Bu entegrasyon, iletişim merkezi uygulamaları için aşağıdaki çağrı özelliklerini destekler:

 • Aracı karşılaması

 • Otomatik yanıtlama

 • Katılım

 • Konferans

 • Konferans bekletme ve sürdürme

 • Danışma (ikinci bir çağrı yapma)

 • Doğrudan aktarma

 • DTMF

 • Bekletme ve sürdürme

 • Çağrı yapma, alma, yanıtlama ve bitirme

 • Çoklu hat

 • Kayıt (Yerleşik Köprü veya BiB)

 • Önceki çağrıyı sürdürme

 • Sessiz izleme

 • Gözetmen katılımı

 • Anons fısıldama

Cisco Contact Center çözümünüzü yapılandırma konusunda bilgi için ilgili ürün ve sürümünüze Ilişkin Özellik Kılavuzu belgelerine bakın: