Fel: "den webbplats-URL som du angav finns inte eller webbplatsen/nätverket är nere."

Fel: "den webbplats-URL som du angav finns inte eller webbplatsen/nätverket är nere."

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Orsak:

Om du får ett fel meddelande som liknar det som visas nedan:

Detta kan orsakas av följande orsaker:

  • En brand vägg eller proxyserver på nätverket kanske inte tillåter WebEx trafik.
  • Ett säkerhets program som Symantec eller Norton kanske inte tillåter WebEx-trafik.
  • API: er kan inte aktive ras för din WebEx-webbplats.


Lösning:

Se punkterna nedan för förslag för att lösa problemet:

  • Inaktivera tillfälligt alla säkerhets program som kan blockera WebEx-trafik. (Exempel: Norton Internet Security, McAfee Firewall, Windows-brandväggen)
  • Konfigurera ditt nätverk för att tillåta WebEx-trafik, se:
  • Om problemet kvarstår testar du i nätverket "DMZ eller från en annan Internet anslutning.

Kontakta teknisk support om problemet kvarstår när du har följt dessa anvisningar.  Om du behöver hjälp, se:

Var den här artikeln användbar?