Pre nego što počnete

 • Pre nego što otpremite CSV za red poziva, obavezno pročitajte članak Masovno obezbeđivanje Webex Calling elemenata pomoću CSV-a da biste razumeli konvencije za CSV.

 • Možete da izvezete trenutne redove poziva što vam omogućava da dodate, izbrišete ili izmenite postojeći skup podataka, odnosno možete da izvezete probni skup redova poziva. Nakon što se datoteka izmeni, može se otpremiti putem masovnih funkcija.


   

  Izvoz CSV datoteke u ZIP format datoteke: Prilikom izvoza podataka u CSV datoteku, broj zapisa može da premaši 1000. U takvim slučajevima preuzima se ZIP datoteka gde ZIP datoteka sadrži pun skup zapisa u jednom CSV datoteka. Zasebna fascikla koja sadrži sve podatke rasklonjena je u više CSV datoteka sa manje od 1000 zapisa. Ove datoteke se generišu da bi administratori brzo uvezli sve ispravke i otpremili ih.

 • Važno je da znate koje su obavezne i opcionalne kolone, kao i informacije koje ćete morati da obezbedite prilikom popunjavanja CVS obrasca. Određena polja za red poziva CSV se na tabeli u odeljku "Pripremite CSV poziva ".

 • Maksimalni iznos redova je 1000 (ne računajući zaglavlje).

 • Agenti mogu biti korisnici ili radni prostori. Za korisnike unesite e-adresu korisnika. Za radne prostore unesite ime radnog prostora.

 • Svaki red može da sadrži najviše 50 agenata. Više informacija potražite u članku Istovremeno dodavanje ili uređivanje više od 50 agenata.

Priprema CSV datoteke

Koristite ovu tabelu da biste videli koja polja su obavezna ili opcionalna, te šta treba da odredite prilikom masovonog dodavanja ili uređivanja redova poziva.


 

Kolone su obavezna ili opcionalna polja. Ovo se razlikuje u zavisnosti od toga da li koristite CSV za dodavanje novog reda poziva ili uređivanje postojećeg reda poziva.

Kolona

Obavezno ili opcionalno

(Dodavanje reda poziva)

Obavezno ili opcionalno

(Uređivanje reda poziva)

Opis

Podržane vrednosti

Ime

Obavezno

Obavezno

Unesite ime za red poziva. Neophodno je da se imena redova poziva u okviru iste lokacije mogu pojedinačno identifikovati. Ako se redovi poziva nalaze na različitim lokacijama, mogu imati isto ime reda poziva.

Primer: Red poziva u San Hozeu

Broj znakova: 1–30

Broj telefona

Obavezno (ako je polje za lokal ostavljeno prazno)

Opcionalno

Unesite broj telefona reda poziva. Morate imati broj telefona ili lokal.

Za CSV uvoz dozvoljeni su samo E.164 brojevi.

Primer: +12815550100


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Lokal

Obavezno (ako je polje za broj telefona ostavljeno prazno)

Opcionalno

Unesite lokal reda poziva. Morate imati broj telefona ili lokal.

Lokal od dve cifre do šest cifara.

00–999999

Lokacija

Obavezno

Obavezno

Unesite lokaciju da biste dodelili ovaj red poziva.

Primer: San Hoze


 

Lokacija se mora nalaziti na kartici Lokacije na platformi Control Hub.

Ime ID-a pozivaoca

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ime koje će se prikazivati kao ID linije reda poziva (CLID). Ime pozivaoca ID uneseno ovde, zajedno sa pozivaočem ID i brojem, prikazuje kada agenti reda primaju dolazni poziv iz reda.

Primer: San


 

Podržani su samo UTF-8 znakovi.

Broj znakova: 1–30

Prezime ID-a pozivaoca

Opcionalno

Opcionalno

Unesite prezime koje će se prikazivati kao ID linije reda poziva (CLID). Ime pozivaoca ID uneseno ovde, zajedno sa pozivaočem ID i brojem, prikazuje kada agenti reda primaju dolazni poziv iz reda.

Primer: Hoze


 

Podržani su samo UTF-8 znakovi.

Broj znakova: 1–30

Jezik

Opcionalno

Opcionalno

Unesite jezik za najave za red poziva.

Primer: en_us

Vremenska zona

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ključ vremenske zone reda poziva. Ova vremenska zona se primenjuje na rasporede primenjene na ovaj red poziva.

Primer: Amerika/Čikago

Broj znakova: 1–127

Omogući red poziva

Opcionalno

Opcionalno

Koristite ovu kolonu da biste aktivirali ili deaktivirali red poziva.

ENABLED, DISABLED, enabled, disabled

Broj poziva u redu

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ograničenje broja poziva koliko će ih sistem držati u redu, čekajući na dostupnog agenta.

