Tato integrace podporuje následující volající funkce pro aplikace centra kontaktů :

 • Tón automatického přeodpovědí

 • Pozdrav agenta

 • Automatický příjem

 • Vynucený vstup

 • Konference

 • Přidržení a obnovení konference

 • Konzultace (uskutečnění druhého hovoru)

 • Přímé přepojení

 • DTMF

 • Přidržení a obnovení

 • Uskutečnění, přijetí a ukončení hovoru

 • Více linek

 • Nahrávání (vestavěný most – BiB)

 • Tón nahrávání

 • Pokračovat v předchozím hovoru

 • Tiché sledování

 • Vynucený vstup supervizora

 • Stínové oznámení

Informace o tom, jak konfigurovat své centrum kontaktů , naleznete v dokumentaci k těmto produktům a verzi:

Informace o tom, jak konfigurovat Webex aplikaci na podporu Unified CM volání, naleznete v průvodci nasazením pro volání do Webex (Unified CM) .