• Jakmile dokončíte kroky k aktualizaci stávající licence uživatele, musíte uživatele synchronizovat s portálem Management Portal pro Webex Contact Center v centru Webex Control Hub. Přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení > Obecné a klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

 • Ujistěte se, že byly licence aktualizovány na portálu Management Portal v modulu Uživatelé.

Než začnete

Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Ze zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé a pak klikněte na možnost Spravovat uživatele.

2

Zvolte možnost Manually Add or Modify Users (Přidat nebo změnit uživatele ručně).

3

(Volitelné) Pokud automaticky odesíláte uvítací e-maily, klikněte na tlačítko Další.

4

Vyberte jednu z následujících možností a klikněte na tlačítko Další.

 • Zvolte možnost E-mailová adresa a zadejte až 25 e-mailových adres.
 • Vyberte možnost Names and Email addresses (Jména a e-mailové adresy) a zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.
5

Zvolte možnost Contact Center a zvolte typ licence k přiřazení:

 • Pro agenta Standard vyberte možnost Standard Agent (Agent Standard).
 • Pro licenci agenta Premium jsou k dispozici tyto možnosti:

  • Pro agenta zvolte možnost Agent.

  • Pro supervizora zvolte možnost Supervizor.

  • Pro správce:

   • Pro nového uživatele musíte nejprve vytvořit uživatele s licencí Premium Agent a na stránce podrobností o uživatelích je třeba vybrat možnosti Role správce > Úplné oprávnění správce.

   • V případě existujícího uživatele vyberte na stránce podrobností o uživatelích požadovaného uživatele a pak zvolte možnosti Role správce > Úplné oprávnění správce.

   • Chcete-li odebrat oprávnění správce, zvolte možnosti Administrator Roles (Role správce) > No administrator privileges (Žádná oprávnění správce).

6

Klikněte na tlačítko Uložit.

Každá osoba obdrží e-mail s pozvánkou k připojení.

7

Zkontrolujte stránku souhrnu zpracovaných záznamů a klikněte na tlačítko Dokončit.


 

V ojedinělých případech selhání backendových zdrojů zabrání dokončení všech úloh potřebných k vytvoření nebo aktualizaci uživatelů. Ve sloupci Stav synchronizace na stránce Uživatelé se zobrazuje hodnota Neplatné.

Přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení a klikněte na možnost Synchronize Users (Synchronizovat uživatele).

Pokud je několik pokusů o ověření neúspěšných, zadejte požadavek na podporu.

Než začnete

Pokud máte pro organizaci více souborů CSV, odešlete jeden ze souborů. Po dokončení úlohy můžete odeslat další soubor.


Některé editory tabulek odstraňují při otevření souboru CSV z buněk znak +. K aktualizaci souborů CSV používejte textový editor. Pokud použijete editor tabulek, nezapomeňte nastavit formát buněk na text a pak přidejte všechny odstraněné znaky +.

1

Ze zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte do části Uživatelé, klikněte na možnost Spravovat uživatele a vyberte možnost CSV Add or Modify Users (CSV – přidat nebo změnit uživatele).

2

Kliknutím na tlačítko Exportovat soubor stáhněte a zadáním informací o uživateli na novém řádku souboru CSV nastavte jednu z těchto licencí:

 • V případě agenta Standard nastavte sloupec Webex Contact Center Standard na hodnotu TRUE (Pravda).
 • V případě agenta Premium nastavte sloupec Webex Contact Center Premium na hodnotu TRUE (Pravda). Uživateli je přiřazena role agenta.


   

  Pokud jsou pro oba sloupce StandardPremium zvoleny hodnoty FALSE (Nepravda), licence na řešení Webex Contact Center bude odebrána.

 • Chcete-li nabídnout roli supervizora nebo správce, aktualizujte role ručně podle popisu v předchozím článku Ruční přidání uživatelů do centra Cisco Webex Control Hub.

3

Klikněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

4

Po načtení souboru CSV se posuňte dolů a zvolte buď možnost Add services only (Přidat pouze služby), nebo Add and remove services (Přidat nebo odebrat služby) a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

5

Po dokončení importu zavřete dialogové okno Úlohy.

6

Synchronizujte uživatele s portálem Management Portal pro Webex Contact Center. Přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení > Obecné a klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

7

Nyní je třeba nahrát údaje o agentovi na portál Management Potal, jak je popsáno v části Aktualizace a nahrání šablony agenta v Uživatelské příručce k portálu Management Portal pro Cisco Webex Contact Center.