Administratori partnera ne mogu vidjeti svoje klijente navedene u Cisco Webex kontrolnom centru

Administratori partnera ne mogu vidjeti svoje klijente navedene u Cisco Webex kontrolnom centru.

Ne mogu pregledavati svoje klijente u Cisco Webex Control Hubu kada se prijavim s pristupom administratora partnera.

Partneri ne mogu pregledavati svoje klijente u Cisco Webex kontrolnom centru.

Napomena:


Da biste otklonili poteškoće:
  • Partner mora potvrditi da je kupac koji je naveden kao potpuni administrator na narudžbi primio webex e-poštu dobrodošlice i da se prvi put prijavio na Webex.
  • Partner naveden kao administrator partnera na narudžbi primit će obavijest da je narudžba webexa njihovog klijenta dodijeljena i da može aktivirati korisnikovu webex uslugu s kraja. To će partneru omogućiti da vidi tog kupca navedenog u Cisco Webex Kontrolnom centru.
  • Ako gore navedene informacije ne riješe problem, partneri će morati poslati ulaznicu na središnjem portalu Službe za korisnike (My Cisco Workspace).
Je li taj članak bio koristan?