Bilinen sınırlamalar ve gereksinimler

 • Çağrı sırası CSV dosyanızı yüklemeden önce CSV kurallarını anlamak için CSV kullanarak Webex Calling öğelerini toplu sağlama bölümünü okumayı unutmayın.

 • Mevcut çağrı sıralarınızı dışa aktararak mevcut veri kümenizi ekleme, silme veya değiştirmeniz mümkün olur ya da bir çağrı sırası örneği kümesini dışa aktarabilirsiniz. Dosya, değiştirildikten sonra toplu özelliklerle karşıya yüklenebilir.


  CSV dosyasını ZIP dosya biçimine aktarma: Verileri bir CSV dosyasına aktarırken kayıt sayısı 1000’i aşabilir. Böyle durumlarda ZIP dosyası indirilir, burada ZIP dosyası tek bir CSV dosyasında kayıt kümesinin tamamını içerir. Tüm verileri içeren ayrı bir klasör, 1000’den az kayıt içeren birden fazla CSV dosyası hâlinde dökümlenir. Bu dosyalar, yöneticilerin güncellemeleri ve yüklemeleri hızlı bir şekilde içe aktarmaları için oluşturulur.

 • Zorunlu ve isteğe bağlı sütunların ve CVS şablonunu doldururken sağlamanız gereken bilgilerin bilinmesi önemlidir. Çağrı sırası CSV dosyasına ilişkin özel alanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Maksimum satır miktarı 1.000’dir (üstbilgi dahil değildir).

 • Temsilciler, kullanıcılar veya çalışma alanları olabilir. Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin. Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

 • Her satır en fazla 50 temsilci içerebilir. Ayrıntılı bilgi için Bir defada 50’den fazla temsilci ekleyin veya düzenleyin bölümüne bakın.

CSV’nizi hazırlama

Hangi alanların zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu ve çağrı sıralarını toplu olarak eklerken veya düzenlerken belirlemeniz gerekenleri görmek için bu tabloyu kullanın.


Sütunlar zorunlu veya isteğe bağlı alanlardır. Bu, CSV’yi yeni bir çağrı sırası eklemek için mi yoksa mevcut bir çağrı sırasını düzenlemek için mi kullandığınıza göre değişir.

Sütun

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Çağrı sırası ekle)

Zorunlu veya isteğe bağlı

(Çağrı sırası düzenle)

Açıklama

Desteklenen değerler

Ad

Zorunlu

Zorunlu

Çağrı sırasının adını girin. Aynı konumdaki çağrı sırası adlarını benzersiz şekilde tanımlanmalıdır. Çağrı sıraları farklı konumlarda ise aynı çağrı sırası adına sahip olabilirler.

Örnek: San Jose Çağrı Sırası

Karakter uzunluğu: 1-30

Telefon Numarası

Zorunlu (dahili telefon boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Çağrı sırası telefon numarasını girin. Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olmalıdır.

CSV içe aktarma için yalnızca E.164 numaralarına izin verilir.

Örnek: +12815550100


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Uzantı

Zorunlu (telefon numarası boş bırakılırsa)

İsteğe bağlı

Çağrı sırası dahili telefon numarasını girin. Bir telefon numaranız veya dahili numaranız olmalıdır.

İki ila altı haneli dahili numara.

00-999999

Konum

Zorunlu

Zorunlu

Bu çağrı sırasının kendisine atanacağı konumu girin.

Örnek: San Jose


 

Konum, Control Hub’da Konum sekmesinde olmalıdır.

Arayan Kimliği İlk Adı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırasının arayan hat kimliği (CLID) için görüntülenecek adı girin. Arayan kimliği, çağrı yönlendirme etkinleştirilip çağrılar yönlendirildiğinde kullanılır.

Örnek: San


 

Yalnız UTF-8 karakterleri desteklenmektedir.

Karakter uzunluğu: 1-30

Arayan Kimliği Soyadı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırasının arayan hat kimliği (CLID) için görüntülenecek soyadını girin. Arayan kimliği, çağrı yönlendirme etkinleştirilip çağrılar yönlendirildiğinde kullanılır.