Opseg: 1-250


 
Nemojte postavljati broj poziva u redu za čekanje na 0. Ako je podešeno na 0, dolazni pozivi nisu dozvoljeni.

Vrsta usmeravanja poziva (prioritet/zasnovano na veštini)

Opcionalno

Opcionalno


 
Ovo polje je obavezno kada uređujete obrazac za usmeravanje poziva.

Izaberite vrstu usmeravanja poziva za svoj red poziva.

PRIORITY_BASED, SKILL_BASED

Obrazac za usmeravanje poziva

Obavezno

Opcionalno

Unesite obrazac za usmeravanja reda poziva. Odaberite jednu od sledećih podržanih smernica.

Kada je vrsta usmeravanja poziva zasnovana na prioritetu, vrednosti su: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS, UNIFORM, WEIGHTED

Kada je vrsta usmeravanja poziva zasnovana na veštini, vrednosti su: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS.

Omogući broj telefona za odlazne pozive

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite broj telefona reda za odlazne pozive.

TRUE, FALSE

Omogući dozvoljavanje pridruživanja agenta

Opcionalno

Opcionalno

Izaberite ovu opciju da bi se agenti pridružili redu ili ga napustili.

TRUE, FALSE

Postupak u slučaju prepunjenosti

Opcionalno

Opcionalno

Unesite postupak obrade reda poziva u slučaju prepunjenosti. Odaberite jednu od podržanih radnji.

PERFORM_BUSY_TREATMENT, TRANSFER_TO_PHONE_NUMBER, PLAY_RINGING_UNTIL_CALLER_HANGS_UP

Omogući prepunjenost

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite postupak u slučaju prepunjenosti nakon isteka zadatog vremena.

Ako je omogućeno, u sledeću kolonu unesite Prepunjenost nakon vremena čekanja.

TRUE, FALSE

Reprodukuj zvuk zvona pozivaocima kada se njihov poziv šalje dostupnom agentu

Opcionalno

Opcionalno

Ako u vreme kreiranja nije definisana nikakva vrednost, vrednost je podešena na TRUE.

TRUE, FALSE

Resetuj statistiku pozivaoca nakon unosa u red za čekanje

Opcionalno

Opcionalno

Ako u vreme kreiranja nije definisana nikakva vrednost, vrednost je podešena na TRUE.

TRUE, FALSE

Broj za prenos viška poziva

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj na koji želite da prenesete višak poziva.

Primer: 1112223333


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Broj znakova: 1–23

Omogući prenos viška na govornu poštu

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite prenos viška na govornu poštu.

TRUE, FALSE

Prepunjenost nakon vremena čekanja

Opcionalno

Opcionalno

Unesite vreme čekanja (u sekundama) da se neki agent javi nakon čega će sistem da prosledi pozivaoca nekud drugačije.

Opseg: 1–7200

Omogući najavu u slučaju prepunjenosti

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite reprodukovanje najave pre obrade u slučaju prepunjenosti.

TRUE, FALSE

Omogući poruku dobrodošlice

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite reprodukovanje poruke kada pozivaoci prvi put stignu u red.

TRUE, FALSE

Obavezna poruka dobrodošlice

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite ako želite da se poruka dobrodošlice reprodukuje svakom pozivaocu.

TRUE, FALSE

Omogući poruku o čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite da biste obavestili pozivaoca o procenjenom vremenu čekanja ili poziciji u redu. Ako je ova opcija omogućena, reprodukuje se nakon poruke dobrodošlice i pre utešne poruke.

Ako je omogućeno, vodite računa da u sledeću kolonu unesete Režim poruke o čekanju.

TRUE, FALSE

Režim poruke o čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Odaberite šta želite da vaša poruka o čekanju prenese pozivaocima. Odaberite jednu od podržanih opcija.

TIME, POSITION

Poruka na čekanju o vremenu obrade

Opcionalno

Opcionalno

Unesite podrazumevani broj minuta za rukovanje pozivima.

Opseg: 1–100

Pozicija za reprodukciju poruke na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj pozicije za koju se reprodukuje poruka o procenjenom čekanju.

Opseg: 1–100

Poruka na čekanju o vremenu čekanja

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj minuta za koji se reprodukuje poruka o procenjenom čekanju.

Opseg: 1–100

Poruka na čekanju o velikom broju poziva

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poruku na čekanju da biste reprodukovali poruku kojom se pozivaoci obaveštavaju da postoji veliki broj poziva.

TRUE, FALSE

Omogući utešnu poruku

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite da bi se reprodukovala poruka nakon poruke dobrodošlice i pre muzike na čekanju.

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi u kolonu Vreme za utešnu poruku.

