Ennen kuin aloitat

 • Ennen kuin lähetät soittojonon CSV-tiedoston, muista lukea Webex-kutsuelementtien joukkoprovisio CSV:n avulla ymmärtääksesi CSV-käytännöt.

 • Voit joko viedä nykyiset puhelujonot, jolloin voit lisätä, poistaa tai muokata olemassa olevaa tietojoukkoasi, tai voit viedä mallijoukon puhelujonoja. Kun tiedosto on muokattu, se voidaan ladata joukkoominaisuuksien kautta.


   

  CSV-tiedoston vienti ZIP-tiedostomuotoon: Vietäessä tietoja CSV-tiedostoon tietueiden määrä voi ylittää 1000. Tällaisissa tapauksissa ladataan ZIP-tiedosto, jossa ZIP-tiedosto sisältää kaikki tietueet yhdessä CSV-tiedostossa. Erillinen kansio, joka sisältää kaikki tiedot, on jaettu useisiin CSV-tiedostoihin, joissa on alle 1000 tietuetta. Nämä tiedostot luodaan, jotta järjestelmänvalvojat voivat nopeasti tuoda päivitykset ja lähettää ne.

 • On tärkeää tietää pakolliset ja valinnaiset sarakkeet sekä tiedot, jotka sinun on annettava täyttäessäsi CVS-mallia. Puhelujonon CSV:n erityiset kentät löytyvät taulukosta Valmistele CSV osio.

 • Rivien enimmäismäärä on 1 000 (ilman otsikkoa).

 • Agentit voivat olla käyttäjiä tai työtiloja. Käyttäjille syötä käyttäjän sähköpostiosoite. Kirjoita työtilan nimi.

 • Jokaiselle riville mahtuu enintään 50 agenttia. Katso Lisää tai muokkaa yli 50 agenttia kerrallaan Lisätietoja.

Valmistele CSV

Tästä taulukosta näet, mitkä kentät ovat pakollisia tai valinnaisia ja mitä sinun on määritettävä, kun lisäät tai muokkaat joukkopuhelujonoja.


 

Sarakkeet ovat joko pakollisia tai valinnaisia kenttiä. Tämä vaihtelee sen mukaan, käytätkö CSV:tä uuden puhelujonon lisäämiseen vai olemassa olevan soittojonon muokkaamiseen.

Sarake

Pakollinen tai valinnainen

(Lisää soittojono)

Pakollinen tai valinnainen

(Muokkaa soittojonoa)

Kuvaus

Tuetut arvot

Nimi

Pakollinen

Pakollinen

Syötä soittojonon nimi. Samassa paikassa olevien soittojonojen nimien on oltava yksilöllisesti tunnistettavissa. Jos puhelujonot ovat eri paikoissa, niillä voi olla sama soittojonon nimi.

Esimerkki: San Josen soittojono

Hahmon pituus: 1-30

Puhelinnumero

Pakollinen (jos laajennus jätetään tyhjäksi)

Valinnainen

Syötä soittojonon puhelinnumero. Sinulla on oltava joko puhelinnumero tai alaliittymä.

Vain E.164-numerot ovat sallittuja CSV-tuonnissa.

Esimerkki: +12815550100


 

Puhelinnumeron on oltava kohdassa Numerot -välilehti Control Hubissa.

Laajennus

Pakollinen (jos puhelinnumero jätetään tyhjäksi)

Valinnainen

Anna soittojonon laajennus. Sinulla on oltava joko puhelinnumero tai alaliittymä.

Kaksi-kuusinumeroinen laajennus.

00-999999

Sijainti

Pakollinen

Pakollinen

Anna sijainti tämän soittojonon määrittämiseksi.

Esimerkki: San Jose


 

Sijainti on oltava osoitteessa Sijainnit -välilehti Control Hubissa.

Soittajan etunimi

Valinnainen

Valinnainen

Anna soittojonon kutsuvan linjan tunnukselle (CLID) näytettävä etunimi. Tässä syötetty soittajan tunnuksen nimi sekä soittajan soittajan nimi ja numero osoittavat, milloin jonoagentit vastaanottavat saapuvan puhelun jonosta.

Esimerkki: San


 

Vain UTF-8-merkkejä tuetaan.

Hahmon pituus: 1-30

Soittajan sukunimi

Valinnainen

Valinnainen

Anna soittojonon kutsuvan linjan tunnukselle (CLID) näytettävä sukunimi. Tässä syötetty soittajan tunnuksen nimi sekä soittajan soittajan nimi ja numero osoittavat, milloin jonoagentit vastaanottavat saapuvan puhelun jonosta.