Örnek: Jose


 

Yalnız UTF-8 karakterleri desteklenmektedir.

Karakter uzunluğu: 1-30

Dil

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sıranız için duyuru dilini girin.

Örnek: en_us

Saat Dilimi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırası saat dilimi anahtarını girin. B saat dilimi, bu çağrı sırasına uygulanan planlar için geçerlidir.

Örnek: Amerika/Chicago

Karakter uzunluğu: 1-127

Çağrı Sırası Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu sütunu kullanın.

ETKİN, DEVRE DIŞI, etkin, devre dışı

Sıradaki Çağrı Sayısı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sistemin müsait bir temsilciyi beklemek üzere sırada tutacağı çağrı sayısı için sınırı girin.

Aralık: 1-50

Çağrı Yönlendirme Türü (Öncelik / Beceriye Dayalı)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı


 
Bu alan, çağrı yönlendirme düzenini düzenlediğinizde zorunludur.

Çağrı sıranız için çağrı yönlendirme türünü seçin.

ÖNCELİĞE_DAYALI, BECERİYE_DAYALI

Çağrı Yönlendirme Modeli

Zorunlu

İsteğe bağlı

Çağrı sırası yönlendirme düzenini girin. Aşağıdaki desteklenen politikalardan birini seçin.

Çağrı Yönlendirme Türü Önceliğe Dayalı olduğunda, değerler şu şekildedir: DÖNGÜSEL, NORMAL, EŞ ZAMANLI, TEKDÜZEN, AĞIRLIKLI

Çağrı Yönlendirme Türü Beceriye Dayalı olduğunda, değerler şu şekildedir: DÖNGÜSEL, NORMAL, EŞ ZAMANLI.

Giden Çağrılar için Telefon Numarası Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Giden çağrılar için sıra telefon numarasını etkinleştirin.

DOĞRU, YANLIŞ

Temsilcinin Katılmasına İzin Ver Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Temsilcilerin sıraya katılması veya sıradan ayrılması için bu seçeneği seçin.

DOĞRU, YANLIŞ

Taşma Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırası taşma işleme eylemini girin. Desteklenen işlemlerden birini seçin.

_MEŞGUL_ İŞLEMİNİ YAP, AKTARILACAK_TELEFON_NUMARASI_, ARAYAN_KAPATINCAYA_KADAR_ÇALDIRMAYA_DEVAM_ET

Taşma Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Belirli bir süre sonra taşma işlemini etkinleştir veya devre dışı bırak.

Etkinleştirilirse, sonraki sütunda Bekleme Süresinin Ardından Taşma değerini girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Çağrıları Uygun Bir Temsilciye Gönderildiğinde Arayanlara Zil Sesi Çalın

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Oluşturma sırasında hiçbir değer tanımlanmadıysa, değer TRUE olarak ayarlanır.

DOĞRU, YANLIŞ

Sıra Girişi Üzerine Arayan İstatistiklerini Sıfırla

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Oluşturma sırasında hiçbir değer tanımlanmadıysa, değer TRUE olarak ayarlanır.

DOĞRU, YANLIŞ

Taşma Aktarımı Numarası

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Taşan çağrıları aktarmak istediğiniz numarayı girin.

Örnek: 1112223333


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Karakter uzunluğu: 1-23

Sesli Mesaja Taşma Aktarımını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sesli postaya taşma aktarımını etkinleştir veya devre dışı bırak.

DOĞRU, YANLIŞ

Bekleme Süresi Sonrasında Taşma

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Başka bir yere yönlendirmeden önce herhangi bir temsilcinin arayanı yanıtlaması için beklenecek zamanı (saniye olarak) girin.

Aralık: 1-7200

Taşma Duyurusunu Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Taşma İşleme Öncesinde Duyuruyu Çalmayı etkinleştir veya devre dışı bırak.

DOĞRU, YANLIŞ

Karşılama Mesajını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayanlar sıraya ilk kez ulaştığında bir mesaj oynatmayı etkinleştir veya devre dışı bırak.

