За повече подробности относно автоматичното даване на лицензи вижте Настройване на автоматично даване на лицензи в контролния център.

 • Използвайте автоматичното даване на лиценз, за да дадете стандартен или премиум лиценз на потребител. Можете да продължите да маркирате потребител като ръководител ръчно.

 • Избягвайте добавянето на потребител към няколко групи, тъй като потребителят изисква един лиценз за контактен център. Ако и стандартните, и премиум лицензите са дадени чрез добавяне на потребител към няколко групи, се прилага лицензът за премия.

 • Докато конфигурирате автоматичното присвояване на лицензи за потребители на контактния център, избягвайте да прилагате шаблона към съществуващите потребители. Ако се приложи към съществуващи потребители, всички потребителски профили може да се върнат към потребителските профили по подразбиране. Препоръчваме ви да използвате автоматичното даване на лиценз за нови потребители.


 
 • След актуализиране на съществуващ потребителски лиценз е необходимо да синхронизирате потребителите с Control Hub. За инструкции как да извършите тази синхронизация вижте раздела "Синхронизиране на потребители" в статията Настройки на клиента.

 • Когато потребител бъде изтрит в контролния център, съответният потребител на контактния център ще бъде изтрит автоматично.

1

влезте в Control Hub с помощта на URL https://admin.webex.com.

2

От раздела Услуги на навигационния екран изберете Контактен център > Настройки > Общи > Подробни данни за услугата.


 

Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Control Hub.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или модифициране на потребители и щракнете върху Напред.

4

Изпълнете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имейл адрес .
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имена и имейл адреси . Въведете собственото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробности за до 25 потребители. За да добавите подробности за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като сте въвели подробните данни за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да дадете лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Contace Center и изберете типа лиценз, който искате да дадете на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент: Изберете този тип лиценз, за да предоставите стандартни функции на агента на потребителя.
 • Премиум агент: Изберете този тип лиценз, за да предоставите функции на премиум агент на потребителя. Направете едно от следните неща:
  • Агент: Изберете тази опция, за да предоставите функции на премиум агент на потребител.

  • Супервайзор: Изберете тази опция, за да предоставите ролята на ръководител на потребител.

 • За администратор направете едно от следните неща:
  • Създайте потребителя с лиценз за Premium Agent за нов потребител. Отидете на Потребителски подробни данни > Администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

  • За съществуващ потребител изберете потребителя от страницата Подробни данни за потребителя. Отидете на Потребителски подробни данни > Администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

  • За администратор на услуги за контактен център отидете на Потребителски данни > Администраторски роли. Отидете на Потребителски подробни данни > Администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на организацията. Поставете отметка в квадратчето Администратор на услугата за контактен център.

  • За да премахнете привилегиите на администратор, щракнете върху Администраторски роли. Изчистете отметката от Администратор на организация или Администратор на услуги в центъра за контакти въз основа на ролята на администратор.

За информация относно привилегиите, специфични за контактния център, за всички роли на администратор на контролния център вижте статията Роли на администратор за Webex контактен център.

7

Щракнете върху Запиши.

Потребителят получава покана по имейл да се присъедини към Webex организация.

Потребителският профил по подразбиране предоставя достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права за контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в Cisco Webex Contact Center Ръководство за настройка и администриране.


 

Ако добавяте потребители, които са използвали имейл адреса си, за да създадат пробен акаунт в Webex, изтрийте организацията им, преди да ги добавите към вашата организация на клиенти.

1

влезте в организацията на клиентите в Control Hub.

2

Отидете на Потребители и след това щракнете върху Управление на потребители.

3

Изберете Ръчно добавяне или модифициране на потребители и щракнете върху Напред.

4

Изпълнете една от следните стъпки.

 • Ако искате да въведете само имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имейл адрес .
 • Ако искате да въведете името и имейл адреса на новия потребител, изберете радио бутона Имена и имейл адреси . Въведете собственото име, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

   

  В този екран можете да добавите подробности за до 25 потребители. За да добавите подробности за друг потребител, щракнете върху иконата Плюс (+) до полето Имейл адрес .