Esimerkki: Jose


 

Vain UTF-8-merkkejä tuetaan.

Hahmon pituus: 1-30

Kieli

Valinnainen

Valinnainen

Anna soittojonon ilmoituskieli.

Esimerkki: en_us

Aikavyöhyke

Valinnainen

Valinnainen

Anna soittojonon aikavyöhykeavain. Tämä aikavyöhyke koskee tässä soittojonossa käytettyjä aikatauluja.

Esimerkki: Amerikka/Chicago

Hahmon pituus: 1-127

Ota soittojono käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Tämän sarakkeen avulla voit ottaa soittojonon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

KÄYTÖSSÄ, POIS KÄYTÖSTÄ, käytössä, pois käytöstä

Jonossa olevien puheluiden määrä

Valinnainen

Valinnainen

Syötä puhelujen enimmäismäärä, jonka järjestelmä pitää jonossa odottaessaan vapaata edustajaa.

Alue: 1-250


 
Älä aseta Jonossa olevien puheluiden määrä 0:ksi. Jos se on asetettu arvoon 0, saapuvat puhelut eivät ole sallittuja.

Puhelun reititystyyppi (prioriteetti / taitoperusteinen)

Valinnainen

Valinnainen


 
Tämä kenttä on pakollinen, kun muokkaat puhelun reititysmallia.

Valitse puhelun reititystyyppi soittojonolle.

PRIORITEETTI_PERUSTUVA, TAITO_PERUSTUU

Puhelun reititysmalli

Pakollinen

Valinnainen

Syötä soittojonon reititysmalli. Valitse yksi seuraavista tuetuista käytännöistä.

Kun puhelun reititystyyppi on prioriteettiperusteinen, arvot ovat: PYÖREÄ, SÄÄNNÖLLINEN, SAMANAIKAINEN, YHDENMUKAINEN, PAINOTTU

Kun puhelun reititystyyppi on taitoperusteinen, arvot ovat: PYÖREÄ, SÄÄNNÖLLINEN, SAMANAIKAINEN.

Puhelinnumero lähteville puheluille Ota käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota jonon puhelinnumero käyttöön lähteville puheluille.

TOSI, EPÄTOSI

Salli edustajan liittyminen käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Valitse tämä vaihtoehto, jos edustajat voivat liittyä jonoon tai poistaa sen.

TOSI, EPÄTOSI

Ylivuototoiminto

Valinnainen

Valinnainen

Anna puhelujonon ylivuodon käsittelytoiminto. Valitse jokin tuetuista toiminnoista.

SUORITTAA_KIIREINEN_HOITO, SIIRTO_TO_PUHELIN_NUMERO, PELAA_SOITTO_SIIHEN ASTI KUN_SOITTAJA_RIPUT_YLÖS

Ylivuoto käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota ylivuotokäsittely käyttöön tai poista se käytöstä tietyn ajan kuluttua.

Jos käytössä, kirjoita Ylivuoto odotusajan jälkeen seuraavassa sarakkeessa.

TOSI, EPÄTOSI

Toista soittoääni soittajille, kun heidän puhelunsa lähetetään saatavilla olevalle edustajalle

Valinnainen

Valinnainen

Jos arvoa ei ole määritetty luomishetkellä, arvoksi asetetaan TOSI.

TOSI, EPÄTOSI

Nollaa soittajan tilastot jonoon tullessa

Valinnainen

Valinnainen

Jos arvoa ei ole määritetty luomishetkellä, arvoksi asetetaan TOSI.

TOSI, EPÄTOSI

Ylivuotosiirtonumero

Valinnainen

Valinnainen

Anna numero, johon haluat siirtää ylivuotopuhelut.

Esimerkki: 1112223333


 

Puhelinnumeron on oltava kohdassa Numerot -välilehti Control Hubissa.

Hahmon pituus: 1-23

Ylivuoto puhepostiin Ota käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota ylivuodon siirto puhepostiin käyttöön tai poista se käytöstä.

TOSI, EPÄTOSI

Ylivuoto odotusajan jälkeen

Valinnainen

Valinnainen

Anna aika, jonka kuluttua edustaja vastaa (sekunteina), ennen kuin siirrät soittajan muualle.

Alue: 1-7200

Ylivuotoilmoitus käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä Toista ilmoitus ennen ylivuotokäsittelyä.

TOSI, EPÄTOSI

Tervetuloa viesti päälle

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä viestin toistaminen, kun soittajat saapuvat ensimmäisen kerran jonoon.

