Відомі обмеження і вимоги

 • Перш ніж передати файл CSV із чергами викликів, обов’язково прочитайте статтю Масова підготовка елементів Webex Calling за допомогою файлу CSV, щоб ознайомитися з правилами роботи з файлами CSV.

 • Можна експортувати поточні черги викликів, щоб додати, видалити або змінити наявний набір даних, або ж експортувати зразок набору черг викликів. Після внесення змін файл можна передати за допомогою функцій для масової передачі.


  Експорт файлу CSV у формат ZIP-файлу. Під час експорту даних у файл CSV кількість записів може перевищувати 1000. У такому разі завантажується ZIP-файл, що містить повний набір записів в одному файлі CSV. Окрема папка, що містить всі дані, розбивається на кілька файлів CSV, що містять менше ніж 1000 записів. Ці файли створюються для того, щоб адміністратори могли швидко імпортувати всі оновлення і передати файл.

 • Важливо знати, які стовпці є обов’язковим, а які необов’язковими, а також мати інформацію, яку потрібно буде вказати під час заповнення шаблону у форматі CSV. Спеціальні поля для файлу CSV черги викликів описано в таблиці нижче.

 • Максимальна кількість рядків — 1000 (без урахування заголовка).

 • Операторами можуть бути користувачі або робочі простори. Що стосується користувачів, введіть адресу електронної пошти користувача. Що стосується робочих просторів, введіть назву робочого простору.

 • Кожен рядок може містити не більш ніж 50 операторів. Додаткову інформацію див. в статті Додавання або змінення більше ніж 50 операторів одночасно.

Підготовка файлу CSV

У цій таблиці можна дізнатися, які поля є обов’язковими або необов’язковими, а також що потрібно визначити під час масового додавання або змінення черг викликів.


Стовпці можуть містити обов’язкові або необов’язкові поля. Це залежить від того, чи використовується файл CSV для додавання нової черги викликів або змінення наявної черги викликів.

Стовпець

Обов’язкове або необов’язкове

(додавання черги викликів)

Обов’язкове або необов’язкове

(змінення черги викликів)

Опис

Підтримувані значення

Ім’я

Обов’язкове

Обов’язкове

Введіть назву черги викликів. Назви черг викликів в одному місці розташування повинні бути унікальними. Якщо розташування черг викликів різне, вони можуть мати однакову назву.

Приклад: Черга викликів у Сан-Хосе

Кількість символів: 1–30

Номер телефону

Обов’язкове (якщо поле додаткового номера залишено порожнім)

Необов’язкове

Введіть номер телефону черги викликів. Необхідно ввести номер телефону або додатковий номер.

До файлу CSV дозволено імпортувати лише номери у форматі E.164.

Приклад: +12815550100


 

Номер телефону має бути відображено на вкладці Номери в Control Hub.

Внутрішній номер

Обов’язкове (якщо поле номера телефону залишено порожнім)

Необов’язкове

Введіть додатковий номер черги викликів. Необхідно ввести номер телефону або додатковий номер.

Довжина додаткового номера складає від двох до шести цифр.

00–999999

Розташування

Обов’язкове

Обов’язкове

Укажіть місце розташування, щоб призначити цю чергу викликів.

Приклад: Сан-Хосе


 

Місце розташування має бути на вкладці Розташування в Control Hub.

Ідентифікатор абонента – Ім’я

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть ім’я, яке відображатиметься як ідентифікатор лінії, з якої телефонують (CLID), черги викликів. Ідентифікатор абонента, що телефонує, використовується в разі, коли ввімкнено переадресацію викликів і виклики переадресовуються.

Приклад: Сан


 

Підтримуються лише символи UTF-8.

Кількість символів: 1–30

Ідентифікатор абонента – Прізвище

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть прізвище, яке відображатиметься як ідентифікатор лінії, з якої телефонують (CLID), черги викликів. Ідентифікатор абонента, що телефонує, використовується в разі, коли ввімкнено переадресацію викликів і виклики переадресовуються.

