• După ce finalizați acești pași pentru actualizarea unei licențe de utilizator existente, trebuie să sincronizați utilizatorii cu Webex Contact Center Management Portal, în Webex Control Hub. Navigați la Servicii > Contact Center > Setări General și faceți clic pe Sincronizare utilizatori.

 • Asigurați-vă că licențele sunt actualizate în Portalul de management - Modulul utilizatori.

Înainte de a începe

Dacă adăugați utilizatori care și-au folosit adresa de e-mail în trecut pentru a crea un cont de încercare în Webex, ștergeți organizația acestora înainte de a-i adăuga la organizația dvs. client.

1

Din vizualizare clientului din https://admin.webex.com, accesați Utilizatori, apoi faceți clic pe Administrare utilizatori.

2

Selectați Adăugare sau modificare manuală utilizatori.

3

(Opțional) Dacă trimiteți automat e-mailuri de bun venit, faceți clic pe Înainte.

4

Selectați una dintre următoarele opțiuni și faceți clic pe Înainte.

 • Selectați Adresa de e-mail și introduceți până la 25 de adrese de e-mail.
 • Selectați Nume și adrese de e-mail, apoi introduceți până la 25 de nume și adrese de e-mail.
5

Selectați Centru de contact și alegeți tipul de licență care va fi atribuit:

 • Pentru Agent standard, selectați Agent standard.
 • Pentru licența de Agent premium, opțiunile sunt:

  • Pentru Agent, selectați Agent.

  • Pentru Supervizor, selectați Supervizor.

  • Pentru Administrator:

   • Pentru un utilizator nou, trebuie să creați mai întâi utilizatorul cu licența Agent Premium și, în pagina Detalii utilizatori, selectați Roluri administrator > Privilegii depline administrator.

   • Pentru un utilizator existent, selectați utilizatorul din pagina Detalii utilizatori, apoi selectați Roluri administrator > Privilegii depline administrator.

   • Pentru a elimina privilegiul de administrator, selectați Roluri administrator > Fără privilegii administrator.

6

Faceți clic pe Salvare.

Fiecare persoană primește un e-mail cu o invitație să participe.

7

Consultați pagina cu rezumatul înregistrărilor procesate și faceți clic pe Finalizare.


 

În situații rare, eșecurile din resursele back-end împiedică finalizarea tuturor sarcinilor necesare pentru crearea sau actualizarea utilizatorilor. Coloana Stare sincronizare din pagina Utilizatori afișează valoarea Nevalid.

Navigați la Servicii > Contact Center > Setări și faceți clic pe Sincronizare utilizatori.

Dacă mai multe încercări de validare nu reușesc, înaintați o solicitare de asistență.

Înainte de a începe

Dacă aveți mai mult de un fișier CSV pentru organizația dvs., încărcați un fișier. După finalizarea sarcinii, puteți să încărcați următorul fișier.


Unele editoare de foi de calcul elimină semnul + din celule la deschiderea fișierului .csv. Trebuie să utilizați un editor de text pentru a efectua actualizări ale fișierului .csv. Dacă utilizați un editor de foi de calcul, asigurați-vă că setați formatul celulei la valoarea text, apoi adăugați toate semnele + care au fost eliminate.

1

Din vizualizarea client din https://admin.webex.com, mergeți la Utilizatori, faceți clic pe Administrare utilizatori și selectați CSV Adăugare sau modificare utilizatori.

2

Faceți clic pe Export pentru a descărca fișierul și a introduce informațiile de utilizator într-o linie nouă din fișierul CSV pentru a seta oricare dintre aceste licențe:

 • Pentru Agent standard, setați coloana Webex Contact Center Standardla valoarea ADEVĂRAT
 • Pentru Agent premium, setați coloanele Webex Contact Center Premium la valoarea ADEVĂRAT. Utilizatorului îi este atribuit un rol de agent.


   

  Dacă ambele coloane, Standard și Premium sunt setate la valoarea FALS, licența Webex Contact Center va fi eliminată.

 • Pentru a furniza un rol de Administrator sau de Supervizor, actualizați manual rolurile după cum se menționează în articolul de mai sus, Adăugarea manuală a utilizatorilor în Cisco Webex Control Hub.

3

Faceți clic pe Import, selectați fișierul și faceți clic pe Deschidere.

4

După ce fișierul CSV este încărcat, derulați în jos și alegeți fie Doar adăugare servicii, fie Adăugare și eliminare servicii și faceți clic pe Trimitere.

5

După finalizarea importului, închideți caseta de dialog Sarcini.

6

Sincronizați utilizatorii cu Webex Contact Center Management Portal. Navigați la Servicii > Contact Center > Setări General și faceți clic pe Sincronizare utilizatori.

7

Acum trebuie să încărcați detaliile agentului în Management Portal; consultați secțiunea Actualizarea și încărcarea șablonului de agent din Ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Management Portal.