TOSI, EPÄTOSI

Tervetuloviesti Pakollinen

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä, jos haluat tervetuloviestin näkyvän jokaiselle soittajalle.

TOSI, EPÄTOSI

Odota viesti Ota käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoittaa soittajalle joko arvioitu odotusaika tai sijainti jonossa. Jos tämä vaihtoehto on käytössä, se toistetaan tervetuloviestin jälkeen ja ennen lohdutusviestiä.

Jos käytössä, varmista, että kirjoitat Odota viestitila seuraavassa sarakkeessa.

TOSI, EPÄTOSI

Odota viestitila

Valinnainen

Valinnainen

Valitse, mitä haluat odotusviestisi välittävän soittajille. Valitse yksi tuetuista vaihtoehdoista.

AIKA, SIJAINTI

Odota viestin käsittelyaikaa

Valinnainen

Valinnainen

Syötä oletusarvoinen puhelunkäsittelyminuuttien määrä.

Alue: 1-100

Odota viesti Toistosijainti

Valinnainen

Valinnainen

Syötä paikan lukumäärä, jolle arvioitu odotusaika pelataan.

Alue: 1-100

Odotusviesti Odotusaika

Valinnainen

Valinnainen

Syötä minuuttien lukumäärä, jonka arvioitu odotusaika toistetaan.

Alue: 1-100

Odota viesti Suuren äänenvoimakkuuden viesti

Valinnainen

Valinnainen

Ota odotusviesti käyttöön tai poista se käytöstä toistaaksesi viestin, joka ilmoittaa soittajille, että puheluita on paljon.

TOSI, EPÄTOSI

Mukavuusviesti käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä viestin toistaminen tervetuloviestin jälkeen ja ennen musiikkia.

Jos se on käytössä, varmista, että kirjoitat sekuntien lukumäärän Mukavuusviestin aika sarakkeessa.

TOSI, EPÄTOSI

Mukavuusviestin aika

Valinnainen

Valinnainen

Syötä sekunteina jonossa oleville soittajille toistetun mukautusviestin toistojen välinen aika.

Alue: 1-600

Pidä musiikki päällä

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä pidossa oleva musiikki jonossa oleville puheluille.

TOSI, EPÄTOSI

Pidä musiikin vaihtoehtoinen lähde käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä muu kuin oletusarvoinen pidossa oleva musiikkitiedosto. Valitse vaihtoehtoinen lähdetiedosto Control Hubissa.

TOSI, EPÄTOSI

Mukavuusviestien ohitus käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota mukavuusviestien ohitus käyttöön tai poista se käytöstä jonossa olevien puhelujen kohdalla.

TOSI, EPÄTOSI

Mukavuussanoma Ohituspuhelun odotusaika

Valinnainen

Valinnainen

Syötä sekunteina mukavuusviestin ohituspuhelun odotusaika jonossa oleville soittajille.

Alue: 1-120

Kuiskausviesti käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota kuiskausviesti käyttöön tai poista se käytöstä jonossa olevissa puheluissa.

TOSI, EPÄTOSI

Salli useita puheluita edustajaa kohti

Valinnainen

Valinnainen

Ota koputuspalvelu käyttöön tai poista se käytöstä.

TOSI, EPÄTOSI

Poistuneen puhelun käyttöönotto

Valinnainen

Valinnainen

Ota palautuneet puhelut käyttöön tai poista ne käytöstä tässä soittojonossa. Palautetut puhelut ovat puheluita, jotka lähetettiin käytettävissä olevalle edustajalle, mutta agentti ei vastaa.

Jos tämä on käytössä, muista kirjoittaa soittojen määrä Poistuneiden puhelujen soittojen määrä sarakkeessa.

TOSI, EPÄTOSI

Poistuneiden puhelujen soittojen määrä

Valinnainen

Valinnainen

Syötä soittojen määrä odottaa parhaillaan etsityn agentin vastausta ennen kuin etsit seuraavaa vapaata agenttia.

Alue: 1-20

Palautettu puhelu, jos edustaja ei ole käytettävissä

Valinnainen

Valinnainen

Ota Bounce-puhelut käyttöön tai poista ne käytöstä, jos agentti ei ole käytettävissä puhelua ohjattaessa.

TOSI, EPÄTOSI

Poistumispuhelu asetetun ajan jälkeen Ota käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota Bounce-puhelut käyttöön tai poista ne käytöstä, kun olet ollut edustajan pidossa yli <X> sekuntia.

