Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på alla Webex registrerade enheter. Läs den här artikeln för att kontrollera vilka funktioner som stöds av din enhet.

För information om RoomOS-programuppgraderingar och programvarukanaler, se artikeln RoomOS-programvaruuppgraderingar .

Meddelanden

 • Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rooms blockeras från uppgradering till RoomOS juni 2024 på grund av att en ny Microsoft Teams Rum-app inte är klar i tid för vår lansering. Microsoft Teams Rum-appen förväntas vara klar i tid för RoomOS-versionen juli 2024.

  Senaste versionen för enheter som kör Microsoft Teams Rooms är RoomOS maj 2024, enheter på stabil kanal kommer att finnas kvar på denna programvaruversion fram till lanseringen av RoomOS juli 2024.

  Meddelande i Control Hub om dessa enheter kan avvisas, om dina enheter redan kör RoomOS maj 2024 krävs ingen ytterligare åtgärd. Dina enheter fungerar som vanligt och funktionaliteten går inte förlorad.

 • Vi har tagit bort stödet för gestigenkänning från våra enheter i Desk-serien.

RoomOS juni

12 juni 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.17.1.9 8a1fc471c9a

Ny standbynivå för Board Pro och Board Pro G2

Den här funktionen gör att våra videokonferensenheter kan vara i rätt strömförbrukningsområde för var och en av de nya definitionerna av strömbehovsnivåer i standby-läge.

Läs mer om standby och strömsparläge på enheter.

Uppdaterad inställningsmeny

Inställningsmenyn i enhetens integrerade användargränssnitt och pekkontroll uppdateras för att anpassas till enhetens visuella stil.

Läs mer om menyn Inställningar.

Åtgärdade problem
 • CSCwk18342 - NTP läge har ändrats till "Av" på enheter som är länkade till Webex Edge för enheter.

 • CSCwk27825 – Överlappande bilder när du använder flera skärmar.

 • CSCwk22469 – Companion-lägessystemet fungerar som om det inte är i companion-läge.

 • CSCwj81860 – Ingen video skickas från en enhet till Google Meet-möte.

 • CSCwk06518 – De anpassade makroknapparna blinkar när vänteläget lämnas.

 • CSCwj33297 – WebRTC-leverantörens tillgänglighet visas som ej tillgänglig när RoomType har angetts för Classroom.

 • CSCwj71274 – Text på språk som skrivs från höger till vänster visas felaktigt på mötets instrumentpanel.

 • CSCvy01282 - Fyrkamera kan inte spara maximal inzoomad förinställd position.

 • CSCwj75879 – Det gick inte att läsa in webbservern igen efter automatisk HTTPS-certifikatförnyelse.

 • CSCwj71239 – Codec Pro går in i underhållsläge efter att ha registrerat åtta mikrofoner med AES67.

 • CSCwi60447 - Lokal innehållsdelning förvrängs när du delar 4K-innehåll via HDMI ingång 3 på Codec Plus.

 • CSCwh84165 - Duo stjäl presentation med direkt delning fungerar inte som förväntat i ett möte.

 • CSCwi60054 - 802.1x EAP-TLS certifikatvalidering.

RoomOS maj

maj 13, 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.16.1.7 81e0063ac75

In- och utcheckning i mötesrum

En betydande andel av mötena resulterar i ett spökmöte, vilket innebär att ingen dyker upp och mötesresurserna slösas bort under bokningen. För att lindra detta problem kan användarna som bokade mötet checka in på mötet när de anländer till rummet. Om ingen anländer för bokningen och checkar in släpper mötesrummet bokningen och rummet är gratis att använda.

In- och utcheckning är tillgängligt på delade bokningsbara enheter och fristående Room Navigator

Läs mer om hur du konfigurerar rumsbokning i ett rum och utanför ett rum.

Se andras reaktioner i deras videostream

Vi vet alla att reaktioner är ett av de bästa sätten att mäta publikens engagemang i ett möte. Med den här uppdateringen visas reaktionen längst ned till höger i videoströmmen när personer som befinner sig i ditt mötesvideorutnät på skärmen skickar en reaktion till mötet. På samma sätt, om någon räcker upp handen, kommer den att visas i deras video och fortsätta tills den adresseras.

Läs mer om reaktioner på möten.

Skärmlås ombord och Room-serien när de används som personliga enheter

Med en personlig 6-siffrig PIN på en enhet i personligt läge kan du skydda din privata information. Känsliga data som kalendrar, samtalsposter och whiteboardtavlor förblir otillgängliga när enheten är låst, medan mötesaviseringar levereras utan ämnen.

Läs mer om PIN lås på personliga enheter.

VU-mätare på enhetens webbgränssnitt
Vi har lagt till en VU-mätare i enhetens webbgränssnitt som visar signalnivån för USB-, IP och analoga mikrofoner. Du hittar den på Inställningar > ljud och video.

Kontroll av upplösning

Med den nya upplösningskontrollen har du möjlighet att ställa in en maximal upplösning för videoingångskontakter på dina enheter.

Ställ in önskad maximal upplösning för enheter för att undvika onödig uppskalning och få exakt den kvalitet du avsåg. Att ställa in en föredragen maximal upplösning förhindrar automatisk 4K-delning som kan resultera i dålig videokvalitet.

xConfiguration videoingångskontakt [n] MaxResolution

Värdeutrymme: <1920_1080_60, 3840_2160_30>

Standardvärde: 3840_2160_30

Valbart USB-läge

Du kan välja USB-C-porten för att använda antingen USB2- eller USB3-läge beroende på vilken typ av kabel du har anslutit till den. Du måste starta om enheten för att konfigurationen ska börja gälla.

xConfiguration SystemUnit hårdvara USBC[n]-läge

Värdeområde: <USB2, USB3>

Standardvärde: USB3

Tillgänglig på: Cisco Desk, Desk Mini, Room Bar, Room Bar Pro, Room Kit EQ

Ändring av RTP portkonfigurationer

Från RoomOS maj (11.16) separata konfigurationer som styr portintervall som används för media i Webex och Webex Optimerade samtal kommer att introduceras:

xConfiguration RTP ljudportarnas intervall Webex Start
xConfiguration RTP ljudportarnas intervall Webex stopp
xConfiguration RTP videoportintervall Webex Start
xConfiguration RTP videoportintervall Webex stopp

Standardvärdena är:

 • Ljud: 52050-52099

 • Video: 52200-52299

Befintliga portintervallkonfigurationer styr nu bara portintervall för media i SIP- och H323-samtal:

xConfiguration RTP Ports Range Start
xConfiguration RTP Ports Range Stop
xConfiguration RTP Video Ports Range Start
xConfiguration RTP videoportar, intervallstopp 

Standardvärdena 2326-2487 är oförändrade.

Om du kräver att media i Webex optimerade samtal ska komma från samma källportar som för SIP/H323-samtal måste konfigurationerna för Webex portintervall ställas in på önskat intervall från Control Hub.

Åtgärdade problem
 • CSCwj57903 – Diagnostikvarningen för CloudConfigurationWriteback rensas inte automatiskt.

 • CSCwj61027 – Meddelandet "Samtalet krypteras" har inte portats från RoomOS 10 till RoomOS 11.

 • CSCwj43399 - UI-tilläggsknapptryckningar utlöser inte längre åtgärdshändelser.

 • CSCwj61103 – kraschar när en Webex Edge för enheter som är länkade till en enhet växlas över till Webex molnregistrering.

 • CSCwj07947 - Fyrkamera med utökad räckvidd hoppar runt till livlösa objekt.

 • CSCwj27412 – Tillgängligt rum visas som ej tillgängligt när Room Navigator använder förenklad kinesiska.

 • CSCwj60618 - Layouten kunde inte uppdateras korrekt på ett trippelskärmssystem i CMS multistream-samtal.

 • CSCwd79011 – Blå bubbla för missade samtal visas inte längre för enheter i personligt läge.

 • CSCwj02649 – Webex Edge för enheter som är länkade enheter accepterar inställningen för närhetssamtalskontroll från CUCM även om Control Hub-konfigurationen är aktiverad.

 • CSCwj32897 - Rum 70 G2 har dämpat ljud från högtalaren.

 • CSCwj15157 – Användargränssnittet "Kameran används fortfarande" är inte i den förväntade positionen när du ringer från en bärbar dator.

 • CSCwi43440 – Enheten med Webex Calling aktiverat visar inte PSTN-numret bredvid arbetsytans namn.

 • CSCwj17618 – Visningsnamnet på Webex Calling aktiverad enhet visas inte korrekt.

 • CSCwj36857 – Om du försöker ange anpassad anpassning kraschar enheten.

 • CSCwj26364 – Webbwidgeten för anpassat användargränssnitt visas inte.

RoomOS April

8 maj 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.15.1.8 08c1fed621a

Åtgärdade problem
 • CSCwj67558 – Enheter med mer än en skärm ansluten uppdaterar inte den anpassade bakgrunden före nästa omstart.

 • CSCwj93803 - Ett ICMP-paket för stort meddelande kan utlösa en oönskad ändring av MTU-videostorleken.

den 11 april 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.15.1.6 ab740596da6

Peka och kommentera på trådlösa innehållsresurser och externa möten

Vi utökar funktionerna i den nyligen släppta pekningen och anteckningen på trådbundna innehållsresurser under mötet. Du kommer att kunna peka och kommentera på trådlösa innehållsdelar (Miracast / AirPlay) i möten såväl som externa möten på alla typer av innehållsdelning.

Läs mer om live-anteckningar.

Flytta deltagare till skärmen

I stora möten kanske de viktigaste deltagarna för dig inte syns i videolayouten. Med den här funktionen kan mötesdeltagarna anpassa vyn så att de visar sina viktigaste medarbetare.

Lokaliserade ljudmeddelanden för inspelningar under möten och Webex Assistant

Om du väljer att aktivera ljudmeddelanden i Control Hub för antingen Webex Assistant eller nätverksbaserade inspelningar får du nu ett lokaliserat ljudmeddelande.

Mer information om hur du aktiverar dessa ljudmeddelanden finns i följande administratörsartiklar:

Dessa meddelanden är inaktiverade som standard. Administratörer kan aktivera dem i Control Hub. Meddelandena är tillgängliga för både Webex app- och enhetsanvändare i Webex Meetings.

Presentatörsspårning på Room Bar Pro

Presentatörsspårning stöds nu på Room Bar Pro när den är ansluten till en PTZ-kamera.

Läs mer om hur du ställer in presentatörsspårning.

HTTP/S-trafik till TMS använder alltid den konfigurerade HTTP-proxyn i systemet

När RoomOS har en konfigurerad HTTP-proxy (xConfiguration NetworkServices HTTP Proxy), kommer vissa utgående HTTP/S-begäranden fortfarande uttryckligen inte att använda den proxyn utan alltid gå direkt till målet. Exempel är CUCM etablera trafik och makrobegäranden när xConfiguration HttpClient UseHttpProxy: Av. Hittills har de flesta förfrågningar som rör TMS etablering också gjort detta. Från och med den här versionen använder alla TMS relaterade HTTP-begäranden systemproxyn.

För distributioner med TMS på det lokala nätverket plus Webex Edge för enheter via en nätverksproxy kommer detta att ändra hur RoomOS ansluter till TMS. Vi rekommenderar att du använder en PAC-fil som innehåller en DIRECT-matchning för de TMS adresserna.

Förbättrat ljud för delat innehåll

Vi levererar ljud med högre återgivning för innehåll som delas i Webex Meetings.

Stöd för Cisco Board Pro G2
Vi har lagt till stöd för Cisco Board Pro G2. Läs mer om produktinformationen i databladet.

Åtgärdade problem
 • CSCwj61103 – kraschar när en Webex Edge för enheter som är länkade till en enhet växlas över till Webex molnregistrering.

 • CSCwj38619 – SSH-daemon kan inte skapa nycklar om nyckeltypen är konfigurerad till ed25519.

 • CSCwj07947 - Fyrkamera med utökad räckvidd hoppar runt till livlösa objekt.

 • CSCwj27412 - Tillgängliga rum visas som ej tillgängliga på förenklad kinesiska i Room Navigator i rumsbokningsläge.

 • CSCwi99733 – Enheten bör larma om gatewayen inte har konfigurerats.

 • CSCwj12494 – Kanji-tecken visas som kinesiska tecken i användargränssnittet.

 • CSCwi89590 - PresenterTrack fungerar inte när kameraläget ändras till Grupp eller Högtalare.

 • CSCwd42813 – DNSSEC-konfigurationsinställningen är aktiverad trots enhetskonfigurationen.

 • CSCwj04253 – Room Kit kan inte visa HDMI indata från en bärbar HP G9-dator med en 7,5 M HDMI kabel.

 • CSCwj19419 - När du använder share.webex.com ger enheten aldrig upp att vänta på delningen.

 • CSCwh19867 – När du byter kamera från pekkontrollen ändras inte kameran automatiskt i appen när USB-genomströmning används.

 • CSCwi74302 – "InternalError: stack overflow" när du sparar ett makro med Transpile:True.

 • CSCwi85696 – I Room Navigator kanske dagen i de senaste samtalen inte stämmer överens med den faktiska dagen.

 • CSCwi90589 – När detta är dolt uppdateras inte mötets rubrik när enhetens språk har ändrats.

 • CSCwj02277 – Enheter kan inte delta i Webex webbseminarier eftersom ingenting händer när du har angett PIN-koden för paneldeltagaren.

RoomOS mars

Den 6 mars 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.14.1.5 1bf4e96858f

Vy över gränserna

Cross-view är en AI-driven funktion som ger dig den bästa bilden av ditt möte. Genom att analysera rumsaktiviteten, känna igen talare och spåra var människor står inför väljer RoomOS automatiskt den bästa kameravinkeln under hela mötet. På så sätt kan fjärrdeltagare se ansiktsuttryck och inkluderas även när diskussionen pågår över bordet.All intelligens relaterad till kameraväxling och kontroll körs lokalt på RoomOS-enheten.

Krav: Room Kit EQ med en fyrkamera eller Room Kit EQX, 2 x 4K PTZ-kameror, minst 3 x Table Microphone Pro (beroende på rumsstorlek). Med fler än tre mikrofoner behöver du också en AV-integratörslicens.

Förbättringar i upplevelse och kvalitet kan förväntas med framtida utgåvor.

Läs mer om hur du ställer in korsvy.

Uppdatering och branding för rumsbokning

Rumsbokningen kommer att uppdateras för att ha en modern och elegant design som rymmer potentiell anpassning. Det förbättrar visualiseringen av rumstillgänglighet genom tillståndsberoende bakgrunder med hjälp av vår officiella bakgrund. Med den här uppdateringen kan användare redigera namnet på en bokning när de bokar ett ad hoc-möte.Du kan anpassa rumsbokningen Rumsnavigatorer på din arbetsplats med unika bakgrunder, logotyper och LED-färger.

Läs mer om hur du konfigurerar en Room Navigator som en rumsbokningsenhet och hur du bokar ett rum.

Förstklassig videokvalitet på Ciscos samarbetsenheter i Webex Meetings

Nu kan enheter återge videoströmmar av högre kvalitet på ett Webex Meetings och utnyttja pixlar bättre på 4K-skärmar. Cisco-enheter stöder avkodning och visning av upp till 4K pixlar i ett Webex möte över 1, 2 eller 3 skärmar. Till exempel kan enheter för att återge 5x1080p videoströmmar upp från 2 och 12x720p videoströmmar upp från 4 med bandbredd inställd på 20Mbps.

Krav: Ställ in maximal bithastighet till 10-20Mbps

Enheter som stöds: Room Bar Pro, Room Kit EQ/EQX, Room Bar, Desk Pro, Board Pro, Codec Pro, Room Panorama

Läs mer om bandbreddshantering på enheter.

Visuell vattenmärkning på enheter

När den är aktiverad i Control Hub kvarstår visuell vattenmärkning i alla möten i organisationen, vilket ger dig en säker sinnesro. När du ansluter till ett möte på en enhet eller bärbar dator i delat eller personligt läge kan du se den visuella vattenstämpeln med dina uppgifter i allt mötesinnehåll.

Vattenstämplar kan av säkerhetsskäl användas när känsligt innehåll diskuteras under ett möte.

Administratörer kan justera vattenstämpelns opacitet eller lägga till mötesnumret i vattenstämpeln.

Funktionen är avaktiverad som standard. För att aktivera måste administratörer aktivera funktionen i Control Hub. Funktionerna för aktivering i Control Hub kommer att finnas tillgängliga senast den 20 mars.

Indikatorn "Inget ljud anslutet" i möten
I ett Webex möte på en Cisco-enhet får du nu lite mer klarhet i vissa deltagares ljudstatus. Om någon valde att inte ansluta sitt ljud när de anslöt till mötet kan du tydligt se detta på din enhet både i deltagarlistan och namnetiketten i deras videoström.

Förvalda kamerainställningar i Board- och Desk-serien

I hela portföljen kan du nu göra förinställningar för kameran. Detta gör det möjligt att ställa in kameravinkel och zoom och spara, återkalla och redigera förinställningar.Läs mer om att justera kamerainställningarna manuellt.

Kontroll av 3: e parts kringutrustning över seriell port gränssnitt

Du kan konfigurera enheten i Board-, skrivbords- eller Room-serien så att den styr kringutrustning från tredje part, till exempel skärmar, videoväxlar, projektorer eller annat, via en seriell anslutning. Det finns en separat uppsättning konfigurationer och kommandon som gäller för utgående seriell kontroll.

Du måste ansluta till en USB-A-port på enheten med en USB-till-seriell dongel. Vi har främst testat den här funktionen med donglar med FTDI-chipsets, men andra USB-till-seriella donglar bör också fungera.

Du kan inte använda den inbyggda seriella porten på Codec Pro-baserade enheter eller mikro-USB-underhållsporten på andra enheter.

Stöds inte på: Board 55/70, Board 55S/70S/85S, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2 och Room 70 Panorama

Läs mer om att styra kringutrustning från tredje part via serieport.

Åtgärdade problem
 • CSCwj43399 - UI-tilläggsknapptryckningar utlöser inte längre åtgärdshändelser.

 • CSCwi74302 – felet "InternalError: stack overflow" när du försöker spara ett makro från Control Hub.

 • CSCwi85696 – I Room Navigator kanske dagen i de senaste samtalen inte stämmer överens med den faktiska dagen.

 • CSCwj02277 – Enheter kan inte delta i Webex webbseminarier. Inget händer när du har angett PIN-koden för diskussionsdeltagaren.

 • CSCwj03077 – Återställ på grund av logginsamlingsprocessen.

 • CSCwj06217 - Video skalas inte på skärmen efter manuell växling av upplösning.

 • CSCwi80593 - Bokning begärd avisering visas när den inte ska.

 • CSCwi86352 – Dela-knappen är inaktiverad i Room Navigator under ett samtal.

 • CSCwi71784 – Problem med pekskärmens delningsskärm vid uppgradering till RoomOS 11.11.1.

 • CSCwi75956 - Efter uppgradering till RoomOS 11 speglas pekskärmen som är ansluten till ett kort vertikalt och horisontellt.

 • CSCwi69537 – kraschar under ett samtal eller möte på Codec Plus-baserade system.

 • CSCwi96959 – Antalet personer förblir 0 när enheten är i vänteläge och någon kommer in i rummet.

 • CSCwi56754 – Knappen Dela källor visas inte i Room Navigator när den är ur vänteläge.

 • CSCwi76512 – Enheter som inte stöder Microsoft Teams Rum kan inte visa makron med felet "Makron är inte tillgängliga i läget Endast Microsoft Teams Rum. Registrera dig hos Webex för att få tillgång till makron." efter uppgraderingen.

RoomOS februari

den 14 februari 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.13.1.5 2f1a43e2808

Välj ett kameraobjektiv manuellt

Enheten växlar mellan kameralinser baserat på aktiviteten i rummet. Vi lägger till alternativet att manuellt välja och styra någon av enhetens integrerade kameror. Du kan också skapa förinställningar för ett visst objektiv.

Du kan välja kameraobjektiv under menyn för manuell kamerakontroll på följande enheter: Room Bar Pro, Room Kit EQ, Room Kit EQX, Room Kit Pro, Room Kit Plus, Board Pro och Room Panorama.

Läs mer om att justera kamerainställningarna manuellt.

Inbäddade appar som delat innehåll

Dela webbapplikationer, till exempel 3: e parts whiteboards, Slido, och timer app, har varit tillgänglig endast för Board och Desk Series enheter. Dessa delade appar är nu även synliga på Room-seriens enheter på samma sätt som annat delat innehåll. Du kan använda appen Webex för att interagera med den delade appen. Om både en skärm och en inbäddad app delas samtidigt visas den senast startade delningen på enheten Room-serien.

Läs mer om att dela inbäddade appar under ett möte.

Åtgärdade problem
 • CSCwi86352 – Dela-knappen är inaktiverad i Room Navigator under ett samtal.

 • CSCwi69537 – kraschar under ett samtal eller möte på Codec Plus-baserade system.

 • CSCwi43440 – Enheten med Webex Calling visar inte PSTN-nummer bredvid arbetsytans namn.

 • CSCwi61838 - Presentation genom HDMI flimmer ombord 70S.

 • CSCwi57425 – Diagnostik av proxyfel rensas inte när förbättrat stöd för HTTP-proxy har aktiverats.

 • CSCwi70468 - Kontrasten på skärmen eller på HDMI ut ökar när egen bild är på.

 • CSCwi59976 – Säkerhetsproblem med heapbuffertspill i Google Chromium WebRTC (CVE-2023-7024).

 • CSCwi46092 – Enheten försätts inte i viloläge när Miracast används under möte.

 • CSCwi40812 - USB-C genomströmningssamtal på Room Kit EQ har mikrofonen avstängd även när xConfiguration Audio Input Microphone[1..3] VideoAssociation MuteOnInactiveVideo är inställt på .

 • CSCwi30600 - Far-end kan inte höra innehåll ljud som delas från ett flerskärmssystem i ett omkodat samtal.

 • CSCwh77757 – Enheten kraschar när du ansluter till ett Microsoft Teams-samtal.

 • CSCwi73229 – Klassrumsläget växlar inte mellan PresenterTrack (scen) och SpeakerTrack (publik).

 • CSCwi40692 – Enheten startas om när xCommand Systemunit SoftwareUpgrade körs med webbadresser som är längre än 266 tecken.

RoomOS januari

den 25 januari 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.12.1.6 6c205f3b2e5

Förenklad konfiguration av AirPlay

Vi har förenklat AirPlay-konfigurationen för administratörer som arbetar med företagsnätverk.

Läs mer om AirPlay-konfiguration.

Bjud in via e-post till valfritt Webex möte

Alternativet bjud in via e-post är nu tillgängligt för alla Webex möten. Detta gör att du kan lägga till personer i ett pågående möte genom att skicka ett e-postmeddelande, vilket är användbart när du vill bjuda in någon utanför din organisation. I ett pågående möte trycker du på knappen Lägg till och skickar en e-postinbjudan direkt från enheten.Läs mer om att lägga till deltagare i ett möte.

Stöd för Wi-Fi diagnostik i ThousandEyes-agenten

Vi har lagt till stöd för Wi-Fi diagnostik i ThousandEyes-agenten för RoomOS-enheter.

Läs mer om ThousandEyes-integration för RoomOS-enheter.

Visuell uppdatering av möteslobbyn för enheter

Vi har uppdaterat möteslobbyn för våra enheter så att de överensstämmer med det nya RoomOS-gränssnittet.

Åtgärdade problem
 • CSCwh62267 – Enheten startas om med Keyspan USB-till-seriell adapter.

 • CSCwi70468 - Kontrasten på skärmen eller på HDMI ut ökar när egen bild visas.

 • CSCwc30289 – Kinesisk (förenklad och traditionell) och japansk tangentbordssökning fungerar inte som förväntat när du använder en webbapp på en enhet.

 • CSCwi39019 – Krasch i detektering av kamerahuvud under ett samtal.

 • CSCwi70613 - Touch 10 kan hänga på Upprätta anslutning under parkoppling när inloggningssidan ska visas.

 • CSCwi38979 – Room Navigator i styrenhetsläge hamnar i fel användargränssnittsläge.

 • CSCwh96136 – Enheten har fastnat med en svart skärm efter byte från närhetsdelning till HDMI delning.

 • CSCwe28201 – Enheten förlorar CEC-anslutningen till Samsung-skärmar.

 • CSCwi17704 – Om du ändrar inställningen av ljudutgångens ConnectorSetup från Auto till Manuell bör standardkonfigurationen inte ändras.

 • CSCwi15505 - Text visas upp och ner på hebreiska när du skapar kameraförinställningar.

 • CSCwi02465 - SpeakerTrack 60 spårar inte i gruppläge.

 • CSCwi21676 – Säkerhetsproblem med avslöjande av RoomOS-information.

 • CSCwi33329 - När du använder WebView på enheter i Board Series, finns det ibland hängande och kraschar när du öppnar eller maximerar mängden RAM på enheten.

Vi informerar om nya funktionsutgåvor som snart lanseras. Kom ihåg att vi kan behöva ändra versionsdatum och göra ändringar av själva funktionerna. Du kan prenumerera på den här artikeln om du vill få uppdateringar om eventuella ändringar.

Juli 2024

Hot desking-stöd för Board Series

Hot desking för Board Series fungerar på samma sätt som Desk Series-enheter men inkluderar justeringar av användargränssnittet som är skräddarsydda för styrelsens formfaktor. Inloggning stöds endast via en QR-kod. Vid lyckad inloggning får användarna tillgång till sina individuella kalendrar, personliga whiteboardtavlor och samtalshistorik. För att den här funktionen ska vara tillgänglig måste schemaläggningstypen för arbetsytan konfigureras som hot desking.

Förbättra stödet för HTTP-proxy

Vi gör följande förbättringar av HTTP-proxyn:

 • All HTTPs-trafik använder nu en gemensam hjälpare för HTTP-proxystöd, vilket innebär att vi kan ändra implementeringen av vårt HTTP-proxyprotokoll utan att uppdatera varje enskild tjänst.

