שילוב זה תומך בתכונות השיחה הבאות עבור יישומי מוקד אנשי הקשר:

 • צליל ZIP של מענה אוטומטי

 • ברכת נציג

 • מענה אוטומטי

 • התפרצות

 • שיחת ועידה

 • החזקת ועידה וחידוש שיחה

 • התייעץ (בצע שיחה שנייה)

 • העברה ישירה

 • DTMF

 • החזק והתחדש

 • ביצוע, קבלה, מענה וסיום שיחה

 • קווים מרובים

 • הקלטה (מובנה בגשר או BiB)

 • צליל הקלטה

 • חדש את השיחה הקודמת

 • ניטור שקט

 • Supervisor cBarge

 • הודעת לחישה

 • אימון לחישה

לקבלת מידע אודות אופן קביעת התצורה של פתרון מוקד אנשי הקשר, עיין בתיעוד מדריך התכונות עבור המוצר והמהדורה הספציפיים שלך:

לקבלת מידע אודות אופן קביעת התצורה של יישום Webex לתמיכה בשיחות Unified CM, עיין במדריך הפריסה לשיחות ב-Webex (Unified CM) .