste Ventemeddelelsestilstanden i den næste kolonne.

SAND, FALSK

Ventemeddelelsestilstand

Valgfri

Valgfri

Vælg, hvad din ventemeddelelse skal oplyse opkaldere om. Vælg en af de understøttede muligheder.

TID, PLACERING

Håndteringstid for ventemeddelelse

Valgfri

Valgfri

Indtast standardantallet af minutter til håndtering af opkald.

Område: 1-100

Afspil ventemeddelelse med plads i køen

Valgfri

Valgfri

Rediger tallet for pladsen, hvor den anslåede ventetid afspilles.

Område: 1-100

Ventetid for ventemeddelelse

Valgfri

Valgfri

Indtast antallet af minutter, hvor den anslåede ventetid afspilles.

Område: 1-100

Ventemeddelelse om travlhed

Valgfri

Valgfri

Aktiver eller deaktiver ventemeddelelsen for at afspille en meddelelse, der informerer opkaldere om, at der er travlhed.

SAND, FALSK

Aktivér kømeddelelse

Valgfri

Valgfri

Aktiver eller deaktiver afspilning af en meddelelse efter velkomstmeddelelsen og før ventemusikken.

Hvis dette er aktiveret, skal du sørge for at indtaste antallet af sekunder i kolonnen Kømeddelelsestid.

SAND, FALSK

Kømeddelelsestid

Valgfri

Valgfri

Indtast intervallet i sekunder mellem hver gentagelse af den kømeddelelse, der afspilles for opkaldere i køen.

Område: 1-600

Aktivér ventemusik

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver ventemusik for opkald i kø.

SAND, FALSK

Aktivér alternativ kilde til ventemusik

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver en fil, der ikke er standardventemusik. Vælg den alternative kildefil i Control Hub.

SAND, FALSK

Aktivér tilsidesættelse af kømeddelelse

Valgfri

Valgfri

Aktiver eller deaktiver tilsidesættelse af kømeddelelse for opkald i kø.

SAND, FALSK

Ventetid for tilsidesættelse af kømeddelelse til opkald

Valgfri

Valgfri

Indtast intervallet i sekunder for ventetid for tilsidesættelse af kømeddelelse til opkald for opkaldere i køen.

Område: 1-120

Aktivér hviskemeddelelse

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver hviskebesked for opkald i kø.

SAND, FALSK

Tillad flere opkald pr. agent

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver opkald, der venter på agenter.

SAND, FALSK

Aktivér afvist opkald

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver afviste opkald for denne opkaldskø. Afviste opkald er opkald, der blev sendt til en tilgængelig agent, som ikke svarer.

Hvis dette er aktiveret, skal du sørge for at indtaste antallet af ringetoner i kolonnen Antal ringetoner for afviste opkald.

SAND, FALSK

Antal ringetoner for afviste opkald

Valgfri

Valgfri

Indtast antallet af ringetoner, før den aktive agent, der søges, kan besvare opkaldet, før systemet søger efter den næste ledige agent.

Område: 1-20

Afvist opkald, hvis agenten ikke er ledig

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver afvisning af opkald, hvis agenten pludselig ikke længere er ledig, mens opkaldet dirigeres.

SAND, FALSK

Aktivér afvisning af opkald efter en bestemt tid

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver afvisning af opkald, når en agent har sat dem i venteposition i mere end <X> sekunder.

Hvis dette er aktiveret, skal du sørge for at indtaste antallet af sekunder, hvorefter et opkald i venteposition afvises.

SAND, FALSK

Afvis opkald efter en bestemt tid

Valgfri

Valgfri

Indtast antallet af sekunder, hvorefter et opkald i venteposition afvises.

Hvis du vælger Sandt i ovenstående kolonne, er standardtiden 60.

Område: 1-600

Aktivér underretning af agent, hvis et opkald er i venteposition

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver underretning af en agent, hvis opkaldet er i venteposition i mere end <X> sekunder.

Hvis dette er aktiveret, skal du sørge for at indtaste antallet af sekunder, hvorefter agenten kan underrettes om opkaldet i venteposition.

SAND, FALSK

Tid inden underretning af agent, hvis et opkald er i venteposition

Valgfri

Valgfri

Indtast antallet af sekunder, hvorefter agenten kan underrettes om opkaldet i venteposition.

Hvis du vælger Sandt i ovenstående kolonne, er standardtiden 30.

Område: 1-600

Aktivér særlig ringetone

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver særlig ringetone for opkald i opkaldskøen. Hvis dette er aktiveret, hører agenter en særlig ringetone, når de modtager opkald fra opkaldskøen.

Hvis dette er aktiveret, skal du indtaste den type særlige ringemønster, som du vil tildele, i den næste kolonne.

SAND, FALSK

Særligt ringemønster

Valgfri

Valgfri

Hvis særlig ringetone er aktiveret, skal du vælge det særlige ringetonemønster. Vælg en af de understøttede muligheder.

NORMAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Aktivér alternativt nummer til særlig ringetone

Valgfri

Valgfri

Aktivér eller deaktiver en særlig ringetone for alternative numre.

Hvis dette er aktiveret, skal du indtaste ringemønsteret i kolonnen Alternative numre til ringemønster.

SAND, FALSK

Handling med alternative numre

Valgfri

Valgfri

Indtast TILFØJ for at tilføje de alternative numre, du angiver i denne række. Indtast FJERN for at fjerne de alternative numre, du angiver i denne række.