 • Lägga till en konfiguration för att specifikt använda grundläggande autentisering till proxyn. När detta är inställt inkluderar vi autentiseringshuvudet i den ursprungliga begäran istället för att vänta tills vi utmanas med en 407, vilket sparar en HTTP-tur och retur mellan RoomOS och proxyn.

 • Lägga till stöd för HTTPS med certifikatbaserad ömsesidig TLS autentisering till proxyn.

13 december 2023

Anpassade knappar på kontrollpanelen

Programvaruversion: RoomOS 11.11.1.9 282feae77e4

Vi har lagt till möjligheten att placera anpassade gränssnittstilläggsknappar i kontrollpanelen på enheter i Board-, Desk- och Room-serien. Detta ger integratörer mer flexibilitet när de skapar anpassade applikationer.Läs mer om hur du konfigurerar gränssnittstillägg.

Anslut till Microsoft Teams-möten med mötes-ID

Programvaruversion: RoomOS 11.11.1.9 282feae77e4

Anslut till Microsoft Teams-möten utan att först behöva schemalägga det i enhetens kalender. Nu har du möjlighet att helt enkelt ange ett mötes-ID och ett möteslösenord för ett möte att delta i med WebRTC, även kallat Direct Guest Join.

Läs mer om att delta i Microsoft Teams-möten.

Utökat mikrofonstöd för Board Pro och Codec Pro

Programvaruversion: RoomOS 11.11.1.9 282feae77e4

Vi har nu stöd för ytterligare mikrofoner för Board Pro och Codec Pro.

 • Board Pro: Upp till 3 Cisco bordsmikrofonproffs.

 • Codec Pro: Upp till 8 Cisco bordsmikrofonproffs.

15 november 2023

Konfigurationen av presentatören och publikrummet

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Presentatörs- och publikkonfigurationen gör det möjligt för presentatörer att engagera och inspirera sin publik i stora rum och ger en sömlös upplevelse oavsett var du deltar i evenemanget från i hybridevenemang.Vi har kombinerat klassrums- och briefingrumskonfigurationerna med nya och förbättrade funktioner. Inställningen av presentatör och målgrupp levereras med förbättrad intelligent kameraväxling som baseras på röstaktivitet i rummet, vilket minskar antalet distraktioner under mötet och håller fokus på presentatörerna.

Vi tillhandahåller också nya administratörsresurser med en ny diagnostiksida, så att rummet kan vara klart när som helst.

Läs mer om hur du konfigurerar och använder konfiguration av presentatörer och publikrum.

Visa hela chattpanelen på enheter

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Nu när du ser ett popup-fönster för möteschatt på din enhet kan du komma åt den chatten och hela möteschatthistoriken direkt på din enhet. Öppna hela chattpanelen från samtalskontrollerna eller möteschattaviseringen som visas på skärmen. För att interagera med chatten måste du använda din Webex-app på din mobil eller bärbara dator.Läs mer om chatt på enheter.

Stöd för pekskärm från tredje part

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Du kan replikera Board Pro-upplevelsen när du använder en Room Bar, Room Bar Pro eller EQ med en kompatibel pekskärm från tredje part.

Förvandla mötesrum till uppslukande idéutrymmen genom att enkelt ansluta din interaktiva pekskärm till Ciscos samarbetsenheter. Nu kan du lägga till digital whiteboard och interaktion i din samarbetsupplevelse.

Vi stöder Samsungs och Dells interaktiva skärmar via USB-A. Andra skärmar kan testas i framtiden.

Läs mer om stöd förpekskärmar från tredje part.

Webex förbättringar av innehållsljud

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Tillägg av en innehållsljudkanal för Webex möten ger högre återgivningsljud i möten. Innehållsljudet följer innehållsramen och ger en mer naturlig upplevelse när du lyssnar på presentationer med ljud. Ljudkanalen för innehåll är aktiverad som standard.

Proxystöd för ThousandEyes-agenten

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Vi har lagt till proxystöd för ThousandEyes-agenten som är installerad på RoomOS-enheter. När en proxy har konfigurerats på enheten kan ThousandEyes-agenten på enheten komma åt ThousandEyes-molnplattformen via den konfigurerade proxyn.

Läs mer om ThousandEyes-integration för RoomOS-enheter.

Stöd för Cisco Room Kit EQX

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71Vi har lagt till stöd för Cisco Room Kit EQX. Läs mer om produktinformationen i databladet.

Ändringar på whiteboardtavlan Spara flöde

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

Vi har flyttat knappen Spara till whiteboardverktygsfältet för att göra den lättare att upptäcka.

Läs mer om whiteboards på Board och Desk Series.

Oktober 18th, 2023

Använda en extra skärm med Desk Pro

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Du kan ansluta en sekundär skärm till en Desk Pros HDMI ut-kontakt. Detta ger mer skärmfastigheter och flexibilitet i möten.

Den rekommenderade inställningen är en 4K-skärm (16:9), med din primära bildskärm som extern bildskärm. Detta ger den bästa upplevelsen för en kombinerad dator och mötesanvändning.

I möten är standarden att endast använda den extra bildskärmen för presentation (för att hålla ett öga på personer på video). Det är möjligt att konfigurera den extra skärmen för spegling eller ytterligare deltagare.

Läs mer om hur du ansluter en andra skärm till en Desk Pro.

Anteckningar och pekning på delning av liveinnehåll

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Presentatören och andra mötesdeltagare kan peka och kommentera delat innehåll. Du kan interagera direkt med delat innehåll direkt från enheterna i Board- och Desk-serien utan att störa presentationsflödet.Detta är en ytterligare funktion som gör innehållsdelning mer engagerande. Vi behåller den aktuella ögonblicksbildsbaserade anteckningen som den är.

Läs mer om live-anteckningar.

Anslut till Microsoft Teams-möten från startskärmsappen

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Enhetsadministratören kan nu lägga till en app för att delta i Teams-möten på startskärmen som använder en förkonfigurerad CVI-leverantör för att delta i samtal. Appen låter användare ange ett videokonferens-ID och nödvändig klientinformation för att delta i ett möte. CVI-providern kan konfigureras lokalt på en enhet eller masskonfigureras från Control Hub. Appen kan användas för Cisco CVI och andra CVI som följer syntaxen <abc.domain.example>.Läs mer om hur du aktiverar Teams-mötesappen och ansluter till Teams-möten.

Ansluta externa mikrofoner till Room Bar Pro

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Mikrofonbeteendet vid anslutning av externa mikrofoner till Room Bar Pro har ändrats. Nu stängs den interna mikrofonens zon nära talaren automatiskt av när du ansluter en extern analog eller digital (Ethernet) mikrofon.

Synkronisera certifikat på en ihopparad Cisco Room Navigator

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Förbättra enkelt din Room Navigators säkerhet genom att synkronisera och uppdatera säkerhetscertifikat via den anslutna Cisco-enheten med hjälp av xAPI.

Läs mer om certifikat på enheter.

Media över HTTP-proxy

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

Vi utökar HTTP-proxystödet till att omfatta medieflöde via proxy.

Läs mer om proxyanvändning.

7 september 2023

PIN Lock för enheter i Desk-serien

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Med en 6-siffrig PIN kan du låsa din personliga enhet av säkerhets- och integritetsskäl. När enheten är låst är känslig information, till exempel användarens kalender, senaste samtal och whiteboardtavlor, inte tillgänglig utan upplåsning. Alla mötesaviseringar visas utan något mötesämne.Stöds på: Desk Pro, Desk och Desk Mini i personligt läge.

Läs mer om PIN lås för Desk Series.

Miracast-infrastrukturläge®

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Den aktuella Miracast-implementeringen stöder direktläge med ett ad hoc-nätverk mellan avsändaren och RoomOS-enheten.

Med tillägget av infrastrukturläge (MS-MICE) lägger vi till flexibilitet för distribution i täta företagsnätverk.

Genom att använda nätverksinfrastrukturen för media minskar risken för signalstörningar mellan Miracast och annan Wi-Fi trafik.

Läs mer om hur du konfigurerar Miracast.

Nya distributionsalternativ för Room Navigator

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Vi stöder följande distributionsscenarier med Room Navigator:

 • Skrivbordsparkoppling: Använd en rumsnavigator som en rumsbokningsenhet för en Desk Series-enhet i ett trångt utrymme eller ett tyst rum.

 • Companion-läge: Lägg till en fristående rumsnavigator på en befintlig arbetsyta som innehåller antingen en enhet i DX-, MX- eller SX-serien eller en enhet som konfigurerats med Microsoft Teams Rooms. Room Navigator kan konfigureras med rumsbokning eller en kontinuerlig webbapp.

 • Lokal parkoppling: Använd en direkt ihopparad rumsnavigator för rumsbokning eller en beständig webbapp.

AES67‑samverkan på Room‑enheter

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Room Kit EQ, Room Bar Pro, Room Kit Pro och andra Codec Pro-baserade produkter stöder nu AES67-standarden (ljudtransport över IP). Därför kan du ansluta mikrofoner och högtalare från tredje part som stöder AES67 direkt till dessa Cisco-enheter med Ethernet.

För Room Kit EQ och Room Bar Pro krävs AV-integratörslicensen.

Läs mer om AES67-interoperabilitet.

Bjud in via e-post till Webex Meetings från en enhet

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Du kan bjuda in personer att delta i direktmöten via e-post direkt från en enhet.

Läs mer om direktmöten.

Förbättrade mötespåminnelser

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Vi har gjort flera förbättringar av aviseringarna om mötespåminnelser:

 • Tog bort överflödiga påminnelser för parkopplade enheter. Använder konfiguration: Synlighet för bokningar MeetingReminder <Alla, Endast styrenhet> Standard: Endast styrenhet

 • Påminnelsen snoozar när användaren klickar bort.

 • Ta tillbaka avatarer för nuvarande deltagare. Använder konfiguration: Användargränssnittsbokningar Synlighet AnslutnaDeltagare Avatarer <Auto, Dold> Standard: Auto

 • Visa uppskjutna aviseringar när det aktuella mötet avslutas.

 • Visa aviseringar i visningsläget för datorn.

 • Animering har lagts till för att skilja mellan flera staplade påminnelser.Indikator för tysta timmar på enheter

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

Enheter visar nu tyst tid om en användare har angett dem i Webex-appen.

Läs mer om att ställa in tysta timmar.

9 augusti 2023

Inramning av möteszonkamera

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Möjliggör effektiva, distraktionsfria möten i öppna utrymmen och mötesrum med glasväggar genom att endast rama in och spåra personer i möteszonen. Ställ in gränser manuellt eller utnyttja intelligensen i enheten för att automatiskt rama in det relevanta utrymmet.Läs mer om hur du konfigurerar en möteszon i ett rum.

RoomOS- och ThousandEyes-integrering

ThousandEyes-agenten som är integrerad med RoomOS-enheter erbjuder synlighet för nätverkssökväg för aktiv felsökning av möten för att hitta problem i realtid.

Initialt stödjer integrationen Webex möten. Andra mötestyper, till exempel Microsoft Teams, planeras för framtiden.

Läs mer om ThousandEyes-integration för RoomOS-enheter.

Inaktivera intern mikrofon och högtalare på enheter i Desk Series

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Dessa konfigurationer inaktiverar den interna mikrofonen och högtalaren på enheter i Desk-serien. När den är inaktiverad kan ljudet inte fångas upp av den interna mikrofonen eller spelas upp i den interna högtalaren om ett anslutet headset kopplas från.

 • Ljudingång Mikrofon 1-läge: På/Av

 • Ljudutgång internHögtalarläge: På / Av / UltraljudEndast

Layoutalternativet Personer fokuserar på som standard

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Layoutalternativet Personfokus är nu aktiverat som standard. Personfokus optimerar skärmfastigheter genom att ta bort onödig bakgrund.Läs mer om människors fokus.

Ny laddningsskärm för Microsoft Teams WebRTC

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

Vi har uppdaterat laddningsskärmen för Microsoft Teams-möten med WebRTC för att anpassa sig till den nuvarande RoomOS-gränssnittsdesignen.

10 juli 2023

Webbwidget på startskärmen

Programvaruversion: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695

Homescreen widget gör det möjligt att placera webbinnehåll på startskärmen på en RoomOS-enhet. Du kan använda widgetar på startskärmen för varumärke, företagsmeddelanden eller anpassade arbetsflöden.Läs mer om webbwidgetar startskärmen.

Använd en extra skärm med Board Pro

Programvaruversion: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695

Du kan ansluta en sekundär skärm till Board Pro Series HDMI ut-kontakt.

Beteendet kan ställas in på:

 • Utöka mötet till båda skärmarna

 • Utöka endast presentationen till den sekundära skärmen

 • Spegel

Stöd för Cisco Room Bar Pro

Programvaruversion: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695Vi har lagt till stöd för Cisco Room Bar Pro. Läs mer om produktdetaljerna i databladet.

12 juni 2023

Tillämpning av interna IP adresser

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Från och med juni 2023-versionen kan enheter inte komma åt interna IP adressintervall utöver de som vi har dokumenterat. Om du har anslutit kringutrustning, t.ex. kameror, pekkontroller med mera, till enhetens andra Ethernet-portar kontrollerar du att de IP adresser som används ligger inom det dokumenterade intervallet.

Läs om tillåtna IP adressintervall i avsnittet Ethernetportar i den senaste versionen av API handboken.

Ändringar av Proxy Auto-Configuration (PAC)

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Vi ändrar hur PAC-matchning (Proxy Auto-Configuration) fungerar för pacmanager i RoomOS-programvaran. Fram tills nu har pacmanager använt vanliga reguljära uttryck för matchning. Vi ändrar funktionen shExpMatch så att den använder en matchning som liknar webbläsarnas. PAC-filer som har skrivits för RoomOS kan behöva uppdateras för att fortsätta fungera som avsett.

Läs mer om PAC-ändringen i RoomOS.

Standby-tider för Room Navigator

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Standby-timmar för Room Navigator hjälper till att spara energi och skyddar skärmen på Room Navigators där skyltning, bokning och väckning vid rörelsedetektering är aktiverad. Standardaktiva timmar är 07:00 till 19:00, men dessa kan konfigureras för att passa din arbetsplats behov.

Läs mer om Room Navigator som fristående enhet.

Förbättrad noggrannhet för människors närvaro

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Nya noggrannhetsförbättringar minskar falska positiva och negativa resultat för människors närvaro. Personers närvaro används till exempel för beläggningsmått i Control Hubs arbetsytor och i rumsbokningsläget i Room Navigator. Noggrannhetsförbättringarna ger dig mer tillförlitlig information om användningen av dina mötesrum.

Tillgängligt på enheter i delat läge.

Inställningar för chattaviseringar

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Du kan justera standardinställningen för chattaviseringar på din enhet så att den passar dina önskemål. Välj mellan:

 • Fokuserad för tyst läge

 • Förhandsgranska för att se alla meddelanden och all text

 • Stäng av heltTillgängligt på enheter i personligt läge.

Läs mer om chattaviseringar.

Ljudmeddelanden för inspelning och Webex Assistant i Webex Meetings

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Administratörer kan aktivera Cisco Collaboration-enheter för att spela upp en röstinstruktion när någon startar en inspelning eller slår på Webex Assistant under ett Webex möte.

Röstprompten är för närvarande endast tillgänglig på engelska och är därför inaktiverad som standard.

Administratörer kan konfigurera ljudmeddelanden med: xConfiguration Webex Meetings AudioNotifications <False/True>

Ny installationsguide

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22Vi har uppdaterat installationsguiden för våra enheter så att de överensstämmer med det nya RoomOS-gränssnittet. Den nya guiden innehåller alternativ för RoomOS, lokala enheter och Cisco-enheter med Microsoft Teams-registrering.

Förbättra Wi-Fi säkerhet med WPA3-stöd

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Vi har lagt till stöd för WPA3-Wi-Fi för ytterligare säkerhet.

Ändring av standardlayouter

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Vi ändrade standardlayouten för personer för en skärm till rutnät för mer än ett år sedan. På kundernas begäran har vi nu ändrat standardlayouten för personer i system med dubbla skärmar till rutnätslayout.

Du kan alltid ändra layouten så att den passar din mötesstil från enhetens användargränssnitt.

Whiteboard-förbättringar

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

Vi lägger till möjligheten att lägga till text i en form, med formateringsalternativ som liknar friformstextområden. Du kan också välja mellan fler former i formbiblioteket.

2 maj 2023

Ändringar av stöd för automatisk upptäckt av webbproxy

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

RoomOS-enheter stöder WPAD (Web Proxy Auto-Discovery), en metod som används av klienter för att hitta en konfigurationsfil utan att behöva ange URL:en. Vi har ändrat hur WPAD-stöd fungerar på RoomOS-enheter. Detta kan påverka dina enheter.

Vi har tagit bort uppåtriktad domänsökning och nu försöker enheterna ladda ner från en enda plats: http://wpad/wpad.dat. Det här beteendet matchar hur WPAD-stöd i webbläsare, till exempel Netscape och Firefox, fungerar.

Läs mer om ändringar i stödet för automatisk identifiering av webbproxy.

Hot-desking: Personligt affärsområde med Webex Calling

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Nu kan du få en helt personlig upplevelse, inte bara för möten utan också för samtal under hot-desking. När du loggar in registreras enheten automatiskt med det Webex Calling katalognummer som du har tilldelats. Enheten är helt anpassad för samtal. Du kan ringa och ta emot samtal med ditt nummerpresentation och se din samtalshistorik i Senaste som om det vore din personliga enhet.Tillgängligt på alla Desk Series-enheter när du använder Webex Calling tjänst.

Läs mer om hot-desking.

Vattenstämpling med ljud på enheter i Webex möten

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Webex erbjuder nu ljudvattenmärkning för att spåra källan till förbjudna inspelningar på alla enheter. När en värd aktiverar ljudvattenmärkning i ett krypterat möte bäddas en unik identifierare in i det mottagna ljudet för att identifiera en enhet för läckan.

Zoom-samtalskontroller på Board och Desk Series

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Board- och Desk-serier har nu samtalskontroller för att styra Zoom-möten. När du går med i ett Zoom-möte behöver du inte längre komma ihåg DTMF koder. Som administratör behöver du inte skapa och underhålla makron för att tillhandahålla samtalskontroller för användarna.

Läs mer om att delta i Zoom-möten.

Gå med i Webex webbseminarier som deltagare

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Enheter stöder nu Webex webbseminarier både som deltagare och paneldeltagare. När enheten deltar som deltagare deltar den i webbseminariet utan interaktionsfunktioner eller ett sätt att befordras till paneldeltagare. Att gå med som paneldeltagare får full interaktion på enheten.

Två sammanfogningsmetoder:

 • Använd en knapp för att trycka (OBTP) från schemalagda mötesrum.

 • Tryck på knappen Webex på startskärmen och ange mötes-ID och lösenord.

Läs mer om att delta i Webex webbseminarier från enheter.

Popup-fönster för kabeldelning

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Ett nytt flöde hjälper dig att starta din innehållsdelning. När du ansluter en dator med en kabel till enheten visas ett litet popup-fönster som vägleder dig om nästa steg.

Läs mer om delning.

Visuella uppdateringar

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

Vi har gjort några visuella ändringar i våra användargränssnitt för att ge dig en bättre mötesupplevelse.

 • Delningsmenyn visar tydligare de olika ingångarna och knapparna. • Namnetiketterna är nu vänsterjusterade. • På två skärmenheter i ett samtal när en av skärmarna är inaktiv visar den inaktiva skärmen nu en mörk och diskret bakgrund.27 mars 2023

Cisco Board Pro 55 och 75 med Microsoft Teams Rum

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.16 f56233da7d5

Du kan distribuera Cisco Board Pro 55- och 75-tumsmodeller med programmet Microsoft Teams Rum. Användare får en komplett Teams Rum-upplevelse som standard. På Cisco Board Pro kan Teams-användare dra nytta av intelligenta, inbyggda enhetsfunktioner som gör deras möten mer inkluderande och produktiva.

Alla certifierade enheter hanteras i administrationscentret för Teams och den nya hanteringsportalen för Teams Rooms Pro.

Certifierade enheter kan också registreras på och hanteras i Control Hub. Om Board Pro också är registrerad i Control Hub kan användare gå med i Teams-möten och fullfjädrade Webex möten back-to-back från startskärmen för Teams Rooms – utan att behöva starta om eller konfigurera om sin enhet.

Läs mer om Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rum.

Dölj mötesdeltagare utan video

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Med det nya layoutalternativet kan du dölja deltagare som inte är videodeltagare från skärmen. Nu kan du se fler videodeltagare oavsett när de anslöt till mötet.

Läs mer om hur du döljer deltagare som inte är videodeltagare.

Omedelbara möten

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Skapa möten utan ett Webex konto och utan att behöva schemalägga via din kalender. Med direktmöten kan du gå in i ett mötesrum med en delad enhet och skapa ett möte med en knapptryckning. Du får sedan mötesinformationen att dela med andra deltagare.Läs mer om direktmöten.

Room Navigator som fristående enhet

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Room Navigator-enheter kan användas som fristående enheter i rum som inte är utrustade med videokonferensenheter. Detta ger en enhetlig upplevelse för alla rum med eller utan en enhet.

Du kan registrera en Room Navigator direkt till Control Hub och hantera den som en fristående enhet. En Room Navigator som fristående enhet stöder webbprogram från tredje part, rumsbokning och xAPI:er för integrering av tredje part.

Läs mer om Room Navigator som fristående enhet.

Anslut till kommande kalendermöten tidigt

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Alla möten som visas i enhetens lista över kommande möten har knappen Delta. Detta gör det möjligt för användare som behöver extra tid att förbereda sig för ett möte att delta när som helst den dagen. Tidig koppling påverkar inte det aktuella OBTP-beteendet.Läs om hur du aktiverar tidig anslutning till kalendermöten.

Visa chattaviseringar på enheten

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Du kan se en chattavisering för varje meddelande under mötet som skickas. Meddelandet visas längst upp till höger på enhetens skärm. Du kan stänga av ljudet för aviseringarna från mötets statusindikator.Tillgängligt i Webex Meetings på Webex registrerade enheter och enheter som är länkade till Edge for Devices med Webex optimerad upplevelse aktiverad.

Läs mer om chattaviseringar och hur du inaktiverar dem.

Avisering om låg bandbredd

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

Du får nu ett meddelande när nätverksförhållandena inte är idealiska och Webex slutar skicka video och ersätter den med profilbilder för att spara bandbredd.

9 februari 2023

Room USB stöds på RoomOS 11

Programversion: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

Cisco Room USB har fått ett nytt användargränssnitt i linje med våra andra samarbetsenheter.

Återställda gränssnittstillägg

Programvaruversion: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

Vi har uppdaterat den visuella stilen på panelen för gränssnittstillägg så att den överensstämmer med den aktuella stilen i användargränssnittet.Ökad bandbredd för vissa enheter i Board-, Desk- och Room-serien

Programversion: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

Utvalda enheter kan nu använda mer bandbredd vilket resulterar i förbättrad videokvalitet i ett brett spektrum av användningsfall. Ett sådant användningsfall kan vara vilket scenario som helst, inklusive enheter med två skärmar, innehållsdelning och möten med fler än två deltagare. Ökad bandbredd förbättrar märkbart upplevelsen när människor fokuserar används. Enheter med högre bandbreddströskel påverkas mindre av problem som rör nätverksanslutningen.

Administratörer måste aktivera detta genom att ställa in följande konfigurationer till den nya bithastigheten:

 • Konferens MaxReceiveCallRate

 • MaxTransmitCallRate för konferens

 • Standardsamtalsfrekvens för konferens Webex (gäller endast Webex samtal och möten)

Tillgänglig på: Codec Pro, Board Pro, Webex Desk, Desk Mini, Desk Pro, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2, Room Bar och Room Kit EQ.

Läs mer om bandbreddshantering.

16 januari 2023

Standardlayouter i möten

Programvaruversion: RoomOS 11.1.1.6 ab49a15fe2f

RoomOS-enheter följer nu standardlayouten för möten för Webex-webbplatsen från Control Hub. En standardlayout skapar en konsekvent mötesupplevelse för användarna. Inställningen gäller för person-layouter. När innehåll delas är standardlayouten "Stack".

Stöd för Cisco Room Kit EQ

Programvaruversion: RoomOS 11.1.1.6 ab49a15fe2f

Vi har lagt till stöd för samarbetspaketet Cisco Room Kit EQ. Läs mer om produktdetaljerna i databladet.30 november 2022

RoomOS 11-upplevelsen blir standardanvändarupplevelsen

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

RoomOS 11 ger dig en ny användarupplevelse på enheter i Board-, Desk- och Room-serien. Det fräscha och uppdaterade användargränssnittet möjliggör nya funktioner och intuitiv navigering med svepgester.Med RoomOS 11 får du tillgång till följande funktioner:

RoomOS 11-upplevelsen stöds på Webex registrerade enheter och enheter som är länkade till Edge for Devices med molnhanterad programvaruuppgradering aktiverad.

Mer information om grundläggande användning av RoomOS 11-användargränssnittet finns i artikeln RoomOS 11 .

Gå med i Zoom-möten

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Det är nu enklare att delta i ett Zoom-möte på din Cisco-enhet. En Zoom-märkt knapp på startskärmen låter dig ringa in till Zoom-möten.

Upplev det förbättrade Zoom-mötesgränssnittet med Zoom-tema. Möteskontroller som tidigare var tillgängliga som DTMF-kommandon är nu lätta att hitta som vanliga möteskontroller.

För mer information, läs artiklarna Aktivera Zoom-möten och Gå med i Zoom-möten .

Support för Apple AirPlay

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Apple AirPlays enkla delningsupplevelse du vet, på Webex enheter. Anslut en iPhone, iPad eller Mac trådlöst för att dela din skärm, samarbeta och spela upp ljud- och videoinnehåll lokalt och i möten.Mer information finns i artiklarna Konfigurera AirPlay och trådlös delning med AirPlay .

