Další informace o automatickém přiřazování licence naleznete v tématu set Automatic License Assignments v ovládacím rozbočovači.

 • Použijte automatické přiřazování licence pro přidělení standardní nebo prémiové licence uživateli. Uživatele můžete také označit jako nadřízený ručně.

 • Nepřidávejte uživatele do několika skupin, protože uživatel požaduje jednu licenci centra kontaktů. Pokud jste přiřadili standardní i prémiové licence přidáváním uživatele do několika skupin, použije se licence Premium.

 • Při konfiguraci automatické přiřazování licencí pro uživatele centra kontaktů nepoužívejte šablonu pro stávající uživatele. Pokud použijete stávající uživatele, všechny vlastní profily mohou být obnoveny do výchozích uživatelských profilů. Doporučujeme používat automatické přiřazování licencí novým uživatelům.


 • Jakmile dokončíte tyto kroky a aktualizujete licence existujícího uživatele, musíte uživatele synchronizovat s portálem správy v centru řízení. Přejděte do části Služby > Contact Center > Nastavení > Obecné a klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

 • Zajistěte aktualizaci licencí v modulu Uživatelé portálu správy.

 • Když se uživatel odstraní na řídícím centru, odpovídající uživatel centra kontaktů se automaticky odstraní.

1

Přihlaste se ke řízení centra pomocí adresy URL https://admin.webex.com.

2

V části služby navigačního podokna zvolte nastavení centra kontaktů > > Obecné informace o službách > .


Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka na řídicím centru.

2

Přejděte na uživatele a pak klepněte na možnost Spravovat uživatele.

3

Zvolte ručně přidat nebo změnit uživatele a klepněte na Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Chcete-li zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte tlačítko pro zadání e-mailové adresy .
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte přepínač jména a e-mailové adresy . Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až 25 uživatelů. Chcete-li přidat podrobnosti jiného uživatele, klepněte na ikonu Plus (+) vedle pole e-mailová adresa .

5

Jakmile zadáte podrobnosti nových uživatelů, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li uživateli přiřadit licenci, zaškrtněte pole Contace Center a zvolte typ licence, který chcete přiřadit agentovi. K dispozici jsou následující typy licencí:

 • Standardní agent : Zvolte typ licence pro poskytnutí standardních funkcí agenta uživateli.
 • Prémiový agent : zvolený typ licence vám poskytne uživateli funkce Premium. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Agent : tuto možnost zvolte, chcete-li uživateli poskytnout prémiové funkce.

  • Dohlížitel : zvolíte-li tuto možnost, poskytne vám roli správce uživatele.

 • Pro správce proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vytvořte uživatele s licencí Premium Agent pro nového uživatele. Informace o uživateli > rolí správce. Zaškrtněte pole správce organizace. Klepněte na přepínač úplné poklepání.

  • Pro existujícího uživatele vyberte uživatele ze stránky podrobnosti uživatele. Informace o uživateli > rolí správce. Zaškrtněte pole správce organizace. Klepněte na přepínač úplné poklepání.

  • Správce služby kontaktního centra přejde na Podrobnosti uživatele > rolí správce. Informace o uživateli > rolí správce. Zaškrtněte pole správce organizace. Klepněte na zaškrtávací pole správce služby centrum kontaktů.

  • Chcete-li odebrat oprávnění správce, klepněte na tlačítko role správce. Zrušte zaškrtnutí správce organizace nebo správce služby centrum kontaktů podle role správce.

Informace o specifických oprávněních pro centrum kontaktů pro role správce centrálního centra naleznete v článku role správce aplikace Webex centrum kontaktů.

7

Klikněte na položku Uložit.

Uživatel obdrží e-mailovou pozvánku na připojení k organizaci Webex.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k Webex funkcím centra kontaktů pro uživatele s licencemi centra kontaktů nebo nároky. Informace o profilech uživatelů naleznete v části profily uživatelů v příručce instalace a správa Cisco Webex Contact Center.


Pokud přídíváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu služby Webex, před jejich přidáním do organizace zákazníka odstraňte jejich organizaci.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka na řídicím centru.

2

Přejděte na uživatele a pak klepněte na možnost Spravovat uživatele.

