Ta integracja obsługuje następujące funkcje połączeń dla aplikacji Contact Center:

 • Automatyczne odbieranie sygnału pocztowego

 • Powitanie agenta

 • Automatyczne odpowiadanie

 • Wtrącanie

 • Konferencja

 • Wstrzymanie i wznowienie konferencji

 • Skonsultuj się (wykonaj drugie połączenie)

 • Przekazanie bezpośrednie

 • DTMF

 • Wstrzymać i wznowić

 • Nawiązywanie, odbieranie, odbieranie i kończenie połączenia

 • Wiele wierszy

 • Nagrywanie (wbudowany most lub BiB)

 • Dźwięk nagrania

 • Wznów poprzednie połączenie

 • Ciche monitorowanie

 • Wtrącenie przełożonego

 • Szeptany komunikat

 • Szeptany coaching

Informacje na temat konfigurowania rozwiązania Contact Center można znaleźć w dokumentacji Podręcznika funkcji konkretnego produktu i jego wydania:

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania aplikacji Webex w celu obsługi połączeń w usłudze Unified CM, zobacz Przewodnik wdrażania połączeń w usłudze Webex (Unified CM) .