Cisco Webex Desk Camera ingår nu i Webex Desk-enheterna.

Du kan se en översikt över kameran i Din Cisco Webex Desk Camera.

I följande avsnitt kan du läsa om begränsningar och kända problem för firmware-version 2.2.1.

För att kunna hantera kameran så måste datorn uppfylla eller överstiga de lägsta systemkraven. Systemkraven står i användarhandboken till Cisco Webex Desk Camera.

Datorer med dåliga prestanda kan orsaka följande problem:

  • På vissa datorer är processoranvändningen hög när du använder Cisco Webex Desk Camera-appen.

  • Om datorn har hög belastning kan det uppstå problem med läppsynkronisering, bildfrekvens eller videofördröjning i inspelningar och möten.

När du ansluter Cisco Webex Desk Camera till en Asus GL552V, Asus Zenbook 15 eller MSI-dator med en USB C-C-kabel kan inte datorn identifiera kameran. Använd alltid den medföljande USB C-A-kabeln till de här bärbara datorerna.

I den här listan visas aktiva fel med allvarlighetsgrad 1, 2 och 3 för Cisco Webex Desk Camera och firmware-version 2.2(1).

Du kan läsa mer om enskilda fel genom att öppna verktyget Cisco Bug Search och söka efter felet med tillhörande ID. Du måste vara registrerad Cisco.com-användare för att komma åt den här informationen online.

Eftersom felstatusar ändras hela tiden så är listan en ögonblicksbild av de fel som var kända när rapporten sammanställdes. Du hittar en uppdaterad lista med aktiva fel och kan visa specifika fel i verktyget Bug Search.

  • CSCvw63115: användare kan se korning film/brus i svärta/grå objekt i bilden när belysningen är svag.

  • CSCvx13115: när kameran inte identifierar några mänskliga ansikten kan autofokusen drabbas av jitter.

  • CSCvx28199: kameraappen fastnar som ett tomt vitt fönster (återkommande).

  • CSCvw61198: kameraappen har hög processoranvändning.

  • CSCvx17160: ibland matar kameran ut video med låg upplösning 720P@30fps

  • CSCvw19351: kameran slutar att strömma video om slutaren flyttas ett millimeter åt vänster från det högra ändläget.