שילוב זה תומך בתכונות הקורא הבאות ליישומי מרכז אנשי קשר:

 • מיקוד מענה אוטומטי

 • ברכת הסוכן

 • מענה אוטומטי

 • ארבה

 • שיחת ועידה

 • להחזיק ולחדש את הכנס

 • היוועץ (בצע שיחה נוספת)

 • העברה ישירה

 • DTMF

 • להחזיק ולחדש

 • לבצע, לקבל, לענות ולסיים שיחה

 • רובת שורות

 • הקלטה (מובנית-גשר או סינר)

 • צליל הקלטה

 • חדש את השיחה הקודמת

 • ניטור שקט

 • מפקח cBarge

 • הודעה לוחשת

 • אימון לחישה

לקבלת מידע כיצד להגדיר את הפתרון ' מרכז אנשי קשר ', עיין בתיעוד המדריך לתכונות הספציפיות למוצר ולפרסום:

לקבלת מידע אודות אופן הגדרת התצורה של Webex יישום כדי לתמוך Unified CM התקשר, עיין במדריך הפריסה לצורך התקשרות בWebex (Unified CM) .