5

След като сте въвели подробните данни за новите потребители, които искате да добавите, щракнете върху Напред.

6

За да дадете лиценз на потребител, поставете отметка в квадратчето Лицензиран агент и изберете типа лиценз, който искате да дадете на агента. Наличните типове лицензи са:

 • Стандартен агент: Изберете тази опция, за да предоставите стандартни функции на агент на потребител.
 • Премиум агент: Изберете тази опция, за да предоставите функции на премиум агент на потребител.
 • Premium Agent - Supervisor Role: Изберете тази опция, за да предоставите ролята на супервайзор на потребител.
7

(По избор) За да присвоите административни привилегии на потребител в Webex контактен център, поставете отметка в квадратчето Администратор .


 
 • Можете да присвоите административни привилегии на потребител, докато редактирате потребител, но не и докато създавате нов потребител.

 • Ако изберете Премиум агент – Роля на супервайзор в предишната стъпка, квадратчето за отметка Администратор е забранено.

Ако поставите отметка в квадратчето Администратор , продължете със стъпка 8.

8

За да присвоите на потребител ролята на администратор на пълен администратор или на услугата "Контактен център", направете едно от следните неща:

 • За пълен администратор отидете на Потребителски подробни данни > Администраторски роли. Щракнете върху радио бутона Пълен администратор .

 • За администратор на услуги за контактен център отидете на Потребителски данни > Администраторски роли. Поставете отметка в квадратчето Администратор на услугата за контактен център.

За информация относно привилегиите, специфични за контактния център, за всички роли на администратор на контролния център вижте статията Роли на администратор за Webex контактен център.

9

Щракнете върху Запиши.

Въз основа на настройките на вашата организация потребителят може да получи покана по имейл да се присъедини към Webex организация.

Потребителският профил по подразбиране предоставя достъп до функциите Webex контактния център за потребители с лицензи или права за контактния център. За информация относно потребителските профили вижте раздела Потребителски профили в Cisco Webex Contact Center Ръководство за настройка и администриране.

Преди да започнете

Ако имате повече от един CSV файл за вашата организация, след това качете файл. Когато задачата завърши, можете да качите следващия файл.


 

Някои редактори на електронни таблици премахват знака + от клетките при отваряне на .csv. Можете да използвате текстов редактор, за да направите .csv актуализации. Ако използвате редактор на електронни таблици, уверете се, че сте задали формата на клетката на текст и след това добавете знаци + .

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/ отидете на Потребители, щракнете върху Управление на потребители и изберете CSV Добавяне или модифициране на потребители.

2

Щракнете върху Експортиране , за да изтеглите файла, и въведете информацията за потребителя на нов ред в CSV файл, за да зададете някой от следните лицензи:

 • За Стандартен агент задайте колоната Webex Контактен център Стандарт на TRUE.
 • За Premium Agent задайте колоните Webex Contact Center Premium на TRUE. Системата присвоява роля на агент на потребителя.


   

  Ако и двете колони Standard и Premium са настроени на FALSE, системата премахва лиценза за Webex Contact Center.

 • За да добавите роля на контрольор или администратор, актуализирайте ролите ръчно, както е посочено в раздела Ръчно добавяне Webex потребители в центъра за контакти.

3

Щракнете върху Импортиране, изберете вашия файл и щракнете върху Отвори.

4

След като системата качи CSV файл, превъртете надолу и изберете Добавяне само на услуги или Добавяне и премахване на услуги и щракнете върху Подай.

5

След като импортирането завърши, затворете диалоговия прозорец Задачи.

6

Синхронизирайте потребителите към портала за управление на Webex contact Center. Отидете на Услуги>Контактен център > Настройки > Общи и щракнете върху Синхронизиране на потребители .

7

Качете подробностите за агента в портала за управление. За повече информация вижте раздела Шаблон за актуализиране и качване на агент в Cisco Webex Contact Center Ръководство за потребителя на портала за управление.