Партньорските администратори не могат да видят клиентите си, изброени в Cisco Webex Control Hub

Администраторите на партньори не могат да видят своите клиенти, изброени в Cisco Webex Control Hub.

Не мога да видя клиентите си в Cisco Webex Control Hub, когато вляза с администраторски достъп на партньор.

Партньорите не могат да преглеждат своите клиенти в Cisco Webex Control Hub.

Забележка:


За да отстраните проблема:
  • Партньорът трябва да потвърди, че клиентът, който е посочен като пълен администратор на поръчката, е получил приветствения имейл на Webex и е влязъл в Webex за първи път.
  • Партньорът, посочен като администратор на партньор в поръчката, ще получи известие, че на техния клиент Webex поръчката е предоставена и те могат да активират тази на клиента Webex услуга от техния край.Това ще позволи на партньора да види този клиент в списъка в Cisco Webex Control Hub.
  • Ако горната информация не разреши проблема, партньорите ще трябва да изпратят билет в портала за централно обслужване на клиенти (Моето работно пространство на Cisco).

Беше ли полезна тази статия?