Det går inte att starta eller ansluta till ett möte. Mötesklienten hänger sig vid 10 %, 86 % eller 99 %

Det går inte att starta eller ansluta till ett möte. Mötesklienten hänger sig vid 10 %, 86 % eller 99 %.

Mötet hänger sig vid 10 %, 86 % eller 99 % vid försök att starta eller ansluta till mötet.

Anslutningsprocessen kan hänga sig om mötesinstallationsprogrammet inte kan köras korrekt.

Försök med följande för att åtgärda problemet:

Avinstallera/ominstallera Webex

För Windows:

  1. Avinstallera Webex med borttagningsverktyget: https://cisco.bravais.com/s/Pw7auGIRLdBugdlb6nBv
  2. Öppna den hämtade filen, dubbelklicka på den och följ sedan uppmaningarna på skärmen. Högerklicka på filen och välj Kör som administratör.
  3. Försök att ansluta till mötet igen.
För macOS:
  1. Avinstallera Webex med borttagningsverktyget: https://cisco.bravais.com/s/4Kd44oJMbWksbTPQtvpw
  2. Försök att ansluta till mötet igen.
Om ovanstående steg inte löser problemet försöker du med följande. Du kan behöva hjälp från IT-avdelningen eller helpdesken för datorn.

Prova en ny användarprofil:
  1. Försök att logga in på datorn med en annan eller ny användarprofil.
  2. Försök att ansluta till mötet igen.
Inaktivera ICAP-skanning

Webex-möten läses inte in när ICAP- och SSL-avlyssning har aktiverats på en ProxySG-apparat. Mötesklientanslutningen kan inte avlyssnas på grund av egenskaper i den strömmande tjänsten.

Inaktivera ICAP-skanning för Webex-domännamnet och lägg till följande på ett CPL-lager i din VPM eller lokala policy:
<cache>
url.domain=//Webex.com/ response.icap_service(no)

Information om hur du inaktiverar ICAP och SSL-avlyssning på en ProxySG-apparat finns i Symantec-artikeln: https://support.symantec.com/en_US/article.TECH246275.html

Var den här artikeln användbar?