Ta integracja obsługuje następujące funkcje wywoływania aplikacji programu Contact Center :

 • Automatyczne odbieranie sygnału ZIP

 • Powitanie agenta

 • Automatyczne odbieranie

 • Wtrącenie

 • Połączenie konferencyjne

 • Zawieszone i wznowione konferencje

 • Konsultacja (nawiązać drugie połączenie)

 • Przekazywanie bezpośrednie

 • DTMF

 • Zawieszanie i wznawianie.

 • Nawiązywanie, odbieranie, odbieranie i kończenie połączenia

 • Obsługa wielu linii

 • Nagrywanie (Built-in-Bridge lub BiB)

 • Sygnał nagrywania

 • Wznowienie poprzedniego połączenia

 • Dyskretne monitorowanie

 • Wtrącenie cBarge przełożonego

 • Informacja szeptana

Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu rozwiązania Contact Center , patrz dokumentacja przewodnika dotyczącego konkretnego produktu i jej wydania:

Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu aplikacji Webex do obsługi Unified CM połączeń, patrz podręcznik wdrażania połączeń Webex (Unified CM) .