Bilinen sınırlamalar ve gereksinimler

 • Csv dosyanızı yüklemeden çağrı sırası CSV kurallarını anlamak için CSV kullanarak toplu sağlama Webex Calling öğelerini okuduğundan emin olun.

 • Mevcut çağrı sıralarınızı dışa aktararak mevcut veri setini eklemenizi, silmenizi veya değiştirmenizi ya da bir çağrı sırası örneği setini dışa aktarabilirsiniz.Değiştirildikten sonra dosya toplu özelliklerle karşıya yüklenebilirsiniz.


  CSV dosyasını ZIP dosyası biçimine aktarma:Verileri CSV dosyasına dışa aktarıyorsanız kayıt sayısı 1000'i aşabilirsiniz.Böyle durumlarda ZIP dosyası indirilir, burada ZIP dosyasının tek bir CSV dosyasında tam kayıt kümesi içerdiğinde.Tüm verileri içeren ayrı bir klasör, 1000'den az kayıt içeren birden fazla CSV dosyasında bozuk olur.Bu dosyalar, güncellemeleri ve yüklemeleri hızlı bir şekilde içe aktarmaları için yöneticiler için oluşturulur.

 • Zorunlu ve isteğe bağlı sütunları ve CVS şablonunu doldururken sağlaynız gereken bilgileri bilmek önemlidir.CSV dosyası çağrı sırası alanlar aşağıdaki tabloda bulunabilir.

 • Maksimum satır miktarı 1000'tir (üstbilgi dahil değildir).

 • Aracılar, kullanıcı veya çalışma alanları olabilir.Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin.Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

 • Her satır en fazla 50 aracıyı tutabilir.Daha fazla bilgi için bkz. Bir defada 50'den fazla aracı ekleme veya düzenleme.

CSV'nizi hazırlama

Hangi alanların zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu ve çağrı sıralarını toplu olarak eklerken veya düzenlerken belirlemeniz gerekenleri görmek için bu tabloyu kullanın.


Sütunlar zorunlu veya isteğe bağlı alanlardır.Bu, yeni bir dosya eklemek veya mevcut bir e-posta dosyasını düzenlemek için CSV'çağrı sırası olup olmadığınız çağrı sırası.

Sütun

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Kullanıcı çağrı sırası)

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Bir belgeyi çağrı sırası)

Açıklama

Desteklenen değerler

Adı

Zorunlu

Zorunlu

Kullanıcı adının adını çağrı sırası.Aynı konumdaki çağrı sırası adlarının benzersiz şekilde tanımlanabilen olması gerekir.Çağrı sıraları farklı bir konumda ise, çağrı sıraları aynı çağrı sırası olabilir.

Örnek:San Jose Çağrı Sırası

Karakter uzunluğu:1-30

Telefon Numarası

Zorunlu (dahili telefon boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Telefon çağrı sırası girin.Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olması gerekir.

CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.

Örnek:+12815550100


 

Telefon numarası Control Hub'daki Numaralar sekmesinde olmalı.

Uzantı

Zorunlu (telefon numarası boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Uzantıyı çağrı sırası girin.Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olması gerekir.

İki veya altı haneli uzantı.

00-999999

Konum

Zorunlu

Zorunlu

Bu atamanın konumunu girin çağrı sırası.

Örnek:San Jose


 

Konum, Control Hub'daki Konumlar sekmesinde olmalı.

Arayan Kimliği İlk Adı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrıyı arayan çağrı sırası numarası (CLID) için görünen adı girin.Çağrı yönlendirme etkin olduğunda ve çağrılar iletildiğinde arayan kimliği kullanılır.

Örnek:San


 

UTF-8 yalnızca karakter destekle sınırlıdır.

Karakter uzunluğu:1-30

Arayan Kimliği Soyadı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrıyı arayan çağrı sırası numarası (CLID) için görünen soyadı girin.Çağrı yönlendirme etkin olduğunda ve çağrılar iletildiğinde arayan kimliği kullanılır.

