Više detalja o automatskom dodeljivanje licence potražite u članku Podešavanje automatskih dodela licenci u kontrolnom čvorištu.

 • Koristite automatsko dodeljivanje licence da biste korisniku dodelili standardnu ili premijum licencu. Možete nastaviti ručno da označavate korisnika kao supervizora.

 • Izbegavajte dodavanje korisnika u više grupa jer korisnik zahteva jednu licencu kontakt centra. Ako se i standardne i premijum licence dodeljuju dodavanjem korisnika u više grupa, primenjuje se premijum licenca.

 • Dok konfigurišete automatsko dodeljivanje licence korisnicima kontakt centra, izbegavajte primenu predloška na postojeće korisnike. Ako se primene na postojeće korisnike, svi prilagođeni profili mogu da se resetuju na podrazumevane korisničke profile. Preporučujemo da koristite automatsku dodelu licenci za nove korisnike.


 
 • Nakon ažuriranja licence postojećeg korisnika, neophodno je da sinhronizujete korisnike pomoću kontrolnog čvorišta. Uputstva za izvršavanje ove sinhronizacije potražite u odeljku "Korisnici sinhronizacije" u članku "Postavke zakupaca ".

 • Kada se korisnik izbriše u kontrolnom čvorištu, odgovarajući korisnik kontakt centra će biti automatski izbrisan.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište koristeći URL adresuhttps://admin.webex.com.

2

U odeljku Usluge u oknu za navigaciju odaberite stavku Kontakt centar > Settings > General > Service Details.


 

Ako dodajete korisnike koji su koristili svoju e-adresu za kreiranje probnog naloga na Webex,izbrišite njihovu organizaciju pre nego što ih dodate u organizaciju korisnika.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata u kontrolnom čvorištu.

2

Idite na stavku Korisnici , a zatim izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

3

Odaberite opciju Ručno dodavanje ili izmeni korisnike i kliknite na dugme " Dalje".

4

Izvršite jedan od sledećih koraka.

 • Ako želite da unesete samo e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "E-adresa ".
 • Ako želite da unesete ime i e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "Imena i e-adrese ". Unesite ime, prezime i e-adresu novog korisnika.

   

  Na ovom ekranu možete dodati detalje do 25 korisnika. Da biste dodali detalje drugog korisnika, kliknite na ikonu Plus (+) pored polja e-adresa .

5

Kada unesete detalje o novim korisnicima koje želite da dodate, kliknite na dugme "Dalje ".

6

Da biste korisniku dodelili licencu, proverite polje za potvrdu Centar za kontace i odaberite tip licence koji želite da dodelite agentu. Dostupni tipovi licenci su:

 • Standardni agent:Odaberite ovaj tip licence da biste korisniku obezbedili standardne funkcije agenta.
 • Premium Agent:Odaberite ovaj tip licence da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta. Izvršite jednu od sledećih radnji:
  • Agent: Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta.

  • Supervizor: Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili ulogu supervizora.

 • Za administratora, uradite nešto od sledećeg:
  • Kreirajte korisnika sa licencom premium agenta za novog korisnika. Idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

  • Za postojećeg korisnika izaberite korisnika sa stranice " Detalji o korisniku ". Idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

  • Za administratora usluge Centra za kontakt idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Proverite izbor administratora organizacije. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Administrator usluge Kontakt centra.

  • Da biste uklonili privilegije administratora, izaberite stavku Administratorske uloge. Opozovite izbor administratora organizacije ili administratora usluge Kontakt centra na osnovu uloge administratora.

Više informacija o privilegijama centra za kontakt svih administratora kontrolnog čvorišta potražite u članku Administratorske uloge za Webex za kontakt.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Korisnik dobija poziv e-poštom da se pridruži Webex organizaciji.

Podrazumevani korisnički profil omogućava pristup funkcijama Webex kontakt centra za korisnike sa licencama ili pravom Kontakt centra. Više informacija o korisničkim profilima potražite u odeljku Korisnički profili u vodiču za podešavanje i administraciju Cisco Webex centra za kontakte.


 

Ako dodajete korisnike koji su koristili svoju e-adresu za kreiranje probnog naloga na Webexu, izbrišite njihovu organizaciju pre nego što ih dodate u organizaciju klijenata.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata u kontrolnom čvorištu.

2

Idite na stavku Korisnici , a zatim izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

3

Odaberite opciju Ručno dodavanje ili izmeni korisnike i kliknite na dugme " Dalje".

4

Izvršite jedan od sledećih koraka.

 • Ako želite da unesete samo e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "E-adresa ".
 • Ako želite da unesete ime i e-adresu novog korisnika, odaberite radio dugme "Imena i e-adrese ". Unesite ime, prezime i e-adresu novog korisnika.