Uppdateringar av Room Navigator i rumsbokningsläge

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Gör det möjligt för personer att hitta rätt rum för sitt nästa möte genom att visa status- och rumssensordata i realtid utanför rummet på bokningspanelen för Webex Room Navigator.

Vi har lagt till information om beläggning och temperatur så att människor kan avgöra om de behöver en tröja eller om de bör hitta ett annat rum med större kapacitet.

Mer information finns i artiklarna Konfigurera en rumsbokningsenhet och Bokning utanför rum .

Ramar tillgängliga med fyrkamera

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.7 a5cbbd68f31

Med ramkamerafunktionen aktiverad i ett mötesrum visar kameran människor individuellt eller i grupp. Ramar har varit tillgängliga på alla Board Pro- och Room Bar-enheter och vi har nu lagt till det på enheter i Room-serien med en fyrkamera.

Mer information finns i artikeln Frames .

25 oktober 2022

Webex Assistant för enheter som är tillgängliga på portugisiska

Släpp-ID: RoomOS 10.20.1.6 d8b09bf5f7b

Portugisisktalande användare kan nu kommunicera med Webex Assistant på portugisiska (portugisiska-Portugal och portugisiska-Brasilien). Språket i Webex Assistant följer enhetens språkinställningen. Så om du har valt portugisiska som språk för enheten lyssnar Webex Assistant efter portugisiska.

Mer information finns i artikeln Webex Assistant för enheter .

Beständig åtkomst till kamera och mikrofon för webview

Utgivnings-ID: RoomOS 10.20.1.6 d8b09bf5f7b

Nu kan du konfigurera enheter så att de ger permanent åtkomst till kamera och mikrofon för definierade webbplatser. Detta är användbart för anpassade konfigurationer, till exempel helskärmsläge eller webbappar, så att användarna inte behöver tillåta åtkomst via en dialog varje gång ett samtal görs.

Mer information finns i artikeln Lägg till webbappar .

12 september 2022

Stöd för avancerad delning från Webex-appen till enheter

Släpp-ID: RoomOS 10.19.1.1 cbd8b1e5d9e

Enheter kan förbruka och korrekt återge mottagarsidans integrerande delning som skickas från klienterna.

När integrerande delning initieras från en Webex-app visas detta nu även på Webex enheter med RoomOS 11experience aktiverat. Avancerad delning som initieras från en enhet är fortfarande synlig på alla mottagande enheter

Mer information finns i artikeln Avancerad delning i Desk Series .

Webex Assistant för enheter som finns på italienska

Släpp-ID: RoomOS 10.19.1.1 cbd8b1e5d9e

Italienska talande användare kan nu kommunicera med Webex Assistant på italienska. Språket i Webex Assistant följer enhetens språkinställningen. Så om du har valt italienska som språk för enheten lyssnar Webex Assistant efter italienska.

Mer information finns i artikeln Webex Assistant för enheter .

Augusti 15th, 2022

Hot-desking med QR-kod

Utgivnings-ID: RoomOS 10.18.1.3 f60d4725939

Logga in på en Desk Series-enhet som konfigurerats för hot-desking genom att skanna en QR-kod med en mobiltelefon. Tillgängligt när RoomOS 11 har aktiverats på enheten.

För mer information, läs artikeln om hur du loggar in och bokar din Webex enhet med Hot desking.

11 juli 2022

RoomOS 11-användarupplevelse för Room-serien

Släpp-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Den nya RoomOS 11 UI Experience ger enheter en moderniserad upplevelse med ett appcentrerat navigationsparadigm. Vi ville utöka kapaciteten hos våra enheter och göra dem till multiaktivitetsenheter som kan täcka alla behov i din arbetsdag. Med detta i åtanke var det viktigt att förnya vår användarupplevelse. En av kärnförändringarna är operativsystemets förmåga att köra flera appar samtidigt.

Vi släppte möjligheten att välja RoomOS 11-upplevelse för Board and Desk Series i början av året. Nu är vi redo att släppa den för Room Series. Du kan aktivera den nya användarupplevelsen för din organisation i Control Hub.

Många funktioner som vi har släppt under 2022, som Miracast®, personfokus och realtidsöversättningar, kräver RoomOS 11.

Stöds i serierna Board, Desk och Room på Webex registrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge för enheter med molnhanterad programvaruuppgradering aktiverad.

Mer information finns i RoomOS 11-upplevelseartikeln .

Personers närvaro på enheter

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Nu kan du ta reda på tillgängligheten för personen från själva enheten i alla tre listorna: Katalog, Favoriter och Senaste. Personers närvaro visar tillgänglighet som är densamma Webex appen och användarens övriga Cisco Webex enheter och telefoner.

Du kan ställa in Stör ej eller en anpassad status från enheten så synkroniseras statusen mellan dina andra enheter och telefoner.Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk Series.

Bildrutor

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

När flera personer är tillsammans i ett mötesrum kan du ändra kameraläget till ramar för att få en bättre bild av alla. Ramläget beskär bort onödigt utrymme runt deltagarna och komponerar en vy där personerna verkar närmare varandra, jämnt stora och i samma ögonhöjd, i upp till fyra ramar.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Webex registrerade Room Kit, Room Kit Mini och Room 55.

Mer information finns i artikeln Frames .

4K-innehållsdelning

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Webex enheter kan nu dela 4K-innehåll i Webex möten. Denna funktion möjliggör användningsfall där en högupplöst bild behövs, till exempel observation av MR från en patient.

Minsta bandbredd som krävs: 2,8 Mbps

 • Desk Pro, Codec Pro, Board Pro: Ta emot: 4Kp15, skicka: 4Kp15

 • Room Kit Mini, Room Kit, Rum 55: Ta emot: 4Kp7.5, skicka: 4Kp7.5

 • Webex Skrivbord, Skrivbord Mini: Ta emot: 4Kp15, Skicka: 1080p30

Stöds på Webex registrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge för enheter.

Nya reaktioner

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Reaktioner på enheter visar nu namnet på den person som skickade reaktionen. Reaktionerna har flyttats från skärmens övre högra hörn till det nedre vänstra hörnet. Dessa ändringar görs för att ge en konsekvent upplevelse i appar och enheter. Om värden inaktiverar namn i reaktioner återger enheterna bara reaktionerna.

Mer information finns i artikeln Reaktioner .

Inbäddade appar

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Interagera sömlöst med webbappar i ett Webex möte, utan att behöva oroa dig för att logga in eller byta kontext till ett annat verktyg.

Med stöd för inbäddade appar kan deltagare på en Webex enhet se och interagera med appar som har öppnats i ett samtal. När appen har initierats av en deltagare i Webex app öppnas enheten automatiskt och du loggas in i programmet. Flera inbäddade appar, som Slido, Miro och Mural, är tillgängliga som standard.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board Series. Stöds inte på Desk Hub. Endast tillgängligt för enheter i personligt läge.

Mer information finns i artikeln Inbäddade appar .

Ring från en bärbar dator med Webex enheten som webbkamera

Utgivnings-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Vi har lagt till stöd för att använda en enhet i Room-serien som webbkamera (med högtalare och mikrofon) när du ringer från din bärbara dator. Du behöver en Inogeni HDMI-till-USB-omvandlare i installationen. Du kan styra kameran, justera volymen, ta bort bakgrundsljud och optimera ljudkvaliteten från enhetens användargränssnitt.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat.

Mer information finns i artikeln Samtal från bärbar dator .

Ställ in kontorstid på en Webex enhet

Versions-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

Genom att ställa in kontorstiderna på en enhet kan du stänga av funktioner som alltid är på, t.ex. skyltning, utanför ordinarie kontorstid. Du kan också förhindra att enheten vaknar bara för att den upptäcker rörelse i rummet. Administratörer kan slå på och av funktionen, ställa in timmar och konfigurera vänteläge och väckning.

Mer information finns i artikeln Ange kontorstider .

Juni 16th, 2022

Trådlös innehållsdelning med Miracast®

Versions-ID: RoomOS 10.16.1.6 1d075d92585

En lösning för delning av trådlöst innehåll från Windows-datorer, utan att en klient behövs. Med hjälp av Miracast kan du dela ett utökat skrivbord, så att du kan se presentatörens vy under presentationen.

När du använder Wi-Fi Direct upprättas en direkt nätverksanslutning från datorn till Webex-enheten. Denna anslutning gör att du kan dela innehåll utan att behöva ansluta till gästnätverket eller företagets Wi-Fi.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat i kort- och skrivbordsserien. Kräver att Webex -enheten är i kabelanslutet nätverk.

Mer information finns i artiklarna Konfigurera Miracast och trådlös delning med Miracast .

Uppdatering av brusborttagning

Versions-ID: RoomOS 10.16.1.6 1d075d92585

Brusreducering är nu aktiverat som standard på både delade och personliga registrerade enheter. Vi har bytt namn på alternativet som tidigare hette "Standard" och det heter nu "Neutral".

Mer information finns i artikeln Brusborttagning .

11 maj 2022

Förhandsgranskning av mikrofontestning och brusborttagning

Versions-ID: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

Du kan använda mikrofontestning för att kontrollera att din röst fångas upp korrekt av enheten. Du kan också testa hur effektiva inställningarna för brusborttagning är i den aktuella miljön.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien.

Mer information finns i artikeln Mikrofontestning .

Simultantolkning

Versions-ID: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

Simultantolkning gör det möjligt för mötesdeltagarna att höra presentationen på det språk de föredrar. Med hjälp av Webex -enheter kan deltagarna välja språk och ljudbalans mellan det ursprungliga ljudet och det översatta ljudet.

Tolkar och värdar krävs för att använda en Webex klient.

Stöd för simultantolkning för enheter måste vara aktiverat på Webex webbplats. Detta rullas ut enligt ett oberoende schema. Kontrollera status.webex.com för att se när det kommer att aktiveras för klustret.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien.

Mer information finns i artikeln Simultantolkning på enheter .

Översättning från fler talade språk

Versions-ID: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

Vi stöder redan översättning från engelska till 100+ språk med vår översättningsfunktion. Nu har vi lagt till stöd för översättning från 12 språk utöver engelska. Det innebär att vi kan översätta möten där något av följande språk talas: kinesiska mandarin (förenklad), kinesiska mandarin (traditionell), nederländska, engelska, franska, tyska, hindi, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska och spanska.

Översättning i realtid stöds som en betald tilläggstjänst för Webex Meetings

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien.

Mer information finns i artikeln Dold textning .

Den 11 april 2022

Helskärmsläge

Versions-ID: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Helskärmsläge omvandlar Webex enheter till en virtuell mottagning eller helpdesk. Med helskärmsläge kan du ersätta startskärmsupplevelsen med en anpassad webbapp. På så sätt kan du ringa samtal med hjälp av knappar i webbappen, till exempel för att kontakta en receptionist. Resten av användargränssnittet förblir låst för att säkerställa att enheten endast kan användas för det avsedda ändamålet.Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien. Stöds inte på Skriv bords navet.

Mer information finns i artikeln Helskärmsläge .

Webex Assistant för enheter tillgängliga på japanska

Versions-ID: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Japansktalande användare kan nu kommunicera med Webex Assistant på japanska. Språket i Webex Assistant följer enhetens språkinställningen. Så om du har valt japanska som språk för enheten lyssnar Webex Assistant efter japanska.

Mer information finns i artikeln Kom igång med Webex Assistant för enheter.

Ändra storlek på din bild vid integrerande delning

Versions-ID: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Nu kan du ändra storlek på och flytta bilden så att den passar presentationen du delar med hjälp av integrerande delning.Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på skrivbordsserien. Stöds inte på Skriv bords navet.

Mer information finns i artikeln Integrerande resurs .

Larmdetektering på Webex Board-, skrivbords- och rumsenheter

Versions-ID: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

Med hjälp av makron och integreringar från tredje part kan din Webex Board-, skrivbords- eller rumsenhet upptäcka ett externt larm och utlösa en händelse i xAPI.

VIKTIGT: larmdetekteringsfunktionen stöder endast T3-larm, vilket är branschstandardlarmmönstret i USA. Det är inte garanterat att din enhet kommer att upptäcka ett larm. Endast i exemplifierande syfte: låga mikrofonnivåer blockerar detekteringen. Därför bör du inte förlita dig på den här funktionen för att öka medvetenheten om ett larm och den ersätter inte några andra säkerhets- och säkerhetsåtgärder och dokumentation.

Mer information finns i artikeln Larmidentifiering .

Den 10 mars 2022

Layoutalternativ för personfokus

Versions-ID: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

Personfokus är ett layoutalternativ som kan användas i alla layoutfamiljer. Personalfokus optimerar skärmytan genom att ta bort onödig bakgrund.Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien.

People Focus är nu tillgängligt för alla som en betafunktion, vilket innebär att du kan förvänta dig kontinuerliga förbättringar av upplevelsen.

Mer information finns i artikeln Fokus personer.

Expanderande reaktionsuppsättning och stöd för hudtoner

Versions-ID: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

Webex enheter utökar antalet reaktioner som är tillgängliga i möten och lägger till stöd för hudtoner.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på Desk and Board-serien.

Mer information finns i artikeln Reaktioner på Webex Rum .

Hotdesking för Desk-serien

Versions-ID: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

Med Hotdesking kan du logga in och boka alla delade Webex skrivbordsenheter med din Webex identitet och konvertera den till en personlig samarbetsenhet. När du har loggat in kan du ha en enkel mötesanslutning (en knapp att trycka på) till deras kalendermöten och komma åt dina whiteboardtavlor och senaste samtal.

Endast tillgängligt med RoomOS 11 aktiverat på skrivbordsserien.

Mer information finns i artiklarna om hur du loggar in och bokar din Webex enhet med Hot desking och Låt användare logga in och boka en delad enhet.

RoomOS 11-användarupplevelse för Webex Edge för enheter länkade enheter

Versions-ID: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

RoomOS 11-upplevelsen är nu tillgänglig för enheter som är länkade till Webex Edge för enheter. En av de viktigaste förändringarna i RoomOS 11-upplevelsen är möjligheten för operativsystemet att köra flera appar samtidigt. Du kan enkelt växla mellan en webbapp, whiteboard och ditt pågående möte.

Administratörer kan nu aktivera den nya användarupplevelsen för följande enheter:

 • Webex Desk och Desk Pro

 • Styrelse 55/55S, styrelse 70/70S och styrelse 85S

RoomOS 11-upplevelsen är standardanvändarupplevelsen på Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub och Desk Mini.

Mer information finns i RoomOS 11-upplevelseartikeln .

Februari 14th, 2022

Realtidsöversättningar i Webex Meetings

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Talar du inte språket? Du kan nu välja att översätta från engelska till ett av de 100+ språk som stöds på RoomOS-enheterna. Real-Time Translation är ett tillägg och när du köper den här funktionen ingår prenumerationen på Webex Assistant.Den här funktionen är endast tillgänglig när RoomOS 11-upplevelsen är aktiverad.

Mer information finns i artikeln Textning .

Uppdatering av undertextning

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Undertextning finns nu som en separat knapp i samtalskontrollerna. Det innebär att alla användare kan få dold textning i mötet utan att behöva aktivera Webex Assistant. Med automatiserad undertextning aktiverad blir möten och webbseminarier ännu mer tillgängliga för deltagare som är döva eller hörselskadade.

Den här funktionen är endast tillgänglig när RoomOS 11-upplevelsen är aktiverad.

Mer information finns i artikeln Textning .

Stöd för Webex Room Panorama och Room 70 Panorama

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Webex Room Panorama-produkterna kan nu användas som Panorama-video i 1:1-samtal. Det bortre Panorama-rummet kommer att representeras över de två 82-tumsskärmarna, vilket sammanför de två rummen. Med riktat ljud på ett kraftfullt högtalarsystem och en dedikerad presentationsskärm visar Panorama verkligen kraften i Cisco Meeting-lösningen, både i 1:1-samtal och i flerpunktssamtal.Öppna Microsoft OneDrive-whiteboardtavlor på Webex Desk och Board Pro

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Nu kan du öppna dina Microsoft OneDrive-whiteboardtavlor direkt från knappen Filer på enheten.

Den här funktionen är endast tillgänglig när RoomOS 11-upplevelsen är aktiverad.

Mer information finns i artikeln Öppna Microsoft OneDrive-whiteboardtavlor .

Beständiga webbappar på Webex Room Navigator

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Genom att köra en webbapplikation från tredje part på en Cisco Webex kan Room Navigator integrera företagets anpassade lösning för att hantera rumsbokningar och kommunicera riktlinjer och information om arbetsplatsen. Appen som du väljer visas på hela skärmen i Room Navigator och ersätter RoomOS-användargränssnittet. Den här funktionen stöds för rumsnavigatorer som är fjärrparkopplade via nätverket till en molnregistrerad enhet i Room-serien.

Mer information finns i artikeln Beständig webbapp .

Ansluta med Webex app via USB-C

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

Håll kontakten med din Webex-app hela tiden när du ansluter med en USB-C-kabel till en enhet i Webex Desk-serien. Det hjälper i användningsfall där ultraljudsparning inte fungerar, till exempel när du har stängt locket på den bärbara datorn eller när du befinner dig i ett område med flera enheter. USB-C-anslutning möjliggör en sömlös övergång från meddelanden från Webex-appen till samtal och möten tillsammans med en enhet i Desk-serien.

Kräver att molnanslutning och molnnärhet är aktiverade.

Mer information finns i artikeln Anslut med en USB-C-kabel .

13 januari 2022

RoomOS 11 användarupplevelse

Utgivnings-ID: RoomOS 10.11.1.1 28d904d97dc

Vi ville utöka kapaciteten hos våra enheter och göra dem till multiaktivitetsenheter som kan täcka alla behov i din arbetsdag. Med detta i åtanke var det viktigt att förnya vår användarupplevelse. En av kärnförändringarna är operativsystemets förmåga att köra flera appar samtidigt. Du kan enkelt växla mellan en webbapp, whiteboard och ditt pågående möte.

Administratörer kan nu aktivera den nya användarupplevelsen för följande enheter:

 • Webex Desk och Desk Pro

 • Styrelse 55/55S, styrelse 70/70S och styrelse 85SRoomOS 11-upplevelsen är standardanvändarupplevelsen på Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub och Desk Mini.

RoomOS 11-upplevelsen stöds på Webex molnregistrerade enheter.

Mer information finns i RoomOS 11-upplevelseartikeln .

Optimera för min röst

Utgivnings-ID: RoomOS 10.11.1.1 28d904d97dc

Vi har lagt till ett nytt smart ljudalternativ för enheter i Board- och Desk-serien. Alternativet optimera för mitt röstljud tar bara upp din röst och undertrycker rösterna från andra som pratar i en hektisk miljö, till exempel ett öppet landskapskontor. Det tar också bort annat bakgrundsbrus, till exempel tangentbordsklickning, precis som alternativet för brusborttagning gör.

Den här funktionen är endast tillgänglig när RoomOS 11-upplevelsen är aktiverad.

Mer information finns i artikeln Brusborttagning för Webex enheter .

Den 17 december 2021

Avancerad programvarukontroll

Som standard uppgraderas Webex enheter som kör RoomOS-programvaran automatiskt och har den senaste programvaran. Alternativt, om det behövs, kan du välja vilken av de senaste 3 RoomOS 10-versionerna som passar bäst för din distribution och när du ska uppdatera. Då får du tid att testa funktionerna i en specifik valideringskanal i din miljö innan du distribuerar till produktionsmiljön.

Mer information finns i artikeln RoomOS-programvaruuppgraderingar .

Associera en Webex Edge för enheter som är länkade till en enhet med en användare

Nu kan du associera en Webex Edge för enheter som är länkade till enheten med en användare som använder molnet API.

Mer information finns i artikeln Webex Edge för enheter .

15 december 2021

Gå med i Google Meet-möten på en Webex enhet

Versions-ID: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

Du kan använda Webex-enheter för att ansluta till Google Meet-möten via webbmotorn och WebRTC-tekniken. Det finns en integrering med hybridkalendern som anger OBTP som det huvudsakliga sättet att delta i samtalen. Du kan även delta i Google Meet-möten med en särskild knapp, ungefär som Webex-knappen. Ange bara möteskoden från Google-inbjudan och anslut till mötet när du vill.Mer information finns i artiklarna Aktivera WebRTC för att gå med i Google Meet-möten och Gå med i Google Meet-möten .

Förbättrad parkoppling för pekkontroller

Utgivnings-ID: RoomOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

Nu kan du skapa en PIN som gör det enklare att ansluta en pekkontroll till en enhet. Detta är särskilt användbart vid stora distributioner av pekkontroller eftersom administratören skapar den PIN koden från Control Hub på distans.

Mer information finns i artikeln Ansluta en pekkontroll .

Stöd för Board Pro 55, Board Pro 75, Desk Hub och Desk Mini

Utgivnings-ID: RoomOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

Vi har lagt till stöd för fyra nya produkter: Cisco Webex Board Pro 55, Cisco Webex Board Pro 75, Cisco Webex Desk Hub och Cisco Webex Desk Mini.Mer information finns i kom igång-artiklarna för Board Pro 55 och 75, Desk Mini och Desk Hub.

8 november 2021

Meddelanden om minskad nätverkskvalitet

Versions-ID: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

Ibland får du försämrad mediakvalitet i ett möte, men du vet inte om det är fel på ditt eller den fjärranslutna deltagarens nätverk. Vi har lagt till meddelanden som ger dig feedback om att det finns problem med nätverket och minskad mediakvalitet är att förvänta i det pågående samtalet.

Meddelandena är olika beroende på förlustens riktning. De meddelar om problemet finns på sändarens eller mottagarens sida:

 • Utgående nätverksproblem: andra kan ta emot dåligt ljud- och video från dig.

 • Problem med nätverksanslutningen: du kan uppleva försämrad ljud- och videokvalitet från andra deltagare.Meddelandet visas bara en gång under samtalet.

Om administratören har ställt in inställningen UserInterface Diagnostics Notifications på Dold kan du inte se meddelandena.

Meddelandena är tillgängliga för molnregistrerade enheter och enheter som är länkade med Webex Edge för enheter.

11 oktober 2021

Privata möten i Webex-möten

Versions-ID: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

Värdar och samvärdar kan dela upp ett stort möte i grupper där deltagarna kan samarbeta och dela idéer. När det är dags att runda av uppmanas alla att återgå till huvudsessionen. Nu kan du delta i privata möten från din enhet. Värdar och cohost kan hantera breakouts från Webex Meetings-appen.

Privata möten är tillgängligt för molnregistrerade enheter och Webex Optimized Experience för Webex Edge for Devices.

Du kan läsa mer i artikeln Privata möten på Webex-enheter för mer information.

Webex Assistant på tyska

Versions-ID: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

Tysktalande användare kan nu kan kommunicera med Webex Assistant på tyska. Språket i Webex Assistant följer enhetens språkinställningen. Om du har valt tyska som språk för enheten lyssnar alltså Webex Assistant efter tyska.

Mer information finns i artikeln Kom igång med Webex Assistant för enheter.

9 september 2021

Gestigenkänning för tummen upp och ner

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Du kan interagera med Desk Pro med hjälp av gester. Redan tidigare kunde du räcka upp handen med hjälp av gester. Nu kan du även visa tumme upp och ned med hjälp av gester. Stöd för applåder kommer senare.

Mer information finns i artikeln Igenkänning av gester.

Lägg till egna webbappar

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Nu kan du lägga till och ta bort webbappar direkt från menyn Inställningar på Webex Boards och Desk Pro. Du får även information om externt hanterade webbappar som IT-administratören har lagt till via Control Hub, men du kan inte redigera dem.

Direktdelning är tillgängligt för molnregistrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge for Devices när molnhanterad uppgradering av programvara är aktiverad.

Mer information finns i avsnittet Aktivera hantering av webbappar och Hantera webbappar.

Direktdelning från Webex

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

För att förbättra kvaliteten på innehållsdelningen föredrar Webex-appen att dela innehåll direkt till Webex-enheten via det lokala nätverket. I konfigurationer där direktdelning inte är tillgängligt dirigerar appen om innehållet via molnet.

Direktdelning är tillgängligt för molnregistrerade enheter och Webex Optimized Experience för Webex Edge for Devices. Den här ändringen ger även möjliget till trådlös innehållsdelning i CVI-samtal för molnregistrerade enheter.

Molnbaserad parkoppling för Webex Edge for Devices

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Webex Edge for Devices tillåter nu att lokala enheter använder alla molnbaserade Webex-parkopplingsalternativ för att ge bättre användbarhet och säkerhet. Upptäck och anslut till närliggande Webex rum med ljud (ultraljud), Wi-Fi upptäckt eller manuellt genom att söka efter rumsnamnet. Besökare kan också dela innehåll direkt från en webbläsare via devices.webex.com och ansluta till en gästkod - ingen app krävs.

Den här funktionen är bara tillgänglig när Webex Optimized Experience är aktivt.

Nätverkstest från enhetens användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Nätverkstestet är ett enkelt pingtest för att kontrollera om en videokonferensenhet är ansluten till nätverket. Nätverkstestet är tillgängligt både före och efter registreringen.

Mer information finns i artikeln Nätverkstest.

Room Navigator-stöd för 802.1x

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Den här säkerhetsfunktionen kan nu användas i Room Navigator. Stödet för 802.1x innebär en säker anslutning där kunder kan autentisera enheter i nätverket. Nu kan säkerhetsmedvetna företag autentisera sina enheter i nätverket.

Mer information finns i avsnittet Konfigurera 802.1x-autentisering.

Augusti 9th, 2021

Omprofilerat användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco Webex har gjorts om med nya ikoner och nya färger! Det nya användargränssnittet finns på Webex Boards, Desk Pro- och Room-serien.

Vi lanserar två teman, "Ljus" och "Kväll" som kan väljas via Control Hub. "Ljus" är standardtema.

