Тази интеграция поддържа следните функции за повикване за приложения в Центъра за контакти:

 • Автоматичен отговор ZIP тон

 • Агентски поздрав

 • Автоматично отговаряне

 • Прекъсване

 • Конференция

 • Задържане и възобновяване на конференцията

 • Консултирайте се (направете второ обаждане)

 • Директен трансфер

 • DTMF

 • Задръжте и продължете

 • Осъществяване, получаване, отговор и прекратяване на повикване

 • Няколко линии

 • Запис (вграден мост или BiB)

 • Записващ тон

 • Възобновяване на предишното обаждане

 • Безшумно наблюдение

 • Супервайзер cBarge

 • Обявление с шепот

 • Коучинг по шепот

За информация как да конфигурирате решението си за Контактен център, вижте документацията на ръководството за функции за вашия конкретен продукт и версия:

За информация как да конфигурирате Webex App да поддържа Unified CM повиквания, вижте Ръководство за разгръщане за обаждане в Webex (Unified CM) .