ThousandEyes agenti za preduzeća sa centrima podataka platforme Meetings

ThousandEyes ima agente u oblaku specifične za Webex raspoređene na ulazu nekoliko Webex centara podataka koji su odgovorni za isporuku saobraćaja klijenata. Ove agente mogu koristiti svi ThousandEyes klijenti i predstavljaju alatku za bolje praćenje Webex učinka i rešavanje problema sa tim. Više informacija o ključnoj vrednosti ovih agenata potražite na stranici rešenja Webex Monitoring.


 

Pogledajte ovaj članak najbolje prakse o tome kako da podesite testove sa Webex Cloud agentima za Webex Meetings.

Agenti dostupni za centre podataka platforme Meetings su:

Tabela 1. Dostupni agenti u oblaku za centre podataka platforme Meetings
Naziv agenta u oblakuLokacija
Amsterdam, Netherlands Holandija
  • Ashburn, VA
  • Chicago, IL
  • Dallas, TX
  • New York, NY
  • San Jose, CA
Sjedinjene Američke Države
Frankfurt, Germany Nemačka
London, England Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Montreal, Canada
  • Toronto, Canada
Kanada
Mumbai, India Indija
Amsterdam, Netherlands Holandija
Singapur Singapur
Sydney, Australia Australija
Tokyo, Japan Japan

ThousandEyes agenti krajnje tačke za alatku za rešavanje problema na platformi Control Hub

Možete da integrišete ThousandEyes sa alatkom za rešavanje problema na platformi Control Hub da biste mogli da vidite punu vidljivost putanje korisnika širom mreže kako biste jasnije izolovali probleme. Kada se neki korisnik sa ThousandEyes agentom krajnje tačke instaliranim na svojoj mašini pridruži sastanku putem aplikacije Webex, linija mrežne putanje će biti vidljiva u okviru kvaliteta zvuka na stranici sa detaljima o učesniku. Ovaj red ukazuje na kvalitet mrežne putanje audio podataka između klijenta korisnika i audio medijskog čvora.

ThousandEyes mrežna putanja u alatki za rešavanje problema

Audio i video podaci uopšteno putuju istom putanjom, a opslužuje ih isti medijski čvor, tako da i vi možete da steknete dobar utisak o tome kakav je kvalitet video-snimaka korisnika. Kvalitet mrežne putanje se prikazuje u vidu isprekidanih linija. Svaka isprekidana linija se zasniva na intervalima postavljenim u okviru automatizovanog testa sesije.

ThousandEyes agenti za preduzeća sa centrima podataka platforme Calling

Slično kao sa Webex Meetings, imamo ThousandEyes agente u oblaku raspoređene u raznim centrima podataka platforme Webex Calling. Ovi agenti su dostupni svim klijentima koji imaju ThousandEyes agente u mreži svog preduzeća. Agenti snimaju RTP saobraćaj na dvosmeran način kako bi pomogli u određivanju problema na mrežnoj putanji između centra podataka platforme Webex Calling i mreže preduzeća.


 

Pogledajte ovaj članak najbolje prakse o tome kako da podesite testove sa Webex Cloud agentima za Webex Calling.

ThousandEyes agenti u oblaku trenutno mogu da prate samo pozive koji su hostovani u ograničenom broju centara podataka. Sledeća tabela vam pokazuje preporučene centre podataka u odnosu na koje treba da testirate pozive na osnovu svoje lokacije.

Tabela 2. Lokacija i preporučeni centar podataka koji trenutno podržavaju ThousandEyes integraciju
LokacijaPreporučeni centar podataka
Nemačka Amsterdam
Austrija, Belgija, Bugarska, Švajcarska, Kipar, Češka Republika, Nemačka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gana, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Izrael, Italija, Litvanija, Luksemburg, Letonija, Malta, Holandija, Poljska, Rumunija, Saudijska Arabija, Švedska, Slovenija, Slovačka, Ukrajina, Južna Afrika, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Kuvajt, Egipat, Nigerija, Turska, Liban, Monako, Mauricijus, Majot, Reinion, Jordan, Oman. Frankfurt
Indonezija, Malezija, Pakistan, Filipini, Singapur, Tajland, Vijetnam Singapur