Örnek:Jose


 

UTF-8 yalnızca karakter destekle sınırlıdır.

Karakter uzunluğu:1-30

Dil

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Eğitiminiz için duyuru dilini çağrı sırası.

Örnek: en_us

Saat Dilimi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Saat çağrı sırası anahtarını girin.Bu saat dilimi, bu takvime uygulanan planlara çağrı sırası.

Örnek:Amerika/Chicago

Karakter uzunluğu:1-127

Çağrı Sırası Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Etkinliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu çağrı sırası.

ETKINLEŞTIRILDI, DEVRE DıŞı BıRAKıLDı, etkinleştirildi, devre dışı bırakıldı

Kuyrukta Çağrı Sayısı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sistemin kullanılabilir bir aracıyı beklerken beklemeye tutulacak çağrı sayısı sınırını girin.

Aralığı:1-50

çağrı yönlendirme Türü (Öncelik / Beceri Tabanlı)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı


 
Bu alan, çağrı yönlendirme desenini düzenley zorunludur.

Siteniz için çağrı yönlendirme türünü çağrı sırası.

ÖNCELIK_TABANLı, BECERI_TABANLı

Çağrı Yönlendirme Modeli

Zorunlu

İsteğe bağlı

Yönlendirme çağrı sırası girin.Aşağıdaki desteklenen ilkelerden birini seçin.

Varsayılan çağrı yönlendirme Türü Öncelik Tabanlı olduğunda, değerler şu şekildedir:DÖNGÜSEL, NORMAL, EŞ ZAMANLı, TEKDÜZ, AĞıRLıKLı

Bir çağrı yönlendirme Beceri Tabanlı olduğunda, değerler şudur:DÖNGÜSEL, NORMAL, EŞ ZAMANLı.

Giden Çağrıları Etkinleştirmek için Telefon Numarası

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Giden çağrılar için sıra telefon numarasını etkinleştirin.

DOĞRU, YANLıŞ

Aracı Katılma Etkinleştirmesine İzin Ver

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Aracıların kuyruğa katılması veya kuyrukta katılmasını geri alma için bu seçeneği belirleyin.

DOĞRU, YANLıŞ

Taşma Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Taşma çağrı sırası eylemlerini girin.Desteklenen işlemlerden birini seçin.

MEŞGUL_IŞLEM_GERÇEKLEŞTIRIN, TELEFON__NUMARASıNA AKTARıN_, ARAYAN_KAPATANA_KADAR_ZIL_TONLARı_OYNATıN

Taşma Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Belirli bir süre sonra taşma hizmetini etkinleştirin veya devre dışı dır.

Etkinleştirilirse, Bekleme Süresi'nin Ardından Taşma'yı sonraki sütuna girin.

DOĞRU, YANLıŞ

Taşma Aktarımı Numarası

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Taşma çağrılarını aktarımını istediğiniz numarayı girin.

Örnek:1112223333


 

Telefon numarası Control Hub'daki Numaralar sekmesinde olmalı.

Karakter uzunluğu:1-23

Sesli Mesaja Taşma Aktarımı Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sesli postaya taşma aktarımını etkinleştirin veya devre dışı bırakmak.

DOĞRU, YANLıŞ

Bekleme Süresi sonra taşma

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Herhangi bir aracıyı başka bir yere yönlendirmeden önce yanıtlamak için bekleme (saniye olarak) zamanı girin.

Aralığı:1-7200

Taşma Duyurusu Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Taşma İşlemden Önce Duyuru Oynatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı 3.

DOĞRU, YANLıŞ

Karşılama Mesajı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayanlar kuyruğa ilk kez ulaşana kadar bir mesajı oynatmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLıŞ

Karşılama Mesajı Zorunlu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Karşılama mesajının tüm arayanlar için oynat oynat iletiyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak.

DOĞRU, YANLıŞ

Bekleme Mesajı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayanı tahmini bekleme süresiyle veya kuyrukta durumu bildirmek için etkinleştirin ya da devre dışı bırakabilirsiniz.Bu seçenek etkinleştirilirse karşılama mesajında ve rahatlatıcı mesajdan önce oynatabilirsiniz.

