Fel:"Angiven URL finns inte eller webbplatsen/nätverket är nere."

Fel:"Angiven URL finns inte eller webbplatsen/nätverket är nere."

 


Orsak:

Om du får ett felmeddelande som liknar:"Angiven URL finns inte eller webbplatsen/nätverket är nere.Försök igen eller kontakta din systemadministratör."

Detta kan orsakas av följande orsaker:

  • En brandvägg eller proxyserver i nätverket kanske inte tillåter Webex-trafik.
  • Ett säkerhetsprogram som Symantec eller En dator kanske inte tillåter Webex-trafik.
  • API:er kanske inte är aktiverade på din Webex-webbplats.

Lösning:

Se punkterna nedan för förslag till hur du löser problemet:

Kontakta teknisk support om problemet kvarstår när du har följt dessa anvisningar.Om du behöver hjälp, se:

Var den här artikeln användbar?