Hvis du indtaster ERSTAT, fjerner du alle tidligere indtastede alternative numre og erstatter dem med de alternative numre, du kun tilføjer i denne række.

TILFØJ, ERSTAT, FJERN

Agenthandling

Valgfri

Valgfri

Indtast TILFØJ for at tilføje de agenter, du angiver i denne række. Indtast FJERN for at fjerne de agenter, du angiver i rækken.

Hvis du indtaster ERSTAT, fjerner du alle tidligere indtastede agenter og erstatter dem med de agenter, du kun tilføjer i denne række.

TILFØJ, ERSTAT, FJERN

Alternative numre

Valgfri

Valgfri

Indtast det eller de alternative numre, der skal tildeles til opkaldskøen.

Eksempel: 1112223333


 

Telefonnummeret skal være på fanen Numre i Control Hub.

Antal tegn: 1-23

Ringemønster for alternative numre

Valgfri

Valgfri

Hvis særlig ringetone er aktiveret for alternative numre, skal du vælge det særlige ringetonemønster. Vælg en af de understøttede muligheder.

NORMAL, LANG_LANG, KORT_KORT_LANG, KORT_LANG_KORT

Agent1-id,

Agent2-id...

Agent50-id

Valgfri

Valgfri

Indtast de agenter, du vil tildele til opkaldskøen. Agenter kan være brugere eller arbejdsområder. For brugere skal du indtaste brugerens e-mailadresse. For arbejdsområder skal du indtaste arbejdsområdets navn.

Eksempel: test@example.com

Antal tegn: 1-161

Agent1-vægtning,

Agent2-vægtning...

Agent50-vægtning

Valgfri

Valgfri

Hvis opkaldskøens politik for dirigering af opkald er vægtet, skal du indtaste agentens vægtning i procent.

Område: 0-100

Agent1's kompetenceniveau,

Agent2's kompetenceniveau...

Agent50's kompetenceniveau

Valgfri

Valgfri

Vælg agentkompetenceniveauet for de tildelte agenter.

Område: 1-20

Hver række kan maks. indeholde 50 agenter og deres tilknyttede vægtning til dirigering af opkald (hvis det er relevant). Følg disse trin for at tilføje eller redigere mere end 50 agenter ved hjælp af CSV-filen.

1

Indtast de 50 agenter og deres tilknyttede procentvise vægtning for dirigering af opkald (hvis det er relevant), som du vil tilføje eller redigere, i den første række til den opkaldskø, som du tilføjer eller redigerer.

2

I den næste række behøver du kun at indtaste oplysninger i de følgende kolonner for at tilføje eller redigere yderligere agenter:

 • Navn – indtast det samme navn som rækken ovenfor for at tilføje eller redigere flere agenter.

 • Placering – indtast den samme placering som rækken ovenfor for at tilføje eller redigere flere agenter.

 • Agenthandling – indtast TILFØJ for at tilføje de agenter, du angiver i denne række. Indtast FJERN for at fjerne de agenter, du angiver i denne række.


   

  Hvis du indtaster ERSTAT, fjerner du alle tidligere indtastede agenter og erstatter dem med de agenter, du kun tilføjer i denne række.

 • Agent1, Agent2 osv. – indtast brugerens e-mailadresse eller arbejdsområdenavn, som du vil tilføje, fjerne eller erstatte.

 • (Valgfri) Agent1-vægtning, Agent2-vægtning osv. – hvis opkaldskøens politik for dirigering af opkald er vægtet, skal du indtaste agentens vægtning i procent.

Alle de andre kolonner skal ikke udfyldes.

3

Fortsæt med at gøre dette, indtil du har tilføjet alle de agenter, du skal tilføje eller redigere.

 • Inden du overfører din opkaldskø-CSV, skal du huske at læse om masseklargøring af Webex Calling-elementer ved hjælp af CSV, så du kan blive bekendt med CSV-retningslinjerne.

 • Du kan enten eksportere dine nuværende opkaldskøer, hvilket giver dig mulighed for at tilføje, slette eller modificere dit eksisterende datasæt, eller du kan eksportere et eksempel på et sæt med opkaldskøer. Når filen er ændret, kan den overføres via massefunktionerne.


  Eksport af CSV-fil til ZIP-filformat: Når du eksporterer data til en CSV-fil, kan antallet af oversigter overstige 1000. I sådanne tilfælde downloades ZIP-filen, således at ZIP-filen indeholder samtlige oversigter i en enkelt CSV-fil. En separat mappe, der indeholder alle dataene, er opdelt i flere CSV-filer med mindre end 1000 oversigter. Disse filer genereres, så administratorerne hurtigt kan importere alle opdateringer og overføre dem.

 • Det er vigtigt, at du kender de obligatoriske og valgfrie kolonner samt oplysningerne, som du skal angive, når du udfylder CVS-skabelonen. De specifikke felter til opkaldskø-CSV'en kan ses i tabellen nedenfor.

 • Det maksimale antal rækker er 1.000 (uden sidehovedet).

 • Agenter kan være brugere eller arbejdsområder. For brugere skal du indtaste brugerens e-mailadresse. For arbejdsområder skal du indtaste arbejdsområdets navn.

 • Hver række må maks. indeholde 50 agenter. Du kan læse mere i Tilføj eller rediger mere end 50 agenter ad gangen.