Zie Automatische licentietoewijzingen instellen in Control Hub voor meer informatie over het automatisch toewijzen van licenties.

 • Gebruik de automatische licentietoewijzing om een Standard- of Premium-licentie aan een gebruiker toe te wijzen. U kunt een gebruiker handmatig blijven markeren als supervisor.

 • Zorg ervoor dat u geen gebruiker aan meerdere groepen toevoegt omdat een gebruiker één contact center-licentie nodig heeft. Als zowel Standaard- als Premium licenties worden toegewezen door een gebruiker aan meerdere groepen toe te voegen, is de Premium-licentie van toepassing.

 • Als u bij het configureren van de automatische licentietoewijzing voor gebruikers van een contactcentrum de sjabloon niet op de bestaande gebruikers toepast. Als dit wordt toegepast op bestaande gebruikers, kunnen alle aangepaste profielen opnieuw worden ingesteld op de standaard gebruikersprofielen. Het is raadzaam de automatische licentietoewijzing voor nieuwe gebruikers te gebruiken.


 
 • Na het bijwerken van een bestaande gebruikerslicentie, moet de gebruikers worden gesynchroniseerd met Control Hub. Raadpleeg de sectie Gebruikers synchroniseren in het artikel Tenantinstellingen voor instructies voor deze synchronisatie.

 • Wanneer een gebruiker wordt verwijderd op Control Hub, wordt de overeenkomstige gebruiker van het contactcentrum automatisch verwijderd.

1

Meld u aan bij Control Hub met BEHULP van URL https://admin.webex.com.

2

Kies Contactcentrum>Settings> Algemen >Servicedetails in het gedeelte Services.

 • Als in het veld Details van Webex Contact Center-platform 1.0 wordt weergegeven , volgt u de stappen zoals beschreven in het artikelGebruikers handmatig toevoegen in Cisco Webex Contact Center 1.0 .

 • Als in het veld Details van Webex Contact Center-platform nieuw platform wordt weergegeven , volgt u de stappen zoals beschreven in het artikelGebruikers handmatig toevoegen in Webex Contact Center .


 

Als u gebruikers toevoegt die hun e-mailadres hebben gebruikt om een proefaccount te maken voor Webex, dient u hun organisatie te verwijderen voordat u ze toevoegt tot uw klantorganisatie.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie voor Control Hub.

2

Ga naar Gebruikers en klik op Gebruikers beheren.

3

Kies Handmatig gebruikers toevoegen of wijzigen en klik op Volgende.

4

Voer een van de volgende stappen uit.

 • Als u alleen het e-mailadres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuzerondje E-mailadres .
 • Als u de naam en het e-mailadres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuzerondje Namen en e-mailadressen . Voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.

   

  In dit scherm kunt u de gegevens van maximaal 25 gebruikers toevoegen. Klik op het pluspictogram (+) naast het veld E-mailadres om de details van een andere gebruiker toe te voegen.

5

Klik op Volgende nadat u de gegevens hebt ingevoerd van de nieuwe gebruikers die u wilt toevoegen.

6

Als u een licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, schakelt u het selectievakje ContaceCentrum in en kiest u het type licentie dat u aan de agent wilt toewijzen. De beschikbare licentietypen zijn:

 • Standaardagent:kies dit licentietype om de gebruiker standaardfuncties voor agenten te bieden.
 • Premium agent: selecteer dit licentietype om functies van de premium agent aan de gebruiker te bieden. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Agent: kies deze optie om gebruikers functies van Premium-agenten te bieden.

  • Supervisor: kies deze optie om de supervisorrol aan een gebruiker te bieden.

 • Voer voor een beheerder een van de volgende handelingen uit:
  • Maak de gebruiker met een Premium Agent-licentie voor een nieuwe gebruiker. Naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Schakel het selectievakje Organisatiebeheerder in. Klik op het keuzerondje Van volledige beheerder .

  • Selecteer voor een bestaande gebruiker de gebruiker op de pagina Gebruikersdetails . Naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Schakel het selectievakje Organisatiebeheerder in. Klik op het keuzerondje Van volledige beheerder .

  • Ga voor een contactcentrum-servicebeheerder naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Schakel het selectievakje Organisatiebeheerder in. Schakel het selectievakje Contact Center-servicebeheerder in.

  • Als u het beheerderrechten wilt verwijderen, klikt u op Beheerdersrollen. Schakel het selectievakje Organisatiebeheerder of Contact center-servicebeheerder uit op basis van de beheerderrol.

Zie het artikel Beheerdersrollen voor Webex Contact Center voor meer informatie over de contactcentrumspecifieke bevoegdheden van alle Control Hub-beheerderrollen.

7

Klik op Opslaan.

De gebruiker ontvangt een e-mailuitnodiging om lid te worden van de Webex-organisatie.

Een standaardgebruikersprofiel biedt toegang tot Webex Contact Center-functies voor gebruikers met Contact Center-licenties of machtigingen. Zie de sectie Gebruikersprofielen in de Installatie- en beheerdershandleiding van Cisco Webex Contact Center voor informatie over gebruikersprofielen.