3

Zvolte ručně přidat nebo změnit uživatele a klepněte na Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Chcete-li zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte tlačítko pro zadání e-mailové adresy .
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, stiskněte přepínač jména a e-mailové adresy . Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až 25 uživatelů. Chcete-li přidat podrobnosti jiného uživatele, klepněte na ikonu Plus (+) vedle pole e-mailová adresa .

5

Jakmile zadáte podrobnosti nových uživatelů, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li uživateli přiřadit licenci, zaškrtněte pole licencovaný agent a zvolte typ licence, který chcete přiřadit agentovi. K dispozici jsou následující typy licencí:

 • Standardní agent : tuto možnost zvolte, chcete-li uživatelům poskytnout standardní funkce agenta.
 • Prémiový činitel : tuto možnost zvolte, chcete-li uživateli poskytnout prémiové funkce.
 • Prémiový agent-vedoucí pracovník: Zvolte tuto možnost, chcete-li uživateli poskytnout roli vedoucího.
7

Volitelný chcete-li uživateli v Webex centru kontaktů přiřadit oprávnění správce, zaškrtněte pole správce .


 
 • Uživateli můžete přiřadit oprávnění správce během úprav uživatele, ale ne při vytváření nového uživatele.

 • Pokud v předchozím kroku zvolíte roli Premium Administrator, pole administrátor bude zakázáno.

Pokud zaškrtnete pole správce , pokračujte krokem 8.

8

Chcete-li uživateli přiřadit roli správce služby úplná úloha správce nebo centrum kontaktů, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Úplného správce najdete na podrobnostech uživatele > rolích správce. Klepněte na přepínač úplné poklepání.

 • Správce služby kontaktního centra přejde na Podrobnosti uživatele > rolí správce. Zaškrtněte pole správce služby centrum kontaktů.

Informace o specifických oprávněních pro centrum kontaktů pro role správce centrálního centra naleznete v článku role správce aplikace Webex centrum kontaktů.

9

Klikněte na položku Uložit.

Na základě nastavení vaší organizace může uživatel obdržet e-mailové pozvání na připojení ke Webex organizaci.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k Webex funkcím centra kontaktů pro uživatele s licencemi centra kontaktů nebo nároky. Informace o profilech uživatelů naleznete v části profily uživatelů v příručce instalace a správa Cisco Webex Contact Center.

Než začnete

Pokud máte pro organizaci více souborů CSV, odešlete jeden ze souborů. Po dokončení úkolu můžete odeslat další soubor.


Některé editory tabulek odstraňují při otevření souboru CSV z buněk znak +. K vytváření aktualizací formátu CSV můžete použít textový editor. Pokud používáte editor tabulkového kalkulátoru, musíte nastavit formát buňky na text a pak přidat znaménko + .

1

V zobrazení zákazník v https://admin.webex.com/ přejděte na uživatele , klepněte na možnost spravovat uživatele a pak klepněte na možnost CSV přidávat nebo měnit uživatele.

2

chcete-li soubor stáhnout a zadat informace o uživateli do nového řádku v souboru CSV a nastavit jeden z těchto licencí, klepněte na tlačítko exportovat :

 • Pro standardní agenta nastavte Webex standardní sloupec centra kontaktů na hodnotu TRUE.
 • Pro prémiové agenty nastavte Webex sloupce premium Center contacts na hodnotu pravda. Systém uživateli přiřadí roli agenta.


   

  pokud jsou standardní a prémiové sloupce nastaveny na hodnotu nepravda , systém odebere Webex licenci centra kontaktů.

 • chcete-li přidat roli správce nebo správce, aktualizujte role ručně tak, jak je uvedeno v části přidání uživatelů do Webex části centrum kontaktů.

3

Klikněte na tlačítko Importovat, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

4

Jakmile systém odešle soubor CSV, přejděte dolů a vyberte možnost pouze přidat služby nebo přidat či odebrat služby a klepněte na tlačítko odeslat.

5

Po dokončení importu zavřete dialogové okno Úlohy.

6

Synchronizujte uživatele s portálem Management Portal pro Webex Contact Center. Přejděte na služby > nastavení > centra kontaktů > Obecné a klepněte na tlačítko synchronizovat uživatele.

7

Podrobnosti nahrát na portálu pro správu. Další informace naleznete v části šablona agenta aktualizace a odeslání v uživatelské příručce portálu Cisco Webex Contact Center Management Portal.