Etkinse, sonraki sütuna Bekleme Mesajı Modu'na girmeyi seçin.

DOĞRU, YANLıŞ

Bekleme Mesajı Modu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayanlarla iletişim kurmak için bekleme mesajınızı seçin.Desteklenen seçeneklerden birini belirleyin.

ZAMAN, KONUM

Bekleme Mesajı İşleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı işleme dakikalarının varsayılan sayısını girin.

Aralığı:1-100

Bekleme Mesajı Oynatma Konumu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tahmini beklemenin çalınma konumunu girin.

Aralığı:1-100

Bekleme Mesajı Bekleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tahmini beklemenin çalınma dakika sayısını girin.

Aralığı:1-100

Bekleme Mesajı Yüksek Ses Seviyesi Mesajı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayanların yüksek arama seviyesine sahip olduğunu bilgilendiren bir mesaj oynatmak için bekleme mesajını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLıŞ

Rahatlatıcı Mesaj Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Karşılama mesajı sonrasında ve müziği basılı tutmadan önce iletiyi oynatmak için etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse Rahatlatıcı Mesaj Zamanı sütununda saniye sayısını girmeyi seçin .

DOĞRU, YANLıŞ

Rahatlatıcı Mesaj Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kuyrukta arayanlara çalınan rahatlatıcı mesajın her bir yeniden göndermesi arasında saniye aralığını girin.

Aralığı:1-600

Müziği Basılı Tutma Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kuyruğa alınan çağrılar için müziği etkinleştirin veya devre dışı tutun.

DOĞRU, YANLıŞ

Müziği Basılı Tutma Alternatif Kaynağı Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Varsayılan olmayan bir müziği on-on-hold dosyasını etkinleştirin veya devre dışı bırakmak.Control Hub'da alternatif kaynak dosyayı seçin.

DOĞRU, YANLıŞ

Rahatlatıcı Mesaj Atla Seçeneği Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kuyruğa alınan çağrılar için rahatlatıcı mesaj atla'ya izin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLıŞ

Rahatlatıcı Mesaj Atla Arama Bekleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kuyrukta arayanlar için rahatlatıcı mesajı atlama çağrı bekleme süresi için saniye aralığını girin.

Aralığı:1-120

Fısıldama Mesajı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kuyruğa alınan çağrılar için fısıldama mesajını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLıŞ

Aracı Başına Çoklu Çağrıya İzin Verme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Aracılar için bekleyen çağrıyı etkinleştirin veya devre dışı bırak.

DOĞRU, YANLıŞ

Geri Dönen Çağrı Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu çağrı için geri gelen çağrıları etkinleştirin veya devre dışı çağrı sırası.Geri gelen çağrılar, kullanılabilir bir aracıya gönderilen çağrılardır, ancak aracı yanıtlamaz.

Etkinleştirilirse Geri Dönen Çağrı Numarası Zilleri sütununda zil sayısını girmeyi seçin .

DOĞRU, YANLıŞ

Geri Dönen Çağrı Numarası

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Geçerli olarak çağrılan bir sonraki uygun aracıya çağrılmadan önce cevap vermek için beklemek için zil sayısını girin.

Aralığı:1-20

Aracı Kullanılamıyorsa Geri Dönen Çağrı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Aracı çağrıyı yönlendirirken kullanılamaz hale gelirse Geri Gelen Çağrıları etkinleştirin veya devre dışı bırak.

DOĞRU, YANLıŞ

Ayar Zamanı Etkinleştirdikten Sonra Geri Dönen Çağrı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Aracı tarafından saniyeden daha uzun süreyle tutuldikten sonra Geri Gelen çağrıları etkinleştirin veya devre dışı <X> tutun.

Etkinleştirilirse, gerçekleştirilen bir çağrının geri dönen saniye sayısını girmeyin.

