Administratori partnera ne mogu da vide svoje klijente navedene u kontrolnom čvorištu Cisco Webex

Administratori partnera ne mogu da vide svoje klijente navedene u kontrolnom čvorištu Cisco Webex.

Ne mogu da prikažem svoje klijente u Cisco Webex kontrolnom čvorištu kada se prijavim pomoću administratorskog pristupa partneru.

Partneri ne mogu da vide svoje klijente u kontrolnom čvorištu kompanije Cisco Webex.

Napomena:


Da biste rešili problem:
  • Partner mora da potvrdi da je klijent koji je naveden kao potpuni administrator u porudžbini primio Webex e-poruku dobrodošlice i da su se prvi put prijavili na Webex.
  • Partner naveden kao administrator partnera u porudžbini dobiće obaveštenje da je Webex porudžbina njihovog kupca obezbeđena i da oni mogu da aktiviraju Webex uslugu kupca sa svog kraja. To će omogućiti partneru da vidi tog klijenta navedenog u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.
  • Ako gorenavedene informacije ne reše problem, partneri će morati da dostave kartu na centralnom portalu korisničkog servisa (Moj Cisco radni prostor).
Da li je ovaj članak bio koristan?