Тази интеграция поддържа следните функции за извикване за приложения на Контактния център:

 • Автоматичен отговор ZIP тон

 • Агент поздрав

 • Автоматично отговаряне

 • Шлеп в

 • Конферентен разговор

 • Конферентен задръж и възобнови

 • Консултирайте се (направете второ повикване)

 • Директен трансфер

 • DTMF

 • Задържане и възобновяване

 • Извършване, получаване, отговор и прекратяване на повикване

 • Мултилайн

 • Запис (Вграден мост или БиБ)

 • Тон на запис

 • Възобновяване на предишното повикване

 • Безшумно наблюдение

 • Надзорен cBarge

 • Съобщение за шепот

За информация как да конфигурирате решението си в Центъра за контакти вижте документацията за справочника на функциите за вашия конкретен продукт и издание:

За информация как да конфигурирате приложението Webex да поддържа Unified CM извикване вижте Ръководството за разполагане за извикване в Webex (Unified CM) .