DOĞRU, YANLIŞ

Karşılama Mesajı Zorunludur

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Karşılama mesajının tüm arayanlar için oynatılmasını isteyip istemediğinizi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Bekleme Mesajını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Arayana tahmini bekleme sürelerini veya sıradaki sıralarını bildirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu seçenek etkinleştirilirse karşılama mesajından sonra ve rahatlatma mesajından önce oynatılır.

Etkinleştirilirse, sonraki sütunda Bekleme Mesajı Modu girmeyi unutmayın.

DOĞRU, YANLIŞ

Bekleme Mesajı Modu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bekleme mesajınızın arayanlara ne ileteceğini seçin. Desteklenen seçeneklerden birini seçin.

ZAMAN, KONUM

Bekleme Mesajı İşleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı işleme dakikalarının varsayılan sayısını girin.

Aralık: 1-100

Bekleme Mesajı Oynatma Konumu

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tahmini beklemenin çalınma konumunu girin.

Aralık: 1-100

Bekleme Mesajı Bekleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Tahmini beklemenin kaç dakika çalınacağını girin.

Aralık: 1-100

Bekleme Mesajı Yüksek Hacim Mesajı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çok yüksek sayıda çağrı olduğunu arayanlara bildirmek bir bekleme mesajını oynatmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Rahatlatma Mesajını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Karşılama mesajından sonra ve bekletme müziğinden önce bir mesaj oynatmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse, Rahatlatma Mesajı Süresi sütununa saniye sayısını girmeyi unutmayın.

DOĞRU, YANLIŞ

Rahatlatma Mesajı Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sıradaki arayanlara çalınan rahatlatma mesajının her bir tekrarı arasındaki saniye olarak aralığı girin.

Aralık: 1-600

Bekletme Müziğini Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sıraya alınan çağrılar için bekletme müziğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Bekletme Müziği Alternatif Kaynağını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Varsayılan dışındaki bir bekletme müziği dosyasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Control Hub’da alternatif kaynak dosyayı seçin.

DOĞRU, YANLIŞ

Rahatlatma Mesajını Atlamayı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sıraya alınan çağrılar için rahatlatma mesajını atlatmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Rahatlatıcı Mesajını Atlatmak İçin Çağrı Bekleme Süresi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sıradaki arayanlar için rahatlatma mesajını atlamak için çağrı bekleme süresi aralığını saniye olarak girin.

Aralık: 1-120

Fısıldama Mesajını Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Sıraya alınan çağrılar için fısıldama mesajını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Temsilci Başına Birden Fazla Çağrıya İzin Ver

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Temsilciler için çağrı beklemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Geri Dönen Çağrıyı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu çağrı sırası için geri gelen çağrıları etkinleştirin veya devre dışı çağrı bırakın. Geri gelen çağrılar, müsait bir temsilciye gönderilen ancak temsilcinin yanıtlamadığı çağrılardır.

Etkinleştirilirse, Geri Gelen Çağrı Çaldırma Sayısı sütununa saniye sayısını girmeyi unutmayın.

DOĞRU, YANLIŞ

Geri Gelen Çağrı Çaldırma Sayısı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Hâlihazırdaki uygun temsilcinin, sonraki uygun temsilciye aktarmadan önce çağrıya cevap vermesi için beklenecek çaldırma sayısını girin.

Aralık: 1-20

Temsilci Müsait Değilse Geri Dönen Çağrı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Temsilcinin çağrı yönlendirme sırasında müsaitliğini kaybetmesi hâlinde çağrıları geri döndürmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

DOĞRU, YANLIŞ

Ayarlı Süre Sonrasında Çağrıyı Geri Döndürmeyi Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Temsilci tarafından <X> saniyeden uzun süre bekletilen çağrıların Geri Dönmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse, bekletilen bir çağrının geri döndürüleceği saniye sayısını girmeyi unutmayın.

DOĞRU, YANLIŞ

Ayarlı Süre Sonrasında Çağrıyı Geri Döndür

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bekletilen bir çağrının kaç saniye sonra geri döndürüleceğini girin.

