Predtým ako začneš

Ak tieto možnosti nevidíte, kontaktujte svojho partnera.

Môžete zadať adresu URL stránky podpory pre všetkých svojich platených a skúšobných zákazníkov.

1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do nastaveniea prejdite na podpora > Nastavenie podpory.

2

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do nastaveniea prejdite na podpora > Nastavenie podpory.

3

Kliknite Odosielajte hlásenia problémov na vlastnú adresu URL, zadajte svoju adresu URL a akékoľvek ďalšie informácie o podpore.

4

(Voliteľné) Kliknite Použite vlastnú stránku pomocníka a zadajte adresu URL vašej stránky pomocníka.

5

Kliknite Uložiť.

Všetky vlastné adresy URL, ktoré zadáte, sa otvoria, keď ľudia odošlú spätnú väzbu.

Pre informáciu, adresy URL, ktoré ste zadali, sa zobrazujú pod Riešenie problémov > Postavenie > Podporné zdroje.