Otomatik lisans atamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz . Denetim Merkezi 'nde otomatik lisans atamalarını ayarlama.

 • Bir kullanıcıya Standard veya Premium lisans atamak için otomatik lisans atamasını kullanın. Bir kullanıcıyı el ile gözetmen olarak işaretleyebilirsiniz.

 • Bir Kullanıcı birden fazla gruba tek bir iletişim merkezi lisansı gerektirdiğinden bir kullanıcı eklemekten kaçının. Birden fazla gruba bir Kullanıcı eklenerek hem standart hem de Premium lisans atanmışsa, Premium lisans geçerli olur.

 • Otomatik lisans ataması 'nı bağlantı merkezi kullanıcıları için yapılandırırken, şablonu mevcut kullanıcılara uygulamaktan kaçının. Varolan kullanıcılara uygulanırsa, tüm özel profiller varsayılan kullanıcı profillerine sıfırlanabilir. Yeni kullanıcılar için otomatik lisans atamasını kullanmanızı öneririz.


 • Mevcut bir kullanıcının lisansını güncellemek için bu adımları tamamladıktan sonra, kullanıcıları kontrol merkezi 'ndeki yönetim portalı ile senkronize etmelisiniz. Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Genel öğesine gidin ve Kullanıcıları Eşitle'yi tıklayın.

 • Lisansları yönetim portalının Kullanıcılar modülünde güncellemenize dikkat edin.

 • Bir kullanıcı denetim hub 'ında silindiğinde, ilgili kişi merkezi kullanıcısı otomatik olarak silinir.

1

URL https://admin.webex.com kullanarak hub merkezi 'nde oturum açın.

2

Gezinti bölmesindeki Hizmetler bölümünden, genel > hizmet ayrıntılarına > iletişim merkezi > Ayarları ' nı seçin .


Webex'te deneme hesabı oluşturmak için e-posta adreslerini kullanan kullanıcıları ekliyorsanız bu kullanıcıları müşteri kuruluşunuza eklemeden önce kuruluşlarını silin.

1

Kontrol Merkezi 'ndeki Müşteri kuruluşuna oturum açın.

2

Kullanıcılara gidin ve kullanıcıları Yönet ' i tıklayın.

3

Manuel olarak kullanıcıları Ekle veya Değiştir ' i seçin ve İleri yi tıklayın.

4

Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin.

 • Yalnızca yeni kullanıcının e-posta adresini girmek isterseniz e-posta adresi radyo düğmesini seçin .
 • Yeni kullanıcının adını ve e-posta adresini girmek isterseniz, adlar ve e-posta adresleri radyo düğmesini seçin . Yeni kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.

   

  Bu ekranda, en fazla 25 kullanıcıya kadar ayrıntı ekleyebilirsiniz. Başka bir kullanıcının ayrıntılarını eklemek için, e-posta adresi alanının yanındaki artı (+) simgesini tıklayın.

5

Eklemek istediğiniz yeni kullanıcıların ayrıntılarını girdikten sonra, İleri ' yi tıklatın.

6

Bir kullanıcıya lisans atamak için, Kirce Merkezi onay kutusunu işaretleyin ve temsilciye atamak istediğiniz lisans türünü seçin. Kullanılabilir lisans türleri şunlardır:

 • Standart temsilci : kullanıcıya standart temsilci özellikleri sağlamak için bu lisans türünü seçin.
 • Premium temsilci : kullanıcıya Premium temsilci özellikleri sağlamak için bu lisans türünü seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Temsilci : bir kullanıcıya Premium temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

  • Gözetmen : bir kullanıcıya gözetmen rolü sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

 • Bir yönetici için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir kullanıcı için Premium temsilci lisansına sahip bir kullanıcı oluşturun. Yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Kuruluş Yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklayın.

  • Mevcut bir kullanıcı için, kullanıcı ayrıntıları sayfasından kullanıcıyı seçin. Yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Kuruluş Yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklayın.

  • Bir bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi için, yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Kuruluş Yöneticisi onay kutusunu işaretleyin. Iletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi onay kutusunu tıklayın.

  • Yönetici ayrıcalığını kaldırmak için yönetici rolleri ' ni tıklatın. Yönetici rolüne dayalı olarak kuruluş yöneticisi veya İletişim Merkezi Hizmeti Yöneticisi seçimini kaldırın .

Tüm kontrol merkezi yöneticisi rollerinin bağlantı merkezine özel ayrıcalıkları hakkında bilgi için Webex bağlantı merkezi 'ndeki yönetici rolleri 'ne bakın.

7

Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcı, Webex organizasyona katılmak için bir e-posta davetiyesi alır.

Varsayılan bir kullanıcı profili, bağlantı merkezi lisanslarına veya hak edişleri olan kullanıcıların Webex kişi merkezi özelliklerine erişim sağlar. Kullanıcı profilleri hakkında bilgi için, Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda bulunan kullanıcı profillerine bakın.


Webex'te deneme hesabı oluşturmak için e-posta adreslerini kullanan kullanıcıları ekliyorsanız bu kullanıcıları müşteri kuruluşunuza eklemeden önce kuruluşlarını silin.

1

Kontrol Merkezi 'ndeki Müşteri kuruluşuna oturum açın.

2

Kullanıcılara gidin ve kullanıcıları Yönet ' i tıklayın .