Jos tämä on käytössä, muista syöttää sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen pidossa oleva puhelu palautetaan.

TOSI, EPÄTOSI

Palautuspuhelu asetetun ajan jälkeen

Valinnainen

Valinnainen

Anna sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen pidossa oleva puhelu palautetaan.

Jos yllä oleva sarake on tosi, oletusarvo on 60.

Alue: 1-600

Hälytysagentti, jos puhelu on pidossa Ota käyttöön

Valinnainen

Valinnainen

Ota hälytysagentti käyttöön tai poista se käytöstä, jos puhelu on pidossa yli <X> sekuntia.

Jos tämä on käytössä, muista syöttää sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen edustaja varoittaa pidossa olevasta puhelusta.

TOSI, EPÄTOSI

Hälytä agentti, jos puhelu on pidossa

Valinnainen

Valinnainen

Syötä sekuntien lukumäärä, jonka jälkeen edustajalle ilmoitetaan pidossa olevasta puhelusta.

Jos yllä oleva sarake on tosi, oletusarvo on 30.

Alue: 1-600

Erottuva soittoääni käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä erottuva soitto soittojonopuheluissa. Jos tämä on käytössä, edustajat kuulevat erottuvan soittoäänen, kun he saavat puheluja soittojonosta.

Jos tämä on käytössä, kirjoita määritettävän erottuvan soittokuvion tyyppi seuraavaan sarakkeeseen.

TOSI, EPÄTOSI

Erottuva soittokuvio

Valinnainen

Valinnainen

Jos erottuva soittoääni on käytössä, valitse erottuva soittoääni. Valitse yksi tuetuista vaihtoehdoista.

NORMAALI, PITKÄ_PITKÄ LYHYT_LYHYT_PITKÄ LYHYT_PITKÄ_LYHYT

Vaihtoehtoisen numeron erottuva soittoääni käytössä

Valinnainen

Valinnainen

Ota käyttöön tai poista käytöstä vaihtoehtoisten numeroiden erottuva soittoääni.

Jos käytössä, kirjoita soittokuvio Vaihtoehtoisten numeroiden soittokuvio sarakkeessa.

TOSI, EPÄTOSI

Vaihtoehtoiset numerot -toiminto

Valinnainen

Valinnainen

Tulla sisään LISÄTÄ lisätäksesi tälle riville listaamasi vaihtoehtoiset numerot. Tulla sisään POISTA poistaaksesi riviltä listaamasi vaihtoehtoiset numerot.

Jos astut sisään KORVATA, poistat kaikki aiemmin syötetyt vaihtoehtoiset numerot ja korvaat ne vaihtoehtoisilla numeroilla, jotka lisäät vain tälle riville.

LISÄÄ, VAIHDA, POISTA

Agentin toiminta

Valinnainen

Valinnainen

Tulla sisään LISÄTÄ lisätäksesi tälle riville luetteloimasi edustajat. Tulla sisään POISTA poistaaksesi rivillä luettelemasi agentit.

Jos astut sisään KORVATA, poistat kaikki aiemmin syötetyt agentit ja korvaat ne agenteilla, joita lisäät vain tälle riville.

LISÄÄ, VAIHDA, POISTA

Vaihtoehtoiset numerot

Valinnainen

Valinnainen

Anna soittojonoon määritettävät vaihtoehtoiset numerot.

Esimerkki: 1112223333


 

Puhelinnumeron on oltava kohdassa Numerot -välilehti Control Hubissa.

Hahmon pituus: 1-23

Vaihtoehtoisten numeroiden soittokuvio

Valinnainen

Valinnainen

Jos erottuva soittoääni on käytössä vaihtoehtoisille numeroille, valitse erottuva soittoääni. Valitse yksi tuetuista vaihtoehdoista.

NORMAALI, PITKÄ_PITKÄ LYHYT_LYHYT_PITKÄ LYHYT_PITKÄ_LYHYT

Agent1 ID,

Agent2 ID…

Agent50 ID

Valinnainen

Valinnainen

Anna edustajat, jotka haluat määrittää soittojonoon. Agentit voivat olla käyttäjiä tai työtiloja. Käyttäjille syötä käyttäjän sähköpostiosoite. Kirjoita työtilan nimi.

Esimerkki: testi@example.com

Hahmon pituus: 1-161

Agentin 1 paino,

Agent2 Paino...

Agent50 Paino

Valinnainen

Valinnainen

Jos puhelujonon puhelun reitityskäytäntö on painotettu, kirjoita edustajan prosenttipainotus.

