Грешка:"URL адресът на сайта, който сте въвели, не съществува или сайтът/мрежата е изключен."

Грешка:"URL адресът на сайта, който сте въвели, не съществува или сайтът/мрежата е изключен."

 


Причина:

Ако получите грешка, подобна на:"URL адресът на сайта, който сте въвели, не съществува или сайтът/мрежата е изключен.Опитайте отново или се свържете с вашия системен администратор."

Това може да се дължи на следните причини:

  • Защитната стена или прокси сървърът в мрежата може да не позволяват Webex трафик.
  • Приложение за сигурност като Symantec или Norton може да не позволява Webex трафик.
  • API може да не са активирани за вашия Webex сайт.

Решение:

Вижте точките по-долу за предложения за разрешаване на проблема:

  • Временно деактивирайте всеки софтуер за сигурност, който може да блокира трафика на Webex.(Пример:Norton Internet Security, McAfee Firewall, Windows Firewall)
  • Конфигурирайте мрежата си така, че да позволява Webex трафик, вижте:
  • Ако проблемът продължава, тествайте DMZ на вашите мрежи или от друга интернет връзка.

Ако проблемът продължава след изпълнение на предложенията в тази статия, свържете се с техническата поддръжка.За помощ вижте:

Беше ли полезна тази статия?