Táto integrácia podporuje nasledujúce funkcie volania pre aplikácie kontaktného centra:

 • Automatická odpoveď ZIP tón

 • Pozdrav pre agenta

 • Automatická odpoveď

 • Vstúpte

 • konferencia

 • Zastavenie konferencie a pokračovanie

 • Poraďte sa (uskutočnite druhý hovor)

 • Priamy prevod

 • DTMF

 • Podržte a pokračujte

 • Uskutočnite, prijmite, prijmite a ukončite hovor

 • Viacriadkový

 • Nahrávanie (vstavaný most alebo BiB)

 • Nahrávací tón

 • Obnoviť predchádzajúci hovor

 • Tiché monitorovanie

 • Dozorca cBarge

 • Oznámenie šepkania

 • Koučovanie šepotu

Informácie o tom, ako nakonfigurovať riešenie kontaktného centra, nájdete v dokumentácii Sprievodca funkciami pre váš konkrétny produkt a vydanie:

Informácie o tom, ako nakonfigurovať aplikáciu Webex na podporu Unified CM volania, nájdete na Sprievodca nasadením pre volanie vo Webexe (Unified CM) .