Denne integreringen støtter følgende anropsfunksjoner for Contact Center-programmer:

 • automatisk svar ZIP-tone

 • Agenthilsen

 • Automatisk svar

 • Bryt inn

 • Konferanse

 • Vent og gjenoppta konferansen

 • Konsultere (foreta et nytt anrop)

 • Direkte overføring

 • DTMF

 • Vent og fortsett

 • Foreta, motta, svare på og avslutte en samtale

 • Flerlinje

 • Opptak (innebygd bro eller BiB)

 • Opptakstone

 • Gjenoppta forrige samtale

 • Lydløs overvåking

 • Leder kBrytt inn

 • Hviskemelding

 • Hvisketrening

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Contact Center-løsningen, kan du se dokumentasjonen for funksjonsveiledningen for ditt spesifikke produkt og din versjon:

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Webex-appen til å støtte Unified CM -anrop, kan du se Distribusjonsveiledning for anrop i Webex (Unified CM) .