3

Manuel olarak kullanıcıları Ekle veya Değiştir ' i seçin ve ileri yi tıklayın .

4

Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin.

 • Yalnızca yeni kullanıcının e-posta adresini girmek isterseniz e-posta adresi radyo düğmesini seçin .
 • Yeni kullanıcının adını ve e-posta adresini girmek isterseniz, adlar ve e-posta adresleri radyo düğmesini seçin . Yeni kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.

   

  Bu ekranda, en fazla 25 kullanıcıya kadar ayrıntı ekleyebilirsiniz. Başka bir kullanıcının ayrıntılarını eklemek için, e-posta adresi alanının yanındaki artı (+) simgesini tıklayın.

5

Eklemek istediğiniz yeni kullanıcıların ayrıntılarını girdikten sonra, İleri ' yi tıklatın.

6

Bir kullanıcıya lisans atamak için, lisanslı temsilci onay kutusunu işaretleyin ve temsilciye atamak istediğiniz lisans türünü seçin. Kullanılabilir lisans türleri şunlardır:

 • Standart temsilci : bir kullanıcıya standart temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
 • Premium temsilci : bir kullanıcıya Premium temsilci özellikleri sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
 • Premium temsilci-gözetmen rolü : gözetmen rolünü bir kullanıcıya sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
7

Isteğe bağlı Webex kişi merkezi 'nde bir kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları atamak için yönetici onay kutusunu işaretleyin .


 
 • Bir kullanıcıyı düzenlerken, yeni bir kullanıcı oluştururken değil, kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları atayabilirsiniz.

 • Önceki adımda Premium temsilci-gözetmen rolü seçeneğini seçerseniz, yönetici onay kutusu devre dışı bırakılır.

Yönetici onay kutusunu Işaretlerseniz, adım 8 ' de devam edin.

8

Bir kullanıcıya tam yönetici veya bağlantı merkezi hizmet yöneticisi rolünü atamak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tam yönetici için, yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Tam yönetici radyo düğmesini tıklayın.

 • Bir bağlantı merkezi Hizmet Yöneticisi için, yönetici rolleri > Kullanıcı ayrıntılarına gidin. Iletişim Merkezi Hizmet Yöneticisi onay kutusunu işaretleyin.

Tüm kontrol merkezi yöneticisi rollerinin bağlantı merkezine özel ayrıcalıkları hakkında bilgi için Webex bağlantı merkezi 'ndeki yönetici rolleri 'ne bakın.

9

Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcı, kuruluşunuzun ayarlarına bağlı olarak, Webex organizasyona katılmak için bir e-posta daveti alabilir.

Varsayılan bir kullanıcı profili, bağlantı merkezi lisanslarına veya hak edişleri olan kullanıcıların Webex kişi merkezi özelliklerine erişim sağlar. Kullanıcı profilleri hakkında bilgi için, Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda bulunan kullanıcı profillerine bakın.

Başlamadan önce

Kuruluşunuz için birden fazla CSV dosyanız varsa, dosyalardan birini karşıya yükleyin. Görev tamamlandığında, bir sonraki dosyayı karşıya yükleyebilirsiniz.


Bazı elektronik tablo düzenleyicileri, .csv açıldığında hücrelerdeki + işaretini siler. . Csv güncellemeleri yapmak için bir metin düzenleyicisi kullanabilirsiniz. Bir elektronik tablo Düzenleyicisi kullanıyorsanız, hücre biçimini metin olarak ayarlamış olduğunuzdan emin olun ve ardından herhangi bir + işareti ekleyin.

1

https://admin.webex.com/ 'deki müşteri görünümünden kullanıcılar 'a giderek kullanıcıları yönet ' e tıklayın ve kullanıcı ekle veya değiştir CSV'i seçin .

2

Dosyayı indirmek için ver ' i tıklayın ve bu lisanslarla ayarlamak için CSV dosyasına yeni bir satıra kullanıcı bilgileri girin:

 • Standart temsilci için, Webex iletişim merkezi standart sütununu doğru olarak ayarlayın.
 • Premium temsilci için, Webex iletişim merkezi Premium sütunlarını TRUE değerine ayarlayın. Sistem kullanıcıya bir temsilci rolü atar.


   

  Hem standart hem de Premium sütunlar FALSE olarak ayarlanırsa, sistem Webex iletişim merkezi lisansını kaldırır.

 • Bir gözetmen veya yönetici rolü eklemek için, Webex iletişim merkezi bölümünde kullanıcıları el ile ekle ' de belirtilen şekilde rolleri manuel olarak güncelleyin.

3

İçe Aktar'ı tıklayıp dosyayı seçin ve 'ı tıklayın.

4

Sistem CSV dosyasını karşıya yükledikten sonra, aşağı kaydırın ve yalnızca hizmet ekle veya kaldır ' ı seçin ve gönder ' i tıklayın.

5

İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, Görevler iletişim kutusunu kapatın.

6

Kullanıcıları Webex Contact Center Yönetim Portalına Eşitleme. Genel > > Hizmetleri > Destek ' e gidin ve kullanıcıları senkronize et'i tıklatın.

7

Yönetim Portalı ' nda temsilci ayrıntılarını karşıya yükleyin. Daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center Management Portal kullanıcı kılavuzu içindeki güncelleştirme ve karşıya yükleme temsilcisi şablonu bölümüne bakın .