Beställ Webex-konfigurationshjälp

Partner kan beställa Webex-konfigurationshjälp och begära åtkomst till Webex konfigurationshjälpteamet genom att välja A-FLEX-CALL-ASST i Cisco Commerce Workforce (CCW) eller välja som tillägg via FLEX-erbjudandena.

Efter beställningen tillhandahåller Webex-konfigurationshjälpteamet en introduktionstjänst som fungerar genom följande Webex Calling-distributionsfaser:

 • Kundidentifiering och -utvärdering

 • Lösningsdesign

 • Utveckling av migreringsplan

 • Utförande av implementering (inkluderar utveckling av testplan)

 • Utförande av migrering (inkluderar utförande av testplan)

 • Driftöverlämning

 • Support efter migrering

Engagering av Webex-konfigurationshjälp har fyra steg:

 1. Partner beställer Webex-konfigurationshjälp via CCW.

 2. Webex-konfigurationshjälpteamet begär administratörsåtkomst för att aktivera fullständig administratörsåtkomst till kundens organisation i upp till sex månader. Detta görs via Cisco Help Desk.

 3. Webex-konfigurationshjälpteamet kommer åt organisationen och startar konfigurationen av Webex-tjänster.

 4. Efter konfiguration kan kunden granska och ändra konfigurationen av sina tjänster via Control Hub. Webex-konfigurationshjälpteamet kan granska konfigurationsändringar som gjorts av kunden.


   

  Webex-konfigurationshjälpteamets åtkomst kan återkallas av kunden när som helst.

Granska Webex-konfigurationshjälpteamets aktiviteter

Kunder kan granska Webex-konfigurationshjälpteamets aktiviteter i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Övervakning > Felsökning.

2

Välj Administratörsaktiviteter.

3

Visa alla senaste aktiviteter som utförts för organisationen.

Ta bort åtkomst till Webex-konfigurationshjälp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering.

2

Välj Organisationsinställningaroch bläddra sedan till Sekretess.

3

Aktivera Ge Cisco- eller partnersupport skrivskyddad åtkomst till din organisation.