Bu entegrasyon, Contact Center uygulamaları için aşağıdaki çağrı özelliklerini destekler:

 • Otomatik Yanıt ZIP sesi

 • Aracı karşılaması

 • Otomatik yanıtlama

 • Katılım

 • Konferans

 • Konferans bekletme ve sürdürme

 • Danışma (ikinci bir çağrı yapma)

 • Doğrudan aktarma

 • DTMF

 • Bekletme ve sürdürme

 • Çağrı yapma, alma, yanıtlama ve bitirme

 • Çoklu hat

 • Kayıt (Yerleşik Köprü veya BiB)

 • Kayıt tonu

 • Önceki çağrıyı sürdürme

 • Sessiz izleme

 • Gözetmen katılımı

 • Anons fısıldama

Contact Center çözümünüzü yapılandırma konusunda bilgi için ilgili ürün ve sürümünüze ilişkin Özellik Kılavuzu belgelerine bakın:

Unified CM çağrısını destekleyecek Webex Uygulamasını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Webex'te (Unified CM) Çağrıya Yönelik Dağıtım Kılavuzu'na bakın.