Zie Automatische licentie toewijzingen instellen in hub voor meer informatie over automatische licentie toewijzing.

 • Gebruik de automatische licentie toewijzing om een Standard-of Premium-licentie toe te wijzen aan een gebruiker. U kunt een gebruiker hand matig markeren als Super Visor.

 • Vermijd het toevoegen van een gebruiker aan meerdere groepen als een gebruiker één contact center-licentie nodig heeft. Als zowel standaard-als Premium-licenties zijn toegewezen door een gebruiker aan meerdere groepen toe te voegen, is de Premium-licentie van toepassing.

 • Bij het configureren van de automatische licentie toewijzing voor Contact Center-gebruikers, moet u de sjabloon beter niet Toep assen op de bestaande gebruikers. Bij toepassing op bestaande gebruikers kunnen alle aangepaste profielen opnieuw worden ingesteld op standaard gebruikers profielen. We raden u aan de automatische licentie toewijzing voor nieuwe gebruikers te gebruiken.


 • Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd om de licentie van een bestaande gebruiker bij te werken, moet u gebruikers synchroniseren met de beheer Portal op de hub van het besturings systeem. Ga naar Services > Contact Center > Instellingen > Algemeen en klik op Gebruikers synchroniseren.

 • Zorg ervoor dat u de licenties bijwerkt in de module gebruikers van de beheer Portal.

 • Wanneer een gebruiker wordt verwijderd op de hub van het besturings systeem, wordt de bijbehorende Contact Center-gebruiker automatisch verwijderd.

1

Meld u aan om de hub te beheren met de URL https://admin.webex.com.

2

Kies in het gedeelte Services van het navigatie deel venster Contact Center > instellingen > algemene > service gegevens.


Als u gebruikers toevoegt die hun e-mailadres hebben gebruikt om een proefaccount te maken voor Webex, dient u hun organisatie te verwijderen voordat u ze toevoegt tot uw klantorganisatie.

1

Meld u aan bij de organisatie van de klant op de hub van beheer.

2

Ga naar gebruikers en klik op gebruikers beheren.

3

Kies hand matig gebruikers toevoegen of wijzigen en klik op volgende.

4

Voer een van de volgende stappen uit.

 • Als u alleen het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje e-mail adres .
 • Als u de naam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje namen en e-mail adressen . Voer de voor naam, achternaam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker in.

   

  In dit scherm kunt u de details van Maxi maal 25 gebruikers toevoegen. Als u de details van een andere gebruiker wilt toevoegen, klikt u op het plus pictogram (+) naast het veld e-mail adres .

5

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd van de nieuwe gebruikers die u wilt toevoegen, klikt u op volgende.

6

Als u een licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, schakelt u het selectie vakje contace Center in en kiest u het type licentie dat u aan de agent wilt toewijzen. De beschik bare licentie typen zijn:

 • Standaard agent : Kies dit licentie type om de gebruiker te voorzien van de standaard functies voor agenten.
 • Premium agent : Kies dit licentie type om Premium agent-functies aan de gebruiker toe te voegen. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Agent : Kies deze optie om een gebruiker functies voor Premium agents te bieden.

  • Super Visor : Kies deze optie om de rol van Super Visor aan een gebruiker toe te voegen.

 • Voor een beheerder voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Maak de gebruiker met de Premium agent-licentie voor een nieuwe gebruiker. Ga naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Schakel het selectie vakje organisatie beheerder in. Klik op het keuze rondje volledig beheerder .

  • Voor een bestaande gebruiker selecteert u de gebruiker op de pagina gebruikers gegevens . Ga naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Schakel het selectie vakje organisatie beheerder in. Klik op het keuze rondje volledig beheerder .

  • Ga voor een Contact Center-service beheerder naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Ga naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Schakel het selectie vakje organisatie beheerder in. Schakel het selectie vakje Contact Center service beheerder in.

  • Als u beheerders bevoegdheden wilt verwijderen, klikt u op beheerders rollen. Schakel de organisatie beheerder of Contact Center-service beheerder uit op basis van de rol beheerder.

Zie de artikel beheerder rollen voor Webex Contact center voor meer informatie over specifieke bevoegdheden van alle beheerders rollen voor het beheer van de Hub.

7

Klik op Opslaan.

De gebruiker ontvangt een e-mail uitnodiging om deel te nemen aan de Webex organisatie.

Een standaard gebruikers profiel biedt toegang tot Webex Contact center-functies voor gebruikers met licenties of rechten voor contact centers. Meer informatie over gebruikers profielen vindt u in de sectie gebruikers profielen in de Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.


Als u gebruikers toevoegt die hun e-mailadres hebben gebruikt om een proefaccount te maken voor Webex, dient u hun organisatie te verwijderen voordat u ze toevoegt tot uw klantorganisatie.

1

Meld u aan bij de organisatie van de klant op de hub van beheer.