Stöd för USB-mikrofon i Desk- och Room-enheter

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Du kan använda en USB-mikrofon eller ett USB-ljudgränssnitt med din Desk Pro-, Room Kit-, Room Kit Mini- och Room 55-enhet. I allmänhet rekommenderar vi att du använder Cisco Webex Table Microphone eller Cisco Ceiling Microphone som externa mikrotelefoner. I vissa scenarier kan du dock behöva eller ha nytta av externa USB-mikrofoner eller USB-ljudgränssnitt:

Mer information finns i artikeln Stöd för USB-mikrofon.

Heltäckande mediekryptering

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco är känt för sitt engagemang kring företagssäkerhet. Vi utformar alltid funktioner med säkerheten i åtanke.

E2EE-projektet syftar till att göra det möjligt för kunder att kunna hålla krypterade möten som ger dem och endast dem kontroll över krypteringsnycklarna för att se till att ingen har tillgång till sina möten.

Mer information finns i artikeln Heltäckande kryptering.

Meddelanden under stora möten

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Under stora möten kan meddelanden om personer som ansluter och lämnar mötet vara störande. Vi har gjort mötesmiljön trevligare genom att stänga av sådana meddelanden som standard under stora möten. Enligt den nya standarden visas meddelanden under möten med upp till 25 deltagare. Över den storleken visas inte meddelanden fram till att mötet är över.

Administratörer kan ställa visning av meddelanden om deltagare som ansluter/lämnar med xConfiguration Conference JoinLeaveNotifications.

Gästdelning tillgängligt i samtal

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Glöm alla kablar, adaptrar och installation av klienter. Med WebRTC-klienten share.webex.com kan du enkelt dela innehåll direkt från webbläsaren. Med den här uppdateringen blir gästdelning även tillgänglig när Webex Room-enheten är i ett Webex-möte.

Tillgängligt för molnregistrerade delade enheter och med Webex optimerad upplevelse för Webex Edge för enheter

Mer information finns i artikeln Trådlös gästdelning.

1 juli 2021

Cisco Proximity för molnregistrerade enheter

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Webex-appen fungerar med både lokala och molnregistrerade enheter, vilket möjliggör trådlös delning, enhetsstyrning och enkelt deltagande i möten. Nu kan även Cisco Proximity ansluta till både lokala och molnregistrerade enheter. Vi rekommenderar att du distribuerar Webex-appen där det är möjligt. Om det inte går så är Cisco Proximity ett enkelt och enhetscentrerat alternativ utan infrastrukturberoenden.Mer information finns i artikeln Cisco Proximity 4.0: Parkoppling i molnet och på https://proximity.cisco.com/.

Webex Assistant för enheter är tillgängligt på franska och tyska

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Nu är Webex Assistant för enheter tillgängligt på franska och spanska förutom på engelska. Med Webex Assistant för enheter kan du använda dina enheter i Cisco Webex Boards, Desk Pro och Room-serien utan händer.

Mer information finns i artikeln Kom igång med Webex Assistant för enheter.

Lägg till anpassade meddelanden på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Nu kan du lägga till en kort textsträng nere till vänster på skärmen på Webex Boards. Det kan till exempel vara instruktioner om anpassade inställningar för samtal eller information om lokal supportkontakt.

Mer information finns i avsnittet Lägga till ett anpassat meddelande.

1 juni 2021

Öppna ett befintligt utrymme i personligt läge Webex Boards och Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Användare i personligt läge kan nu öppna ett Webex-utrymme från sin app och komma åt innehållet där. På så sätt kan du till exempel spara whiteboard-tavlor i ditt personliga utrymme.

Mer information finns i artikeln Öppna ett utrymme på en enhet.

Igenkänning av gesten för uppräckt hand

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Nu kan du interagera med Desk Pro med hjälp av gester. Du kan visa indikatorn för handuppräckning under ett möte genom att räcka upp handen fysiskt framför enheten. När kameran har identifierat din hand visas en bekräftelsecirkel på skärmen. Håll upp handen tills cirkeln är färdig för att aktivera handuppräckningen. Om du sänker handen innan cirkeln har slutits avbryts åtgärden.

Mer information finns i artikeln Igenkänning av gester.

Identifiering av former

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Identifieringen av former förstår nu pilar och kurvor så att whiteboard-sessioner blir snyggare, mer problemfria och enklare att förstå. Om du formidentifieringen inte är aktiv när du ritar figuren kan du identifiera formen genom att trycka länge på den.

Läs mer om att använda whiteboardtavlan på Webex Board- och Desk-enheter.

Reaktioner på möten

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Med reaktioner kan du visa engagemang under ett möte utan att störa presentationen. Reaktioner ger presentatören feedback från publiken så att presentationen känns interaktiv​. Du kan skicka reaktioner via knappen Reagera i samtalskontrollerna, och här finns även ett alternativ för att räcka upp handen. Hela strömmen med reaktioner visas uppe till höger på enheten​.Mer information finns artikeln Reaktioner under möten.

Rumsbokning utanför rummet med Room Navigator

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Nu kan du boka rum med Cisco Webex Room Navigator även utanför rummet. Väggmonteringen har en färgad ljusremsa som tydligt visar rummets tillgänglighet även på avstånd. Användarna kan även boka rummet spontant och visa rummets kalender för dagen.Mer information finns i artiklarna Rumsbokning utanför rummet och Ställa in Room Navigator som rumsbokningsenhet.

19 maj 2021

Värdkontroll för att stänga av video

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877 och RoomOS 9.15.4.12 67a93d56abf

Värden för ett Webex-möte kan stänga av deltagarnas ljud. Detta kan hjälpa till i situationer där fjärränden stör mötet utan deras vetskap, eller fjärränden inte kan stänga av sin video själva.

Mer information finns i artikeln Stänga av video.

15 april 2021

Ny layoutmeny

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Nu kan du se samma layoutnamn och ikoner oavsett om du använder en Webex-enhet eller en Webex-app. Denna ändring infördes i februari för Webex Board och är nu tillgänglig på alla rums- och skrivbordsenheter.

Mer information finns i artikeln Ändra skärmlayout under ett samtal.

Tangentbordsspråk

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Tangentbordet på Touch 10, Room Navigator och integrerade pekgränssnitt har stöd för fler språk. Tangentbordsspråket följer språkinställningen i användargränssnittet. Du kan välja språk för användargränssnittet på enhetens inställningsmeny.

Mer information finns i artikeln Ändra språk på en Room- eller Desk-enhet.

Fördjupad delning från Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Med fördjupad delning kan du hålla intressanta presentationer genom att placera dig själv ovanpå innehållet i datorn. Presentationen och videon skickas i innehållsströmmen så att du förblir i fokus tills du slutar dela. Avancerad delning är tillgängligt på Desk Pro från menyn med virtuella bakgrunder.

Mer information finns i artikeln Fördjupad delning.

5x5-rutnätslayouter

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Med större rutnätslayouter kan du se mer av dina kollegor och arbeta ansikte mot ansikte med dina kontakter. 5x5-rutnät blev tillgängliga för alla kodade möten i januari. Nu kan du få en layout på upp till 5x5 när du växlar till rutnätslayouten i Room, Board och Desk Pro.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Layouter för enheter med dubbla skärmar

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Vi har förbättrat de tillgängliga videolayouterna för enheter med dubbla skärmar. Med Framträdande visas en stor aktiv talar på ena bildskärmen och ett 5x5-rutnät på den andra skärmen. Med Rutnätslayout visas alla deltagare lika stora, med högst 3x4 plus 3x4 deltagare. Den här ändringen gäller för närvarande bara för växlade möten. Det finns en övre gräns på 25 synliga videoströmmar.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Värdkontroller för deltagare som räcker upp handen

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Ibland kan deltagarna glömma att ta ned handen när de har ställt sin fråga. Det gör det svårare för värden att hålla ordning på deltagarnas uppräckta händer. Nu kan värden och samvärden sänka en enskild deltagares hand eller samtliga händer.

Läs mer i artikeln Värdkontroller för handuppräckning.

Kamerakontroll på Room USB

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Webex-enheter ramar automatisk in personen framför enheten, men ibland kanske du vill fokusera på ett föremål eller specifikt område i rummet. Nu kan du styra kameran på Room USB-enheter manuellt via en TRC6-fjärrkontroll. Du kan använda fjärrkontrollen för att panorera, luta och zooma kameran.

Mer information om Room USB finns i artikeln Kom igång.

15 mars 2021

Webex Edge för enheter: Ändring av minimikravet på programvaruversion

Progamvaran måste vara uppdaterad för att Webex Edge ska kunna upprätthålla sin Webex-anslutning. Från och med mars 2021 flyttar Cisco Webex till ett nytt Certificate Authority, IdenTrust Commercial Root CA 1. På grund av den här ändringen måste kunder som hanterar uppgraderingar av enhetens programvara manuellt uppgradera sina enheter till minst CE 9.14.5 och helst CE 9.15 tidigast för att kunna stödjas av Webex Edge för enheter.

Läs mer i artikeln Uppgradering av programvara för Webex Edge för enheter. Mer information om Webex Edge for Devices finns i Webex Edge for Devices.

Bokning i rummet

Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c och RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Med bokning i rummet kan du förlänga din bokning eller boka ett rum för ett spontant möte. Om rummet är tillgängligt kan du boka det med en pekkontroller, Touch 10 eller Room Navigator. Om Webex Assistant är aktiverat kan du boka rummet med röstkommandon.

Läs mer om att boka direkt från rummet i artiklarna för Touch 10 och Room Navigator samt för Webex Assistant. Läs mer hur du aktiverar bokning direkt från rummet i Aktivera bokning i rummet för Webex-rum i delat läge

Brusreducering för DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Du kan reducera brus för DX70 och DX80 när du ska hålla möten hemifrån eller i andra miljöer med irriterande bakgrundsljud som tangentbordsklick, trafik eller en granne som renoverar. Med BabbleLabs avancerade AI urskiljer och filtrerar vi bort bruset från rösten för att höja kommunikationen.

Läs mer i artikeln Brusredcering i Webex-rum.

Nya funktioner för värdar och samvärdar

Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c och RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Värden och samvärden kan släppa in alla som väntar i lobbyn med en enda knapp.

Läs mer i artikeln Släpp in alla deltagare till ett möte.

15 februari 2021

Formigenkänning på whiteboardtavlor

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Städa upp dina ritningar på Webex Board- och Desk-enheter. Dina frihandssnurrar kan nu omvandlas till perfekta vanliga former automatiskt, med formigenkänning på Webex Board och skrivbordsenheter.

Läs mer om att använda whiteboardtavlan på Webex Board- och Desk-enheter.

Optimerad Webex-miljö i Webex Edge for Devices

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Enheter som är länkade med Webex Edge for Devices får tillgång till hela den optimerade Webex Meetings-miljön när de ansluter till Webex-möten. Enheterna fortsätter att använda SIP för interna samtal och vid anslutning till externa tjänster.

Läs artikeln Webex Optimerad upplevelse för Webex Edge för enheter för mer information

Layoutval på Webex Board

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Ny på Webex Board – Få samma upplevelse som våra andra Webex rumsenheter och välj den layout som passar bäst för ditt möte – inklusive rutnätsvy, aktiv talare med mera.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Begär ljud av/på

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Smidigare mötesfunktioner. Mötesvärden kan skicka en uppmaning att aktivera ljudet till en deltagare som stängt av ljudet utan att behöva ta det framför hela mötet.

Läs mer i artikeln Tysta alla deltagare på ett möte.

Ändra mötesroller från din enhet

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Är teamet djupt inne i en diskussion trots att du är sen till nästa möte? Nu kan du ändra mötesroller från din Webex-enhet. Med den här funktionen kan du göra någon annan till värd för ditt möte direkt från en Webex Room-enhet. På så sätt kan du lämna mötet utan att avsluta det för alla, eftersom någon annan tar över din roll som värd.

Läs mer i artikeln Ändra roller under ett möte på Webex Room- och Desk-enheter.

Textning under möten

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Aktivera textning under Webex-möten så att du inte missar något som sägs. Textning är tillgänglig när Webex Assistant for Meetings har lagts till för mötet.

Läs mer i artikeln Textning i Webex Rooms.

Webappar i samtal

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

De webappar du använder i lokala möten är nu tillgängliga i samtal. Du kan låta fjärranslutna team i ett samtal arbetar med en Kanban-tavla direkt, flytta omkring uppgifter och redigera text på Webex Board eller Desk Pro. Efter mötet behöver du inte ta bilder och göra om arbetet på din bärbara dator.

Läs mer i artikeln Dela en webbapp med Webex Board och Desk Pro.

Bättre delning på Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Nu är det enklare att styra vad du ser när du använder Desk Pro som datorskärm. Om du knackar på Desk Pro-skärmen under ett samtal ser du en förhandsgranskning av bild-i-bild-visningen på datorskärmen. Maximera för att se din dator i helskärmsläge eller tryck på Dela i samtal för att dela.

18 januari 2021

Ändring av programvaruversioner

Från och med januari 2021 så har Room 9.15 och senare bara stöd för produkter i DX-, MX- och SX-serien. Produkter i Board-, Desk- och Room-serien använder endast Room 10.0 och senare. Den här ändringen införs automatiskt i och med programuppdateringen i januari 2021. Du kan läsa mer om nya programvaruversioner i de här artiklarna:

Kända och åtgärdade problem i RoomOS 10

Kända och åtgärdade problem i RoomOS 9

Molnhanterad uppgradering av programvara för Webex Edge for Devices

Med molnhanterad uppgradering av programvara uppgraderas enheter som är kopplade till Webex Edge for Devices automatiskt när en ny version av RoomOS blir tillgänglig. Läs mer i artikeln Molnhanterad uppgradering av programvara för Webex Edge for Devices.

Räcka upp handen på möten

Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f och RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Använd knappen Räck upp handen på ett möte till att visa för andra att du vill ställa en fråga eller kommentera diskussionen. Läs artikeln Räck upp handen i ett möte på Webex rum för mer information.

Kontroll av motpartens kamera

Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f och RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Du kan styra andra mötesdeltagares kamera i möten där en eller flera av de andra enheterna har en kamera som kan fjärrstyra. Läs mer i artikeln Kontroll av motpartens kamera från Webex Rooms-enheter.

Kodade layouter för enheter i DX-, MX- och SX-serien

Versions-ID: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Molnregistrerade enheter i DX-, MX- och SX-serien som ringer in till Webex-möten får nu den kodade mötesupplevelsen och layouten, bland annat 5x5-rutnätsvyn.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Förbättrat användargränssnitt för installation Wi-Fi

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

På alla enheter som stöder en trådlös anslutning har gränssnittet för konfiguration av Wi-Fi förbättrats för att förenkla konfigurationen. Du kan nu komma åt Wi-Fi-inställningarna och se detaljerad information om nätverkets status, även under pågående samtal.

Läs mer om hur du konfigurerar Wi-Fi och visar nätverkets status här.

Visa indikator för aktiv högtalare

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

En blå kontur visas nu runt den aktiva talarens videobild- eller platsetikett, vilket gör det lättare att identifiera vem som faktiskt talar under ett möte. Det här är särskilt praktiskt i större rutnätsvy och i möten med deltagare som har anslutit sig med enbart ljud.

Sändningsläge

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

Du kan konfigurera en enhet för att mata ut en ren videoström. I det här läget tas indikatorer, aviseringar och kontroller bort. En separat konfiguration för att ta bort namnetiketter kommer senare. Det här läget riktar sig till sändnings- och inspelningstjänster där du bara vill överföra video till dina tittare.

Ladda upp anpassade ikoner för UI-tillägg

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

Du kan nu överföra anpassade ikoner för paneler eller åtgärdsknappar från användargränssnittets anknytningsredigerare i webbportalen.

Ändringar i webbportalens användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Webbportalen har uppdaterats så att den kan justeras visuellt med Controll Hub. Det finns en ny lodrät meny med flikar och en sökruta som hjälper dig att hitta inställningarna som flyttats. Visuella förbättringar har gjorts i makroredigeraren, redigeraren för UI-tillägg och ljudkonsolen.

Lägg till din titel på din namnetikett

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Nu kan du lägga till din titel under din namnetikett när du registrerar dig för ansiktsigenkänning. Du kan också lägga till din titel om du redan har registrerat dig. Här kan du läsa om att registrera dig och lägga till namnetikett och titel.

Flytande innehållskontroller på Webex tavlor och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Ett nytt flytande verktygsfält ger dig snabb åtkomst till delningsalternativ, anteckningar och Touch Redirect.

Svart arbetsyta

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Du kan ändra mellan svart och vit arbetsyta när du använder whiteboardtavlan. Läs den här artikeln för ytterligare information.

4x4 deltagare visas i rutnätslayout

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Rutnätslayouten visar nu upp till 4x4 mötesdeltagare. Rutnätsvyn är standardlayouten som visas när en användare ansluter till ett Webex-möte från en molnregistrerad enhet i rums -eller skrivbordsserien.

En 4x4 i rutnätsvy kräver en minsta samtalshastighet på 2Mbit.

Ytterligare värd- och samvärdsfunktioner på parkopplade enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

När du är värd eller samvärd för bett möte och har parkopplat till en enhet från din Teams-klient eller Webex 40.11, blir enhetenockså en samvärd. Det innebär att enheten har stöd för ytterligare alternativ som inte annars finns tillgängliga. Som samvärd kan du till exempel tysta vissa eller alla deltagare, låsa och låsa upp mötet och avslutat mötet för alla eller bara för dig själv. Läs mer om co-hosting-funktionalitet, här.

USB-vidarebefordran

Versions-ID: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

Du kan ansluta USB-mus och/eller USB-tangentbord till Desk Pro och använda dem på din bärbara dator. Läs mer om det här.

Brusreducering

Versions-ID: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

Använd den nya funktionen för brusborttagning för att filtrera bort störande brus från din miljö under ett möte. Mer information finns i Brusborttagning för Webex Boards, Desk Pro och Room-serien.

Whiteboardöversikt på Webex anslagstavlor och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan zooma ut upp till 10x för att visa en översikt över hela whiteboardtavlan.

Stäng av ljudet för alla deltagare under möten

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Som värd kan du tysta alla deltagare under ett möte på din Webex-enhet. Läs här om du vill veta mer om den här funktionen.

Uppdateringar för Webex Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Vi har lagt till följande funktioner för enheter som är länkade med Webex Edge för enheter som kör CE 9.14.2 och senare:

 • Stöd för logghantering i Control Hub

 • Stöd för Microsoft Teams-möten med videointegrering och WebRTC

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Delta i Microsoft Teams-möten med Cisco Webex videointegrering för Microsoft Teams

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Webex-enheter och-deltagare med enheter i personligt läge som bjuds in till ett möte i Microsoft Teams kan ansluta till mötet direkt från sina enheter med en knapp att sända (OBTP) eller genom att ringa till mötet. Läs mer om att delta i Microsoft Teams-möten här.

Överför värd och lämna ett möte på Webex-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan genom att överföra värden lämna ett möte som du är värd för och låta de andra deltagarna fortsätta utan dig.

Parkoppling till enheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan ringa och dela innehåll trådlöst från Webex Teams-appen till din Webex-enhet i personligt läge. Markera Dela innehåll trådlöst till Webex-enheter och Ring ett samtal från Webex-enheter med Webex Teams-appen för mer information.

Musikläge

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Du kan nu aktivera musikläget under ett samtal om det är viktigt att höra all musik live. Den här funktionen kan användas för distanslektioner i musik, testning av musik instrument och andra liknande scenarier. Läs mer om musikläget i denna artikel.

Manuell kamerakontroll för Desk Pro och Webex Boards

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Utöver den automatiska bästa översikten kan du nu manuellt ändra kameravyn på Desk Pro och Webex Board. Läs den här artikeln för att lära dig hur du använder manuell kamerakontroll på dessa enheter.

Tysta andra deltagare under möten

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Som värd kan du tysta vem som helst under ett möte direkt från din WebEx-enhet. Den här funktionen är tillgänglig på skrivbordsenheter och enheter med en pekkontroll. Se den här artikeln om du vill veta hur du gör.

Samtalsinformation för senaste samtal

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Du kan nu lätt hitta samtals information för ett tidigare samtal på samtalsmenyn. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Konfigurera rensningstimer för WebEx Boards och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Du kan avgöra när whiteboards och webbläsardata som lagras på enheten tas bort. Se den här artikeln för att ta reda på mer om hur du konfigurerar timern och den här artikeln för att ta reda på hur du avslutar din session genom att ta bort alla whiteboards och webbläsardata.

Lägg till webbappar direkt från kontrollcentret

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Du kan ställa in webbappar direkt i kontrollcentret och starta dem från startskärmen för Webex Board eller Desk Pro. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Delta i ett Microsoft Teams-möte från WebEx Boards, Room-enheter och Desk Pro med WebRTC

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

WebEx-enheter och-deltagare med enheter i personligt läge som bjuds in till ett möte i Microsoft team kan ansluta till mötet direkt från sina enheter med en knapp att sända (OBTP). I den här artikeln får du veta hur du ansluter till mötet och i den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar WebRTC.

Sök efter Personliga rum

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Nu kan du söka efter ett personligt rum från din enhet. Tryck på Delta i WebEx och sök efter ett personligt rum med ett namn eller en e-postadress.

Lås personliga mötesrum

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Som värd kan du låsa och låsa upp möten i personliga mötesrum genom att välja låsknappen. Den här funktionen är tillgänglig på skrivbordsenheter och enheter med en pekkontroll.

Samtalshistorik har uppdaterats på enheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Samtalshistoriken på din enhet är nu densamma som samtalshistoriken i Webex Teams. Detta är tillgängligt för enheter i personligt läge.

Whiteboard på skrivbordsenheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Nu kan du skapa och redigera flera whiteboardtavlor innan du sparar dem i ett Webex Teams Space eller skickar dem med e-post. Läs den uppdaterade whiteboardartikeln för skrivbordsenheter i personligt läge.

Nya funktioner för WebEx Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Vi har lagt till följande funktioner för enheter som är länkade med Webex Edge för enheter som kör CE 9.13 och senare:

 • Stöd för konfigurationshantering av Cisco Webex Control Hub

 • Enkelt att ansluta till personliga rum med användarsökning

 • Mediamätning i realtid vid anslutning till Webex-samtal

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Fjärrövervakningsalternativnyckel krävs för att ta skärmdumpar av whiteboards och digital skyltning

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

För att ta skärmbilder av whiteboardtavlor och skgitala skyltar måste du nu lägga till alternativknappen Fjärrövervakning från det lokala webbgränssnittet. Utan alternativknappen Fjärrövervakning blir skärmbilder grå för whiteboardtavlor eller när digitala skyltar visas på skärmen.

När alternativknappen Fjärrövervakning är installerad kan du ta skärmbilder av:

 • Pekanvändargränssnittet

 • Menyer, knappar och aviseringar på skärmen

 • Whiteboardtavlor

 • Digital skyltning

Om alternativknappen Fjärrövervakning inte är installerad kan du ta skärmbilder av:

 • Pekanvändargränssnittet

 • Menyer, knappar och aviseringar på skärmen

Standardläget för HTTP-klienter ändras till HTTPS

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Standardläget för HTTP-klienter har ändrats från "HTTP + HTTPS" till "HTTPS". Det innebär att upplevelsen när en webbportal för någon enhet öppnas kan ändras. Enheter levereras med certifikat som är signerat av betrodd certifikatutfärdare som inte är betrodd av webbläsare. Installera ett betrott certifikat på enheten för att säkerställa kommunikation mellan datorn och enheten.

Mer information om hur du lägger till certifikat finns i artikeln om att lägga till certifikat.

Aktivitetsindikatorer på dina enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Du kan se bilden på deltagaren eller initialerna på enheten som använder whiteboard så att du kan följa vem som ritar eller antecknar. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Webex Room USB är tillgänglig nu

Versions-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Vi har lagt till stöd för Webex Room USB. Webex Room USB är en smart videokonferenslösning för gemensamma utrymmen och den är kompatibel med alla samarbetsleverantörer. Läs artikeln Webex Room USB för ytterligare information.

Webex är nu tillgängligt på Flip

Versions-ID: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Vi har lagt till stöd för Webex på Flip. Med Webex på Flip kombineras videokonferensenfunktioner i Cisco Webex Room Kit Mini med de kraftfulla funktionerna på en Samsung Flip digital whiteboard. Läs artikeln Webex på Flip för ytterligare information.

Delta i möten i ditt personliga rum från en personlig enhet

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Nu kan du enkelt delta i möten i ditt personliga rum från din enhet i personligt läge. Läs Starta ett möte i ett personligt rum från en enhet i personligt läge om du vill veta mer.

WebGL stöds på Webex Boards och Room Devices

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

WebGL är en experimentell funktion som kan förändras i framtiden. WebGL är inaktiverat som standard men kan aktiveras i webbgränssnittet på enheten. Läs Bästa metoder om hur du använder webbmotorn för mer information.

Dölj detaljer om möten på dina enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Du kan dölja schemalagda mötesrubriker på Webex Board-, Room- och Desk-enheter. Följ konfigurationen som beskrivs i Dölj detaljer om möten på Webex Board-, Room- och Desk-enheter för att konfigurera det.

Trådlös delning för gäster

Versions-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

Med trådlös delning för gäster från devices.webex.com behöver du inte använda kablar eller hämta en Webex-app för att dela lokalt.

Mer information om gästdelning finns i artikeln Trådlös delning för gäster.

Dela trådlöst i samtal till enhet i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

Nu kan du dela trådlöst i samtal från din Cisco Webex Teams-app till din enhet i personligt läge.

Mer information om trådlös delning finns i artikeln Dela trådlöst till enheter i personligt läge.

Hantera RoomOS-programvaran i Control Hub

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

På sidan för att hantera RoomOS-programvaran finns information om aktuell och kommande programvaruversion. Du kan även läsa om versionscyklerna och hitta länkar till versionsinformation. Från kundvyn på admin.webex.com går du till Enheter > Programvara.

Webex Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Du kan använda Webex Edge för enheter för att länka dina lokala enheter till Cisco Webex molntjänst. Då får du tillgång till att välja molnfunktioner, under din registrering, enhetshantering, samtal, och mediatjänster blir kvar lokalt. Du kan hantera molntjänster och få enhetsdiagnos från dem i Webex Control Hub.