 

Als u gebruikers toevoegt die hun e-mailadres hebben gebruikt om een proefaccount te maken voor Webex, dient u hun organisatie te verwijderen voordat u ze toevoegt tot uw klantorganisatie.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie voor Control Hub.

2

Ga naar Gebruikers en klik op Gebruikers beheren.

3

Kies Handmatig gebruikers toevoegen of wijzigen en klik op Volgende.

4

Voer een van de volgende stappen uit.

 • Als u alleen het e-mailadres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuzerondje E-mailadres .
 • Als u de naam en het e-mailadres van de nieuwe gebruiker wilt invoeren, kiest u het keuzerondje Namen en e-mailadressen . Voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.

   

  In dit scherm kunt u de gegevens van maximaal 25 gebruikers toevoegen. Klik op het pluspictogram (+) naast het veld E-mailadres om de details van een andere gebruiker toe te voegen.

5

Klik op Volgende nadat u de gegevens hebt ingevoerd van de nieuwe gebruikers die u wilt toevoegen.

6

Als u een licentie aan een gebruiker wilt toewijzen, schakelt u het selectievakje Gelicentieerde agent in en kiest u het licentietype dat u aan de agent wilt toewijzen. De beschikbare licentietypen zijn:

 • Standaardagent:kies deze optie om standaardfuncties voor agenten te bieden aan een gebruiker.
 • Premium agent: kies deze optie om functies van Premium agenten aan een gebruiker te bieden.
 • Premium agent - rol supervisor:kies deze optie om de supervisorrol aan een gebruiker te verstrekken.
7

(Optioneel) Als u beheerdersrechten wilt toewijzen aan een gebruiker in WebEx Contact Center, schakelt u het selectievakje Beheerder in.


 
 • U kunt beheerdersrechten aan een gebruiker toewijzen tijdens het bewerken van een gebruiker, maar niet wanneer u een nieuwe gebruiker maakt.

 • Als u in de vorige stap Premium agent - Rol supervisor hebt gekozen , is het selectievakje Beheerder niet actief.

Als u het selectievakje Beheerder inschakelt, gaat u verder met stap 8.

8

Als u de rol van de volledige beheerder of de Contact Center-servicebeheerder aan een gebruiker wilt toewijzen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Ga voor een volledige beheerder naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Klik op het keuzerondje Van volledige beheerder .

 • Ga voor een contactcentrum-servicebeheerder naar Gebruikersdetails > Administratorrollen. Schakel het selectievakje Contact Center-servicebeheerder in.

Zie het artikel Beheerdersrollen voor Webex Contact Center voor meer informatie over de contactcentrumspecifieke bevoegdheden van alle Control Hub-beheerderrollen.

9

Klik op Opslaan.

Op basis van de instellingen van uw organisatie kan de gebruiker een e-mailuitnodiging ontvangen om lid te worden van de Webex-organisatie.

Een standaardgebruikersprofiel biedt toegang tot Webex Contact Center-functies voor gebruikers met Contact Center-licenties of machtigingen. Zie de sectie Gebruikersprofielen in de Installatie- en beheerdershandleiding van Cisco Webex Contact Center voor informatie over gebruikersprofielen.

Voordat u begint

Als u meer dan één CSV-bestand hebt voor uw organisatie, upload dan één bestand. Wanneer de taak is voltooid, kunt u het volgende bestand uploaden.


 

Some werkbladeditors verwijderen het +-teken uit cellen wanneer het .csv-bestand wordt geopend. U kunt .csv bewerken met een teksteditor. Als u een spreadsheeteditor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de celindeling op tekst instelt en voeg vervolgens eventuele + tekens toe.

1

Ga in de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Gebruikers, klik op Gebruikers beheren en kies CSV Gebruikers toevoegen of wijzigen.

2

Klik op Exporteren om het bestand te downloaden en geef de gebruikergegevens op een nieuwe regel op in het CSV-bestand om een van de volgende licenties in te stellen:

 • Stel voor een standaardagent de kolom WebEx Contact Center Standard in op WAAR.
 • Stel voor een Premium agent de kolommen Webex Contact Center Premium in op WAAR. Het systeem wijst een rol van Agent aan de gebruiker toe.


   

  Als zowel de kolommen Standard als Premium zijn ingesteld op NIET WAAR, wordt de Webex Contact Center-licentie verwijderd.

 • Als u een supervisor- of beheerdersrol wilt toevoegen, werkt u de rollen handmatig bij zoals beschreven in het gedeelte Gebruikers handmatig toevoegen in Webex Contact Center .

3

Klik op Importeren, selecteer uw bestand en klik op Openen.

4

Nadat het CSV-bestand is geüpload, bladert u omlaag en kiest u Alleen services toevoegen of Services toevoegen en verwijderen en klikt u op Indienen.

5

Sluit het dialoogvenster Taken nadat het importeren is voltooid.

6

Synchroniseer gebruikers met de Webex Contact Center-beheerportal. Ga naar Services > Contactcentrum > Instellingen > Algemen en klik op Gebruikers synchroniseren.

7

Upload de agentdetails in De Beheerportal. Zie het gedeelte Agentsjabloon bijwerken en uploaden in de gebruikershandleiding van Cisco Webex Contact Center Management Portal voor meer informatie.