Innan du börjar

  • För att se det här loggnings alternativet måste du ha en version av Expressway med Cisco Webex hybrid-tjänster som stöds aktive rad. Mer information finns i det här dokumentet .

  • Expressway måste ha port åtkomst för HTTPS eller säkra webbsockets utgående to *. clouddrive.com: TCP-port 443 (säker).

1

På en Expressway-C-nod eller ett kluster, gå till hybrid-tjänstens > program > Anslutnings loggning , och klicka sedan på Skicka .

2

Klicka på OK i dialog rutan som visas. . Så här söker du efter specifika loggar:

  • Använd genererad Sök nyckel för ett kluster.
  • Använd serie nummer för en nod.

Ett meddelande om den genererade Sök nyckeln loggar visas och loggarna överförs till molnet.

3

Välj ett alternativ:

  • Om du vill öppna ett nytt ärende för närvarande går du till kund visningen https://admin.webex.comoch klickar på ditt användar namn och väljer sedan feedback. Ange det genererade söknyckel eller serie numret som ska stödjas.
  • Om du redan arbetar med support, ge dem det genererade söknyckel eller serie numret.

Om det är problem med ett nätverk visas ett fel meddelande i Expressway gränssnitt. I ett kluster scenario, även om det finns ett nätverks problem från huvudnoden, skickas loggarna från de andra fjärrnoderna, men inte från den nod där kommandot inleddes.