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Kommentera överallt

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Nu kan du lägga till anteckningar på webbsidor och filer som du delar på Webex Board. Det fungerar på liknande sätt som du lägger till anteckningar i presentationer. Du kan spara anteckningarna för senare referens till ett Webex Teams-utrymme eller skicka dem med e-post.

Läs mer om anteckningar i Lägga till anteckningar på Cisco Webex Board-enheter och Anteckna på skärmen och dela från Cisco Webex DX70 och DX80 i ett samtal.

Spara ditt arbete på DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Du kan spara dina whiteboards och anteckningar i ett Webex Teams-utrymme eller med e-post precis som du har gjort tidigare på Webex Boards. Spara ditt arbete är tillgängligt för delade DX70 och DX80.

Läs mer om att spara dina arbeten i artiklarna Spara whiteboard från skrivbordsenheter till Cisco Webex Teams and Skicka whiteboard från skrivbordsenheter med e-post.

Nytt whiteboard-arbetsflöde

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Ikonerna på whiteboardmenyn har uppdaterats för att det ska bli enklare att arbeta med innehållet. Alternativ för att spara syns tydligare och du har möjlighet att spara ditt arbete till ett befintligt utrymme.

Companion-läge

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Med Companion-läget kan du konfigurera en enhet i Room-serien och en Webex Board för att få ett kombinerat system. Använd Room-enheten för att ringa samtal och Board-enheten för att använda whiteboardtavlan. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

Läs mer om Companion-läget.

Läs om att Konfigurera Companion-läge.

Touch Redirect

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Med Touch Redirect kan du kontrollera din bärbara dator från en Webex Board-skärm när den bärbara datorn är ansluten med en HDMI-kabel och en USB-kabel. Touch redirect är tillgängligt för bärbara datorer som kör Windows 10. Det fungerar också med andra operativsystem om operativsystemet stöder pekkommandon.

Touch Redirect fungerar bara utanför ett samtal.

Touch Redirect stöds på Webex Board 55S, Webex Board 70S och Webex Board 80S.

Mer information finns i Kabelansluten Touch Redirect från Webex Boards.

Lägga till deltagare i ett pågående samtal eller möte

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Du kan lägga till andra enheter eller Webex Teams-användare till ett pågående samtal eller ett möte. Mer information finns i Lägg till en deltagare i ett pågående samtal eller möte från din rums- eller skrivbordsenhet.

Uppdaterad layout på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-10-19 97e3752c67a

Webex Boards har en pågående uppdatering av layouter för att förbättra samtalsupplevelsen. Den aktiva högtalaren och PiP:er har nu separata platser på skärmen. PiP:er kommer inte längre att täcka över det aktiva högtalarområdet. På så sätt kan den aktiva högtalaren alltid vara i helskärmsläge, vilket ger förbättrad vy över hierarkin.

Namnetiketter

Versions-ID: RoomOS 2019-09-26 14326fc8c9f

Namnetiketter hjälper personer i företaget att lära känna varandra bättre. Genom att lägga till ansiktsigenkänning och namnetiketter till möten kan användarna koppla ihop namn med ansikten. Ansiktsigenkänning används för att skapa namnetiketter för alla deltagare som har loggat in i början av mötet. Och efter att namn etiketten är synlig för den aktiva högtalaren.

När du befinner dig i ett samtal eller ett möte på en enhet i Room-serien eller Webex Board som är Webex-registrerad, visas din namnetikett för den mottagande parten. Du kan se namnetiketter för de som har registrerat sig om du ringer från en DX-, SX-, MX- eller Room-enhet eller Webex Board som är Webex-registrerad.

Läs mer om hur du registrerar dig för ansiktsigenkänning i artikeln Registrering för ansiktsigenkänning och namnetiketter.

Läs om hur du aktiverar namnetiketter för din organisation i artikeln Aktivera ansiktsigenkänning och namnetiketter.

Alternativet Gör om när du använder whiteboardtavlan

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

En Gör om-knapp finns nu tillgänglig på Webex Boards och Desk-enheter om du ångrar det som du just tog bort från whiteboardtavlan. Gör om-knappen visas när du har klickat på Ångra. Mer information finns i artikeln Använd whiteboardtavlan på Cisco Webex Board och Använd whiteboardtavlan på Cisco DX70 och DX80.

Öppna filer som lagras på OneDrive eller SharePoint online från en filaktivitet

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

De Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett Webex Teams-utrymme kan även visas på Webex Boards. Öppna Webex Teams-utrymmet på en tavla, hämta dokumenten från filaktiviteten och fortsätt att arbeta med dem från Webex Board. Webbmotorn måste aktiveras innan du kan använda funktionen. Läs Aktivera webbmotorn på Webex Boards för inoformation om hur du konfigurerar den. När du har konfigurerat bör du läsa denna artikel för att lära dig mer om hur du öppnar OneDrive- eller SharePoint Online-filer på Webex Boards.

Använda tvåvägsfunktioner för whiteboard

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Du kan samarbeta på en whiteboard från olika Webex Boards i möten via Webex Meetings.

Avancerade konfigurationer på Control Hub

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Du har nu tillgång till avancerade konfigurationer för enskilda Room- och Desk-enheter samt Webex Boards direkt från Control Hub. Läs mer om hur du använder dem i artikeln Avancerade konfigurationer.

Minneslappar på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

Du kan skapa, redigera och flytta minneslappar på dina whiteboardtavlor och anteckningar på Webex Boards.

Om du vill veta mer om minneslappar på Webex Boards kan du läsa den här artikeln.

Öppna webbprogram från Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

Du kan nu skapa makron för att öppna webbappar på Webex Boards. På så sätt kan du använda appar som Jira, Miro, Office 365 och Google-dokument direkt från din Board-enhet. Läs mer om hur du använder makron i artikeln Använda makron.

Om du använder en Webex Board med en Touch 10-kontroller visas webbapparna endast på Touch 10.

Ändringar på menyn Nätverksinställningar

Versions-ID: RoomOS 2019-08-16 3dac3cfa60c

Nätverksinställningarna och informationen finns nu tillgängligt på samma meny i enhetens användargränssnitt. De inställningar som är tillgängliga har inte ändrats.

Nya pennstorlekar för whiteboard och anteckningar

Versions-ID: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

Du kan nu välja mellan tre olika pennstorlekar när du använder whiteboard och anteckningar på Webex Boards och Desk-enheter.

Delta i Webex Meetings från din enhet

Versions-ID: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

Det går nu att koppla ihop Webex Meetings direkt från din enhet. Mer information finns i Delta i Webex Meetings från Cisco Webex Board, Room eller Desk Device.

Skapa en kopia av whiteboards och anteckningar

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

På Cisco Webex Board-enheter kan du nu skapa kopior av whiteboardtavlor och anteckningar. Whiteboardtavlan eller kommenterad ögonblicksbild av en presentation lagras på Whiteboard-menyn. Du kan gå tillbaka till den och fortsätta arbeta med kopian på samma sätt som med andra whiteboardtavlor eller ögonblicksbilder.

Digital signering på enheter med Cisco Webex Board och Room-serien

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Med digital signatur kan du visa anpassat innehåll, till exempel inloggade appar, intern kommunikation eller företagsnyheter. Funktionen är tillgänglig på enheter med Cisco Webex Board och Room-serien.

Du behöver bara konfigurera webbadressen via Cisco Webex Control Hub och sedan signera digitalt för att enheten ska visa alla webbsidor när den är i halvaktiverad status.

I den här artikeln får du veta hur du konfigurerar Digital signering från Cisco Webex Control Hub eller via webbgränssnittet på enheten.

Skicka dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post på enheter med Cisco Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan skicka dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post oavsett om du befinner dig i ett Webex Teams-utrymme eller inte. Att skicka ditt arbete via e-post är ett bra sätt att dela whiteboardtavlor och anteckningar med personer inom eller utanför företaget. Möjligheten att skicka ditt arbete med e-post måste konfigureras via webbgränssnittet för att bli tillgängligt. Följ stegen i Konfigurera SMTP-inställningar för att ställa in funktionen. När du har konfigurerat kan du läsa artiklarna Använda whiteboardtavlor och Anteckningar i delade presentationer för att ta reda på hur du skickar dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post.

Stänga av videon under ett möte eller ett samtal

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

När du har anslutit till ett möte eller ett samtal på din enhet med Board, Room eller skrivbord kan du stänga av videon om du inte vill visa det. Mer information finns i artikeln Stänga av videon.

USB-headset som stöds för Room Kit, Room Kit Mini och Room 55

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan ansluta ett USB-headset, ett handset eller en USB Bluetooth-dongel till USB A-ingången på enheten. Detta liknar DX-serien.

Anteckningar sparas på menyn Whiteboard.

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

De kommenterade presentationerna sparas på menyn Whiteboard i Cisco Webex Board när du är klar med dem. En ögonblicksbild av den kommenterade bilden sparas på menyn Whiteboard i Webex Teams-utrymmet som en PDF-fil. Se Kommentera i presentationer för mer information.

Förbättrad USB-C-upplevelse för Room Kit Mini

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

I Room Kit Mini används USB-kamerans läge endast vid strömmande media till en dator via USB C-porten. I tidigare versioner krävdes bara att en dator var ansluten till USB C-porten.

Registrera en enhet i Cisco Webex med hjälp av API eller lokalt webbgränssnitt

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan registrera en senhet på Cisco Webex på distans, vilket innebär att du inte behöver vara i samma rum som enheten. Du kan göra detta genom programering från API eller använda det lokala webbgränssnittet. I tidigare versioner var du tvungen att använda installationsassistenten på skärmen.

Mer information finns i artikeln Registrera en enhet för Cisco Webex via API eller lokalt webbgränssnitt.

Uppdateringar för enheter med Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

 • Stöd för Touch 10-kontroller

  • Ringer

  • Redigera och lägg till favoriter

  • Blinkande skärm för inkommande samtal

 • Makron och kontroller i rum

 • Anpassning

 • Ta bort knappar från användargränssnittet

Utökad support för HTTP-begäranden

Versions-ID: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

Tidigare har det varit möjligt att skicka valfri HTTP(S) Post och Put-begäran till en HTTP(S)-server. Den här funktionen utökas med stöd för fler typer av begäranden (Get, Patch och Delete) och även för hantering av data som returneras från servern (svarshuvuden och text).

Mer information finns i Skicka HTTP-begäranden från en enhet med Board, Room eller Desk.

Cisco Webex-assistent för Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

Den röstdrivna Webex Assistant finns nu på Webex Boards. Med Webex-assistenten aktiverad kan vem som helst gå in i ett konferensrum och använda rösten för att interagera med Webex Board. Det hjälper till med uppgifter som att ringa till någon i organisationen, ansluta till en kollegas personliga mötesrum, justera alternativ för volym och videovisnng, och mycket annat.

Webex Assistant finns tillgänglig på engelska.

Mer information om Webex Assistant finns i Aktivera Cisco Webex Assistant och Kom igång med Webex Assistant.

Oändlig whiteboardtavla på Cisco Webex Board och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-05-13 e9e48cc1aba

Whiteboardtavlan har en oändlig arbetsyta där du kan rita och skriva i alla riktningar utan att utrymmet tar slut. Mer information finns i artikeln Använd whiteboardtavlan på Cisco Webex Board och Använd whiteboardtavlan på Cisco DX70 och DX80.

Grafisk ljudmixer finns i ljudkonsolen

Versions-ID: RoomOS 2019-04-23 fbcc553c56a

Nu har ljudkonsolen en grafisk ljudmixare. Den har åtta användardefinierade equalizerinställningar. En inställning består av upp till sex sektioner som var och en har egen filtertyp, förstärkning, centrum/delningsfrekvens och Q-värde. Alla sektioner visas i egen färg och effekten av en parameterändring blir omedelbart synlig i grafen. Mer information finns i Avancerad inställning av ljud.

Ljudkonsol finns för: Codec Pro, MX700, MX800, Room 70 G2, Room 70D G2 och SX80.

Anslut till xAPI via WebSocket

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Nu kan du ansluta till xAPI via WebSocket. Kommunikationskanalen via WebSocket är öppen i båda riktningarna tills den uttryckligen stängs. Det innebär att servern kan skicka data till klienten så snart nya data är tillgängliga och det behövs ingen omauktorisering för varje förfrågan. Det innebär en drastisk hastighetsökning jämfört med HTTP. Varje meddelande innehåller ett fullständigt JSON-dokument och inget annat. Många programmeringsspråk har bra bibliotekssöd för WebSocket och JSON-RPC.

WebSocket är inte aktiverat som standard. Observera att WebSocket är knutet till HTTP och HTTP eller HTTPS måste aktiveras innan WebSocket kan användas.

Mer information finns i Interagera med API för ett board, rum eller skrivbordsenhet via WebSocket.

Senaste uppdateringar

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

 • Room Kit Mini stöder 1080p när det används som USB-kamera.

 • Room-serieenheter kan konfigureras att rapportera statisk omgivande brusnivå i rummet. Rapporterat värde är A-viktat decibelvärde (dBA), som indikerar vad det mänskliga örat uppfattar. Utifrån rapporterat brus kan fastighetsskötare eller byggnadsansvarig gå in och felsöka problemet. All signalbearbetning relaterad till funktionen är lokal och enda data som överförs är beräknad brusnivå.

 • Nu kan du ansluta upp till tre SRG-120DH/PTZ-12-kameror till en Codec Plus med HDMI och en Ethernet-växlare.

Dölj filer som inte stöds i Cisco Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Nu kan du dölja filer som inte stöds som har delats i ett Webex Teams-utrymme när de visats i board.

Mer information finns i Visa fil på Board.

Webex-evenemang deltagarsupport

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Webex Events-paneldeltagare kan delta i händelser med Webex-registrerade enheter och få en anpassad upplevelse. Paneldeltagare kan ringa in till ett evenemang direkt från sin enhet genom att bara ange lösenordet som finns i deras mejlinbjudan. När värden påbörjar en träningssession visas en banner på paneldeltagarens enhet.

Mer information finns i Webex Events Panelist Support.

Redigera dina favoritkontakter på rums- och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Du kan redigera din favoritkontakter på Room- och skrivbordsenheter så att du enklare hittar dem. Om du har markerat en kontakt från katalogen som din favorit kan du redigera kontaktens namn. Om du har markerat en videoadress som favorit kan du redigera den adressen och lägga till ett namn för att hjälpa dig att hitta kontakten.

Mer information om att redigera kontakter finns i Redigera dina favoritkontakter på Room- och skrivbordsenheter.

Cisco Webex-assistent

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Webex Assistant är en röstdriven virtuell assistent för enheter i Cisco Webex Room-serien. Med Webex-assistenten aktiverad kan vem som helst gå in i ett konferensrum och använda rösten för att interagera med sådana enheter. Det hjälper till med uppgifter som att ringa till någon i organisationen, ansluta till en kollegas personliga mötesrum, justera alternativ för volym och videovisnng, och mycket annat.

Webex Assistant finns tillgänglig på engelska.

Mer information om Webex Assistant finns i Aktivera Cisco Webex Assistant och Kom igång med Webex Assistant.

Lägga till anpassad varumärkesinformation och anpassade meddelanden på Room- och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Nu kan du anpassa skärmen och Touch 10-kontrollen med logotypen och varumärkesbilden utan att behöva kompromissa med användarupplevelsen. I halvvaket tillstånd visar skärmen en anpassad bild och logotyp. I vaket tillstånd visas logotypen i skärmens nedre högra hörn.

Du kan även lägga till en kort textsträng längst ned till vänster på skärmen. Det kan till exempel vara instruktioner om anpassade inställningar för samtal eller information om lokal supportkontakt.

Anpassning av varumärkesinformation stöds inte på följande enheter:

 • Cisco TelePresence SX10

 • Webex Boards

Mer information finns i Lägg till anpassad varumärkesinformation och Lägg till anpassat meddelande.

Whiteboards som delats från Webex Boards och Webex Teams är synliga på alla enheter

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Nu kan du se whiteboards som har delats från Webex Boards och appen Webex Teams i alla möten oaktat vilken typ av enhet du har ringt in med. Delat whiteboard är som annat delat innehåll så du kan visa det men inte rita på den. Whiteboards från appen Webex Teams syns enbart i Webex Teams-utrymmesmöten.

Stöd för koreanskt tangentbord

Versions-ID: RoomOS 2019-02-04 f7e76335e87

Nu stöds inmatning från koreanskt tangentbord på Touch 10-kontroller när språket i användargränssnittet är inställt som koreanska. Koreanskt tangentbord är ännu inte tillgängligt för Cisco Webex Board.

Stöd för HDCP-skyddat innehåll

Versions-ID: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

Du kan konfigurera en av rumsenhetens HDMI-ingångar för att stödja skyddat innehåll av typen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, skydd för digitalt innehåll med hög bandbredd). Du kan sedan återanvända skärmen på en rumsenhet, även för att visa innehåll från enheter som levererar HDCP-innehåll. Exempel på sådana enheter är en Google ChromeCast, en AppleTV eller en HDTV-avkodare. HDCP-innehåll kan enbart visas lokalt, det kan inte delas under samtal.

Tillgängligt på följande enheter:

 • Codec Plus (inklusive Room Kit Plus och Room Kit Plus Precision 60)

 • Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 55 och Room 55 Dual

 • Room 70 och Room 70 G2

Mer information finns i Aktivera HDCP-innehåll på Room-enheter.

Avancerad anpassning av ljud med ljudkonsolverktyget

Versions-ID: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

Ljudkonsolverktyget, som är inbäddat i rumsenhetens webbgränssnitt, tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt till avancerade, anpassningsbara ljudfunktioner. Med ljudkonsolverktyget kan du definiera hur ljudingångar ska anslutas till ljudutgångar med enkla dra och släpp-funktioner.

Huvudfunktionerna är:

 • Konfigurera codec-ljudsystemet.

 • Ändra standardinställningar för mixning, routning och equalizers.

 • Ange olika egenskaper för ingångs- och utgångskontakter.

 • Konfigurera avancerade funktioner som lokal förstärkning.

Tillgängligt på följande enheter:

 • SX80

 • MX700 och MX800

 • Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 70G2

Mer information finns i Avancerad anpassning av ljud- och rumsenheter och senaste anpassningsguiden.

Använda makron med rums- och skrivbordsenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Makron kan anpassa beteendet hos en rums- eller skrivbordsenhet. Det är ett litet program som är skrivet i JavaScript/ECMAScript 2017 och som körs inbyggt på enheten. Du kan starta ett makro från användargränssnittet. Ett makro kan också reagera på valfri annan systemhändelse, konfigurationsändring eller statusändring som visas på enhetens API. Ett makro kan registrera feedback från händelser, konfigurationsändringar och statusändringar på enheten. Makrot kan lyssna efter dessa händelser och ändringar, och använder enhetens API för att aktivera ytterligare kommandon och ändringar i konfigurationen.

Tillgängligt för alla rums- och skrivbordsenheter utom SX10.

Mer information finns i Användning av makron med rums- och skrivbordsenheter.

Använd Cisco Webex Room Kit Mini som en USB-kamera

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Du kan använda Cisco Webex Room Kit Mini som USB-kamera när du är ansluten till datorn. I den här konfigurationen används mikrofonerna och högtalarna från Room Kit Mini för att ge en fantastisk ljudupplevelse.

Om ditt Room Kit Mini redan är Webex-registrerat går systemet till läget Stör ej för att undvika konflikter med inkommande samtal. Om du inte har registrerat ditt Room Kit Mini, kan du använda det som vilken USB-kamera som helst.

Mer information finns i Använda Cisco Webex Room Kit Mini som en USB-kamera.

Spela in Webex Meetings och Webex Teams Meetings från rums- och skrivbordsenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Du kan spela in Cisco Webex-möten och Cisco Webex Teams-möten från dina rums- eller skrivbordsenheter så andra kan se dem senare.

Du kan spela in:

 • Webex Meetings-möten från delad eller personlig enhet om du är mötesvärd.

 • Webex Teams-möten från din enhet när enheten är i personligt läge. Det går att spela in ett Webex Teams-möte från en delad enhet, men endast om enheten är inbjuden till mötet.

Inspelning av möte med endast en annan person stöds inte.

Mer information finns i Spela in möten från rums- och skrivbordsenheter.

Dela lokalt från Webex Teams till registrerade enheter på företaget

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Nu kan du använda appen Cisco Webex Teams för att dela innehåll lokalt till registrerade rum- eller skrivbordsenheter på företaget. Funktionen kan aktiveras och inaktiveras från Cisco Webex Control Hub. Det finns skillnader i hur appen Webex Teams ansluter till molnregistrerade enheter och enheter på företaget så anslutning till annan enhet på företaget kan vara mindre säker.

Mer information finns i Aktivera lokal delning till registrerade enheter på företaget.

Stöd för tredje parts USB-styrenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Du kan använda en USB-inmatningsenhet från tredje part för att styra vissa funktioner i en rumsenhet. En Bluetooth-fjärrkontroll med USB-dongel och USB-tangentbord är exempel på sådana inmatningsenheter. Du kan ställa in önskade funktioner med makron.

Tillgängligt på följande enheter:

 • Codec Plus

 • Codec Pro

 • DX70 och DX80

 • Room 55 och 55 Dual

 • Room 70 och 70 G2

 • Room Kit

Den här funktionen är avsedd att komplettera funktionaliteten för Touch 10- eller DX-användargränssnitt. Den är inte avsedd att ersätta Touch 10- och DX-användargränssnitten.

Mer information finns i Användning av en USB-inmatningsenhet från tredje part med rumsenheter eller skrivbordsenheter.

HTTP Post och Put-förfrågningar

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Den här funktionen gör det möjligt att skicka valfri HTTP(S) Post och Put-förfrågan från en enhet till en HTTP(S)-server.

Med hjälp av makron kan du skicka data till en HTTP(S)-server när du vill. Du kan välja vilka data som ska skickas och strukturera dem som du vill. Det gör att du kan anpassa data till en redan etablerad tjänst.

Säkerhetsåtgärder:

 • Funktionen HTTP(S)-inlägg och placera är inaktiverad som standardvärde.

 • Systemadministratören kan ange en lista över HTTP(S)-servrar som enheten har tillåtelse att skicka data till.

 • Antalet samtidiga inlägg och placera begäranden begränsas.

Mer information finns i Skicka HTTP Post och Put-förfrågningar från en rums- eller skrivbordsenhet.

Ta bort standardknappar från Touch 10-användargränssnittet

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Om du inte behöver alla standardknappar i Touch 10-användargränssnittet kan du ta bort de som inte behövs. Det gör att du kan anpassa användargränssnittet helt. Konfigurationen tar enbart bort knapparna, och inte själva funktionaliteten, och anpassade kontrollpaneler inne i rummet kan fortfarande exponeras.

Mer information finns i Ta bort standardknappar från användargränssnittet.

Vi håller på att stegvis flytta Cisco Webex Boards över till RoomOS.

Version-ID: RoomOS 2018-11-26 3046ffc45f4

Cisco Webex Boards kan nu köra RoomOS i stället för BoardOS. Funktionerna och upplevelsen är praktiskt taget identiska mellan dessa två. Övergången är en automatisk process som hanteras av Cisco.

Med den delade programvaran med resten av Cisco Webex-rumsenheterna får Webex Boards framöver åtkomst till många av samma funktioner som andra rumsenheter. Med den här ändringen räknar vi med att på samtliga rumsenheter skapa funktioner som är snabbare och med ökad kvalitet.

Det finns vissa skillnader jämfört med den föregående programvaran:

 • Du kan starta avancerade inställningar från Control Hub för att konfigurera din enhet.

 • 802. 1x finns tillgängligt för kabelanslutna Ethernet.

 • Du kan få information om mötesrummets användning med antalet personer.

 • För närvarande stöds inte funktionen Lägg till deltagare till ett samtal från enheten.

 • Följande Wi-Fi-autentiseringsmetoder stöds inte: EAP PAP, EAP MSCHAP, EAP TTLS PAP.

 • Ändringar i den diagnostiska panelen:

  • Fliken Media visar bara information om den aktiva högtalaren.

  • Fliken Tjänster innehåller mer detaljerad information.

  • För närvarande är inte Visa tryckningar och Mikrofon tillgängliga.

 • Indikatorn för extra deltagare i ett möte är för närvarande inte tillgänglig.

 • USB-uppgradering stöds inte.

 • Nålknappen för fabriksåterställning tar dig nu direkt till fabriksåterställning efter 10 sekunder.

Redigera dina favoritkontakter

Version-ID: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

Använd Touch 10-kontrollerna för att redigera dina favoritkontakter så att du enklare hittar dem. Om du har markerat en kontakt från katalogen som din favorit kan du redigera kontaktens namn. Om du har markerat en videoadress som favorit i listan Senaste kan du redigera adressen och lägga till ett namn som hjälper dig att hitta kontakten.

Du kan läsa mer om att redigera favoriter i denna artikel.

KLassrumsscenarie

Version-ID: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

Klassrumsläget använder makron för att anpassa en rumsinställning som fungerar bra för att presentera och lära ut. Mallen gör det enkelt att ställa in, underhålla och använda rummet. Klassrum fungerar liknande det befintliga briefingrumsläget men det kräver inte tre skärmar.

Tillgängligt på följande produkter:

 • Cisco Webex-codec Plus

 • Cisco Webex-codec Plus Pro

 • Cisco Webex Room 55 och 55 Dual

 • Cisco Webex Room 70 och 70 G2

 • Cisco TelePresence SX80

Du kan läsa mer om att administrera en klassrumsinställning och att använda en klassrumsinställning.

Registrera din enhet i personligt läge

Version-ID: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

Nu kan du använda Cisco Webex inställningar för att skapa en aktiveringskod för ditt Cisco Webex rums- eller skrivbordsenhet och registrera den i personligt läge. Därmed kan du få dina samtal och möten direkt till din enhet.

Enheter i personligt läge kan inte användas med appen Cisco Webex Teams. Läs mer om musikläget i denna artikel.