Yukarıdaki sütun doğru olarak ayarlanırsa varsayılan değer 60’tır.

Aralık: 1-600

Çağrı Bekletiliyorsa Temsilciyi Uyarmayı Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

<X> saniyeden uzun süre çağrı bekletiliyorsa temsilciyi uyarma seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse, bekletilen çağrı hakkında temsilcinin kaç saniye sonra uyarılacağını girmeyi unutmayın.

DOĞRU, YANLIŞ

Çağrı Bekletiliyorsa Temsilciyi Uyar

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bekletilen çağrı hakkında temsilcinin kaç saniye sonra uyarılacağını girin.

Yukarıdaki sütun doğru olarak ayarlanırsa varsayılan değer 30’dur.

Aralık: 1-600

Farklı Zil Sesini Etkinleştir

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırası çağrıları için farklı zil sesini etkinleştirin veya devre dışı çağrı bırakın. Etkinleştirilirse, temsilciler çağrı sırasından çağrı aldıklarında farklı bir zil sesi duyacaktır.

Etkinleştirilirse sonraki sütunda atamak istediğiniz farklı zil sesi modelinin türünü girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Farklı Zil Modeli

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Farklı zil modeli etkinleştirilmişse farklı zil sesi modelini seçin. Desteklenen seçeneklerden birini seçin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KISA_KISA_UZUN, KISA_UZUN_KISA

Alternatif Numara Farklı Zil Sesi Etkinleştirme

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için farklı zil sesi ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilirse, zil sesi modelini Alternatif Numaralar Zil Sesi Modeli sütununa girin.

DOĞRU, YANLIŞ

Alternatif Numaralar Eylemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listelediğiniz alternatif numaraları eklemek için EKLE öğesini girin. Bu satırda listelediğiniz alternatif numaraları silmek için SİL öğesini girin.

DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm alternatif numaraları kaldıracak ve yalnızca bu satıra girdiğiniz alternatif numaralarla değiştireceksiniz.

EKLE, DEĞİŞTİR, KALDIR

Temsilci İşlemi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Bu satırda listelediğiniz temsilcileri eklemek için EKLE öğesini girin. Satırda listelediğiniz bu temsilcileri silmek için SİL öğesini girin.

DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm temsilciler kaldıracak ve onların yerine yalnızca bu satıra girdiğiniz temsilciler eklenecektir.

EKLE, DEĞİŞTİR, KALDIR

Alternatif Numara(lar)

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırasına atanacak alternatif numarayı/numaraları girin.

Örnek: 1112223333


 

Telefon numarası Control Hub’da Numaralar sekmesinde olmalıdır.

Karakter uzunluğu: 1-23

Alternatif Numaralar Zil Sesi Modeli

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Alternatif numaralar için farklı zil sesi etkinleştirilmişse farklı zil sesi modelini seçin. Desteklenen seçeneklerden birini seçin.

NORMAL, UZUN_UZUN, KISA_KISA_UZUN, KISA_UZUN_KISA

Temsilci1 Kimliği,

Temsilci2 Kimliği…

Temsilci50 Kimliği

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırasına atamak istediğiniz temsilcileri girin. Temsilciler, kullanıcılar veya çalışma alanları olabilir. Kullanıcılar için kullanıcının e-posta adresini girin. Çalışma alanları için çalışma alanı adını girin.

Örnek: test@ornek.com

Karakter uzunluğu: 1-161

Temsilci1 Ağırlık,

Temsilci2 Ağırlık...

Temsilci50 Ağırlık

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Çağrı sırası için çağrı yönlendirme ilkesi ağırlıklandırılmışsa, temsilcinin yüzdelik ağırlığını girin.

Aralık: 0-100

Temsilci1 Beceri Düzeyi,

Temsilci2 Beceri Düzeyi...

Temsilci50 Beceri Düzeyi

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Atanan temsilciler için temsilci beceri düzeyini seçin.