2

Ga naar gebruikers en klik op gebruikers beheren.

3

Kies hand matig gebruikers toevoegen of wijzigen en klik op Volgende.

4

Voer een van de volgende stappen uit.

 • Als u alleen het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje e-mail adres .
 • Als u de naam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuze rondje namen en e-mail adressen . Voer de voor naam, achternaam en het e-mail adres van de nieuwe gebruiker in.

   

  In dit scherm kunt u de details van Maxi maal 25 gebruikers toevoegen. Als u de details van een andere gebruiker wilt toevoegen, klikt u op het plus pictogram (+) naast het veld e-mail adres .

5

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd van de nieuwe gebruikers die u wilt toevoegen, klikt u op volgende.

6

Als u een licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, schakelt u het selectie vakje gelicentieerde agent in en kiest u het licentie type dat u aan de agent wilt toewijzen. De beschik bare licentie typen zijn:

 • Standaard agent : Kies deze optie om een gebruiker standaard agent functies te bieden.
 • Premium agent : Kies deze optie om een gebruiker functies voor Premium agents te bieden.
 • Premium agent-Super Visor-rol : Kies deze optie om de rol van Super Visor aan een gebruiker toe te voegen.
7

Optioneel als u beheerders bevoegdheden aan een gebruiker wilt toewijzen in Webex Contact Center, schakelt u het selectie vakje beheerder in.


 
 • U kunt beheerders bevoegdheden toewijzen aan een gebruiker terwijl u een gebruiker bewerkt, maar niet bij het maken van een nieuwe gebruiker.

 • Als u de rol agent-Super Visor in de vorige stap kiest , is het selectie vakje beheerder uitgeschakeld.

Als u het selectie vakje beheerder inschakelt, gaat u verder met stap 8.

8

Voer een van de volgende handelingen uit om de functie volledig beheerder of Contact Center-service beheerder toe te wijzen aan een gebruiker:

 • Voor een volledige beheerder gaat u naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Klik op het keuze rondje volledig beheerder .

 • Ga voor een Contact Center-service beheerder naar gebruikers gegevens > beheerders rollen. Schakel het selectie vakje Contact Center service beheerder in.

Zie de artikel beheerder rollen voor Webex Contact center voor meer informatie over specifieke bevoegdheden van alle beheerders rollen voor het beheer van de Hub.

9

Klik op Opslaan.

Op basis van de instellingen van uw organisatie kan de gebruiker een e-mail uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Webex organisatie.

Een standaard gebruikers profiel biedt toegang tot Webex Contact center-functies voor gebruikers met licenties of rechten voor contact centers. Meer informatie over gebruikers profielen vindt u in de sectie gebruikers profielen in de Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Voordat u begint

Als u meer dan één CSV-bestand hebt voor uw organisatie, upload dan één bestand. Wanneer de taak is voltooid, kunt u het volgende bestand uploaden.


Some werkbladeditors verwijderen het +-teken uit cellen wanneer het .csv-bestand wordt geopend. U kunt een tekst editor gebruiken om. CSV-updates te maken. Als u een spreadsheet editor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de celopmaak wordt ingesteld op tekst en vervolgens een plus teken toevoegt.

1

Ga vanuit de klanten weergave in https://admin.webex.com/ naar gebruikers , klik op gebruikers beheren en kies CSV gebruikers toevoegen of wijzigen.

2

Klik op exporteren om het bestand te downloaden en voer de gebruikers gegevens in een nieuwe regel in het CSV bestand in om een van de volgende licenties in te stellen:

 • Voor standaard Agent stelt u de kolom Webex Contact Center standaard in op waar.
 • Voor Premium Agent stelt u de kolommen van Webex Contact Center Premium in op waar. Het systeem wijst een agent rol toe aan de gebruiker.


   

  Als zowel standaard -als Premium -kolommen zijn ingesteld op onwaar , wordt de Webex Contact Center-licentie verwijderd.

 • Als u een super visor-of beheerdersrol wilt toevoegen, werkt u de rollen hand matig bij zoals beschreven in de sectie gebruikers toevoegen in Webex Contact Center .

3

Klik op Importeren, selecteer uw bestand en klik op Openen.

4

Nadat het CSV bestand door het systeem is geüpload, schuift u naar beneden en kiest u alleen services toevoegen of services toevoegen en verwijderen en klikt u op indienen.

5

Sluit het dialoogvenster Taken nadat het importeren is voltooid.

6

Synchroniseer gebruikers met de Webex Contact Center-beheerportal. Ga naar Services > Contact Center > instellingen > algemeen en klik op gebruikers synchroniseren.

7

Upload de gegevens van de agent in de beheer Portal. Zie voor meer informatie het gedeelte Agent sjabloon bijwerken en uploaden in de gebruikers handleiding voor Cisco Webex Contact Center beheer Portal.