Öka i Administratör- och API-åtkomst

Version-ID: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

Nu kan du skapa en Admin-användare från enhetens avancerade inställningar. Denna användare kan användas för att logga in till enheternas lokala webbgränssnitt och för att komma åt xAPI över SSH eller http(s). Att logga in till enhetens lokala webbgränssnitt med fulla administratörsrättigheter ger åtkomst till fler funktioner än tidigare. API som nu är tillgänglig har hela enhetens funktionsuppsättning. Det för Webex-registrerade enheter närmare att vara i paritet med registrerade enheter på företaget.

Vissa inställningar och xAPI-kommandon är inte relevanta för Webex-registrerade enheter och kommer att tas bort framgent. För mer information ska du läsa artikeln om avancerade inställningar.

Dessa är de nya funktioner som nu är tillgängliga:

 • Samtals-kontroll

 • Inställning

  • Konfiguration: Med Admin-roll kan du nu konfigurera alla inställningar som är relevanta för Webex-registrerade enheter

  • Status: Med Admin-roll kan du nu visa all status som är relevant för Webex-registrerade enheter

  • Tillbehör

  • Personanpassning: Anpassa bakgrund

  • Favoriter

 • Säkerhet

  • Lokala användare: Nu kan du skapa en Admin-användare

  • Inloggningsbanner

 • Underhåll

  • Diagnostik

  • Systemloggar

  • Samtalsloggar

  • Skärmbilder på användargränssnitt

  • Alternativknappar

  • Säkerhetskopiering och återställning

  • Systemåterställning: Fabriksåterställning

 • Integrering

  • Makroredigerare: Funktionsförhandsgranskning

  • Utvecklar-API

Fjärrövervakning av skärmstatus för SX20 och SX80

Version-ID: RoomOS 2018-09-24 54d650be5e9

Fjärrövervakning av skärmstatus som har funnits för Webex Room-serien och SX10 är nu tillgänglig för SX20 och SX80. Denna codec kan väcka skärmen om den är i standbyläge eller sätta skärmen i standby när codec går till standby. Dessutom kan inmatningskällan automatiskt ändras när du får ett samtal.

CEC är inaktiverat på codec som standard och måste aktiveras från avancerade inställningar i webbgränssnittet (Videoutgångskontakt [1] CEC-lägesinställning). Din skärm måste ha stöd för CEC och det måste vara aktiverat för att fjärrövervakningen ska fungera.

Nytt verktygsfält för whiteboard- och markeringsfunktioner

Versions-ID: RoomOS 2018-07-12 9f2c038ae60

Verktygsfältet för whiteboard- och markeringsfunktioner i presentationer har uppdaterats med fler färger och en bakåtknapp som tar bort det sista steget.

Anslutning och delning från Cisco Webex Teams-appen

Versions-ID: RoomOS 2018-06-01 608dcdbb6e

Nu hittar du anslutnings- och delningsalternativ på samma meny i Cisco Webex Teams. När du ansluter din app till Webex-rumsenhet eller -skrivbordsenhet kan du dela skärmen och använda appen för att styra enheten. Läs mer om anslutningsmöjligheter och delning.

Visa whiteboardtavlor och anteckningar på Room-enheter

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Nu kan du visa whiteboardtavlor och anteckningar på presentationer på Room Kit-, Room Kit Plus-, Room 55- och Room 70-enheter som är anslutna till möten i Webex Teams. På andra Webex Room-enheter uppmanas du att visa dessa i appen Webex Teams.

Cisco Spark har bytt namn till Cisco Webex

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Cisco Spark har bytt namn till Cisco Webex och programvaran på Webex-rumsenheter och skrivbordsenheter heter nu RoomOS (tidigare Spark Room OS).

Följande produkter har fått nya namn:

 • Cisco Spark Room Kit heter nu Cisco Webex Room Kit

 • Cisco Spark Room Kit Plus heter nu Cisco Webex Room Kit Plus

 • Cisco Spark Codec Plus heter nu Cisco Webex Codec Plus

 • Cisco Spark Quad Cam heter nu Cisco Webex Quad Cam

 • Cisco Spark Room 55 och 70 heter nu Cisco Webex Room 55 och 70

 • Cisco DX80 heter nu Cisco Webex DX80

Använda whiteboardfunktioner på DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Du kan nu använda whiteboardfunktioner och anteckna på presentationer.

Uppdaterad språk- och tidszonmeny

Du kan nu se de tillgängliga språken och tidszonerna som en lista.

Speglad vy av dig själv på DX70 och DX80

Vyn av dig själv på DX70 och DX80 speglas nu.

Lista med kommande möten på din enhet

Aktiveringsskärmen på bokningsbara rumsenheter visar nu en lista över kommande möten.

Den här funktionen fungerar bara på enheter som har aktiverats med Hybrid Calendar.

Brusdämpning under samtal

Den här funktionen tar bort oönskat brus under samtal med hjälp av maskininlärning för att känna av när ingen talar. När enheten detekterar brus som inte är tal får ljudet lägre volym men stängs inte av helt. När en mötesdeltagare börjar tala och det finns brus aktiveras förstärkningen igen och presentationsljudet fortsätter som normalt. Brusdämpning är tillgängligt för produkterna i Cisco Webex Room-serien.

Blinkande skärm för inkommande samtal

Om du vill göra det enklare för personer med hörselnedsättning att se när någon ringer till deras Cisco Spark-rumsenhet eller -skrivbordsenhet, kan du ställa in enhetens skärm så att den blinkar när ett samtal kommer in.

Källkomposition

Med källkomposition kan du sätta samman upp till fyra ingångskällor i en bild. Den här bilden skickas i den huvudsakliga videoströmmen till den bortre änden av ett samtal. Källkomposition kan endast aktiveras via xAPI, så vi rekommenderar att du skapar ett In-Room Control-gränssnitt för att styra kompositionen på begäran. Antalet ingångskällor som du kan komponera beror på tillgängliga fysiska ingångskällor på codec.

Kompositionen har två layouter: lika och bild-i-bild (PiP). Samma layout kan ha upp till fyra källor sammansatta i huvudvideon medan bild-i-bild (PiP) är begränsat till två källor. Du kan bestämma vilka källa som visas i vilken ram, men du kan inte ändra ramarnas placering och storlek. Dessa baseras på antalet källor som du komponerar och den layout du väljer.

Gäller inte för följande produkter: Cisco TelePresence SX10, Cisco DX70 och Cisco DX80.

Stöd för USB till serieport för Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus och Room 55

Du kan ansluta Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus och Room 55 med en USB-enhet (typ A) till en serieadapter (D-sub 9) till tredjesparts kontrollpaneler. Detta kan till exempel användas för integrering med Crestron-paneler. De flesta USB till seriell-adaptrar fungerar för detta ändamål, men vi rekommenderar adaptern UC232R-10 USB till RS232 (FTDI) för en testad och stabil serieanslutning.

Konfigurera anpassade uppmaningar i användargränssnittet

Du kan lägga till en uppmaning med anpassad text eller ett textinmatningsfält med en skicka-knapp i användargränssnittet. Du kan till exempel be en användare att lämna feedback efter ett avslutat samtal. Du kan ange vilken typ av inmatning du vill ha från användaren: enradig text, siffror, lösenord eller PIN-kod. Du kan ställa in uppmaningen via API med kommandona: xCommand UserInterface Message TextInput *. För att få åtkomst till API måste en Integratör- eller RoomControl-användarroll anges. Läs mer om användarroller.

Fäst mot whiteboard för rumsserien

Funktionen Fäst mot whiteboard är nu tillgänglig för Room-enheter. Med tillägget Fäst mot whiteboard ramar kameran automatiskt in både personen och whiteboardtavlan när en person intill whiteboardtavlan talar. Detta förbättrar upplevelsen i bortre när det finns en fysisk whiteboardtavla i samma rum som en rumsenhet.

Den här funktionen fungerar på följande enheter:

 • MX700 och MX800 med SpeakerTrack

 • SX80 med QuadCam eller SpeakerTrack 60

 • Room Kit

 • Rum Kit Plus med QuadCam

 • Room 55

 • Room 70

Ansluta en rumsenhet till en proxyserver

Anslutning via proxy gör att du kan du upprätthålla företagssäkerheten när du ansluter Cisco Spark-enheter till internet. Om du vill konfigurera HTTP-proxy vid första konfigurationen måste enheten vara CE9.2.1 eller senare.

Stöd för Room 70 och Room 70 Dual

Cisco Spark Room 70 stöds nu på Spark Room OS. Room 70 kombinerar en kraftfull codec, en kvadrupel kamera och en 70-tums enkel eller dubbel skärm med 4K-upplösning och inbyggda högtalare och mikrofoner till en allt-i-ett-enhet för rum som rymmer upp till 14 personer. Den erbjuder kameratekniker som ger högtalarspårning och automatisk inramning i medelstora till stora rum.

Delta i möten med OBTP-knappar (One Button To Push)

Delta i schemalagda möten från din rumsenhet genom att helt enkelt välja den stora gröna knappen som visas när det är dags att delta. OBTP-knappen fungerar med @spark-möten. Du kan schemalägga möten från Microsoft Exchange, Office 365 (eller en blandning av båda) och Google Calendar. Aktivera OBTP för en plats på Cisco Control Hub för att börja använda den för schemalagda möten.

Room 55 HDCP-stöd

Du kan nu visar skyddat innehåll, såsom Blu-ray-filmer och innehåll från digitalboxar på Room 55 i lokala möten.

Kyrilliskt tangentbord

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-29 21aa5a9

Kyrilliska tangentbord är nu tillgängliga i alla Cisco Spark Room-enheters användargränssnitt.

Support för Cisco Spark Room 55

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

Cisco Spark Room 55 stöds nu på Spark Room OS. Room 55 är en allt-i-ett-enhet med en 4K-skärm, inbyggd bas och särskild centerhögtalare för röst. Den erbjuder alla mötesfunktioner är van vid från resten av Cisco Spark Room-serien, till exempel bästa översikt, högtalarspårning, Wi-Fi och förbättrad aktivering.

Bildförbättringar för DX70 och DX80

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

Vi har förbättrat bildalgoritmerna för DX70 och DX80 för att förbättra kvaliteten. Vi har lagt till nya algoritmer för autoexponering och autovitbalans, samt en snabbare autofokusalgoritm.

Stöd för WPA-EAP-verifieringsramverk för trådlösa nätverk

Versions-ID: Spark Room OS 2017-06-20 c142da8

Förutom WPA-PSK och WPA2-PSK stöder nu DX70, DX80, Room Kit och Codec Plus WPA-EAP-verifieringsramverket för Wi-Fi-anslutningar.

Följande metoder stöds:

 • Öppen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Cisco Spark Room Kit Plus stöds

Versions-ID: Spark Room OS 2017-04-24 c9a2a7f

Cisco Spark Room Kit Plus stöds nu på Spark Room OS.

Cisco Spark Room Kit stöds

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Cisco Spark Room Kit stöds nu på Spark Room OS.

Avancerade inställningar och rumskontroller

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Konfigurera funktionerna för Cisco Spark Room-enheten via Cisco Spark Control Hub, såsom:

 • Funktionen PresenterTrack gör det möjligt för kameran att följa presentatörer, medan presentatören förflyttar sig runt scenen. När presentatören lämnar scenen avbryts spårningen.

 • Med tillägget Snap to Whiteboard fångar kameran både personen och whiteboarden när en person intill whiteboarden pratar.

 • Informationsrummet har utformats för att möjliggöra enkel installation, hantering och användning av ett rum för utbildning, träning eller liknande.

 • Du kan anpassa vårt Touch 10-användargränssnitt för att tillåta styrning av kringutrustning i ett mötesrum, till exempel ljus och persienner. Detta möjliggör en kraftfull kombination av ett styrsystems funktionalitet och det användarvänliga Touch 10-användargränssnittet.

 • Ett urval av AV-relaterade konfigurationer är nu tillgängliga för Cisco Spark-registrerade rumsenheter.

Du kan läsa mer om dessa inställningar i dessa artiklar:

Uppdaterat användargränssnitt

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Vi har uppdaterat rumsenhetens användargränssnitt för en mer välkomnande och strömlinjeformad erfarenhet över Cisco Spark-klienter och -enheter. Huvudaktiviteterna presenteras nu på en mer framträdande plats på startskärmen.

PSTN-samtal är tillgängliga för rumsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

Du kan ringa och ta emot PSTN-samtal på rumsenheter. Du kan också tilldela ett tillägg till din rumsenhet. PSTN-samtal och -tillägg kräver att Cisco Spark-samtalsservice är tillgänglig.

För mer information, se artikeln Lägga till PSTN till en befintlig plats.

Volymreglering på parkopplade rumsenheter från appen

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

När Cisco Spark-appen är parkopplad med en rumsenhet kan du reglera samtalsvolymen eller stänga av ljudet på mikrofonen på rumsenheten.

Tillgängligt för Windows, Mac, iOS och Android.

Mer detaljerade rapporter från rumsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

Du kan nu få bättre och mer detaljerade rapporter från rumsenheter. Rapporten innehåller information om:

 • Mest använda

 • Minst använda

 • Användning och utnyttjande av enhet

 • Total samtalstid

 • Antal samtal

För en mer detaljerad rapport om rumsenhet kan du exportera en CSV-fil från hanteringsportalen.

Stöd för trådlöst nätverk för skrivbordsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

Nu kan du ansluta DX70 och DX80 till ett trådlöst hemnätverk.

Mer information om hur du ansluter till ett trådlöst nätverk hittar du i artikeln Använda ett trådlöst nätverk på DX70 och DX80.

Stöd för att parkoppla Touch 10 över nätverket

Versions-ID: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

Touch 10 ansluter till en rumsenhet genom det lokala nätverket innan du registrerar till Cisco Collaboration Cloud. På så sätt kan du använda en pekkontroll med Cisco Spark-registrerade SX10- och SX20-rumsenheter. Pekkontrollen var tidigare endast tillgänglig för direktkoppling till rumsenheterna SX80, MX200 G2, MX300 G2, MX700 och MX800. Para ihop pekkontrollern innan du registrerar din rumsenhet till Cisco Spark.

Mer information om hur du ansluter en pekkontroll till en rumsenhet hittar du i artikeln Ansluta Touch 10 till en Roomenhet över nätverket (LAN).

Cisco Spark Media Service Support

Versions-ID: Spark Room OS 2016-11-16 e93a35e

Cisco Spark Media Service behåller media för Cisco Spark-samtal inom lokala medienoder för deltagare på plats, när det finns tillgänglig kapacitet. Om full kapacitet uppnås flyttas överflödet automatiskt till molnet. Medietjänsten hjälper dig att optimera mediekvalitet inom en plats och bandbredd på olika platser för Cisco Spark-samtal.

Du kan hitta öppna och fixade kundhittade varningar i felsökningsverktyget.

Använd ditt cisco.com användar-ID och lösenord för att logga in och söka efter en viss produkt och programvaruversion.

För RoomOS-versionen, använd formatversionen - versionsnamn, till exempel: 11.14.1-RoomOS_March_2024.

Kända problem

 • Vi stöder inte längre uppladdning av certifikatet från webbplatsen till enheten för att validera webbplatsens äkthet. Du måste ladda upp en rotcertifikatutfärdare som har signerat certifikatet för webbplatsen. Rotcertifikatutfärdaren måste ha x509 Basic Constraints med CA:TRUE.

 • Om du har problem med att Webex Assistant för enheter slutar fungera rekommenderar vi att du uppgraderar till den senaste versionen av RoomOS-programvaran. Du kan också kontrollera att enheterna använder den nya versionen av mikrotjänsten Webex Assistant med konfigurationen UserInterface Assistant AssistantBeta: True.

 • När du har uppgraderat en enhet till RoomOS 11 kan Room Navigator förlora anslutningen till enheten. Mer information finns i fältmeddelandet .

 • Display-port över USB-C fungerar inte på Desk och Desk Mini med Lenovo X1-datorer.

 • Vi har gjort vissa förbättringar av skärmens identitet på våra enheter. Detta kan leda till att vissa bärbara datorer identifierar skärmen på olika sätt och ändrar skärminställningarna. Du åtgärdar detta genom att ändra tillbaka skärminställningarna på den bärbara datorn och det behöver bara göras en gång.

 • Room Navigator kan hänga sig vid start. För att åtgärda det här måste du fabriksåterställa Room Navigator. Ta bort basen och använd ett gem (eller liknande) till att hålla in den infällda återställningsknappen tills skärmen blir svart (cirka 10 sekunder). Släpp sedan knappen.

 • I Companion-läget meddelar både Cisco Board och Touch 10 att enheten kommer att gå i vänteläge och rengöra enheten. Det är dock bara möjligt att stoppa saneringen från Cisco Board. Om du knackar på Touch 10 stoppas inte Webex Board från att gå i vänteläge.

 • Om enheten misslyckas med att hämta en IP-adress via DHCP när du konfigurerar 802.1x, visas den senast konfigurerade IP-adressen som IP-adress trots att enheten inte har någon nätverksanslutning. Touch 10-kontrollern och startskärmarna som visas på skärmen visar samtidigt ett meddelande om att det saknas nätverk.

 • När 802.1x är konfigurerad tillämpas inte konfigurationen omedelbart. I stället känner systemet av att inget nätverk är anslutet förrän WPA-supplikanten har uppdaterats. Det kan ta upp till 30 sekunder innan ändringen visas. Lösning: Vänta tills 802.1x-autentiseringen är klar eller se till att 802.1x är konfigurerad på rätt sätt.

Begränsningar

 • Kontrollen för ljusstyrka visas i Room Navigator endast om de anslutna skärmarna tillåter justering av ljusstyrkan.

 • Molnregistrerade enheter har en intern timeout-inställning på 30 minuter, varefter de kopplas från ett möte om inga deltagare har anslutit sig. Det går inte att åsidosätta det här beteendet och Control Hub-inställningen "Avsluta möten automatiskt om det bara finns en deltagare" påverkar inte det.

 • Följande funktioner stöds inte i RoomOS 11: Fjärrparkering/återupptagning/pråm med delad linje, fäst mot whiteboard och anläggningsservice.

Problem lösta i RoomOS mars 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.14.1.7 5361a1d6d58

 • CSCwj43399 - UI-tilläggsknapptryckningar utlöser inte längre åtgärdshändelser.

Programvaruversion: RoomOS 11.14.1.5 1bf4e96858f

 • CSCwi74302 – felet "InternalError: stack overflow" när du försöker spara ett makro från Control Hub.

 • CSCwi85696 – I Room Navigator kanske dagen i de senaste samtalen inte stämmer överens med den faktiska dagen.

 • CSCwj02277 – Enheter kan inte delta i Webex webbseminarier. Inget händer när du har angett PIN-koden för diskussionsdeltagaren.

 • CSCwj03077 – Återställ på grund av logginsamlingsprocessen.

 • CSCwj06217 - Video skalas inte på skärmen efter manuell växling av upplösning.

 • CSCwi80593 - Bokning begärd avisering visas när den inte ska.

 • CSCwi86352 – Dela-knappen är inaktiverad i Room Navigator under ett samtal.

 • CSCwi71784 – Problem med pekskärmens delningsskärm vid uppgradering till RoomOS 11.11.1.

 • CSCwi75956 - Efter uppgradering till RoomOS 11 speglas pekskärmen som är ansluten till ett kort vertikalt och horisontellt.

 • CSCwi69537 – kraschar under ett samtal eller möte på Codec Plus-baserade system.

 • CSCwi96959 – Antalet personer förblir 0 när enheten är i vänteläge och någon kommer in i rummet.

 • CSCwi56754 – Knappen Dela källor visas inte i Room Navigator när den är ur vänteläge.

 • CSCwi76512 – Enheter som inte stöder Microsoft Teams Rum kan inte visa makron med felet "Makron är inte tillgängliga i läget Endast Microsoft Teams Rum. Registrera dig hos Webex för att få tillgång till makron." efter uppgraderingen.

Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rum (RoomOS 11.14.1.5 1bf4e96858f):

 • CSCwi73188 – PPT-Live-videon stoppas när ljudet är avstängt och fortsätter när ljudet är avstängt.

 • CSCwj08082 – Om du ändrar MainVideoSource i ett system med flera kameror fryser kameran.

Problem lösta i RoomOS februari 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.13.1.5 2f1a43e2808

 • CSCwi86352 – Dela-knappen är inaktiverad i Room Navigator under ett samtal.

 • CSCwi69537 – kraschar under ett samtal eller möte på Codec Plus-baserade system.

 • CSCwi43440 – Enheten med Webex Calling visar inte PSTN-nummer bredvid arbetsytans namn.

 • CSCwi61838 - Presentation genom HDMI flimmer ombord 70S.

 • CSCwi57425 – Diagnostik av proxyfel rensas inte när förbättrat stöd för HTTP-proxy har aktiverats.

 • CSCwi70468 - Kontrasten på skärmen eller på HDMI ut ökar när egen bild är på.

 • CSCwi59976 – Säkerhetsproblem med heapbuffertspill i Google Chromium WebRTC (CVE-2023-7024).

 • CSCwi46092 – Enheten försätts inte i viloläge när Miracast används under möte.

 • CSCwi40812 - USB-C genomströmningssamtal på Room Kit EQ har mikrofonen avstängd även när xConfiguration Audio Input Microphone[1..3] VideoAssociation MuteOnInactiveVideo är inställt på .

 • CSCwi30600 - Far-end kan inte höra innehåll ljud som delas från ett flerskärmssystem i ett omkodat samtal.

 • CSCwh77757 – Enheten kraschar när du ansluter till ett Microsoft Teams-samtal.

 • CSCwi73229 – Klassrumsläget växlar inte mellan PresenterTrack (scen) och SpeakerTrack (publik).

 • CSCwi40692 – Enheten startas om när xCommand Systemunit SoftwareUpgrade körs med webbadresser som är längre än 266 tecken.

Problem lösta i RoomOS januari 2024

Programvaruversion: RoomOS 11.12.1.6 6c205f3b2e5

 • CSCwh62267 – Enheten startas om med Keyspan USB-till-seriell adapter.

 • CSCwi70468 - Kontrasten på skärmen eller på HDMI ut ökar när egen bild visas.

 • CSCwc30289 – Kinesisk (förenklad och traditionell) och japansk tangentbordssökning fungerar inte som förväntat när du använder en webbapp på en enhet.

 • CSCwi39019 – Krasch i detektering av kamerahuvud under ett samtal.

 • CSCwi70613 - Touch 10 kan hänga på Upprätta anslutning under parkoppling när inloggningssidan ska visas.

 • CSCwi38979 – Room Navigator i styrenhetsläge hamnar i fel användargränssnittsläge.

 • CSCwh96136 – Enheten har fastnat med en svart skärm efter byte från närhetsdelning till HDMI delning.

 • CSCwe28201 – Enheten förlorar CEC-anslutningen till Samsung-skärmar.

 • CSCwi17704 – Om du ändrar inställningen av ljudutgångens ConnectorSetup från Auto till Manuell bör standardkonfigurationen inte ändras.

 • CSCwi15505 - Text visas upp och ner på hebreiska när du skapar kameraförinställningar.

 • CSCwi02465 - SpeakerTrack 60 spårar inte i gruppläge.

 • CSCwi21676 – Säkerhetsproblem med avslöjande av RoomOS-information.

 • CSCwi33329 - När du använder WebView på enheter i Board Series, finns det ibland hängande och kraschar när du öppnar eller maximerar mängden RAM på enheten.

Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rum (RoomOS 11.12.1.6 6c205f3b2e5):

 • CSCwi65625 - Problem med att använda MediaPlayer för att spela upp video (PPT live).

 • CSCwi23335 – Enheten kan utföra NTP sökningar när den är dubbelregistrerad.

 • CSCwi26492 – Kameran hänger sig på grund av felmatchning mellan sensorns tidsstämpel och slutarens tidsstämpel.

Problem lösta i RoomOS 11 december 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.11.1.9 282feae77e4

 • CSCwi41247 – Beständiga meddelanden om att ingen pekskärm är ansluten kan visas även om en rumsnavigator är ansluten.

 • CSCwi39019 – Detektering av kamerahuvud gör att enheten förkolnar och startas om under ett samtal.

 • CSCwi38979 – Room Navigator i styrenhetsläge hamnar i fel användargränssnittsläge.

 • CSCwh63145 – Inget ljud spelas upp från fyrkamerahögtalare. CSCwf67642 – Miracast-SSID döljs inte när den aktiveras på enheter i Room-serien.

 • CSCwh95041 – Appspace-registreringen förlorades.

 • CSCwe35480 – Trådlös delning misslyckas och orsakar en omstart på en enhet som är länkad till Webex Edge för enheter.

 • CSCwh95060 – Miracast Infrastructure (MS-MICE) startar inte efter uppdatering av konfigurationen Videoingång Miracast Transport to Auto eller Infrastructure.

 • CSCwh93158 – Höger skärm ansluten till en Codec Plus är tom.

 • CSCwh93513 - Ingen utgång på skärm 1 och 2, och display 3 flimrar.

 • CSCwh68243 – NTP servrar som konfigurerats i DHCP-omfånget känns inte igen av en enhet.

Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rum (RoomOS 11.11.1.9 282feae77e4):

 • CSCwh35916 – Enheter kan loggas ut utan föregående meddelande om du kör Företagsportal version 5.0.5882.0 och 5.0.5954.0.

 • CSCwi12181 - Room Kit EQ kan inte upptäckas under Bluetooth för Teams Casting från klienten.

 • CSCwf92911 – Enheten kraschar och måste återansluta till ett samtal.

 • CSCwi02651 – När en användare loggar ut på Room Navigator loggar den anslutna enheten även ut.

 • CSCwh85530 - Kameran fryser under samtal.

Problem lösta i RoomOS 11 november 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71

 • CSCwi13934 - Kamerakrasch får Room Bar Pro att starta om.

 • CSCwh95041 - Appspace-registreringen förlorad

 • CSCwh93158 – Den högra skärmen är tom med Codec Plus.

 • CSCwh93513 - Ingen utgång på skärm 1 och 2, och display 3 flimrar.

