Video och ljud återges ojämnt i Cisco Webex Teams-appen

Video och ljud återges ojämnt i Cisco Webex Teams-appen.

Video och ljud fungerar inte som avsett i Cisco Webex Teams-appen

Lösning:

Felsök på följande sätt om video och ljud återges ojämnt under samtal och möten i Webex Teams-appen:

  • Kontrollera att Webex Teams är aktivt och körs som avsett. Du kan kontrollera den senaste statusen på https://status.webex.com. I Webex Teams för Windows och Mac kan du även använda Hälsokontrolleraren i själva appen. Om du behöver hjälp: Testa din Cisco Webex Teams-anslutning med Hälsokontrolleraren
  • Om du använder ett hemnätverk ska du tillförsäkra att inga andra enheter använder bandbredden. Vanliga orsaker till bandbreddsanvändning är videoströmning, onlinespel och internetsamtal, eller så kanske din anslutning inte uppfyller minimikraven för att köra appen.
  • Kör nätverkstestet för Cisco Webex Teams i Firefox eller Chrome på din dator från det nätverk du försöker använda appen på. Kopiera resultatet till Urklipp och klistra in det i en textfil så att du kan ge det till supportteamet vid behov.
Öppna ett supportärende för Webex Teams om problemet med ljud och video i Webex Teams kvarstår. Om du behöver hjälp: WBX38448 – Hur skapar jag ett ärende för Webex tekniska support?
 

Var den här artikeln användbar?