Den här integrationen har stöd för följande samtalsfunktioner i Contact Center-program:

 • Autosvar zip-ton

 • Agentens hälsningsfras

 • Svara automatiskt

 • Grip in

 • Konferens

 • Konferens vänteläge och återuppta

 • Rådfråga (ringa ett andra samtal)

 • Direktöverföring

 • DTMF

 • Parkera och återuppta

 • Ringa, ta emot, svara på och avsluta ett samtal

 • Multilinje

 • Inspelning (inbyggd brygga eller BiB)

 • Inspelningston

 • Återuppta föregående samtal

 • Tyst övervakning

 • Arbetsledarens cBarge

 • Viskat meddelande

Mer information om hur du konfigurerar Contact Center-lösningen finns i dokumentationen till funktionsguiden för din specifika produkt och version:

Mer information om hur du konfigurerar Webex-appen för Unified CM-samtal finns i installationsguiden för att ringa i Webex (Unified CM).