Приклад: Хосе


 

Підтримуються лише символи UTF-8.

Кількість символів: 1–30

Мова

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть мову оголошень для черги викликів.

Приклад: en_us

Часовий пояс

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть ключ часового поясу черги викликів. Цей часовий пояс застосовується до графіків для цієї черги викликів.

Приклад: Америка/Чикаго

Кількість символів: 1–127

Увімкнення черги викликів

Необов’язкове

Необов’язкове

Використовуйте цей стовпець, щоб активувати або деактивувати чергу викликів.

ENABLED, DISABLED, enabled, disabled

Кількість викликів у черзі

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть обмеження для кількості викликів, які система буде зберігати в черзі, чекаючи доступного оператора.

Діапазон: 1–50

Тип маршрутизації викликів (на основі пріоритету чи кваліфікації)

Необов’язкове

Необов’язкове


 
Це поле є обов’язковим під час змінення шаблону маршрутизації викликів.

Виберіть тип маршрутизації викликів для черги викликів.

PRIORITY_BASED, SKILL_BASED

Шаблон маршрутизації виклику

Обов’язкове

Необов’язкове

Введіть шаблон маршрутизації черги викликів. Виберіть одну з указаних нижче підтримуваних політик.

Коли тип маршрутизації виклику — на основі пріоритету, значення будуть такими: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS, UNIFORM, WEIGHTED

Якщо тип маршрутизації викликів — на основі кваліфікації, значення будуть такими: CIRCULAR, REGULAR, SIMULTANEOUS.

Дозволити використання номера телефону для вихідних викликів

Необов’язкове

Необов’язкове

Дозволити використовувати номер телефону черги для вихідних викликів.

TRUE, FALSE

Увімкнення дозволу на приєднання операторів

Необов’язкове

Необов’язкове

Виберіть цей параметр, щоб оператори могли приєднатися до черги або виходити з них.

TRUE, FALSE

Дія в разі переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Укажіть дію обробки в разі переповнення черги викликів. Виберіть одну з підтримуваних дій.

PERFORM_BUSY_TREATMENT, TRANSFER_TO_PHONE_NUMBER, PLAY_RINGING_UNTIL_CALLER_HANGS_UP

Увімкнення переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть обробку в разі переповнення після встановленого проміжку часу.

Якщо цю можливість увімкнено, введіть час очікування, після якого відбуватиметься обробка переповнення в наступному стовпці.

TRUE, FALSE

Грати дзвінка тон для абонентів, коли їх дзвінок відправляється доступному агенту

Необов’язкове

Необов’язкове

Якщо на момент створення значення не визначено, значення має значення TRUE.

TRUE, FALSE

Скинути статистику абонента після запису в чергу

Необов’язкове

Необов’язкове

Якщо на момент створення значення не визначено, значення має значення TRUE.

TRUE, FALSE

Номер для переведення в разі переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть номер, на який потрібно переводити виклики в разі переповнення.

Приклад: 1112223333


 

Номер телефону має бути відображено на вкладці Номери в Control Hub.

Кількість символів: 1–23

Увімкнення переведення на голосову пошту в разі переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть переведення на голосову пошту в разі переповнення.

TRUE, FALSE

Час очікування, після якого відбувається обробка переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть час очікування (в секундах) відповіді від будь-якого оператора перед подальшою переадресацією абонента, що телефонує.

Діапазон: 1–7200

Увімкнення оголошення про переповнення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть відтворення оголошення перед обробкою переповнення.

TRUE, FALSE

Увімкнення привітального повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть відтворення повідомлення, коли абоненти, що телефонують, вперше потрапляють до черги.

TRUE, FALSE

Обов’язкове привітальне повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть цей параметр, якщо необхідно, щоб привітальне повідомлення відтворювалося для кожного абонента, що телефонує.

