Преди да започнете

Ако не виждате тези опции, свържете се с партньора си.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comНастройки , ипревъртете до Поддръжка > Настройка на поддръжка .

2

Кликнете върху Изпращане на отчети за проблеми на персонализиран URL адрес , въведете URL адреса си и всяка допълнителна информацияза поддръжка.

3

(По избор) Кликнете върху Използване на персонализиран помощен сайт и въведете URL адреса на сайта си за помощ.

4

Щракнете върху Запиши.

Всички персонализирани URL адреси, които въвеждате отворени, когато хората подават обратна връзка.

За справка URL адресите, които въведохте, се показват под Отстраняване на > състояние > ресурси за поддръжка .