• När du har slutfört stegen för att uppdatera en befintlig användarlicens måste du synkronisera användare till Webex Contact Center hanteringsportal i Webex Control Hub. Navigera till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Allmänt och klicka på Synkronisera användare.

 • Kontrollera att licenserna har uppdaterats i hanteringsportalens användarmodul.

Innan du börjar

Om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett provkonto på Webex ska du radera deras organisation innan du lägger till dem i din kundorganisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och klickar på Hantera användare.

2

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt.

3

(Valfritt) Om du skickar ett välkomstmeddelande automatiskt klickar du på Nästa.

4

Välj ett av följande alternativ och klicka på Nästa.

 • Välj E-postadress och ange upp till 25 e-postadresser.
 • Välj Namn och e-postadresser och ange sedan högst 25 namn och e-postadresser.
5

Välj Contact Center och välj licenstyp att tilldela:

 • För standardagent väljer du Standardagent.
 • För Premiumagentlicens finns alternativen:

  • För agent väljer du Agent.

  • För arbetsledare väljer du Arbetsledare.

  • För administratör:

   • Du måste först skapa en användare med en Premiumagentlicens för ny användare och på sidan Användarinformation väljer du Administratörsroller > Fullständiga administratörsrättigheter.

   • För en befintlig användare väljer du användaren på sidan med användarinformation och sedan Administratörsroller > Fullständiga administratörsrättigheter.

   • Om du vill ta bort administratörsrättighet väljer du Administratörsroller > Inga administratörsrättigheter.

6

Klicka på Spara.

Varje person får ett e-postmeddelande med inbjudan att delta.

7

Granska Sammanfattningssidan för bearbetade poster och klicka på Slutför.


 

I sällsynta fall kan fel i backend-resurser förhindra att alla uppgifter slutförs som krävs för att skapa eller uppdatera användare. Kolumnen Synkroniseringsstatus på sidan Användare visar värdet Ogiltig.

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar och klicka på Synkronisera användare.

Om några valideringsförsök misslyckas ska du skicka en supportbegäran.

Innan du börjar

Om du har mer än en CSV-fil för organisationen ska du ladda upp en fil. När uppgiften är klar kan du lägga upp nästa fil.


För vissa kalkylblad tar redigeringsprogram bort + tecknet från cellerna när .csv-filen öppnas. Du bör använda en textredigerare för att göra .csv-uppdateringar. Om du använder en kalkybladsredigerare måste du ange cellformatet till text och lägga tillbaka alla +-tecken som har tagits bort.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare, klickar på Hantera användare och väljer Lägg till med CSV eller ändra användare.

2

Klicka på Export ör att hämta filen och ange användarinformation på en ny rad i CSV-filen för att ställa in någon av dessa licenser:

 • För standardagent ställer du in Webex Contact Center Standard-kolumnen som TRUE
 • För Premiumagent ställer du in Webex Contact Center Premium-kolumnerna som TRUE. En agentroll tilldelas användaren.


   

  Om både standard- och Premium-kolumnerna är inställda som FALSE kommer Webex Contact Center-licensen att tas bort.

 • Om du vill tilldela rollen arbetsledare eller administratör ska du uppdatera rollerna manuellt enligt ovanstående artikel Lägga till användare manuellt i Cisco Webex Control Hub.

3

Klicka på Importera, välj filen och klicka på Öppna.

4

När CSV-filen har lästs in väljer du antingen Lägg endast till tjänster eller Lägg till och ta bort tjänster och klicka på Skicka.

5

När importen är klar stänger du dialogrutan Uppgifter.

6

Synkronisera användare med hanteringsportalen för Webex Contact Center. Navigera till Tjänster > Contact Center > Inställningar > Allmänt och klicka på Synkronisera användare.

7

Nu måste du överföra agentdetaljer till hanteringsportalen. Se avsnittet Uppdatera och överför agentmallar i användarhandboken för hanteringsportalen för Cisco Webex Contact Center.