TRUE, FALSE

Увімкнення повідомлення про очікування

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть сповіщення абонента, що телефонує, про приблизний час очікування або позицію в черзі. Якщо цей параметр увімкнено, повідомлення відтворюється після привітального й перед інформаційним повідомленням.

Якщо цю можливість увімкнено, обов’язково вкажіть режим повідомлення про очікування в наступному стовпці.

TRUE, FALSE

Режим повідомлення про очікування

Необов’язкове

Необов’язкове

Виберіть, про що повідомлення про очікування повинне сповіщати абонентів, що телефонують. Виберіть один із підтримуваних параметрів.

TIME, POSITION

Повідомлення про очікування: час обробки

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть кількість хвилин, що витрачаються на обробку виклику за замовчуванням.

Діапазон: 1–100

Повідомлення про очікування: відтворення позиції

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть номер позиції, на якій відтворюватиметься приблизний час очікування.

Діапазон: 1–100

Повідомлення про очікування: час очікування

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть кількість хвилин, для яких відтворюватиметься приблизний час очікування.

Діапазон: 1–100

Повідомлення про очікування: повідомлення про тривалий час очікування

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть у повідомленні про очікування інформування абонентів, що телефонують, про велику кількість викликів.

TRUE, FALSE

Увімкнення інформаційного повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть відтворення повідомлення після привітального повідомлення і перед мелодією режиму утримання.

Якщо цю можливість увімкнено, обов’язково введіть кількість секунд у стовпці Час відтворення інформаційного повідомлення.

TRUE, FALSE

Час відтворення інформаційного повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть інтервал (у секундах) між повтореннями інформаційного повідомлення, яке відтворюватиметься абонентам, що телефонують, у черзі.

Діапазон: 1–600

Увімкнення мелодії режиму утримання

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть відтворення мелодії режиму утримання для викликів у черзі.

TRUE, FALSE

Увімкнення альтернативного джерела мелодії режиму утримання

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть можливість використання файлу мелодії режиму утримання, що не встановлено за замовчуванням. Виберіть файл альтернативного джерела в Control Hub.

TRUE, FALSE

Увімкнення обходу інформаційного повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть обхід інформаційного повідомлення для викликів у черзі.

TRUE, FALSE

Час очікування виклику перед обходом інформаційного повідомлення

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть інтервал у секундах для часу очікування виклику перед обходом інформаційного повідомлення для абонентів, що телефонують, у черзі.

Діапазон: 1–120

Увімкнення повідомлення для сповіщення пошепки

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть відтворення повідомлення для сповіщення пошепки для викликів у черзі.

TRUE, FALSE

Надання дозволу одному оператору отримувати кілька викликів

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть функцію очікування виклику для операторів.

TRUE, FALSE

Увімкнення функції поверненого виклику

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть функцію повернених викликів для цієї черги викликів. Повернені виклики — це виклики, які було надіслано доступному оператору, але оператор не відповів на виклик.

Якщо цю можливість увімкнено, обов’язково введіть кількість гудків у стовпці Кількість гудків для повернення виклику.

TRUE, FALSE

Кількість гудків для повернення виклику

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть кількість гудків, у межах якої виклик очікуватиме відповіді поточного оператора групи пошуку, перш ніж його буде переведено до наступного доступного оператора.

Діапазон: 1–20

Повернення виклику, якщо оператор недоступний

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть функцію повернених викликів, якщо оператор стає недоступним під час маршрутизації виклику.

TRUE, FALSE

Увімкнення функції поверненого виклику після вичерпання заданого проміжку часу

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть функцію повернення викликів після того, як оператор утримував їх довше ніж <X> с.

Якщо цю можливість увімкнено, обов’язково введіть проміжок часу (в секундах), після якого утриманий виклик має бути повернено.

TRUE, FALSE

Повернення виклику після вичерпання заданого проміжку часу

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть проміжок часу (в секундах), після якого утриманий виклик має бути повернено.

