Administratori partnera ne mogu da vide svoje klijente navedene u Cisco Webex kontrolnom centru

Administratori partnera ne mogu da vide svoje klijente navedene u Cisco Webex kontrolnom centru.

Ne mogu da pregledam mušterije u Cisco Webex kontrolnom centru kada se prijavljujem sa pristupom administratora partnera.

Partneri ne mogu da vide svoje klijente u Cisco Webex kontrolnom centru.

Napomena:


Da biste rešili problem:
  • Partner mora da potvrdi da je kupac koji je naveden kao potpuni administrator na narudžbini dobio Webex e-poštu dobrodošlice i da se prvi put prijavio na Webex.
  • Partner koji je naveden kao administrator partnera na narudžbini dobiće obaveštenje da je Webex narudžbina njegovog klijenta obezbeđena i da može da aktivira Webex uslugu klijenta sa svog kraja.To će omogućiti partneru da vidi tu mušteriju navedenu u Cisco Webex kontrolnom centru.
  • Ako gorenavedene informacije ne reše problem, partneri će morati da pošalju tiket na centralnom portalu Službe za korisnike (My Cisco Workspace).

Da li je ovaj članak bio koristan?