Администраторите на партньори не могат да видят клиентите си, изброени в контролния център на Cisco Webex

Администраторите на партньори не са в състояние да видят клиентите си, изброени в контролния център на Cisco Webex.

Не съм в състояние да прегледам клиентите си в Cisco Webex Control Hub, когато вляза с достъп на администратор партньор.

Партньорите не могат да преглеждат клиентите си в контролния център на Cisco Webex.

Забележка:


За отстраняване на проблема:
  • Партньорът трябва да потвърди, че клиентът, който е посочен като пълен администратор в поръчката, е получил имейла за добре дошли на Webex и те са влезли в Webex за първи път.
  • Партньорът, посочен като администратор на партньор в поръчката, ще получи известие, че webex поръчката на клиента им се осигурява и те могат да активират услугата Webex на клиента от своя край. Това ще позволи на партньора да види този клиент, посочен в контролния център на Cisco Webex.
  • Ако горепосочената информация не разреши проблема, партньорите ще трябва да подадат билет в централния портал на Customer Service (My Cisco Workspace).

Беше ли полезна тази статия?