Якщо для стовпця вище задано значення True, за замовчуванням буде встановлено значення 60.

Діапазон: 1–600

Увімкнення попередження оператора про утримуваний виклик

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть попередження оператора про утримання виклику довше ніж <X> с.

Якщо цю можливість увімкнено, обов’язково введіть проміжок часу (в секундах), після якого операторові буде надіслано попередження про утриманий виклик.

TRUE, FALSE

Час попередження оператора про утримуваний виклик

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть проміжок часу (в секундах), після якого операторові буде надіслано попередження про утриманий виклик.

Якщо для стовпця вище задано значення True, за замовчуванням буде встановлено значення 30.

Діапазон: 1–600

Увімкнення спеціального сигналу виклику

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть спеціальний сигнал виклику для викликів у черзі. Якщо цю можливість увімкнено, оператори чутимуть спеціальний сигнал виклику, коли отримуватимуть виклики із черги.

Якщо цю можливість увімкнено, введіть тип спеціального сигналу виклику, який потрібно призначити, в наступному стовпці.

TRUE, FALSE

Мелодія дзвінка спеціального сигналу виклику

Необов’язкове

Необов’язкове

Якщо налаштування спеціального сигналу виклику ввімкнено, виберіть мелодію дзвінка для спеціального сигналу виклику. Виберіть один із підтримуваних параметрів.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

Увімкнення налаштування «Спеціальний сигнал виклику для альтернативних номерів»

Необов’язкове

Необов’язкове

Увімкніть або вимкніть спеціальний сигнал виклику для альтернативних номерів.

Якщо цю можливість увімкнено, введіть мелодію дзвінка в стовпці Мелодія дзвінка для альтернативних номерів.

TRUE, FALSE

Дія з альтернативними номерами

Необов’язкове

Необов’язкове

Щоб додати альтернативні номери, перелічені в цьому рядку, введіть ADD. Щоб видалити альтернативні номери, перелічені в цьому рядку, введіть REMOVE.

Якщо ввести REPLACE, усі раніше вказані альтернативні номери буде видалено й замінено лише тими альтернативними номерами, які ви додаєте в цьому рядку.

ADD, REPLACE, REMOVE

Дія оператора

Необов’язкове

Необов’язкове

Щоб додати операторів, яких перелічено в цьому рядку, введіть ADD. Щоб видалити операторів, яких перелічено в цьому рядку, введіть REMOVE.

Якщо ввести REPLACE, усіх раніше вказаних операторів буде видалено й замінено лише тими операторами, яких ви додаєте в цьому рядку.

ADD, REPLACE, REMOVE

Альтернативні номери

Необов’язкове

Необов’язкове

Введіть альтернативні номери, які потрібно призначити черзі викликів.

Приклад: 1112223333


 

Номер телефону має бути відображено на вкладці Номери в Control Hub.

Кількість символів: 1–23

Мелодія дзвінка для альтернативних номерів

Необов’язкове

Необов’язкове

Якщо налаштування спеціального сигналу виклику для альтернативних номерів увімкнено, виберіть мелодію дзвінка для спеціального сигналу виклику. Виберіть один із підтримуваних параметрів.

NORMAL, LONG_LONG, SHORT_SHORT_LONG, SHORT_LONG_SHORT

Ідентифікатор оператора 1,

Ідентифікатор оператора 2...

Ідентифікатор оператора 50

Необов’язкове

Необов’язкове

Укажіть операторів, яких необхідно призначити до черги викликів. Операторами можуть бути користувачі або робочі простори. Що стосується користувачів, введіть адресу електронної пошти користувача. Що стосується робочих просторів, введіть назву робочого простору.

Приклад: test@example.com

Кількість символів: 1–161

Зважений критерій оператора 1,

Зважений критерій оператора 2...

Зважений критерій оператора 50

Необов’язкове

Необов’язкове

Якщо політика маршрутизації викликів для черги викликів є зваженою, введіть відсотковий зважений критерій оператора.