Aralık: 1-20

Bir defada 50’den fazla temsilci ekleyin veya düzenleyin

Her satırda en fazla 50 temsilci ve ilgili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdeleri (varsa) olabilir. 50’den fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için CSV dosyasını kullanarak bu adımları uygulayın.

1

Eklediğiniz veya düzenlediğiniz çağrı sırası için ilk sıraya eklemek veya düzenlemek istediğiniz 50 temsilciyi ve ilişkili çağrı yönlendirme ağırlık yüzdelerini (varsa) girin.

2

Sonraki satırda, ek temsilcileri eklemek veya düzenlemek için yalnızca aşağıdaki sütunlara bilgi girmelisiniz:

 • Ad: Daha fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırdakiyle aynı adı girin.

 • Konum: Daha fazla temsilci eklemek veya düzenlemek için yukarıdaki satırdakiyle aynı konumu girin.

 • Temsilci İşlemi: Bu satırda listelediğiniz temsilcilere eklemek için EKLE öğesini girin. Bu satırda listelediğiniz temsilcileri kaldırmak için KALDIR öğesini girin.


   

  DEĞİŞTİR seçeneğini girerseniz, önceden girilen tüm temsilciler kaldıracak ve onların yerine yalnızca bu satıra girdiğiniz temsilciler eklenecektir.

 • Temsilci1, Temsilci2vb.: Eklemek, kaldırmak veya değiştirmek istediğiniz kullanıcının e-posta adresini veya çalışma alanı adını girin.

 • (İsteğe bağlı) Temsilci1 Ağırlık, Temsilci2 Ağırlık, vb.: Çağrı sırası için çağrı yönlendirme ilkesi ağırlıklandırılmışsa, temsilcinin yüzdelik ağırlığını girin.

Diğer tüm sütunları boş bırakabilirsiniz.

3

Eklemeniz veya düzenlemeniz gereken tüm temsilcileri ekleyinceye kadar bunu yapmaya devam edin.

Çağrı sıralarının toplu eklenmesi

Çağrı sıralarını topluca eklemek için boş bir CSV şablonunu indirin ve doldurun.


Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirme ayarları toplu olarak değiştirilemez. Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirmeyi düzenleme hakkında Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirmeyi yapılandırma bölümüne bakın.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesini seçin.

2

Çağrı Sırası > Toplu Yönet öğesine tıklayın.

3

Eklemek istediğiniz çağrı sıraları için bir konum seçin.

4

.csv şablonu indir öğesine tıklayın.

5

Elektronik tabloyu doldurun.

6

CSV dosyasını sürükle-bırak yoluyla veya Dosya Seç düğmesine tıklayarak yükleyin.

7

Yükle düğmesine tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevler Sayfasına Bak öğesine tıklayabilirsiniz.

Çağrı sıralarının toplu düzenlenmesi

Çağrı sıralarında topluca değişiklik yapmak için mevcut CSV verilerini indirin ve elektronik tabloda gerekli değişiklikleri yapın.


Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirme ayarları toplu olarak değiştirilemez. Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirmeyi düzenleme hakkında Bir çağrı sırası için çağrı yönlendirmeyi yapılandırma bölümüne bakın.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesini seçin.

2

Çağrı Sırası > Toplu Yönet öğesine tıklayın.

3

Değiştirmek istediğiniz çağrı sıraları için bir konum seçin.

4

Verileri indir seçeneğine tıklayın.


 

Seçtiğiniz çağrı sıraları için veriler maksimum değeri (her CSV için 10.000 satırdan fazla) aşarsa, birden çok CSV dosyasını içeren bir sıkıştırılmış dosya alırsınız.

5

Elektronik tabloda gerekli değişiklikleri yapın.

6

Değiştirilen CSV dosyasını sürükle-bırak yoluyla veya Dosya Seç düğmesine tıklayarak yükleyin.

7

Yükle düğmesine tıklayın.

Başarıyla yüklendikten sonra, değişikliklerin durumunu görüntülemek için Ayrıntılar için Görevler Sayfasına Bak öğesine tıklayabilirsiniz.