DOĞRU, YANLıŞ

Ayarlanmış Zamandan Sonra Geri Sıçray

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Gerçekleştirilen bir çağrının geri dönen saniye sayısını girin.

Yukarıdaki sütun true olarak ayarlanırsa varsayılan olarak 60'tır.

Aralığı:1-600

Çağrı Ayazdır'ı Etkinleştirse Aracıyı Uyar

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı saniyenin üzerinde bir süreyle basılı tutarsa Uyarı aracısını etkinleştirin veya devre dışı <X> tutun.

Etkinleştirilirse aracıyı düzenlenen çağrı hakkında uyaracak şekilde saniye sayısını girmeyin.

DOĞRU, YANLıŞ

Çağrı Hold Time'da Aracıyı Uyar

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Aracıyı düzenlenen çağrı hakkında uyaracak saniye sayısını girin.

Yukarıdaki sütun true olarak ayarlanırsa varsayılan olarak 30'olur.

Aralığı:1-600

Zil Sesi Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tüm çağrılar için zil seslerini devre dışı çağrı sırası devre dışı bırak.Etkinleştirilirse aracılar telefon görüşmelerinden çağrı alsalar zil sesi çağrı sırası.

Etkinleştirilirse sonraki sütunda atamak istediğiniz zil sesi desenini girin.

DOĞRU, YANLıŞ

Zil Sesi Düzeni

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tercihen zil sesi etkinleştirilmişse zil sesi desenini seçin.Desteklenen seçeneklerden birini belirleyin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KıSA__UZUN, KıSA_UZUN KıSA_

Alternatif Numara Zil Sesi Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için zil sesi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Etkinleştirilirse, Alternatif Numaralar Zil Sesi Düzeni sütununa zil sesi patıcıyı girin.

DOĞRU, YANLıŞ

Alternatif Numaralar Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listeleyebilirsiniz alternatif numaralarını eklemek için EKLE'yi girin.Satırda listeleyebilirsiniz alternatif numaralarını kaldırmak için KALDıR'ı girin.

DEĞIŞTIR'e girersiniz, daha önce girilen tüm alternatif numaraları kaldıracak ve yalnızca bu satıra girdiğiniz alternatif numaralarla değiştirirsiniz.

EKLEME, DEĞIŞTIRME, KALDıRMA

Aracı Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listeleyebilirsiniz aracıları eklemek için EKLE'yi girin.Satırda listeleyeni bu aracıları kaldırmak için REMOVE girin.

DEĞIŞTIR'e girersiniz, daha önce girilen tüm aracıları kaldıracak ve yalnızca bu satıra ekleyerek aracıların yerine siz gireceksiniz.

EKLEME, DEĞIŞTIRME, KALDıRMA

Alternatif Numara(lar)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kullanıcıya atan için alternatif numarayı/çağrı sırası.

Örnek:1112223333


 

Telefon numarası Control Hub'daki Numaralar sekmesinde olmalı.

Karakter uzunluğu:1-23

Alternatif Numaralar Zil Sesi Düzeni

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için devam ediyor zil sesi etkinleştirilmişse zil sesi desenini seçin.Desteklenen seçeneklerden birini belirleyin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KıSA__UZUN, KıSA_UZUN KıSA_

Aracı1 Kimliği,

Aracı2 Kimliği...

Aracı50 Kimliği

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kullanıcıya atamak istediğiniz aracıları çağrı sırası.Aracılar, kullanıcı veya çalışma alanları olabilir.Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin.Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

Örnek:test@example.com

Karakter uzunluğu:1-161

Aracı1 Ağırlık,

Aracı2 Ağırlık...

Aracı50 Ağırlık

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kullanıcı için çağrı yönlendirme ilkesi çağrı sırası, aracının yüzdeliklik ifadesini girin.

Aralığı:0-100

Aracı1 Beceri Düzeyi,

Aracı2 Beceri Düzeyi...

Aracı50 Beceri Düzeyi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Atanan aracılar için aracı beceri seviyesini seçin.

