ThousandEyes företagsagenter med Meetings datacenter

ThousandEyes använder Webex-specifika molnagenter vid huvudingången till flera Webex-datacenter som ansvarar för att betjäna kundtrafik. Dessa agenter är tillgängliga för allmän användning av alla ThousandEyes-kunder och är ett verktyg för att förbättra övervakningen och för att felsöka prestationer på Webex. Mer information om nyckelvärdet för dessa agenter finns på lösningssidan för Webex-övervakning.


 

Se den här artikeln för bästa praxis för hur du konfigurerar tester med Webex Cloud Agents för Webex Meetings.

Tillgängliga agenter för Meetings datacenter är:

Tabell 1. Tillgängliga molnagenter för Meetings datacenter
Namn på molnagentPlats
Amsterdam, Nederländerna Nederländerna
  • Ashburn, Virginia
  • Chicago, Illinois
  • Dallas, TX
  • New York, NY
  • San Jose, CA
USA
Frankfurt, Tyskland Tyskland
London, England Storbritannien
  • Montreal, Kanada
  • Toronto, Kanada
Kanada
Bombay, Indien Indien
Amsterdam, Nederländerna Nederländerna
Singapore Singapore
Sydney, Australien Australien
Tokyo, Japan Japan

ThousandEyes slutpunktsagenter för felsökning i Control Hub

Du kan integrera ThousandEyes med felsökning i Control Hub så att du kan få en fullständig överblick över sökvägen för användare inom hela nätverket för att göra det enklare att isolera problem. När en användare som har en ThousandEyes slutpunktsagent installerad på sin dator går med i ett möte via Webex-appen kommer en rad med nätverkssökvägen att bli synlig under Ljudkvalitet på mötesdeltagarens informationssida. Denna rad anger ljuddatakvaliteten för nätverkssökvägen mellan användarens klient och ljudmedianoden.

ThousandEyes nätverkssökväg i felsökning

I allmänhet går ljud- och videodata via samma sökväg och de underhålls av samma medianod. Därför kan du också kan få en bra bild över hur användarens videokvalitet ser ut. Kvaliteten på nätverkssökvägen visas som streckade linjer. Varje streckad linje baseras på de intervaller som har angetts i det automatiska sessionstestet.

ThousandEyes företagsagenter med samtalsdatacenter

På samma sätt som med Webex Meetings har vi infört ThousandEyes Cloud Agents på flera av Webex Callings datacenter. Dessa agenter är tillgängliga för alla kunder som har ThousandEyes agenter i sitt företagsnätverk. Agenten samlar in RTP-trafik på ett dubbelriktat sätt för att hjälpa till att fastställa problem i nätverkssökvägen mellan det Webex Callings datacenter och företagsnätverket.


 

Se den här artikeln för bästa praxis för hur du konfigurerar tester med Webex Cloud Agents för Webex Calling.

För närvarande kan ThousandEyes Cloud Agents endast övervaka samtal som har ett begränsat antal datacenter som värd. Följande tabell visar de rekommenderade datacenter som du ska testa samtal mot, beroende på din plats.

Tabell 2. Plats och rekommenderat datacenter som för närvarande har stöd för ThousandEyes-integrering
PlatsRekommenderat datacenter
Tyskland Amsterdam
Österrike, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ghana, Grekland, Kroatien, Ungern, Israel, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Saudiarabien, Sverige, Slovenien, Slovakien, Ukraina, Sydafrika, Qatar, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Egypten, Nigeria, Turkiet, Libanon, Monaco, Mauritius, Mayotte, Reunion, Jordanien, Oman. Frankfurt
Indonesien, Malaysia, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam Singapore