Før du starter

Hvis du ikke ser disse alternativene, ta kontakt med partneren din.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillingerog blar til Brukerstøtte > Oppsett for brukerstøtte.

2

Klikk på Send problemrapporter til en egendefinert URL, skriv inn URL-adressen og eventuell støtteinformasjon.

3

(Valgfritt) Klikk på Bruk et egendefinert nettsted for hjelp, og skriv inn URL-adressen til hjelpenettstedet.

4

Klikk på Lagre.

Eventuelle egendefinerte URL-adresser du angir, åpnes når andre sender inn tilbakemelding.

For referanse vises URL-adressene du skrev inn, under Feilsøking > Status > Støtteressurser.