 • CSCwh95060 – Miracast Infrastructure startar inte efter uppdatering av MiracastTransport-konfigurationen till Auto eller Infrastructure.

 • CSCwi00778 – Enheten som är ihopparad med Sony PTZ 4K-kameran kraschar när kamerans PowerLine-frekvens är inställd på 50 Hz.

 • CSCwh09036 - Ingen video från fyrkamera i självbildsläge.

 • CSCwi05658 – Innehållsdelning bryts på en enhet med en skärm och en fristående Room Navigator-följeslagare.

 • CSCwh84075 - SpeakerTrack 60 fungerar inte med selfview aktiverat.

 • CSCwh61887 - Codec Pro HDMI-USB-genomströmningshögtalarspår fungerar inte.

 • CSCwh55717 – Högtalarspåret slutar fungera med fyrkamera.

 • CSCwh54754 - Möjligt att lägga till och redigera favoriter även om det är inställt som skrivskyddat.

Ciscos samarbetsenheter med Microsoft Teams Rum (RoomOS 11.10.1.8 797ea81be71):

 • CSCwi12181 - Room Kit EQ kan inte upptäckas under Bluetooth för Teams Casting.

 • CSCwh35916 – Enheter kan loggas ut utan föregående meddelande om du kör företagsportalversion 5.0.5882.0 och 5.0.5954.0.

 • CSCwi02651 – När du väljer logga ut i Room Navigator ska både Room Navigator och enheten som den är ansluten till logga ut.

 • CSCwh85530 - Kameran fryser under samtal.

 • CSCwh39645 - Upplösning av videosamtal Problem på Zoom- och Webex-möten.

 • CSCwh22911 - Dela-menyn säger att "Ingen enhet är ansluten" när HDMI är ansluten.

Problem lösta i RoomOS 11 oktober 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.13 6c855961ade

 • CSCwh93158 – Cisco Codec Plus, 2:a skärmen är tom.

 • CSCwh93513 - Ingen utgång på display 1 och 2, och display 3 flimrar.

Programvaruversion: RoomOS 11.9.1.11 718c82a6f42

 • CSCwh61887 – Högtalarspåret fungerar inte på Codec Pro med HDMI-USB-genomströmningssamtal.

 • CSCwh55717 – Högtalarspåret slutar fungera med fyrkamera.

 • CSCwh25064 – När du använder en .pac-fil som HTTP-proxyläge i RoomOS kommer vissa begäranden inte att gå via proxyn.

 • CSCwh49727 – Innehåll som delas under ett möte visas lokalt i dålig kvalitet.

 • CSCwh24364 - Katalogen visar inte alla poster hela tiden.

 • CSCwh53395 – Det går inte att uppdatera namn eller mixerläge om AGC-läge har angetts.

 • CSCwh40416 – Ta bort eller ersätt föråldrade jQuery-referenser i enhetens webbgränssnitt.

 • CSCwh28927 – Beskärning och spårning av presentatörsspår misslyckas när det aktiveras innan samtalet startar på Codec Plus.

 • CSCwd22728 – Konfiguration närhetstjänsterContentShareFromClients växlas till Aktiverad vid omstart.

 • CSCwh26276 – Ljudkonsolen är inte tillgänglig i rum 70D G2 och rum 70S G2.

 • CSCwf28285 – Vissa whiteboardfiler som skapats tidigare visades inte på den här enheten.

 • CSCwf82785 – Närhetsstatusvariabeln fungerar inte när ett PSTN-UCM-samtal startas från en ansluten Webex-app.

 • CSCwh18555 - Echo hörs på enheter som använder mikrofonproffs på grund av paketförlust.

Problem lösta i RoomOS 11 september 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.8.1.7 32abe526e52

 • CSCwf28285 – Vissa whiteboardfiler som skapats tidigare visades inte på enheten.

 • CSCwf82785 – Närhetsstatusvariabeln fungerar inte när ett PSTN-UCM-samtal startas från en ansluten Webex-app.

 • CSCwh05346 – Justering av hebreiska språket sker från vänster till höger i menyerna möteszoner, uppringningsplan och förinställda kameror.

 • CSCwh26256 – Ljud skickas inte till fjärrdeltagare vid presentation med Miracast i ett Microsoft Teams Rum-samtal.

 • CSCwh05471 – Enheten slutar avkoda video under en kort tid och återställs igen under långa möten.

 • CSCwf97625 – Virtuella källor aktiveras när signaler detekteras i fysiska indata efter en hotplug-händelse.

 • CSCwf89512 – PoE-portar på en Codec EQ förlorar ström efter omstart.

 • CSCwf26926 – När du använder briefingrumsläge uppstår ett fel när den lokala presentatören växlar till fjärrpresentatör.

 • CSCwh10671 – Det går inte att hämta tillägg när proxyservern har konfigurerats på en enhet i Microsoft Teams rumsläge.

Problem lösta i RoomOS 11 augusti 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.8 55e6bc19b3b

 • CSCwh34164 - AirPlay-ikonen visas inte på startskärmen om Bluetooth är inaktiverat.

 • CSCwh26276 – Ljudkonsolen är inte tillgänglig i rum 70D G2 och rum 70S G2.

 • CSCwh34161 – Efter en programvaruuppgradering före onboarding kringgår startguiden registreringen Webex du har valt RoomOS.

Programvaruversion: RoomOS 11.7.1.6 16945c93906

 • CSCwf97625 – Virtuella källor aktiveras när signaler detekteras i fysiska indata efter en hotplug-händelse.

 • CSCwf89512 – PoE portar förlorar ström efter omstart på Room Kit EQ.

 • CSCwh10671 - Hämtning av Microsoft Teams Rum-tillägg misslyckas när proxy har konfigurerats.

 • CSCwf76286 - Språknamn visas från vänster i menyn för simultantolkspråk när gränssnittsspråket är inställt på hebreiska eller arabiska.

 • CSCwf83000 - CEC-protokollet orsakar en rusning av avbrott som täpper till CPU vilket gör att Room Kit EQ startas om.

 • CSCwf83037 – knappen "Spara anslagstavla" är nedtonad på Board Pro.

 • CSCwe33725 – Enheter kopplas bort från mötet när integrerande delning används på grund av CUDA-körningsfel.

Problem lösta i RoomOS 11 juli 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.6.1.5 1058dcbc695

 • CSCwf83037 – knappen "Spara anslagstavla" är nedtonad på Board Pro.

 • CSCwf38540 – Talarspårning fungerar inte som förväntat i klassrumsläge.

 • CSCwf20717 - Presentationen visas endast på en skärm på ett system med dubbla skärmar efter vänteläge.

 • CSCwf48013 - Display-port över USB-C fungerar inte på Desk och Desk Mini efter att Intels grafikdrivrutin uppdaterats till 31.0.101.4255.

 • CSCwf65493 – Minnesläcka i ansiktsigenkänning som orsakar att enheter kraschar.

 • CSCwf65499 – Låg nyckelbildskvalitet från en enhet.

 • CSCwe36674 - SIGSEGV i NVJpegEncoder::encodeToFD under FaceThumbGenerator.

 • CSCwf42591 - Presentation med HDMI ingångsanslutning fungerar inte efter WebRTC-samtal.

 • CSCwf38901 – Enheten kraschar mitt i samtalet vid försök att dela med AirPlay.

 • CSCwf12758 - Katalogen på Room Navigator har inkonsekvent utseende.

 • CSCwf32733 – Digital skyltning startar inte på Room USB.

 • CSCwf77586 – Enheten kraschar på grund av att kontrollen av grödor misslyckas.

 • CSCwf31191 - Deltagarlistan i Room Navigator fylls inte i.

Problem lösta i RoomOS 11 juni 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.9 734465e9dec

 • CSCwf65493 – Minnesläcka i ansiktsigenkänning som orsakar att enheter kraschar.

 • CSCwf65499 – Enheten skickar 180p (låg upplösning) när den ska skicka högre upplösning.

Programvaruversion: RoomOS 11.5.1.5 c85aed30d22

 • CSCwf38901 – Enheten kraschar mitt i samtal vid försök att dela med AirPlay.CSCwf32733 – Digital skyltning startar inte på Room USB.

 • CSCwf31191 – Deltagarlistan för navigatören fylls inte i.

 • CSCwf41560 - Grön vertikal stapel runt ramar från mobila klienter. CSCwf23389 - Ljud till slutet fungerar inte som förväntat med Miracast-resurs.

 • CSCwf21848 – Inaktivering av standby-kontroll förhindrar att enheten försätts i halvväckningsläge.

 • CSCwf06662 – Tidszonsinställningen kvarstår inte när xCommand SystemUnit FactoryReset används Bekräfta: Yes Keep: LocalSetup.

 • CSCwe67516 – När du använder Focus-layouten fördröjs ibland video från aktiva talare där frusen video från föregående aktiva talare visas.

 • CSCwb19179 – Enheten visar diagnostikmeddelandet "Fel på maskinvara eller operativsystem" trots att den är i drift.

 • CSCwe89796 - Grön bild som visas på enheter från Webex Meetings appdeltagare.

 • CSCwe56000 - Layoutproblem när skärmen är påslagen efter anslutning till ett möte.

 • CSCwf02608 – beteendet för SetMainVideoSource ändrades i RoomOS den 11 januari 2023.

 • CSCwf21289 – Enheten rapporterar att det inte går att verifiera ultraljudet i Control Hub.

 • CSCwf17590 – makron kan inte göra en httpclient-begäran på grund av "Inga tillgängliga http-anslutningar".

 • CSCwf10447 - SIGABRT i video: försöker uppskalning till oändlighet.

 • CSCwf23592 – Kamerafokus fungerar inte på Board Pro.

 • CSCwe61031 - xCommand Video Graphics Text: Target: localoutput fungerar inte.

 • CSCwe79446 – Room USB, fjärrkontrollen misslyckas när enheten är ur vänteläge.

 • CSCwe05565 – Room Kit fortsätter att visa egen bild efter att egen bild har inaktiverats. CSCwe93595 – I MS Teams WebRTC-mötesmikrofonen slår Ljud av/på på kameran även när den är avstängd.

 • CSCwe90653 – Enheten har fastnat och visar startsekvens.

 • CSCwe99847 - Visa-knappen i menyn Dela skärm fungerar inte.

 • CSCwf10611 – Oväntad omstart när du använder ramar.

 • CSCwe84277 – Makroramverk Öppen händelse för UI-tillägg fungerar bara efter att makrot har startats.

 • CSCwe86591 – Inget utgående ljud från rum 70D G2 i ett WebRTC-möte.

 • CSCwe89350 – Visa och dölj delat innehåll fungerar inte på RoomOS 11 mars 2023.

 • CSCwe54346 – Layouten på enheten uppdateras inte korrekt när användaren ansluter till ett möte med två separata enheter med samma användarkonto.

Problem lösta i RoomOS 11 april 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.13 bddd4f0e398

 • CSCwf41560 - Grön vertikal stapel runt ramar från mobila klienter.

 • CSCwf31191 – Deltagarlistan i Room Navigator fylls inte i.

Programvaruversion: RoomOS 11.4.1.12 7342f3cf256

 • CSCwe89796 – Grön bild som visas på enheter från mötesdeltagare.

Programversion: RoomOS 11.4.1.8 c2c0e269f17

 • CSCwe89796 – Grön bild som visas på enheter från mötesdeltagare.

 • CSCwf10611 – Oväntad omstart när du använder ramar.

 • CSCwe80077 – HTTP-begäranden mot det lokala nätverket blockeras.

 • CSCwe05565 – Om du stänger av egen bild stannar fönstret med egen bild kvar på skärmen i ett rumskit.

 • CSCwe79446 – Room USB svarar inte på fjärrkontrollen när den är ur standbyläge.

 • CSCwe99847 - Visa-knappen i Dela-menyn fungerar inte.

 • CSCwe86591 – Inget utgående ljud från rum 70D G2 i ett WebRTC-möte.

 • CSCwe89350 – Visa, dölj och dela fungerar inte som förväntat.

 • CSCwe24487 – Video från Room Kit-kameran flimrar lila och grönt.

 • CSCwe82285 – Fjärrdeltagare visas inte som förväntat.

 • CSCwe32117 – Om du ställer in capset-filtret innan du registrerar dig på Webex orsakas en varning som inte kan tas bort.

 • CSCwe80092 – UPNP körs inte på Cisco Touch 10 efter omstart.

 • CSCwd48484 – Enheten får slut på minne när hot plug-identifiering är aktiverat och inaktiverat på en skärm.

 • CSCwe47132 – Edge för enheter som är länkade enheter utan hybridkalendern aktiverad förlorar bokningar vid start.

 • CSCwe63193 - Extern källa inställd på Dold visas i Dela-menyn.

 • CSCwe62686 - Layoutfel när OSD-läge för användargränssnitt växlas till Fri från Auto.

 • CSCwe25148 – Enheten har slut på minne när videoströmbufferten är mycket stor.

 • CSCwe48586 – Indikator för ljud av är inte synkroniserad på enheten efter en breakout-session.

 • CSCwe21854 – Webex trådlösa skärmdelning till en enhet identifieras som ett samtal som gör att självbilden visas.

 • CSCwe58610 - OBTP popup "Join & leave current" -knappen fungerar inte.

 • CSCwe33725 – Enheter kopplas bort från mötet när integrerande delning används på grund av CUDA-körningsfel.

 • CSCwe51823 – Problem med delning automatiskt/skrivbord/onconnect-delning när synligheten är inställd på Aldrig.

Problem lösta i RoomOS 11 mars 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.17 09fdf7c0b94

 • CSCwe36674 - SIGSEGV i NVJpegEncoder::encodeToFD under FaceThumbGenerator.

 • CSCwe86591- Inget utgående ljud från rum 70D G2 i ett WebRTC-möte.

Programvaruversion: RoomOS 11.3.1.10 1e761f985a1

 • CSCwe62686 – Fel i layouten när OSD-läget för användargränssnittet växlas från Auto till Obehindrat.

 • CSCwe32117 – Om du anger capset-filtret innan du registrerar dig på Webex visas en varning som inte kan tas bort.

 • CSCwd48484 – Enheten får slut på minne när hot plug-identifiering är aktiverat och inaktiverat på en skärm.

 • CSCwe30801 – Fördröjning i delningsgränssnittet som visas i Room Navigator.

 • CSCwe42351 - Sony 4K-kamera - "förlorad anslutning till kameran" rapporteras fortfarande även när kameran upptäcks.

 • CSCwd63798 – När du skickar en whiteboardsession via e-post markeras automatiskt alla mottagare från föregående session.

 • CSCwe29138 – Om du öppnar en gränssnittstilläggspanel med xAPI när en annan är öppen stängs båda.

 • CSCwd86758 - Board Pro i Webex Edge-läge möjliggör kontaktsökning när du skickar en whiteboard via e-post.

 • CSCwe27465 – Visa-knappen på delningsskärmen svarar inte när en bärbar dator är ansluten med en HDMI-kabel.

 • CSCwd87904 - Multiscreen-system med två bildskärmar med samma bildskärmsroll, kan inte båda visa pip.

 • CSCwe10489 – Självvyn är alltid på anslutning 1.

 • CSCwe12010 – Ljudet dirigeras inte till en enhet när du ringer från en bärbar dator via USB-C.

 • CSCwe54941 – Layouten når tidsgränsen och får enheten att krascha.

 • CSCwe22743 – Vid delning med Miracast kraschar enheten ibland.

 • CSCwe32082 – Enheten kraschar så att den visar svart skärm istället för deltagarnas video.

 • CSCwe22726 – UI-meddelanden TextInput utlöser en clear-händelse i stället för ett svar på tomma indata.

 • CSCwb86320 – Säkerhetsproblem med överbelastning av RoomOS-programvara.

 • CSCwd97025 - Duplicerad whiteboardknapp visas ibland inte.

 • CSCwe07750 - Desk Pro: Ny skärm (LCM) version A10 går in i självkontrollläge.

 • CSCwe69301 – Det tomma samtalsfönstret visas kvar på skärmen efter samtalet.

 • CSCwd90202 - Att trycka på knappen Stop Share avslutar inte innehållsdelningen.

 • CSCwb99146 - Inget presentationsljud i ett SIP-samtal när Config/Conference/MultiStream/ContentAudio: På.

Problem lösta i RoomOS 11 februari 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.2.1.5 dd101dc1279

 • CSCwe22726 – Svarshändelser utlöses inte när textinmatning skickas utan indata (tomt).

 • CSCwd94892 - "Systemtools network traceroute" fungerar inte längre som förväntat.

 • CSCwe07750 – Ny skärm (LCM) version A10 på Desk Pro går in i självkontrollläge.

 • CSCwe08975 – Fyrkamera startas om på grund av oväntat beteende vid bearbetning av bildrutor.

 • CSCwe06297 - Briefing Room Visningslayouten är långsam och visar en svart skärm efter byte av huvudvideokälla / visningsroller.

 • CSCwd84460 – Codec Plus har oväntat låg upplösning under delning av Proximity 4.0-presentationer från en bärbar Mac-dator.

  CSCwd79016 - Trafik i VU-mätare för en inaktiv mikrofon.

 • CSCwd93418 – Önskad upplösning används istället för konfigurerad upplösning.

 • CSCwd96867 – Ljudingången från HDMI stoppas inte när ett samtal har startats på Webex Board.

 • CSCwd53004 - Uppgradering av codec till 10.19.3.0 - codec-krasch med försäkran 'ctx_ == fsm_getContext()' misslyckades.

 • CSCwd92535 - Room Kit kraschar på grund av ohanterade indataupplösningar med udda tal i checksumctrl.

 • CSCwd75906 – Ljudet sprakar när du använder HDMI resurs.

 • CSCwe18457 – Konfigurationen av självbildsplacering respekteras inte efter omstart.

 • CSCwd82842 – Board Pro-mixern växlar till externa mikrofoner när den är inaktiverad.

Problem lösta i RoomOS 9 januari 2023

Programvaruversion: RoomOS 9.15.16.5 5d66bd5601f

 • CSCwd33600 – Det kan fungera att logga in som LDAP-användare med tomt lösenord.

 • CSCwd36543 - DX80 visar inte missade samtal.

Problem lösta i RoomOS 11 januari 2023

Programvaruversion: RoomOS 11.1.1.6 ab49a15fe2f

 • CSCwd83808 – Enheten startas plötsligt om under samtal på grund av ett avkodningsproblem.

 • CSCwd76621 – Ljudkonsolskript som försöker konfigurera WebView 3 misslyckas.

 • CSCwd61020 - MS Teams CVI-mötesuppringning dirigeras till SIP.

 • CSCwd85778 – Enheter med en bärbar dator ansluten med en USB-C-kabel visar endast hemskärmen efter en omstart.

Problem lösta i RoomOS 11 november 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 11.0.1.9 adc13d8cb42

 • CSCwd61020 – Microsoft Teams CVI-möte dirigeras till SIP.

 • CSCwd32411 – Paketet som skickas från enheten plus omkostnaderna är högre än MTU för nästa hopp.

 • CSCwb52162 - Board Pro 55 och 75 spökberöringar.

 • CSCwd32419 - New Room Navigators kunde inte ladda ner programvara.

 • CSCwa43245 - PTZ-kameran visas inte under avsnittet xStatus-kringutrustning och GUI.

 • CSCwd12015 – Samma användare har lagts till två gånger i samma samtal.

 • CSCwc71177 – Säkerhetsproblem med RoomOS-programvara

 • CSCwd16601 – Bokningar över midnatt UTC-tidszon som görs via moln-xAPI kan inte registreras.

 • CSCwd01738 - Touch 10 fryser eller fungerar trögt i stora möten.

 • CSCwc71175 – Säkerhetsproblem med RoomOS-programvarubegäranden på serversidan.

 • CSCwc30289 – Kinesisk (förenklad och traditionell) och japansk tangentbordssökning fungerar inte som förväntat när du använder en webbapp på en enhet.

 • CSCwc93833 – Första trådlösa delningen efter start kopplas från av sig själv efter några sekunder.

 • CSCwc71186 – Säkerhetsproblem med RoomOS-programvarubegäranden på serversidan.

 • CSCwc79351 - Webbseminariet avslutas oväntat efter 30 minuter när ensam paneldeltagare ansluter med ihopparad enhet.

 • CSCwc85881 - Säkerhetsproblem med godtycklig borttagning av RoomOS-programvara.

 • CSCwa24726 – DNS misslyckas efter nätverksåterställning.

 • CSCwc32894 – Desk Pro togs bort från Wi-Fi nätverk vilket gjorde att DNS inte kunde lösas.

 • CSCwc21962 – Säkerhetsproblem med RoomOS-programvarusökväg.

Problem lösta i RoomOS 9 oktober 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 9.15.15.4 52ab5233aad

 • CSCvw92800 – Enheten kraschar i ett samtal med SIGABRT(6) i FSMMedia med fel i Assertion VideoDataOffset.

 • CSCwc00287 – Ingen skärmmeny i ett MS Teams CVI-samtal på SX20 med TRC6.

 • CSCwb69176 – Säkerhetsproblem med avslöjande av RoomOS-programvara.

 • CSCwb40630 – SSH-svaga algoritmer har identifierats i en sårbarhetssökning.

Problem lösta i RoomOS 10 oktober 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.20.1.6 d8b09bf5f7b

 • CSCwc95053 – Dålig videoupplösning i ett samtal från en enhet i Room-serien till Windows-klienten.

 • CSCwc79351 - Webbseminariet avslutas oväntat efter 30 minuter när ensam paneldeltagare ansluter med ihopparad enhet.

 • CSCwc96734 – TAM-avsökning (Trusted Anchor Module) misslyckas och orsakar underhållsläge.

 • CSCwc81552 – Konstant aktiv högtalarlayoutväxling.

 • CSCwc94095 – Enheten kraschar med SIGABRT relaterad till ConferenceControl::Wx2BoardServiceImpl::_open_shared_board som visas i loggar.

 • CSCwc85881 - Säkerhetsproblem med godtycklig borttagning av RoomOS-programvara.

 • CSCwc78215 – USB-till-seriell kabel med ett 23A3-chip fungerar inte med enheter i Room-serien.

 • CSCwa24726 – DNS misslyckas efter nätverksåterställning.

 • CSCwc36424 – Rumsnavigatorer med beständiga webbappar rapporteras som offline i Control Hub när de är online och arbetar.

 • CSCwc21962 – Säkerhetsproblem med RoomOS-programvarusökväg.

Problem lösta i RoomOS 10 september 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.19.1.8 58b6ad6d7f7

 • CSCwd23669 – Nyligen tillverkade Room Navigator kan inte parkopplas efter uppgradering till RoomOS, september 2022.

 • CSCwc96734 – TAM-avsökning (Trusted Anchor Module) misslyckas och orsakar underhållsläge.

Problem lösta i RoomOS 10 september 2022

Släpp-ID: RoomOS 10.19.1.1 cbd8b1e5d9e

 • CSCwc36424 – Rumsnavigatorer i beständigt webbappläge rapporteras som offline i Control Hub när det är online och fungerar.

 • CSCwc51795 – Det gick inte att överföra flera CA-certifikat i en fil.

 • CSCwc21953 - Säkerhetsproblem med godtycklig borttagning av RoomOS-programvara.

 • CSCwc47880 – Diagnostik som körs igen rensar inte larm om ljudfördröjning.

 • CSCwb31201 – *- och #-knapparna är inte tillgängliga på pekkontrollen.

 • CSCwb40837 - Flera rum 70 enkel G2 förlorar parning med kamera.

Problem lösta i RoomOS 10 augusti 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.18.1.3 f60d4725939

 • CSCwc46305 - AGC aktiveras när musikläget ändras trots att AGC har stängts av.

 • CSCwb69126 – Säkerhetsproblem med avslöjande av information om RoomOS-programvara.

Problem lösta i RoomOS 10 juli 2022

Släpp-ID: RoomOS 10.17.1.1 ab490d5db06

 • CSCwc02809 - NFC hot-desking med Samsung Galaxy S20 Ultra fast inloggning på Desk Hub.

 • CSCwb18089 – Mötesbokningar som är längre än 24 timmar tas bort från enheten.

 • CSCwb99146 – Inget presentationsljud i ett SIP-samtal när konfigurationen Konferens/MultiStream/ContentAudio är inställd på På.

 • CSCwb81543 - Treskärmssystem med framträdande layout visar inte video från långt bort om mötesklienten/IOS-enheten ansluter som enda deltagare.

 • CSCwb95234 - Ingen ljudutgång från en Room Kit Mini när den används som USB-kamera.

 • CSCwb86083 – Uppringning från en enhet till en URI som slutar på calls.webex.com eller room.webex.com misslyckas med UnifiedSpaceMeetings: Sant.

Problem lösta i RoomOS 9 juni 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 9.15.14.7 528a976e70d

 • CSCwb86083 – Uppringning från en enhet till en URI som slutar på calls.webex.com eller room.webex.com misslyckas med UnifiedSpaceMeetings: True.

Problem lösta i RoomOS 10 juni 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.16.1.6 1d075d92585

 • CSCwb81543 – Trippelskärmssystemet visar inte video från andra sidan om mötesappen på IOS-enheten deltar som enda deltagare och Framträdande layout har valts.

 • CSCwb95234 - Ingen ljudutgång från en Room Kit Mini när den används som USB-kamera.

 • CSCwb99146 – Inget presentationsljud i ett SIP-samtal när konfigurationen Konferens/MultiStream/ContentAudio är inställd på På.

 • CSCwb19179 – Vissa scenarier leder till matchningsfel för MIC objekt i migreringsstegen.

 • CSCwb86083 – Uppringning från en enhet till en URI som slutar på calls.webex.com eller room.webex.com misslyckas med UnifiedSpaceMeetings: Sant.

 • CSCwc04409 – Det går inte att ange en statisk IP postadress på en pekskärm utan felmeddelande.

 • CSCwb60893 - Room Kit Plus visar problemet "Inga mikrofoner anslutna" när USB-mikrofon används.