   

  Na ovom ekranu možete dodati detalje do 25 korisnika. Da biste dodali detalje drugog korisnika, kliknite na ikonu Plus (+) pored polja e-adresa .

5

Kada unesete detalje o novim korisnicima koje želite da dodate, kliknite na dugme "Dalje ".

6

Da biste korisniku dodelili licencu, proverite polje za potvrdu Licencirani agent i odaberite tip licence koji želite da dodelite agentu. Dostupni tipovi licenci su:

 • Standardni agent:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili standardne funkcije agenta.
 • Premium Agent:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili funkcije premium agenta.
 • Premium Agent - Uloga supervizora:Odaberite ovu opciju da biste korisniku obezbedili ulogu supervizora.
7

(Opcionalno) Da biste korisniku dodelili administrativne privilegije u Webex kontakt centru, proverite izbor u polju za potvrdu Administrator .


 
 • Korisniku možete dodeliti administrativne privilegije tokom uređivanja korisnika, ali ne prilikom kreiranja novog korisnika.

 • Ako u prethodnom koraku izaberete opciju " Premium Agent - uloga supervizora", polje za potvrdu "Administrator " je onemogućeno.

Ako proverite polje za potvrdu Administrator , nastavite sa korakom 8.

8

Da biste korisniku dodelili ulogu potpunog administratora ili administratora usluge Kontakt centra, uradite nešto od sledećeg:

 • Za kompletnog administratora idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Kliknite na dugme Kompletan administratorski radio.

 • Za administratora usluge Centra za kontakt idite na korisničke detalje> Administrator uloge. Proverite izbor u polju za potvrdu administrator usluge Kontakt centra.

Više informacija o privilegijama administratora kontrolnog čvorišta specifičnim za kontakt centar za kontakt potražite u članku Administratorske uloge za Webex centar za kontakte.

9

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Na osnovu postavki vaše organizacije, korisnik može dobiti poziv e-pošte da se pridruži Webex organizaciji.

Podrazumevani korisnički profil obezbeđuje pristup funkcijama Webex kontakt centra za korisnike sa licencama ili pravom Kontakt centra. Više informacija o korisničkim profilima potražite u odeljku Korisnički profili u vodiču za podešavanje i administraciju Cisco Webex centra za kontakte.

Pre nego što počnete

Ako imate više od jedne CSV datoteke za svoju organizaciju, otpremite datoteku. Kada zadatak bude dovršen, možete da otpremite sledeću datoteku.


 

Neki uređivači unakrsnih tabela uklanjaju + znak iz ćelija kada .csv otvorena. Uređivač teksta možete da koristite za .csv ispravki. Ako koristite uređivač unakrsnih tabela, uverite se da ste podesili format ćelije na tekst, a zatim dodajte bilo koje +znakove .

1

Iz prikaza korisnika u# https://admin.webex.com/, izaberite stavku "Upravljanje korisnicima ", a zatim odaberite stavku "Dodaj ili izmeni korisnike".

2

Kliknite na dugme "Izvezi" da biste preuzeli datoteku i uneli korisničke informacije u novi red u CSV da biste podesili bilo koju od ovih licenci:

 • Za standardnog agenta postavite standardnu kolonu Webex centra za kontakt na TRUE.
 • Za premium agenta postavite kolone Webex Centra za kontakt Premium na TRUE. Sistem dodeljuje ulogu agenta korisniku.


   

  Ako su i standardne i Premium kolone postavljene na vrednost FALSE, sistem uklanja licencu Webex centra za kontakte.

 • Da biste dodali ulogu supervizora ili administratora, ručno ažurirajte uloge kao što je pomenuto u odeljku Dodavanje korisnika ručno u Webex centru za kontakte .

3

Kliknite na dugme Uvezi, izaberite datoteku i kliknite na dugme Otvori.

4

Kada sistem otpremi CSV datoteku, pomerite se nadole i odaberite samo opciju Dodaj usluge ili Dodaj i ukloni usluge i kliknite na dugme Prosledi .

5

Kada se uvoz dovrši, zatvorite dijalog " Zadaci".

6

Sinhronizujte korisnike sa portalom za upravljanje Webex centrom za kontakte. Krećite se do usluga> Kontakt centar> Settings >General", a zatim kliknite na dugme Sinhronizuj korisnike.

7

Otpremite detalje o agentu na portalu Menadžment. Više informacija potražite u odeljku Predložak agenta za ažuriranje i otpremanje u vodiču za korisnike portala za upravljanje kontakt centrom Cisco Webex.