Alue: 0-100

Agent1 taitotaso,

Agent2 taitotaso...

Agent50 taitotaso

Valinnainen

Valinnainen

Valitse agentin taitotaso määrätyille agenteille.

Alue: 1-20

Lisää tai muokkaa yli 50 agenttia kerrallaan

Kullakin rivillä voi olla enintään 50 agenttia ja niihin liittyvän puhelun reitityksen painoprosentti (jos käytettävissä). Jos haluat lisätä tai muokata yli 50 agenttia CSV-tiedoston avulla, noudata näitä ohjeita.

1

Anna lisättävän tai muokattavan puhelujonon ensimmäiselle riville 50 agenttia ja niihin liittyvä puhelun reitityksen painoprosentti (jos mahdollista), jotka haluat lisätä tai muokata.

2

Seuraavalla rivillä sinun on syötettävä tiedot vain seuraaviin sarakkeisiin, jotta voit lisätä tai muokata muita agentteja:

 • Nimi— Lisää tai muokkaa agentteja antamalla sama nimi kuin yllä olevalla rivillä.

 • Sijainti—Syötä sama sijainti kuin yllä oleva rivi lisätäksesi tai muokataksesi agentteja.

 • Agentin toiminta-Tulla sisään LISÄTÄ lisätäksesi tälle riville luetteloimasi edustajat. Tulla sisään POISTA poistaaksesi tällä rivillä luettelemasi edustajat.


   

  Jos astut sisään KORVATA, poistat kaikki aiemmin syötetyt agentit ja korvaat ne agenteilla, joita lisäät vain tälle riville.

 • Agentti 1, Agentti 2jne. – Anna käyttäjän sähköpostiosoite tai työtilan nimi, jonka haluat lisätä, poistaa tai korvata.

 • (Valinnainen) Agentti1 Paino, Agent2 Paino, jne. – Jos puhelujonon puhelun reitityskäytäntö on painotettu, kirjoita edustajan prosenttipainotus.

Voit jättää kaikki muut sarakkeet tyhjiksi.

3

Jatka tätä, kunnes olet lisännyt kaikki agentit, jotka sinun on lisättävä tai muokattava.

Lisää puhelujonoja joukkona

Voit lisätä puhelujonoja kerralla lataamalla ja täyttämällä tyhjän CSV-mallin.


 

Puhelujonon soitonsiirtoasetuksia ei voi muuttaa kerralla. Jos haluat muokata soittojonon soitonsiirtoa, katso Määritä soitonsiirto soittojonolle.

1

Kirjaudu sisään Ohjauskeskus, ja mene osoitteeseen Palvelut > Kutsumus > ominaisuudet > Soittojono.

2

Klikkaus Hallitse > Joukkohallinta.

3

Valitse lisättävien soittojonojen sijainti.

4

Klikkaus Lataa .csv-malli.

5

Täytä taulukko.

6

Lataa CSV-tiedosto vetämällä ja pudottamalla tai napsauttamalla Valitse tiedosto.

7

Klikkaus Lataa.

Kun lataus onnistui, voit napsauttaa Katso Tehtävät-sivulta lisätietoja nähdäksesi muutosten tilan.

Muokkaa puhelujonoja joukkona

Voit muokata puhelujonoja kerralla lataamalla nykyiset CSV-tiedot ja tekemällä tarvittavat muutokset laskentataulukkoon.


 

Puhelujonon soitonsiirtoasetuksia ei voi muuttaa kerralla. Jos haluat muokata soittojonon soitonsiirtoa, katso Määritä soitonsiirto soittojonolle.

1

Kirjaudu sisään Ohjauskeskus, ja mene osoitteeseen Palvelut > Kutsumus > ominaisuudet > Soittojono.

2

Klikkaus Hallitse > Joukkohallinta.

3

Valitse muokattavan soittojonon sijainti.

4

Klikkaus Lataa tiedot.


 

Jos valitsemiesi soittojonojen tiedot ylittävät enimmäismäärän (yli 10 000 riviä kussakin CSV:ssä), saat pakatun tiedoston, joka sisältää useita CSV-tiedostoja.

5

Tee tarvittavat muutokset laskentataulukkoon.

6

Lataa muokattu CSV-tiedosto vetämällä ja pudottamalla tai napsauttamalla Valitse tiedosto.

7

Klikkaus Lataa.

Kun lataus onnistui, voit napsauttaa Katso Tehtävät-sivulta lisätietoja nähdäksesi muutosten tilan.