Aralığı:1-20

Bir defada 50'den fazla aracı ekleyin veya düzenleyin

Her satırda en fazla 50 aracı ve ilişkili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdesi (varsa) olabilir.50'den fazla aracı eklemek veya düzenlemek için CSV dosyasını kullanarak bu adımları uygulayın.

1

Eklemek veya düzenlemek istediğiniz aracıları ve ilişkili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdesini (varsa) girin. Bu yüzdeyi, eklemek veya düzenlemek istediğiniz çağrı sırası satıra ekleyin.

2

Sonraki satırda, ek aracılar eklemek veya düzenlemek için yalnızca aşağıdaki sütunlara bilgi girmeniz gerekir:

 • Ad—Daha fazla aracı eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırla aynı adı girin.

 • Konum—Daha fazla aracı eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırla aynı konumu girin.

 • Aracı Eylemi—Bu satıra listeleyebilirsiniz aracıları eklemek için EKLE'yi girin.Bu satırda listeleyebilirsiniz aracıları kaldırmak için REMOVE girin.


   

  DEĞIŞTIR'e girersiniz, daha önce girilen tüm aracıları kaldıracak ve yalnızca bu satıra ekleyerek aracıların yerine siz gireceksiniz.

 • Aracı1, Aracı2vb.—Kullanıcının e-posta adresini veya değiştirmek istediğiniz çalışma alanı adını girin.

 • (İsteğe bağlı) Aracı1 Ağırlık, Aracı2Ağırlık vb.— Krediler için çağrı yönlendirme politikası çağrı sırası fazlalı ise, aracının yüzdelik ağırlıklarını girin.

Diğer tüm sütunları boş bırakabilirsiniz.

3

Eklemeniz veya düzenlemeniz gereken tüm aracıları ekleyene kadar bunu yapmaya devam eder.

Çağrı sıralarını toplu ekle

Toplu çağrı sıraları eklemek için boş bir CSV şablonu indirip doldurmanız gerekir.


Bir kullanıcı için çağrı çağrı sırası toplu olarak değiştirilemez.Bir kullanıcı için çağrı yönlendirmeyi çağrı sırası bir kullanıcı için çağrı yönlendirmeyi yapılandırma'çağrı sırası.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Toplu Yönet'i > 'ye tıklayın.

3

Eklemek istediğiniz çağrı sıraları için bir konum seçin.

4

.csv şablonunu indir'e tıklayın.

5

Elektronik tabloyu doldurun.

6

Sürükleyerek ve bırakarak veya Dosya seç'i tıklatarak CSV dosyasını yükleyin.

7

Yükle’ye tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevleri Gör Sayfasını Gör öğesini tıkleyebilirsiniz.

Çağrı sıralarını toplu şekilde düzenle

Bir çağrı kuyruklarını toplu olarak değiştirmek için mevcut CSV verilerini indirmeniz ve elektronik tabloda gerekli değişiklikleri yapmanız gerekir.


Bir kullanıcı için çağrı çağrı sırası toplu olarak değiştirilemez.Bir kullanıcı için çağrı yönlendirmeyi çağrı sırası bir kullanıcı için çağrı yönlendirmeyi yapılandırma'çağrı sırası.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin ve Calling > Özellikler seçimini yapın.

2

Toplu Yönet'i > 'ye tıklayın.

3

Değiştirmek istediğiniz çağrı sıraları için bir konum seçin.

4

Verileri indir'e tıklayın.


 

Seçtiğiniz çağrı sıraları için veriler maksimum değeri (her CSV için 10.000 satırdan fazla) aşarsa, birden çok CSV dosyasının bulunduğu bir zipped dosyası alırsınız.

5

Elektronik tablo üzerinde gerekli değişiklikleri yapın.

6

Sürükleyerek ve bırakarak veya Bir dosya seç'e tıklayarak değiştirilen CSV dosyasını yükleyin.

7

Yükle’ye tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevleri Gör Sayfasını Gör öğesini tıkleyebilirsiniz.