När du slutför certifieringen som en Cisco Webex partner är vi e-postautentiseringsuppgifter till dig som partnerns fullständiga administratörs konto för din organisation. Precis som kunder som du bjuder in till prov Cisco Webex tjänsterna måste du logga in med dessa uppgifter på https://admin.webex.com skapa organisationen. Efter det använder nya administratörer sina Cisco Webex inloggnings uppgifter för Cisco Webex Control Hub.

1

Från partner-vyer i https://admin.webex.comgår du till kunderoch väljer din organisation.

2

Välj Visa min organisation för att öppna organisationens administrations gränssnitt.

3

Precis som nya kunder, om detta loggar in första gången du öppnar din egen organisation, visas en guide för första installationen med en plan granskning. Godkänn villkoren och klicka sedan på Kom igång och följ anvisningarna.

4

När din organisation är konfigurerad kan du lägga till användare, hantera tjänster, titta på analys för din egen organisation och så vidare.


 

Om du behöver hjälp med att hantera kund prov perioder rekommenderar vi att du tilldelar rollen Sälj administratör till andra användare i din organisation. Gå till användare, klicka på en användare och klicka sedan på roller och säkerhet > administratörs roller för att visa alla alternativ. Se relaterade artiklar för mer information om varje roll.