TRUE, FALSE

Vreme za utešnu poruku

Opcionalno

Opcionalno

Unesite interval u sekundama između svakog ponavljanja utešne poruke koja se reprodukuje pozivaocima u redu.

Opseg: 1–600

Omogući muziku na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite muziku na čekanju za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Omogući rezervni izvor muzike na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite datoteku koja nije podrazumevana za muziku na čekanju. Izaberite rezervnu izvornu datoteku na platformi Control Hub.

TRUE, FALSE

Omogući poništavanje utešne poruke

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poništavanje utešne poruke za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Vreme čekanja tokom poziva na poništavanje utešne poruke

Opcionalno

Opcionalno

Unesite interval u sekundama za vreme čekanja tokom poziva na poništavanje utešne poruke za pozivaoce u redu čekanja.

Opseg: 1–120

Omogući poruku dojave

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite poruku dojave za pozive u redu čekanja.

TRUE, FALSE

Dozvoli više poziva po agentu

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite pozive na čekanju za agente.

TRUE, FALSE

Omogući odbijeni poziv

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijene pozive za ovaj red poziva. Odbijeni pozivi su oni koji su poslati raspoloživom agentu, ali se agent ne javlja.

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj oglašavanja zvona u kolonu Broj oglašavanja zvona za odbijeni poziv.

TRUE, FALSE

Broj oglašavanja zvona za odbijeni poziv

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj oglašavanja zvona koliko se čeka na trenutno dobijenog agenta da odgovori pre nego što se pređe na sledećeg dostupnog agenta.

Opseg: 1–20

Odbijeni poziv ako agent nije dostupan

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijanje poziva ako agent postane nedostupan tokom usmeravanja poziva.

TRUE, FALSE

Omogući odbijanje poziva nakon zadatog vremena

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite odbijanje poziva nakon što je na čekanju kod agenta duže od <X> sekunde(i).

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi nakon kojih bi poziv na čekanju trebalo da bude odbijen.

TRUE, FALSE

Odbij poziv nakon zadatog vremena

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj sekundi nakon kojih bi poziv na čekanju trebalo da bude odbijen.

Ako je kolona iznad postavljena na vrednost TRUE, onda je podrazumevana vrednost 60.

Opseg: 1–600

Omogući upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju duže od <X> sekunde(i).

Ako je omogućeno, vodite računa da unesete broj sekundi nakon kojih će agent biti upozoren na poziv na čekanju.

TRUE, FALSE

Vreme za upozoravanje agenta ako je poziv na čekanju

Opcionalno

Opcionalno

Unesite broj sekundi nakon kojih će agent biti upozoren na poziv na čekanju.

Ako je kolona iznad postavljena na vrednost TRUE, onda je podrazumevana vrednost 30.

Opseg: 1–600

Omogući karakteristično zvonjenje

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite karakteristično zvonjenje za pozive u redu poziva. Ako je omogućeno, agenti će čuti karakteristično zvonjenje kada primaju pozive iz reda poziva.

Ako je omogućeno, unesite tip obrasca karakterističnog zvonjenja koji želite da dodelite u sledećoj koloni.

TRUE, FALSE

Obrazac karakterističnog zvonjenja

Opcionalno

Opcionalno

Ako je omogućeno karakteristično zvonjenje, odaberite obrazac zvona karakterističnog zvonjenja. Odaberite jednu od podržanih opcija.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

Omogući karakteristično zvonjenje rezervnog broja

Opcionalno

Opcionalno

Omogućite ili onemogućite karakteristično zvonjenje za rezervne brojeve.

Ako je omogućeno, unesite obrazac zvona u kolonu Obrazac zvona za rezervne brojeve.

TRUE, FALSE

Radnja za rezervne brojeve

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ADD da biste dodali rezervne brojeve koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili rezervne brojeve koje navedete u redu.

Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete rezervne brojeve i zameniti ih rezervnim brojevima koje dodajete samo u ovom redu.

ADD, REPLACE, REMOVE

Radnja za agenta

Opcionalno

Opcionalno

Unesite ADD da biste dodali agente koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili ove agente koje navedete u redu.

Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete agente i zameniti ih agentima koje dodajete samo u ovom redu.

ADD, REPLACE, REMOVE

Rezervni broj(evi)

Opcionalno

Opcionalno

Unesite rezervne brojeve koje treba dodeliti redu poziva.

Primer: 1112223333


 

Broj telefona se mora nalaziti na kartici Brojevi na platformi Control Hub.

Broj znakova: 1–23

Obrazac zvona za rezervne brojeve

Opcionalno

Opcionalno

Ako je za rezervne brojeve omogućeno karakteristično zvonjenje, odaberite obrazac zvona karakterističnog zvonjenja. Odaberite jednu od podržanih opcija.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

ID za Agent1,

ID za Agent2...

