Hur använder jag Webex-ljud?

Hur använder jag Webex-ljud?

Vad rekommenderas för att förbättra kvaliteten under en ljudkonferens?

Hur får jag bättre ljudkvalitet under min ljudkonferens?

Hur reducerar jag brus under min ljudkonferens?


Lösning:

I detta dokument beskrivs några av de bästa tillvägagångssätten för Webex-ljudkonferenser. Genom att följa dessa tips och riktlinjer kan du förbättra ljudkvaliteten under dina möten.

Förberedelser

 • Överväg att inaktivera pipljudet eller namnaviseringen om fler än 10–15 personer ska delta i ljudkonferensen. 
 • Testa dina ljudinställningar under ett övningsmöte – om du aldrig har använt Webex förut eller använder ny maskinvara.
 • Se till att dina deltagare får användbar mötesinformation (telefonnummer, accesskoder, teknisk support telefonnummer...)
 • Tänk på antalet mötesdeltagare och kapaciteten hos din ljudtjänst för att undvika överraskningar och kunna hantera alla åhörare.
 • Ring in tidigt och starta på utsatt tid
  • Allas tid är dyrbar.
  • En försenad start kan ge ett dåligt intryck.
  • Om du börjar för sent hinner du kanske inte gå igenom alla ämnen.
 • Använd högtalar-/mikrofontestet för att finjustera dina ljudinställningar för bästa kvalitet och volym.

Under ett möte

 • Överväg att stänga av mobiltelefonen om du använder skrivbordstelefonen under mötet för att undvika avbrott.
 • Undvik att använda telefonen i handsfree-läge (högtalarläge) då detta kan ge upphov till ekon och otydligt ljud.
 • Använd ett headset av bra kvalitet med mikrofon:
  • För att säkerställa att din röst hörs tydligt.
  • Så att du alltid har mikrofonen på samma avstånd från munnen.
  • Placera mikrofonen framför hakan, inte framför munnen så undviker du kraftiga andningsljud.
  • För att ha händerna fria så att du lätt kan använda musen och tangentbordet.
 • Presentera dig när du ansluter dig till konferensen.
 • Anta inte att någon inte är närvarande bara för att du inte har hört personens namn.
 • Ange direkt om du kommer att lämna samtalet tidigt:
  • För att undvika att personer tror att du har tekniska problem och väntar på att du ska ansluta på nytt.
  • För att ge organisatören en möjlighet att se till att alla ämnen där dina synpunkter behövs kan behandlas.
 • Tala om vem du är innan du säger något, det gör det lättare för andra att koppla ihop din röst med ditt namn.
 • Tala med inlevelse:
  • En monoton röst förmedlar varken entusiasm eller intresse för ämnet och ger fel intryck.
  • Ditt tonfall indikerar att du är intresserad, entusiastisk, uttråkad, att du inte har förstått etc.
 • Stäng av ljudet från din mikrofon med sunt förnuft:
  • För att hålla linjen öppen när så behövs samt undvika tangentbordsljud och kraftiga bakgrundsljud.
  • För att förhindra att de övriga deltagarna får sitta och lyssna på din väntemusik.
  • När fler än 20 personer deltar i mötet.
 • Be mötesdeltagarna att de inte parkerar dig i onödan så att mötet får bra flyt, återkoppling och engagemang.
 • Var inte rädd för att avbryta:
  • Invänta en paus om du kan.
  • Om diskussionen avviker från ämnet, be vid behov om ursäkt för att du avbryter och framför dina synpunkter.
  • Se till att din ljud av-knapp är avstängd för att undvika frustration.

Var den här artikeln användbar?