Denne integreringen støtter følgende anrops funksjoner for kontakt senter programmer:

 • Automatisk svar ZIP-tone

 • Agent hilsen

 • Automatisk svar

 • Bryt inn i

 • Konferanse

 • Konferanse vent og gjenoppta

 • Se (foreta en ny samtale)

 • Direkte overføring

 • DTMF

 • Vent og gjenoppta

 • Foreta, motta, svare og avslutte en samtale

 • Flere linjer

 • Innspilling (innebygd bro eller BiB)

 • Opptaks tone

 • Gjenoppta forrige samtale

 • Stille overvåking

 • Leder-Kbrytin

 • Hviske melding

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer løsningen for kontakt senter, kan du se dokumentasjonen for funksjons veiledningen for ditt spesifikke produkt og en versjon:

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Webex-appen til å støtte Unified CM oppringing, kan du se distribusjons veiledningen for samtale Webex (Unified CM) .