ID za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Unesite agente koje želite da dodelite redu poziva. Agenti mogu biti korisnici ili radni prostori. Za korisnike unesite e-adresu korisnika. Za radne prostore unesite ime radnog prostora.

Primer: test@example.com

Broj znakova: 1–161

Zauzetost za Agent1,

Zauzetost za Agent2...

Zauzetost za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Ako su smernice za usmeravanje poziva za red poziva postavljene na zauzetost, unesite procenat zauzetosti agenta.

Opseg: 0–100

Nivo veština za Agent1,

Nivo veština za Agent2...

Nivo veština za Agent50

Opcionalno

Opcionalno

Izaberite nivo veštine agenta za dodeljene agente.

Opseg: 1–20

Dodavanje ili uređivanje više od 50 agenata istovremeno

Svaki red može sadržati najviše 50 agenata i njihov pridruženi procenat zauzetosti na usmeravanja poziva (ako je primenljivo). Da biste dodali ili uredili više od 50 agenata, koristeći CSV datoteku, sledite ove korake.

1

Unesite 50 agenata i njihov pridruženi procenat zauzetosti na usmeravanju poziva (ako je primenljivo) koje želite da dodate ili uredite u prvom redu reda poziva koji dodajete ili uređujete.

2

U sledećem redu treba da unesete informacije samo u sledeće kolone da biste dodali ili uredili dodatne agente:

 • Ime – unesite isto ime kao u red iznad da biste dodali ili uredili više agenata.

 • Lokacija – unesite istu lokaciju kao u red iznad da biste dodali ili uredili više agenata.

 • Radnja za agenta – unesite ADD da biste dodali agente koje navedete u ovom redu. Unesite REMOVE da biste uklonili agente koje navedete u ovom redu.


   

  Ako unesete REPLACE, uklonićete sve prethodno unete agente i zameniti ih agentima koje dodajete samo u ovom redu.

 • Agent1, Agent2itd. – unesite e-adresu korisnika ili ime radnog prostora koje želite da dodate, uklonite ili zamenite.

 • (Opcionalno) Zauzetost za Agent1, Zauzetost za Agent2, itd. – ako su smernice za usmeravanje poziva za red poziva postavljene na zauzetost, unesite procenat zauzetosti agenta.

Sve ostale kolone možete ostaviti prazne.

3

Nastavite sa ovim sve dok ne dodate sve agente koje treba da dodate ili uredite.

Masovno dodavanje redova poziva

Da biste masovno dodali redove poziva, jednostavno preuzmite i ispunite prazan CSV obrazac.


 

Podešavanja prosleđivanja poziva za red poziva ne mogu se menjati na veliko. Da biste uredili prosleđivanje poziva za red poziva, pogledajte članak Konfigurisanje prosleđivanja poziva za red poziva.

1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu Usluge > Pozivanje > funkcije > redu poziva.

2

Kliknite na "Upravljanje > grupno upravljanje".

3

Izaberite lokaciju za redove poziva koje želite da dodate.

4

Kliknite na Preuzmi .csv obrazac.

5

Popunite unakrsnu tabelu.

6

Otpremite CSV datoteku prevlačenjem i otpuštanjem ili klikom na Odaberite datoteku.

7

Kliknite na Otpremi.

Kada je uspešno otpremite, možete da kliknete na Pogledaj stranicu zadataka za detalje da biste videli status promena.

Masovno uređivanje redova poziva

Da biste masovno izmenili redove za čekanje poziva, jednostavno preuzmite trenutne podatke CSV i unesite odgovarajuće izmene u unakrsnu tabelu.


 

Podešavanja prosleđivanja poziva za red poziva ne mogu se menjati na veliko. Da biste uredili prosleđivanje poziva za red poziva, pogledajte članak Konfigurisanje prosleđivanja poziva za red poziva.

1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu Usluge > Pozivanje > funkcije > redu poziva.

2

Kliknite na "Upravljanje > grupno upravljanje".

3

Izaberite lokaciju za redove poziva koje želite da izmenite.

4

Kliknite na Preuzmi podatke.


 

Ako podaci za redove poziva koje ste izabrali premašuju maksimum (više od 10.000 redova za svaku CSV), dobićete zipovanu datoteku sa uključenih više CSV datoteka.

5

Unesite neophodne promene u unakrsnu tabelu.

6

Otpremite izmenjenu CSV datoteku prevlačenjem i otpuštanjem ili klikom na Odaberite datoteku.

7

Kliknite na Otpremi.

Kada je uspešno otpremite, možete da kliknete na Pogledaj stranicu zadataka za detalje da biste videli status promena.