 • CSCwb57176 – Enheter med Webex optimerad upplevelse aktiverad kan uppleva problem med att ta emot presentationsljud från ett Webex samtal.

Problem lösta i RoomOS 10 maj 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

 • CSCwb39779 – Tidszonen är felaktig för många tidszoner.

 • CSCwb57176 – Enheter som är länkade till Webex Edge för Enheter med Webex optimerad upplevelse aktiverad kan ha problem med att ta emot presentationsljud under ett Webex samtal.

 • CSCwb50855 – Enheten slutar svara kort efter att ha tryckt på knappen "Avsluta möte" på en pekkontroll.

 • CSCvz02535 – Förhandsgranskningsfönstrets namnetikett är fel för externa källor.

 • CSCvy90487 - HD-SDI RX 6 som växlar mellan anslutning/frånkoppling på en Codec Pro även om ingen kabel är ansluten.

 • CSCwb40961 – Funktionen för presentatörsspår stöds inte på Panorama 70.

 • CSCwb40015 – Enheten kraschade vid bearbetning av layoutuppdateringar.

 • CSCvw76640 – Det går inte att skapa whiteboard på en enhet vid första försöket när enheten är ansluten till Webex app.

 • CSCwb09346 - Rum 55 Dual kraschade under ett samtal.

Problem lösta i RoomOS 10 april 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

 • CSCwb20631 – SpeakerTrack fryser under samtal om någon rör sig kontinuerligt utanför den aktuella ramen.

 • CSCwa99972 – I ett system med dubbla skärmar visas inte video längst bort på den andra bildskärmen om den skärmen är inställd som första bildskärm.

 • CSCwa79636 - Webex Edge för enheter länkade enheter misslyckas med att ringa in till ett möte med knappen Gå med i Webex på Touch 10.

Problem lösta i RoomOS 9 mars 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 9.15.11.7 88f5c88b1bf

 • CSCwa72921 – På Webex Edge för enheter länkade enheter, när det inte finns något matchningsfel i fältet "ContactInfo", är inställningen som standard "Auto".

 • CSCwa53988 – Meddelandet om att använda gästdelning på enheter i personligt läge har tagits bort.

 • CSCwa79636 – Webex Edge för enheter länkade enheter kan inte ringa in till ett möte med knappen Anslut Webex på Touch 10.

 • CSCwa69084 - PTZ 4K Kamerabilden flimrar under vissa ljusförhållanden.

 • CSCwa57799 - Sony-kamera SRG-120DH-bilden flimrar under vissa ljusförhållanden.

Problem lösta i RoomOS 10 mars 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

 • CSCwa79617 – Desk Pro startas om när den är ansluten till USB-C.

 • CSCwa72921 – På Webex Edge för enheter länkade enheter, när det inte finns något matchningsfel i fältet "ContactInfo", är inställningen som standard "Auto".

 • CSCwa33092 - Indata från Crestron Airmedia AM-200 går förlorade efter att Room Kit startats om efter en programuppgradering.

 • CSCwa53988 – Meddelandet om att använda gästdelning på enheter i personligt läge har tagits bort.

 • CSCwa79636 – Webex Edge för enheter länkade enheter kan inte ringa in till ett möte med knappen Anslut Webex på Touch 10.

 • CSCwa37815 - Om du tar bort en kontakt från favoriter visas ett fel när kontaktmenyn öppnas på Webex Board 55.

Problem lösta i RoomOS 10 februari 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

 • CSCwa72597 - När du använder en Desk Pro som webbkamera tar videoströmmen flera minuter att visa.

 • CSCwa65689 – Kameraströmmen misslyckas på Webex Board.

 • CSCwa65357 – Enheten kraschar vid byte av smågrupper.

 • CSCwa48896 - Kan maximera självbilden på en enda skärmenhet med en pågående presentation i ett samtal.

 • CSCwa57799 – Sony-kamera SRG-120DH flimrar under vissa ljusförhållanden.

 • CSCwa38882 – Felmeddelandet "Kabeln kan vara för lång eller kvaliteten kan äventyras" visas på Room Kit.

 • CSCwa53477 – Felmeddelande "Ett certifikat är på väg att upphöra att gälla. Snälla, uppdatera." visas på enheter och Control Hub.

Problem lösta i RoomOS 9 januari 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 9.15.10.6 5f819754fb0

 • CSCwa16880 – När du ringer in till en konferens visar enheten med dubbla skärmar bara deltagarna på en av skärmarna.

 • CSCwa22336 - Skärmen blir svart i ett mycket stort möte på grund av timeout.

 • CSCvz96005 – Webex Edge för enheter som är länkade enheter visar inte begäran om att slå på ljudet när du uppmanas att slå på ljudet.

 • CSCvy62366 – Enheter kan inte konfigurera en Wi-Fi-profil manuellt när du väljer TLS som autentiseringsmetod.

 • CSCvz44771 –Enheter som är länkade till Webex-Edge för enheter kan inte skicka statistik till Control Hub när optimerade Webex-miljöer används.

 • CSCvy26553 – Codec Pro visar en felaktig tid för den senaste programvaruuppgraderingen i det lokala webbgränssnittet.

Problem lösta i RoomOS 10 januari 2022

Utgivnings-ID: RoomOS 10.11.1.1 28d904d97dc

 • CSCwa38882 – HDMI presentationskabel har slutat fungera.

 • CSCwa30932 – Rumsnavigator som är ansluten till en lokal registrerad enhet i styrenhetsläge uppmanar dig att välja navigatörsläge efter länkning till Webex Edge för enheter.

 • CSCwa32541 - TRC6-fjärrkontrollen fungerar inte som förväntat med Room USB.

 • CSCwa24957 – Maximera och minimera en whiteboardpresentation fungerar inte från en Touch 10-handkontroll.

 • CSCwa16880 – När du ringer in till en konferens visar enheten med dubbla skärmar bara deltagarna på en av skärmarna.

Problem lösta i RoomOS 10 december 2021

Utgivnings-ID: RoomOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

 • CSCwa22336 - Skärmen blir svart i ett mycket stort möte på grund av timeout.

 • CSCvz96005 – Webex Edge för enheter som är länkade enheter visar inte begäran om att slå på ljudet när du uppmanas att slå på ljudet.

 • CSCvz76408 – Enheten hamnar i mötets sluttillstånd istället för att vänta på andra i lobbyn under ett CVI-möte.

 • CSCvy84928 – Kamerabilden blir suddig när RoomAnalytics PeopleCountOutOfCall har ställts in på Av.

 • CSCvy28892 – Fäst bild med egen bild blockerar en pågående presentation.

Problem lösta i RoomOS 10 november 2021

Versions-ID: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

 • CSCvz92002 – Inget inkommande eller utgående ljud på en Desk Pro efter att enheten aktiverades.

 • CSCvy62366 – Enheter kan inte konfigurera en Wi-Fi-profil manuellt när du väljer TLS som autentiseringsmetod.

 • CSCvz32363 – Skärm som är ansluten till HDMI-utgång 2 på en codec väcks inte från vänteläge när vänteläge är inaktiverat från codec och CEC är inställt på På.

 • CSCvy26553 – Codec Pro visar en felaktig tid för den senaste programvaruuppgraderingen i det lokala webbgränssnittet.

Problem lösta i RoomOS 9 oktober 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.8.10 abd81f8e02c

 • CSCvy22126 – Användarrollen ”Användare” har inte åtkomst till att ändra nätverksinställningar.

 • CSCvz42830 – Codecs användargränssnitt visar ”Uppgraderar kringutrustning” för P60-kameran trots att ingen uppgradering görs.

 • CSCvy93953 – Fel uppstår vid deltagande i ett Webex Event som diskussionsdeltagare med en enhet länkad till Webex Edge for Devices, trots att Optimerad Webex-miljö är aktiverad.

 • CSCvz48985 – Bindestreck och understreck visas som sina ASCII-decimalvärden när en pekkontroller ställts in till japanska.

Problem lösta i RoomOS 10 oktober 2021

Versions-ID: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

 • CSCvz74187 – Datum och tid för senaste uppgraderingen på enhetens lokala webbgränssnitt kan vara missvisande.

 • CSCvz44771 –Enheter som är länkade till Webex-Edge för enheter kan inte skicka statistik till Control Hub när optimerade Webex-miljöer används.

 • CSCvy22126 – Användarrollen ”Användare” har inte åtkomst till att ändra nätverksinställningar.

 • CSCvz53702 – Det går inte att dölja egenbilden på Webex Boards med Touch10 vid samtal till CVI för Microsoft Teams.

 • CSCvz42830 – Codecs användargränssnitt visar ”Uppgraderar kringutrustning” för P60-kameran trots att ingen uppgradering görs.

 • CSCvz45112 – Det går inte att logga in på en Codec Pro-enhet med SSH eller från ett lokalt webbgränssnitt när LoginRequired har ställts in på Av.

 • CSCvy93953 – Fel uppstår vid deltagande i ett Webex Event som diskussionsdeltagare med en enhet länkad till Webex Edge for Devices, trots att Optimerad Webex-miljö är aktiverad.

 • CSCvz48985 – Bindestreck och understreck visas som sina ASCII-decimalvärden när en pekkontroller ställts in till japanska.

Problem lösta i RoomOS 9 september 2021

Version-ID: RoomOS 9.15.7.5 7fdec901caa

 • CSCvy44488 – Local Web Interface tillhandahåller inte PIN-flödet för mötesrum när ett möte har statusen HostPinOrGuestPin.

Problem lösta i RoomOS 10 september 2021

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

 • CSCvy06795 – Alternativet anläggningstjänst är synligt under ett aktivt Webex-samtal på enheter som är länkade till Webex Edge med Optimerade Webex-miljöer aktiverad.

 • CSCvy44488 – Local Web Interface tillhandahåller inte PIN-flödet för mötesrum när ett möte har statusen HostPinOrGuestPin.

 • CSCvz03444 – Konfigurationslänk har brutits för aktivering av Web Engine i redigeraren för UI-tillägg.

 • CSCvz09391 – Anläggningsknapp saknas på pekkontroller ansluten till enheter som är anslutna till Unified CM och som är registrerade för Webex Edge för enheter med uppgradering av programvara för molnhantering aktiverad.

 • CSCvz10060 – Desk Pro kan inte hämta DHCP-adress.

 • CSCvz46931 – Rumsnavigator aktiverad för Rumsbokning visar ”Tillgängligt rum” fram till nästa bokning på dagen i stället för den första bokningen.

Problem lösta i RoomOS 10 augusti 2021

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

 • CSCvx38758 – Wi-Fi med 802.1x kopplas bort efter omauktorisering.

 • CSCvy53227 – Stavfel i listrutan Sök sida i det lokala webbgränssnittet på Desk Pro.

 • CSCvy75020 – Enheten kan inte ansluta till ett befintligt WPA2 802.1 X EAP-TLS-nätverk.

 • CSCvy91287 – Codec Pro kraschar av SIGSEGV i FsmMain 15 minuter in i ett samtal.

 • CSCvy98861 – Enheten försöker ansluta till Wi-Fi trots att den har en Ethernet-anslutning.

 • CSCvy40811 – Brett utrymme mellan favoriter och namn/nummer-rader på kontaktmenyn.

 • CSCvy89527 – TMS utlöser ett InternalXapiUsage-felmeddelande.

Problem lösta i RoomOS 10 maj 2021

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • CSCvw48865 – Touch 10 svarar inte när du stänger en inställning som har låsts.

 • CSCvw80881 – du kan spara en kontakt utan att ange något nummer i kontaktmetoden när du redigerar kontakten i det lokala webbgränssnittet.

 • CSCvx25405 – Touch 10 svarar inte när du knackar på knappen ”Fler möten”.

 • CSCvx52177 – Webex Meetings-klienter med avstängd video visas inte i filmremsan i synligt läge på Desk Pro.

 • CSCvx66341 – när videon stoppas med egenbild aktiv under ett samtal visas egenbilden i helskärmsläge.

 • CSCvx61988 – anpassade ikoner återställs inte från säkerhetskopior.

 • CSCvx68241 – enheter länkade med Webex Edge for Devices som har molnkonfigurationer med skrivbehörighet använder gamla Unified CM-anpassningar.

 • CSCvx68427 – ett säkerhetsproblem i enhets-API:et.

 • CSCvx85788 – kernelfel när du ansluter två ASUS VP28U-bildskärmar till enhetens HDMI-utgångar.

 • CSCvx98895 – när du registrerar en enhet i personligt läge utan visningsnamn via Control Hub registreras inte enheten.

 • CSCvy06936 – det lokala webbgränssnittet returnerar ett 500-fel när du loggar in med LDAP.

 • CSCvx52574 – Room USB-skärmen visar inte startskärmen när innehållskällan är i vänteläge.

Problem lösta i RoomOS 9 april 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

 • Den här versionen innehåller en viktig säkerhetskorrigering.

Problem lösta i RoomOS 10 april 2021

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • Den här versionen innehåller en viktig säkerhetskorrigering.

Problem lösta i RoomOS 9 april 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.3.11 817ba45c1b2

 • CSCvx74510 – det går inte att skapa ett certifikat på grund av systememenhetens eller domänens namn är för långt.

Problem lösta i RoomOS 9 mars 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

 • CSCvw92800 – enheten kraschar under samtal med felet SIGABRT(6) i FSMMedia med Assertion videoDataOffset.

 • CSCvw87941 – samtal misslyckas om det finns ett bakstreck (\) i SIP-visningsnamnet.

 • CSCvw94531 – Webex-enheten kraschar om ett samtal till en Sony-enhet kopplas ned.

 • CSCvx09177 – det går inte att ange 0 som första siffra i PIN-koden för en värd från enhetens lokala webbgränssnitt.

 • CSCvx17559 – trådlös delning från Webex-appen kodas på enheter i SX-, DX- och MX-serien.

 • CSCvx24414 – huvudvideoströmmen försvinner när delning startas i samtal på SX80, MX700 och MX800.

 • CSCvx53626 – hastighetsbegränsning under en deltahändelse för avsynkroniseringsmatchning kopplar ned samtalet.

Problem lösta i RoomOS 10 mars 2021

Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • CSCvw92800 – enheten kraschar under samtal med felet SIGABRT(6) i FSMMedia med Assertion videoDataOffset.

 • CSCvw49033 – ändringar i användarroller uppdateras inte i det lokala webbgränssnittet på Room Kit Pro.

 • CSCvw87941 – samtal misslyckas om det finns ett bakstreck (\) i SIP-visningsnamnet.

 • CSCvw94531 – Webex-enheten kraschar om ett samtal till en Sony-enhet kopplas ned.

 • CSCvw98774 – det går inte att inaktivera Stör ej på Desk Pro när en USB-ansluten dator använder enhetens kamera och mikrofon.

 • CSCvx09177 – det går inte att ange 0 som första siffra i PIN-koden för en värd från enhetens lokala webbgränssnitt.

 • CSCvx10253 – strängen ”Exit” (Avsluta) är inte översatt till japanska i det flytande verktygsfältet på Desk Pro.

 • CSCvx13698 – reglage för att tillåta visning av personligt identifierbar information i loggar.

 • CSCvx27961 – ingen inkommande video när du ringer in till ett Webex-möte.

 • CSCvx53626 – hastighetsbegränsning under en deltahändelse för avsynkroniseringsmatchning kopplar ned samtalet.

Problem lösta i RoomOS 9 februari 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

 • CSCvw60357 – Delningskällan fortsätter att snurra på Touch 10 när du försöker dela och förhandsgranska från en enda indataport som är ansluten till en videoswitch.

 • CSCvw99060 – Det går inte att delta i Microsoft Teams-samtal med WebRTC.

Problem lösta i RoomOS 10 februari 2021

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • CSCvw58387 – Borttagningsalternativet är tillgängligt i det lokala webbgränssnittet när du har tagit bort en uppladdad anpassad märkning i Webex Room Kit.

 • CSCvw77100 – Det går inte att stänga av egenbildsläget på Webex Board 55.

 • CSCvw99060 – Det går inte att delta i Microsoft Teams-samtal med WebRTC.

Problem lösta i RoomOS 9 januari 2021

Versions-ID: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

 • CSCvw21387 – Pekidentiferingen på Desk Pro är omvänd för språk orienterade från höger till vänster vid pekkoppling.

 • CSCvw22208 – Indikatorn för att delning har startat stannar kvar efter att samtalet har avslutats när delning är avaktiverad.

 • CSCvw57121 – Tidszonen för Asien/Riyadh visas inte i webbappar.

Problem lösta i RoomOS 10 januari 2021

Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f

 • CSCvs42919 – Knappen Enter på tangentbordet är inte markerad på sidan med Ethernet-inställningar i Room Kit Plus.

 • CSCvv85303 – PDF-filer med whiteboardtavlor som delas till e-post från Desk Pro visar källan som Webex Board i stället för Desk Pro.

 • CSCvv88504 – Enheten får ingen ny IP-adress efter att ha bytt trådlöst nätverk.

 • CSCvw21387 – Pekidentiferingen på Desk Pro är omvänd för språk orienterade från höger till vänster vid pekkoppling.

 • CSCvw22208 – Indikatorn för att delning har startat stannar kvar efter att samtalet har avslutats när delning är avaktiverad.

 • CSCvw51659 – Enheter kopplade till Webex Edge for Devices ignorerar inte TMS-bokningar när hybridkalendern är aktiv.

 • CSCvw57121 – Tidszonen för Asien/Riyadh visas inte i webbappar.

Åtgärdade problem i RoomOS december Drop 1

Versions-ID: Room OS 2020-11-27 d43c34aee86

 • CSCvw13852 - Rubriken i konfigurationsavsnittet visas inte som förväntat i det lokala webbgränssnittet.

 • CSCvw26534 - Enheter i rum- och skrivbordsserien kan inte hämta PAC-filer när HTTP-proxyn är konfigurerad för att använda PACUrl.

 • CSCvw35649 - Koreanska indata fungerar inte med alla DX80-enheter.

Åtgärdade problem i RoomOS november Drop 1

Versions-ID: Room OS 2020-11-11 40a133064c6

 • CSCvs50230 – diagnostiksträngen «Receive Jitter» visas på japanska på en touch 10 ansluten till Room Kit Pro när användargränssnittets språk ändras till japanska under ett Webex-möte.

 • CSCvu15965-utvärdering av programvaran för Bluetooth Impersonation Attacks (BIAS) för BR/EDR-implementerare.

 • CSCvv99058 - Lågt mikrofonljud i Room Kit Mini.

 • CSCvv76217 - Video från den bortre kameran visas inte på skärmen under ett samtal.

 • CSCvv66985 - Inget ljud hörs i AirPods när AirPods kopplas till ett Desk Pro under pågående samtal.

 • CSCvv70182 - En vågrätt linje visas på nedre delen av skärmen med Codec Pro och Quadcam.

 • CSCvv95307 - Knapparna i rummet försvinner från användargränssnittet.

 • CSCvv70636 - DNS-poster kan inte tas bort från användargränssnittet på skärmen.

 • CSCvv79894 - Inget inkommande ljud vid ett möte i Microsoft Teams.

 • CSCvv78148 - Knappen starta delning visas under samtalet när synligheten för gränssnittet är inställt på dold.

 • CSCvw10298 - Ljudanslutningens utgångsnivå har tillämpats två gånger.

 • CSCvw25140 - Codec kraschar när UTF-8 teckennamn i xConfiguration-videons ingångsanslutnings N-namn är längre än 16 byte.

Åtgärdade problem i RoomOS oktober släpp 1

Versions-ID: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

 • CSCvw23792 - Touch 10-pekkontroller går in i underhållsläge när de växlar från sommartid till vintertid.

Åtgärdade problem i RoomOS oktober släpp 1

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

 • CSCvv04467 - PiP utan video blinkar när layoutändringar sker under ett möte.

 • CSCvt73728 - «No screen detected on video output configured for OSD» visas på engelska, oavsett språkinställningen för användargränssnittet.

 • CSCvv61586 - Desk Pro kraschade vid uppgradering av tillbehör.

 • CSCvu94080 - När loggningsläget inaktiveras visas diagnostikmeddelandet "Platform Health Error - Hardware and operating system status. Check references.»

 • CSCvu98384-SX20, MX200 G2 och MX300 G2 har dålig videokvalitet och innehåller artefakter.

 • CSCvv28445 - Layoutväljaren visas inte för Zoom-konferenser.

 • CSCvv50640 - Användargränssnittets språk återställs till engelska efter uppgradering av programvara.

 • CSCvv95307 - Knapparna i rummet försvinner från användargränssnittet efter ett samtal men finns kvar i redigeraren för UI-tillägg.

 • CSCvv79894 - Inget inkommande ljud vid Microsoft Teams-möten.

Åtgärdade problem i RoomOS september släpp 1

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

 • CSCvu51454 - Lokalt webbgränssnitt kraschar när du använder vissa sökargument.

 • CSCvv49750 - Desk Pro kan stängas av på grund av en uppfattad dålig sensor.

 • CSCvu99186 - PIN-kod för trådlös gästresurs visas inte när "xConfiguration UserInterface Diagnostics Notifications" är dolda.

 • CSCvv14323 - Om du lägger till ett nytt certifikat visas ett felmeddelande när tidszonen är inställd på annan än GMT.

 • CSCvv17903 - Det går inte att delta som panelist i ett Webex-evenemang från ett lokalt webbgränssnitt.

 • CSCvv29093 - Enheten kan inte ansluta till Webex på grund av att det inte gick att hitta proxyn. Enheter kan inte komma åt en PAC-fil som har omdirigerats från WPAD.

Åtgärdade problem in RoomOS augusti Släpp 1

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

 • CSCvu33369 – Enheten kraschar oregelbundet med SIGABRT vid publicering av mått.

Åtgärdade problem i RoomOS maj släpp 1

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

 • CSCvt36123 – HSTS (strikt transportsäkerhet) visas inte i svarshuvudet.

 • CSCvt54244 – FIPS-läge inaktiverat vid uppgradering.

Åtgärdade problem i RoomOS april släpp 1

Versions-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Inga ärenden från kunder har lösts.

Åtgärdade problem i RoomOS mars släpp 2

Versions-ID: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Inga ärenden från kunder har lösts.

Åtgärdade problem i RoomOS mars släpp 1

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Inga ärenden från kunder har lösts.

Åtgärdade problem i RoomOS februari Drop 1

Versions-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

 • CSCvs41783 – Codec Pro har ett pipande ljud i strömsparläge när den är ansluten till Cisco Explorer 4642HD och HDCP är aktiverat.

 • CSCvs44975 – Seriell ports baud-hastighet för Cisco Webex Codec Pro kan inte konfigureras.

 • CSCvs53561 – Fösrta samtalet på Webex Room 70 G2 efter uppgradering saknar ljud och vänster skärm är svart.

 • CSCvs61517 – Room Kit Mini som används som webbkamera för en bärbar Windows-dator ger ingen videoström.

Åtgärdade problem i RoomOS januari Drop 1

Versions-ID: RoomOS 2020-01-10 cdf8762390f

 • CSCvs43525 – Enheten kraschar under samtal på grund av prestandaproblem.

 • CSCvs41898 – Alternativet "Avbryt" är inte tillgängligt efter att ha ringt någon från en Room-serieenhet.

Åtgärdade problem i RoomOS december Drop 2

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

 • CSCvs11273 – Enheter kraschar med fel: "Allvarligt: Ingen buffert är tillgänglig för meddelande med storleken x"

 • CSCvr51008 - Touch 10-vyn uppdateras inte ordentligt efter att samtal har lagts till medan trådlös delning startas.

 • CSCvr72860 – Det går inte att exekvera kommando i Developer API på lokalt webbgränssnitt.

 • CSCvr97886 – Att klicka på knappen för automatisk uppdatering på sidan för samtalskontroll kan generera flera frågor. Den automatiska uppdateringen kan inte inaktiveras i det här läget genom att klicka på knappen för automatisk uppdatering.

 • CSCvs17682 - TRC6 kortkommandosekvenser ska inaktiveras.

 • CSCvs38514 - SNMP konfigurationsmigrering avbryts.

Åtgärdade problem i RoomOS december Drop 1

Versions-ID: RoomOS 2019-11-25 d77823b4a64

 • CSCvr36585 – MX700, MX800 och SX80 kraschar med "Fick null pekarfördröjning".

 • CSCvs11273 – Enheter kraschar med fel: "Allvarligt: Ingen buffert är tillgänglig för meddelande med storleken x".

 • CSCvq92198 – Anpassade bakgrundsbilder uppdateras inte om en Room Kit eller Room Kit Mini är i vänteläge.

 • CSCvr22560 – När 802.x-autentisering aktiveras med inläst certifikat fungerar inte autentiseringen såvida inte den registrerade enhetens namn läggs till manuellt.

 • CSCvr53710 – Touch 10 och Control Hub visar: "Kan inte verifiera ultraljudsignal som krävs för parkoppling med telefoner och bärbara datorer." även om anslutning med ultraljud fungerar.

 • CSCvs26569 – DTMF-fördröjning på 15-20 när konferens- eller röstbrevlådekod anges från australiensiska regionen.

 • I Companion-läge kan timeout för enheter som återgår till halvvaket läge och standby-läge inte alltid följa enhetskonfigurationerna.

Åtgärdade problem i RoomOS november Drop 1

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

 • CSCvr12338 – Anläggningstjänstknappen är tillgänglig i användargränssnittet när enheten är i aktivt samtal.

 • CSCvr44647 – Anges sekvensen *#**1 på TRC6-fjärrkontrollen inaktiveras användning av fjärrkontroll.

 • CSCvr45080 – Whiteboard som sparats med 12-timmarsformat i Webex Board 55 när språk är inställt som engelska och Board är inställt på 24-timmarsformat.

 • CSCvr46703 – I makroredigeraren för Room-paket Plus visas "Sparar makro" fortfarande efter felmeddelande gällande spara makro.

 • CSCvr49008 – CDP (Cisco Discovery Protocol) aktiveras automatiskt efter att inaktiverats.

 • CSCvr69971 – Kommande möte visas inte i Touch 10 även om mötet visas som OBTP när det börjar.