Den här integreringen har stöd för följande samtalsfunktioner för Contact Center-program:

 • ZIP-ton för automatiskt svar

 • Agenthälsning

 • Automatiskt svar

 • Bryta in

 • Konferens

 • Parkera konferensen och återuppta

 • Konsultera (ring ett andra samtal)

 • Direktöverföring

 • DTMF

 • Parkera och återuppta

 • Ringa, ta emot, besvara och avsluta ett samtal

 • Flerradig

 • Inspelning (inbyggd bro eller BiB)

 • Inspelningston

 • Återuppta föregående samtal

 • Tyst övervakning

 • Arbetsledare cBryt in

 • Viskningsmeddelande

 • Viskning coaching

Mer information om hur du konfigurerar din Contact Center-lösning finns i dokumentationen till funktionshindren för din specifika produkt och version:

Mer information om hur du konfigurerar Webex-appen för att stödja Unified CM-samtal finns i distributionsguiden för samtal i Webex (Unified CM) .