Діапазон: 0–100

Рівень кваліфікації оператора 1,

Рівень кваліфікації оператора 2...

Рівень кваліфікації оператора 50

Необов’язкове

Необов’язкове

Виберіть рівень кваліфікації оператора для призначених операторів.

Діапазон: 1–20

Додавайте або змінюйте більше ніж 50 операторів одночасно

У кожному рядку може бути не більш ніж 50 операторів і пов’язаних із ними відсоткових зважених критеріїв маршрутизації викликів (якщо застосовується). Щоб додати або відредагувати більш ніж 50 операторів за допомогою файлу CSV, виконайте вказане далі.

1.

У першому рядку для черги викликів, яку ви додаєте чи змінюєте, вкажіть 50 операторів, яких потрібно додати або змінити, і пов’язаний із ними відсотковий зважений критерій маршрутизації викликів (якщо застосовується).

2.

У наступному рядку для додавання або змінення додаткових операторів інформацію необхідно ввести тільки у вказаних далі стовпцях.

 • Ім’я. Введіть те саме ім’я, що й у рядку вище, щоб додати або змінити додаткових операторів.

 • Розташування. Щоб додати або змінити додаткових операторів, укажіть те саме розташування, що й у рядку вище.

 • Дія оператора. Щоб додати операторів, яких перелічено в цьому рядку, введіть ADD. Щоб видалити операторів, яких перелічено в цьому рядку, введіть REMOVE.


   

  Якщо ввести REPLACE, усіх раніше вказаних операторів буде видалено й замінено лише тими операторами, яких ви додаєте в цьому рядку.

 • Оператор 1, Оператор 2 тощо. Введіть адресу електронної пошти користувача або назву робочого простору, які необхідно додати, видалити чи замінити.

 • (Необов’язково.) Зважений критерій оператора 1, Зважений критерій оператора 2 тощо. Якщо політика маршрутизації викликів для черги викликів є зваженою, введіть відсотковий зважений критерій оператора.

Усі інші стовпці можна залишити порожніми.

3.

Повторюйте ці дії, доки не додасте всіх операторів, яких потрібно додати або змінити.

Масове додавання черг викликів

Щоб масово додати черги викликів, просто завантажте й заповніть порожній шаблон у форматі CSV.


Налаштування переадресації викликів для черги викликів не можна змінити масово. Інформацію про те, як змінити переадресацію викликів для черги викликів, див. в статті Налаштування переадресації викликів для черги викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів > Масове керування.

3.

Виберіть розташування для черг викликів, які потрібно додати.

4.

Клацніть Завантажити шаблон у форматі .csv.

5.

Заповніть електронну таблицю.

6.

Передайте файл CSV, перетягнувши його або клацнувши Вибрати файл.

7.

Клацніть Передати.

Після успішного передавання можна переглянути стан змін, клацнувши Переглянути відомості на сторінці завдань.

Масове змінення черг викликів

Щоб змінити черги викликів масово, просто завантажте поточні дані у форматі CSV й внесіть необхідні зміни до електронної таблиці.


Налаштування переадресації викликів для черги викликів не можна змінити масово. Інформацію про те, як змінити переадресацію викликів для черги викликів, див. в статті Налаштування переадресації викликів для черги викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й виберіть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів > Масове керування.

3.

Виберіть розташування для черг викликів, які потрібно змінити.

4.

Клацніть Завантажити дані.


 

Якщо кількість даних для вибраних черг викликів перевищить максимальне значення (понад 10 000 рядків у кожному файлі CSV), ви отримаєте ZIP-файл, який міститиме кілька файлів CSV.

5.

Внесіть необхідні зміни в електронну таблицю.

6.

Передайте змінений файл CSV, перетягнувши його або клацнувши Вибрати файл.

7.

Клацніть Передати.

Після успішного передавання можна переглянути стан змін, клацнувши Переглянути відомості на сторінці завдань.